Spaarrente uitgelegd

Simpel gezegd, bepaalt de rentevoet het bedrag dat een kredietnemer betaalt voor het aanhouden van het geld van een kredietverstrekker. Rentetarieven worden meestal uitgedrukt als een percentage op jaarbasis (d.w.z. een percentage van het geleende bedrag dat per jaar wordt betaald voor het lenen van het geld), maar soms worden ze ook berekend over kortere periodes. De aangeboden rentetarieven variëren van product tot product en van bank tot bank, waarbij een aantal factoren bijdragen aan de rente.

Wanneer spaarders hun geld plaatsen op een deposito of spaarrekening bij een bank, dan leent de bank het geld in feite van de spaarder – spaargeld staat dan ook aan de passiva kant van de balans (d.w.z. bij de schulden) van een bank. De rente is de prijs die de bank betaalt om het geld voor een bepaalde periode aan te houden en te gebruiken. Een deposito van € 10.000 voor een jaar met een rente van 1,15% betekent bijvoorbeeld dat de spaarder aan het einde van de looptijd in totaal € 115 rente ontvangt.

Met Raisin hebben spaarders de mogelijkheid om hun geld op te nemen of opnieuw in te leggen in een ander deposito. Dit is waar samengestelde rente relevant wordt: wanneer een spaarder zowel de originele inleg als de rente inlegt bij een volgend deposito, dan zal hij/zij niet alleen over de inleg maar ook over de rente van het eerdere deposito weer rente opbouwen.

Soorten rentetarieven

Rente kan op vele manieren uitgelegd en ingedeeld worden . Hieronder bespreken we de meest relevante rentetypes met betrekking tot sparen.

 

Vaste en variabele rente

Hiermee wordt aangegeven of de rente op een spaarproduct vast staat voor de gehele periode/looptijd of dat deze kan variëren. In geval van een termijndeposito staat de rente vast gedurende de looptijd – zo weet je precies hoeveel rente je kan verwachten aan het einde van de looptijd. Bij een vrij opneembare spaarrekening kan de bank daarentegen eenzijdig besluiten de rente aan te passen wanneer gewenst, oftewel de rente kan variëren. Raisin laat bij een product altijd zien of het om vaste of variabele rente gaat.

Variabele rente is trouwens niet te verwarren met de term ‘flexibele rente’, net wat anders: flexibele rente geldt bijvoorbeeld voor hypotheken waar een bepaalde (internationale) rente-standaard zoals de LIBOR wordt gebruikt als basis en waar de kredietverstrekker/bank een vaste rentemarge boven optelt om tot het totale rentetarief te komen. Zowel de gebruikte rente-standaard als de marge worden duidelijk in het contract vermeld. De rente is in dat geval wel flexibel (d.w.z. beweegt mee met de rente-standaard) maar niet variabel. De term flexibele rente wordt eigenlijk nooit gebruikt wanneer het spaarproducten betreft.

 

Nominale, effectieve en reële rente

De nominale rente is het rentepercentage op basis waarvan de verschuldigde rente wordt berekend. Als je bijvoorbeeld een deposito van € 10.000 vastzet voor 1 jaar tegen een nominaal rentetarief van 1%, dan ontvang je daar € 100 rente over aan het einde van het jaar. Effectieve rente neemt in de berekening tevens rente-op-rente mee. Stel dat een spaarrekening met een rentetarief van 1% elk kwartaal rente uitkeert, dan ontvang je in het tweede kwartaal dus niet alleen rente over de originele inleg, maar ook over de rente uit het eerste kwartaal enzovoort. In dit geval resulteert dit in een effectief rendement van 1,01% per jaar.

Ten slotte is reële rente simpelweg de spaarrente gecorrigeerd voor inflatie. Stel dat je een spaarrente van 1% ontvangt, en de inflatie is 0,5%, dan is de reële rente: 1% – 0,5% = 0,5%.

 

Enkelvoudige en samengestelde rente

Enkelvoudige rente wordt alleen berekend over de originele inleg op een spaarrekening. Als je bijvoorbeeld een deposito van € 10.000 vastzet voor 2 jaar tegen een nominaal rentetarief van 1,1% p.j., dan krijg je aan het einde van de looptijd 1,1% * 2 jaar * € 10.000 = € 220 uitgekeerd. Er wordt geen rente berekend of uitgekeerd na het eerste jaar. De effectieve rente is in dit geval iets lager dan het nominale rentetarief:

  • In jaar 1 kreeg je € 110 over € 10.000, oftewel 1,10%
  • In jaar 2 kreeg je € 110 over € 10.110, oftewel 1,09%

De effectieve rente gedurende deze 2 jaar is dus gemiddeld 1,09% p.j.

Bij samengestelde rente wordt daarentegen niet alleen over de originele inleg maar ook over de reeds opgebouwde rente weer rente berekend. Stel dat je een deposito van € 10.000 vastzet voor 2 jaar tegen een nominaal rentetarief van 1,1% p.j. – maar deze keer geldt samengestelde rente – dan wordt er het eerste jaar 1,1% * 1 jaar * € 10.000 = € 110 gestort bij de originele inleg, oftewel een totaal van € 10.110 aan het einde van jaar 1. In jaar 2 krijg je dan 1,1% rente over de totale € 10.110. Over jaar 2 is de rente dus niet € 110 maar iets hoger, namelijk € 111,21. Je totale samengestelde rente is dus € 221,21 in plaats van de € 220 bij enkelvoudige rente. De effectieve rente is in dit geval gelijk aan het nominale rentetarief:

  • In jaar 1 kreeg je € 110 over € 10.000, oftewel 1,10%
  • In jaar 2 kreeg je € 111,21 over € 10.110, oftewel 1,10%

De effectieve rente gedurende deze 2 jaar is dus gewoon gelijk aan de nominale rente van 1,10% p.j.

Je zult dus zien dat bij Raisin, waar vele banken enkelvoudige rente hanteren (d.w.z. alleen aan het einde van de looptijd berekenen en uitbetalen), dat de effectieve rente iets lager is dan de nominale rente.

Welke factoren bepalen de (hoogte van) rentetarieven?

Naast je eigen keuze voor een spaarproduct – een bank betaalt in de regel (veel) meer rente op een termijndeposito dan op een vrij opneembare spaarrekening – zijn er verschillende (macro-)economische factoren die invloed hebben op de rentetarieven die banken bieden voor spaargeld. De meest prominente, Europa-wijde factor op dit moment waar iedereen inmiddels wel van gehoord heeft is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Enkele prominente factoren op zowel nationaal als bankniveau zijn:

  • Het aanbod van spaargeld vs. de vraag naar spaargeld onder banken
  • Het bedrijfsmodel en het type klanten van een bank
  • De toegang tot ‘wholesale funding’, d.w.z. hoeveel geld kan de bank geld aantrekken op de geld- en kapitaalmarkten?
  • Kapitaalvereisten van toezichthouders, d.w.z. hoeveel van het totale kapitaal van een bank moet uit spaargeld bestaan en hoeveel mag wholesale zijn? Binnen spaargeld wordt er vaak ook weer een onderscheid gemaakt door toezichthouders tussen termijndeposito’s en vrij opneembaar spaargeld
  • De kredietwaardigheid en de valuta van een land
0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
100% Online
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
Onbeperkt storten/opnemen v.a. € 1
100% Online
1,00%
p.j.
Banca Progetto
Italië
100% Online

De voordelen van Raisin

Raisin stelt haar klanten in staat om deposito’s en spaarrekeningen te openen en het beste rendement op hun spaargeld te halen in heel Europa. Via het Raisin-platform kunnen klanten de voor- en nadelen van de beschikbare spaarproducten afwegen en zo het product te vinden dat het beste past bij hun behoeften. Het is nog nooit zo makkelijk geweest om online, eenvoudig vanuit huis, spaarrekeningen in het buitenland te openen en te beheren – dit alles in de Nederlandse taal en met Nederlandstalige klantenservice. Alle diensten aangeboden door Raisin zijn gratis voor de spaarder, inclusief de Raisin-rekening, alle standaard diensten alsmede de uitvoering van euro SEPA-transacties.

Elke lidstaat van de Europese Unie heeft een depositogarantiestelsel in plaats dat (spaar)tegoeden garandeert tot (het equivalent van) € 100.000 per rekeninghouder per bank. Deze garantie geldt voor elk rekeninghouder ongeacht waar deze woont. De depositogarantiestelsels in de verschillende lidstaten zijn met EU-richtlijnen op internationaal niveau geharmoniseerd. Meer informatie over depositogarantie is hier te vinden.