Sparen of beleggen

Een hoger rendement of lager risico?

Sparen is uit. Beleggen is in. Iedere verstandige Nederland kiest er ondertussen voor om te beleggen. Toch? 

Zelfs met de huidige lage rentes blijven Nederlanders sparen. Sparen zit in ons DNA. In sommige situaties is sparen dan ook niet alleen de veiligere, maar ook de slimmere optie.

In het kort
 • Sparen is veiliger dan beleggen; beleggen kan meer rendement opleveren
 • Beleg alleen geld dat je echt kunt missen
 • Voor verstandige en gebalanceerde risicospreiding is sparen onmisbaar
 • De rente in Nederland is bijzonder laag, via Raisin ontvang je nog rentes tot 1,4% per jaar
 • Raisin biedt een online-ervaring aan die vergelijkbaar is met die van veel beleggingsplatforms

Ben je nog aan het twijfelen tussen sparen en beleggen? In dit artikel leggen we je uit wanneer sparen een goede optie is en wanneer je beter voor beleggen kunt kiezen. Daarnaast ontdek je waarom sparen via Raisin een stuk meer oplevert dan sparen bij grote Nederlandse banken.

Sparen of beleggen – voor- en nadelen

Om sparen en beleggen met elkaar te vergelijken, is het goed om eerst de voor- en nadelen naast elkaar te leggen. Ruwweg vallen deze uiteen in vier categorieën. De rente/rendement, veiligheid, voorspelbaarheid en belastingen.

Voor- en nadelen van beleggen Beleggen Sparen
Rente/rendement Onzeker, mogelijk hoger dan bij sparen, ook verlies zeker mogelijk Bij de meeste Nederlandse banken niet of nauwelijk; via Raisin tot 1,4% per jaar op een depositorekening
Veiligheid Sterk afhankelijk van (markt)fluctuaties Binnen de EU is sparen veilig; buiten de EU verschillende (hoge) risico’s
Planbaarheid Op de korte(re) termijn is plannen met beleggingen nauwelijks mogelijk Met een flexibele spaarrekening varieert het rentepercentage; met een depositorekening staat het rentepercentage voor de gehele looptijd op het begin vast
Belastingen In de meeste gevallen wordt een fictief rendement gehanteerd. De daadwerkelijke opbrengst heeft dan geen invloed In de meeste gevallen wordt een fictief rentepercentage gehanteerd. De daadwerkelijke opbrengst heeft dan geen invloed

 Rente/rendement

Bij spaargeld en obligaties spreken we van rente. Op je aandelen haal je dividend, en bij verkoop tegen winst rendement. 

Het is onmogelijk om algemene uitspraken te doen over de hoogte van het rendement dat je kunt verwachten bij beleggingen. Er is een reden waarom iedere Nederlander de spreuk “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst” kent.

Ook hangt het rendement bij beleggingen sterk af van het risico dat je aan wilt gaan. Beleggingen in fonds, waarin vaak veel aandelen bij elkaar samengevoegd worden, kunnen veiliger zijn. Maar ook hier geldt: als de onderliggende markten een duikvlucht nemen, moet je vaak flinke verliezen accepteren.

Veiligheid

De volatiliteit (wisselvalligheid) van de markten is een van de redenen waarom sparen nog altijd zo populair is. Mensen accepteren voor deze veiligheid zelfs een nulrente (of in extreme gevallen negatieve rente).

Is sparen dan altijd veilig? Binnen de EU: ‘ja’. Sommige spaarders worden aangetrokken door hoge rentes buiten de EU. Dan kan een spaarder twee risico’s lopen:

 • Als de bank niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, staan spaarders vaak achterin de rij om hun geld terug te krijgen. Bij insolventie van de bank, kunnen spaarders dus alles kwijt zijn.
 • Een bank kan een rekening aanbieden in een andere valuta dan de Euro. In dit geval lopen spaarders een zogenaamd valutarisico. De koers van de lokale munt kan dalen ten opzichte van de Euro. Deze valutarisico’s spelen overigens ook een rol bij beleggen, bijvoorbeeld in een fonds met aandelen buiten de EU of bij Bitcoin.

Raisin biedt een veilige manier om in het buitenland te sparen. Al onze partnerbanken zijn gevestigd in de EU en vallen daardoor onder een depositogarantiestelsel. Dit is een verplichting vanuit de EU.

Depositorekening – hogere rente en andere voorwaarden

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer depositosparen slim is voor jou.

Lees meer
Dankzij de depositogarantiestelsels is spaargeld in de EU veilig

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom deposito’s. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Planbaarheid

Wat is je uiteindelijke spaardoel? Wil je sparen voor een eigen huis of de studie van je kinderen? Dan is het wellicht geen goed idee om al te hoge risico’s te lopen. Bij een flinke koersdaling moet je je plannen uitstellen of op een andere manier inspringen. Dit is naast speculatief ook voor jezelf onrustig.

Op de zeer lange termijn kan beleggen een goede optie zijn. Pensioenfondsen proberen met een goed uitgekiende spreiding van hun beleggingen bijvoorbeeld een gezond rendement te realiseren. Mogelijke verliezen worden dan opgevangen door de algehele ontwikkeling van het rendement door de jaren heen.

Belastingen

Zijn er voor- en nadelen van sparen of beleggen met betrekking tot de belastingen? Over het algemeen maakt dit in Nederland niet uit. De belastingdienst verwoordt het als volgt:

“Hebt u vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven.”

De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement. Op basis hiervan wordt de belasting berekend. Zowel beleggingen als spaartegoeden moet je opgeven in Box 3 van je belastingopgave. Voor advies op maat raadpleeg je natuurlijk je belastingconsulent

Wanneer sparen? Wanneer beleggen?

Dan blijft de vraag, wanneer is het verstandig om te beleggen in plaats van sparen? Beleggen is verstandig als het geld aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Je kunt een flink verlies opvangen
 • Het geld heb je niet nodig voor andere uitgaven
 • Beleg niet om een vast bedrag voor later te sparen

Voor verreweg de meeste huishoudens is beleggen dus op zijn hoogst een extraatje. Spaargeld blijft een van de steunberen van iedere verstandige financiële planning.

Sparen? Raisin!

Raisin combineert het aantrekkelijke van een hoge rente met de veiligheid van sparen in de EU. Omdat Raisin exclusief samenwerkt met partnerbanken in de EU, valt je spaargeld tot €100.000 onder een depositogarantiestelsel.

In sommige andere landen in de EU bestaat meer vraag naar spaargeld dan in Nederland. Omdat spaarmarkten nog sterk nationaal georiënteerd is, vloeit er nog weinig spaargeld naar het buitenland. Dit is nadelig voor spaarders, die gedwongen zijn om lage rentes voor lief te nemen. Terwijl hun geld in andere landen een stuk meer waard is.

Raisin wil dit probleem oplossen. Met een volledig online proces en heldere voorwaarden. Het beste aan Raisin is dat je zelf aanbiedingen van verschillende partnerbanken kunt vergelijken. Zelfs bij een korte looptijd van één jaar ontvang je al een aantrekkelijke rente. Zo levert sparen soms zelfs meer op dan bij het aflossen van een lening.

Sparen bij Raisin − hoe werkt het?

Via Raisin open je een spaarrekening bij onze partnerbanken. Eerst open je eenmalig een account en identificeer je jezelf. Daarna kun je vanuit het centrale platform meerdere spaarrekeningen openen en beheren.

Zo biedt Raisin dezelfde overzichtelijke en snelle dienst als veel beleggingsplatformen. Open bijvoorbeeld verschillende rekeningen bij verschillende banken en houd gemakkelijk het overzicht.

De voordelen van Raisin

 • Modern platform
 • Gemakkelijke vergelijken van aanbiedingen
 • Geen kosten voor spaarders
 • Alle banken vallen onder een depositogarantiestelsel

Start met sparen