Sparen of beleggen

Een hoger rendement of lager risico?

Home › Sparen › Sparen of beleggen

Een jaar geleden was sparen door lage rentes geen aantrekkelijke optie om enig rendement te behalen een leek beleggen het enige alternatief. Nu de spaarrentes stevig in de lift zitten, is sparen weer aantrekkelijk. Is beleggen het risico waard en is sparen juist nu niet de slimmere optie? Raisin legt uit. 

In het kort
  • Beleg alleen geld dat je echt kunt missen
  • Voor verstandige en gebalanceerde risicospreiding is sparen onmisbaar
  • Sparen is veiliger dan beleggen; beleggen levert gemiddeld meer rendement op
  • Raisin biedt een online-ervaring die vergelijkbaar is met die van veel beleggingsplatforms
3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Ontdek hier in welke gevallen sparen een goede optie is en wanneer je beter voor beleggen kunt kiezen. Lees ook welk rendement je kunt halen met verschillende combinaties tussen spaardeposito’s en beleggingen en informeer je over de daarbij behorende risico’s.

N.B.: dit is geen beleggingsadvies.

Wanneer sparen? Wanneer beleggen?

Wanneer is het verstandig om te beleggen in plaats van sparen? Beleggen is verstandig als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Je kunt zowel mentaal als financieel een flink verlies opvangen
  • Je hebt het geld niet nodig voor andere uitgaven en zal het op de middellange termijn ook niet nodig hebben

Ben je bereid om het inherente risico van beleggen te accepteren? Dan heb je altijd nog zelf in de hand hoeveel risico je uiteindelijk wilt lopen. Door je vermogen slim op te splitsen in een spaardeel en een beleggingsdeel houd je zo controle over je financiële ontwikkeling.

We gaan in het onderstaande voorbeeld uit van een gemiddeld rendement op beleggingen van 6% bij een maximale volatiliteit van 30%. Dit is ongeveer de waardeschommeling van fondsen met een goede spreiding. Op je termijndeposito behaal je tot op 3,60% rente, zonder het risico van waardeschommelingen.

Risico en rendement sparen/beleggen
voorbeeldberekening

Profiel Verhouding spaardeposito/beleggingen Maximaal verlies Maximale winst Gemiddeld rendement per jaar
Zeer defensief 90%/10% -2,1% +4% +1,5%
Defensief 80%/20% -4,4% +6,8% +2%
Offensief 50%/50% -14,5% +15,5% +3,5%
Zeer offensief 15%/85% -25,4% +25,3% +5,25%

Laat je hierbij niet verleiden door mooie verhalen van mensen om je heen, maar ga uit van het meest negatieve scenario. Kun en wil je zulke verliezen wel echt opvangen?

Je financiële buffer laat je overigens altijd het beste op een spaar- of betaalrekening staan. Voor het rendement dat je uiteindelijk behaalt maakt dat niet veel verschil. Het overige bedrag verdeel je dan tussen een of meerdere spaardeposito’s (depositoladder) en beleggingen.

 

Sparen of beleggen – voor- en nadelen

Om sparen en beleggen met elkaar te vergelijken, is het goed om eerst de voor- en nadelen naast elkaar te leggen. Ruwweg vallen deze uiteen in vier categorieën. Rente/rendement, veiligheid, planbaarheid en belastingen.

Voor- en nadelen van beleggen Beleggen Sparen
Rente/rendement Onzeker, mogelijk hoger dan bij sparen, ook verlies zeker mogelijk Bij de Nederlandse grootbanken tot op 1,70% per jaar (vrij opneembaar sparen); via Raisin tot 3,60% per jaar op een depositorekening
Belastingen Oud stelsel: In de meeste gevallen wordt een fictief rendement gehanteerd. De daadwerkelijke opbrengst heeft dan geen invloed Spaarvariant: Veel hogere belasting op beleggingen dan op spaargeld (mits je met je vermogen boven het heffingsvrij vermogen uitkomt) Oud stelsel: In de meeste gevallen wordt een fictief rendement gehanteerd. De daadwerkelijke opbrengst heeft dan geen invloed Spaarvariant: Veel hogere belasting op beleggingen dan op spaargeld (mits je met je vermogen boven het heffingsvrij vermogen uitkomt)
Planbaarheid Op de korte(re) termijn is plannen met beleggingen nauwelijks mogelijk Op een spaarrekening varieert het rentepercentage; op een depositorekening staat het rentepercentage voor de gehele looptijd aan het begin vast
Veiligheid Sterk afhankelijk van (markt)fluctuaties Binnen de EU is sparen in beginsel veilig; buiten de EU verschillende (hoge) risico's

Vergelijking sparen en beleggen – rente/rendement

Bij spaargeld en obligaties spreken we van rente. Op je aandelen haal je dividend, en bij verkoop tegen winst rendement

Het is onmogelijk om algemene uitspraken te doen over de hoogte van het rendement dat je kunt verwachten bij beleggingen. Er is een reden waarom iedere Nederlander de spreuk “in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst” kent.

Ook hangt het rendement bij beleggingen sterk af van het risico dat je aan wilt gaan. Beleggingen in fonds, waarin vaak veel aandelen bij elkaar samengevoegd worden, kunnen veiliger zijn. Maar ook hier geldt: als de onderliggende markten een duikvlucht nemen, moet je vaak flinke verliezen accepteren.

ETF’s
ETF’s

ETF’s zijn een eenvoudig beleggingsconcept. Ontwikkeld zodat beleggers gemakkelijk risico kunnen spreiden. Verreweg de meeste ETF’s zijn indextrackers. In de volksmond worden de begrippen door elkaar gebruikt. Maar wat is een ETF eigenlijk? Waar liggen kansen en waar moeten (beginnende) beleggers goed op letten?

Lees meer
Indextrackers
Indextrackers

Vaak worden de begrippen indextracker en ETF als synoniemen gebruikt. Maar niet iedere indextracker is een ETF, en niet iedere ETF is een indextracker. Goede indextrackers passen in verstandige ETF-portefeuilles. Dus wat is een goede tracker? Alle ins en outs over indextrackers vind je hier.

Lees meer
Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer

Vergelijking sparen en beleggen – veiligheid

De volatiliteit (wisselvalligheid) van de markten is een van de redenen waarom sparen nog altijd zo populair is. Mensen accepteren voor deze veiligheid zelfs een nulrente (of in extreme gevallen negatieve rente).

Is sparen dan altijd veilig? Binnen de EU: ‘ja’. Sommige spaarders worden aangetrokken door hoge rentes buiten de EU. Deze spaarders lopen de volgende twee risico’s:

  • Als de bank niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, staan spaarders vaak achterin de rij om hun geld terug te krijgen. Bij insolventie van de bank, kunnen spaarders dus alles kwijt zijn.
  • Een bank kan een rekening aanbieden in een andere valuta dan de Euro. In dit geval lopen spaarders een zogenaamd valutarisico. De koers van de lokale munt kan dalen ten opzichte van de Euro. Deze valutarisico’s spelen overigens ook een rol bij beleggen, bijvoorbeeld in een fonds met aandelen buiten de EU of bij Bitcoin.

Raisin biedt een veilige manier om in het buitenland te sparen. Al onze partnerbanken zijn gevestigd in de EU en vallen daardoor onder een depositogarantiestelsel. Dit is een verplichting vanuit de EU.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer

Vergelijking sparen en beleggen – planbaarheid

Wat is je uiteindelijke spaardoel? Wil je sparen voor een eigen huis of de studie van je kinderen? Dan is het wellicht geen goed idee om al te hoge risico’s te lopen. Bij een flinke koersdaling moet je je plannen uitstellen of op een andere manier inspringen. Dit is naast speculatief ook voor jezelf onrustig.

Op de zeer lange termijn kan beleggen een goede optie zijn. Pensioenfondsen proberen met een goed uitgekiende spreiding van hun beleggingen bijvoorbeeld een gezond rendement te realiseren. Mogelijke verliezen worden dan opgevangen door de algehele ontwikkeling van het rendement door de jaren heen.

Vergelijking sparen en beleggen – belastingen

Zijn er voor- en nadelen van sparen of beleggen met betrekking tot de belastingen? Tot dit jaar niet. In het oude stelsel maakte het namelijk niet uit wat je met je geld deed. De belastingdienst verwoordt dit als volgt:

“Hebt u vermogen, zoals spaargeld, aandelen of een tweede woning? Dan hoeft u de werkelijke inkomsten, bijvoorbeeld de rente op uw spaargeld, het dividend op uw aandelen of de huuropbrengst, niet aan te geven.”

De belastingdienst gaat uit van een fictief rendement. Op basis hiervan wordt de belasting berekend. Zowel beleggingen als spaartegoeden moet je opgeven in Box 3 van je belastingopgave. 

In het nieuwe Box 3-stelsel, de zogenaamde spaarvariant, die sinds 2023 van toepassing is, gaat de Belastingdienst echter kijken naar de daadwerkelijke verdeling tussen spaargeld en overige bezittingen. Omdat het gemiddelde rendement op beleggingen hoger is dan op spaargeld, betaal je ook meer belasting. Voor advies op maat raadpleeg je natuurlijk altijd je belastingconsulent.

Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer
Box 3 – aangifte doen
Box 3 – aangifte doen

Niemand houdt van belastingaangifte doen. Box 3 zorgt daarnaast voor veel verwarring. Betaal je ook belasting als je spaargeld helemaal niets opgeleverd heeft? Welke bezittingen moet ik opgeven en mag ik hier schulden vanaf trekken? Hoe zit het met mijn hypotheek? We helpen je stap voor stap door het proces.

Lees meer
Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2022 en 2023? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer