Beheerst beloningsbeleid

Doel

Het beloningsbeleid van Raisin GmbH (hierna: “Raisin”) heeft tot doel een beloningsstructuur vast te stellen die rekening houdt met de belangen van alle klanten van Raisin in Nederland en ervoor te zorgen dat zij eerlijk worden behandeld en dat hun belangen niet worden geschaad door de beloningspraktijken van Raisin op korte, middellange of lange termijn. Deze beschrijving van het beloningsbeleid van Raisin biedt transparantie over de beloningsstructuur van Raisin voor medewerkers van Raisin (en eenieder die onder verantwoordelijkheid van Raisin werkt) die betrokken zijn bij de bemiddelingsactiviteiten van Raisin in Nederland met betrekking tot betaal- en spaarrekeningen.

Beloningsstructuur

Raisin definieert vaste beloning als het deel van de totale beloning dat onvoorwaardelijk wordt beloond, bestaande uit financiële en niet-financiële voordelen, voor het verrichten van werkzaamheden voor Raisin en dat niet afhankelijk is van het behalen van bepaalde doelstellingen of prestaties. Alle beloningscomponenten die niet vast zijn, worden als variabel beschouwd.

De beloning en soortgelijke stimulansen zijn niet uitsluitend of hoofdzakelijk gebaseerd op kwantitatieve commerciële criteria, en houden ten volle rekening met passende kwalitatieve criteria die de naleving van de toepasselijke regelgeving reflecteren. De variabele beloning van de werknemers van Raisin (en eenieder die onder verantwoordelijkheid van Raisin werkt) is gebaseerd op financiële en niet-financiële criteria, waarvan de niet-financiële criteria ten minste 50% omvatten.

Alle werknemers van Raisin (en eenieder die onder verantwoordelijkheid van Raisin werkt) hebben een arbeidsovereenkomst waarin hun bruto jaarsalaris en hun recht op vakantie zijn vastgelegd. In geval van opzegging door een werknemer (en eenieder die onder verantwoordelijkheid van Raisin werkt) overeenkomstig de bepalingen van zijn arbeidsovereenkomst, wordt hij pro rata uitbetaald op basis van het aantal gewerkte dagen in het betreffende jaar.

  • Raisin en zijn werknemers kunnen van tijd tot tijd wijzigingen in het jaarlijkse brutosalaris overeenkomen (doorgaans in lijn met de jaarlijkse beoordeling) en op dat moment kunnen loonsverhogingen en/of toegang tot of uitbreiding van het werknemersparticipatieprogramma (Employee Stock Ownership Plan, of “ESOP“) van toepassing zijn. Deze zijn echter niet voorwaardelijk of afhankelijk van het behalen van bepaalde doelstellingen of prestaties. Geen van de werknemers van Raisin ontvangt een variabele beloning.
  • Bepaalde personen die niet rechtstreeks voor maar onder de verantwoordelijkheid van Raisin werken, in het bijzonder medewerkers van de klantenservice, kunnen recht hebben op een variabele, prestatiegebonden beloning die afhankelijk is van de respectieve tijdsbesteding en/of (klanten)servicegerelateerde efficiëntie (bv. gemiddelde afhandeltijd (AHT) van telefoongesprekken met klanten) van de medewerker – in elk geval niet van de commercialisering van een specifiek product.

Variabele beloning 2022

In 2021 heeft Raisin geen variabele beloning uitgekeerd aan werknemers. Aan bepaalde personen die niet rechtstreeks voor maar onder de verantwoordelijkheid van Raisin werken, met name klantenservicemedewerkers, heeft Raisin minder dan € 10.000 aan variabele beloning uitgekeerd.

Raisin heeft geen werknemers (of eenieder die onder de verantwoordelijkheid van Raisin werkt) die op jaarbasis meer dan € 1.000.000 aan beloning ontvingen.