Aflossen of sparen

minder schuld of meer op de bank?

Home › Sparen › Sparen of aflossen

Heb je een hypotheek? Dan is het aanlokkelijk om geld te gebruiken om je hypotheek af te lossen. Zo heb je lagere maandelijkse lasten. Zodra de rente op je hypotheek hoger is dan de spaarrente is dit altijd een goed idee. Toch? Raisin legt uit.

In het kort
  • Aflossen is op de lange termijn vaak voordelig vanwege lagere maandlasten
  • Geld dat je gebruikt om je hypotheek af te lossen investeer je eigenlijk in stenen
  • Je kunt spaargeld gebruik om af te lossen voor belastingvoordelen en mogelijk ook voordelen voor je hypotheekrente
  • Los alleen af met geld dat je echt kunt missen. Als je geld moet lenen betaal je een (stuk) hogere rente
  • Aflossen is geen vervanging voor sparen voor bepaalde spaardoelen. Het geld komt pas vrij bij verkoop

Twijfel je tussen aflossen en sparen? Het is helaas ingewikkelder dan een eenvoudige rekensom. Voornamelijk vanwege belastingen, je persoonlijke financiële situatie en de voorwaarden van de hypotheekverstrekkende bank. We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje. En helpen je een stukje op weg met een paar rekenvoorbeelden.

3,00%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,90%
p.j.
SME Bank
Litouwen
4,20%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat zijn de voor- en nadelen van aflossen tegenover sparen

Voordelen aflossen t.o.v. sparen Nadelen aflossen t.o.v. sparen
Rendement Als de hypotheekrente hoger is dan de spaarrente, bespaar je uiteindelijk geld door sneller af te lossen Op het geld dat je gebruikt om af te lossen, kun je geen rendement meer behalen. Je hebt daarvoor in de plaats lagere maandlasten
Belasting Door je hypotheek af te lossen kun je jouw vermogen in Box 3 verlagen. Als je boven het heffingsvrij vermogen komt, betaal je dan minder spaartaks. Als je aflost verlaag je jouw hypotheek. Dit betekent ook dat de hypotheekrenteaftrek lager wordt
Rente op je hypotheek Het rentetarief dat je op je hypotheek betaalt wordt deels bepaald door de zogenaamde renteopslag. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de WOZ-waarde van je woning Geen

Voordelen aflossen – aflossen slimmer dan sparen

Het aflossen van je hypotheek geeft niet alleen een fijn gevoel, het is vaak ook voordelig. Dit zijn de vier voordelen van je hypotheek aflossen.

Aflosvoordeel 1 – hogere hypotheekrente dan spaarrente

Een simpel rekenvoorbeeld laat direct zien waarom aflossen voordelig is zodra de hypotheekrente hoger is dan de spaarrente

We gaan in dit voorbeeld uit van een lage spaarrente van 0,30%. Dit is nog altijd een stuk hoger dan de gemiddelde spaarrente te in Nederland op dit moment – maar een stuk lager dan bij depositosparen via Raisin.

Je fictieve hypotheek heeft een rentepercentage van 3,50%. Het bedrag van de hypotheek maakt in dit geval niet uit, omdat alleen het aflosgedeelte van invloed is.

  • Aflossen:

Je lost in één keer €5000 af. Dit betekent dat je over dit bedrag geen rente meer betaalt. Na een jaar spaar je €175 in rentekosten. Natuurlijk krijg je wel te maken met een lagere hypotheekrenteaftrek. Dit kan een flink verschil maken.

  • Sparen:

Je kiest ervoor om het bedrag opzij te zetten. In een jaar bouw je slechts € 15 rente op.

Aflosvoordeel 2 – hypotheek is hoger dan de waarde van je huis

Is de waarde van je woning gedaald? Of is je hypotheek om een andere reden gestegen? Dan heb je een zogenaamde onderwaterhypotheek. Als je nu wilt verhuizen, moet je inspringen om het restbedrag op te vangen. Het is dus meestal verstandig om zo snel mogelijk van de onderwaarde af te komen.

Aflosvoordeel 3 – verlagen van je spaartegoeden

Kies je ervoor om een deel van je spaargeld te gebruiken om je hypotheek af te betalen? Dan heb je minder spaargeld op de bank. Dit kan om twee redenen verstandig zijn.

  • Box 3

Over je vermogen wordt je belast. Spaartegoeden vallen onder dit eigen vermogen. Zodra je boven de vrijstellingsgrens komt, berekent de Belastingdienst een fictief percentage. Kies ervoor om af te lossen zodat je niet boven deze grens uitkomt.

  • Zorgtoeslag

Verdien je minder dan het vastgestelde grensinkomen? Dan heb je recht op zorgtoeslag, mits je eigen vermogen niet boven het grensbedrag uitkomt. Je kunt er dus voor kiezen om je hypotheek af te lossen om je eigen vermogen naar beneden te brengen.

Aflosvoordeel 4 – renteopslag

Bij het berekenen van de hypotheek gebruiken banken een renteopslag. Hierbij worden inschalingen gebruikt. Zodra de hypotheek bijvoorbeeld hoger dan 60% is van de marktwaarde van het onderliggende vastgoed, berekent dan bank over het gehele bedrag een opslag van bijvoorbeeld een aantal procentpunten.

Nadelen aflossen – sparen slimmer dan aflossen

De voordelen van aflossen zijn duidelijk. Wanneer is het dan wel een goed idee om het geld opzij te zetten? Welke nadelen kan aflossen hebben?

Aflosnadeel 1 – het geld is weg

Geld dat je gebruikt om je hypotheek af te lossen investeer je in stenen. Je verlaagt de hypotheek zodat je huis uiteindelijk meer waard is na aflossing. Dit betekent ook, dat je het pas weer ‘terugkrijgt’ zodra je het huis verkoopt.

Wil je het geld later misschien toch gebruiken voor iets anders? Dan kun je niet zomaar de hypotheek weer verhogen. Maak dus een goede afweging of je misschien toch niet meer geld op de bank wil hebben.

Aflosnadeel 2 – je buffer is te laag

Los nooit je hypotheek af met geld dat je voor je buffer nodig hebt. Je buffer dekt vaste uitgaven voor een bepaalde periode en houdt ook rekening met onverwachte, hogere kostenposten. Het Nibud biedt een handige BufferBerekenaar aan om de hoogte van je buffer uit te vinden.

Als je er niet in slaagt een toereikende buffer te hebben, kan het zijn dat je op een bepaald moment moet lenen. Bijvoorbeeld omdat je auto kapot gaat. De rentes op dit soort leningen zijn vrijwel altijd hoger dan de hypotheekrente die je betaalt. Zo ben je uiteindelijk een flinke som kwijt.

Aflosnadeel 3 – lagere hypotheekrenteaftrek

Reken jezelf niet te snel rijk bij het aflossen van je hypotheek. De hoogte van je hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van je hypotheekrente. Over het algemeen wordt dit natuurlijk gecompenseerd door de lagere rente die je betaalt. Toch is het iets wat je in je achterhoofd moet houden.

Aflosnadeel 4 – boetevrij deel

De meeste banken hanteren voor hun hypotheken een zogenaamd boetevrij deel. Dit is het deel van de hypotheek die je zonder boete af mag lossen. Vaak is het niet verstandig om boven deze grens je hypotheek af te lossen. Dan is de boete hoger dan het voordeel dat het opbrengt.

Sparen of je hypotheek aflossen?

Is het nu verstandiger om je hypotheek af te lossen of te sparen? Daar kunnen wij je hier natuurlijk geen antwoord op geven. Neem alle voor- en nadelen goed door. Vervolgens kun je zelf een afweging maken, of je belasting- of hypotheekadviseur om raad vragen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te beleggen in plaats van te sparen. Deze optie is risicovoller maar levert mogelijk een beter rendement op.

Besluit je toch om (een gedeelte) van je vermogen op een spaarrekening te zetten? Dan vind je met Raisin de beste rentepercentages van de hele EU. Zo kun je bijvoorbeeld met onze deposito’s sparen voor de studie van je kinderen of een wereldreis. Onze flexibele rekeningen zijn perfect voor het geld dat je misschien niet zo lang kunt missen.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer