Aflossen of sparen

minder schuld of meer op de bank?

Home › Sparen › Sparen of aflossen

Heb je een hypotheek? Dan kan het aantrekkelijk zijn om je hypotheek versneld af te lossen. De aflossing leidt namelijk direct tot lagere, maandelijkse lasten. Maar wanneer is versneld aflossen nu verstandig en wanneer niet? Raisin geeft uitleg.

In het kort
 • Versneld aflossen zorgt ervoor dat je maandelijkse hypotheekbedrag direct omlaag gaat
 • Als je hypotheekrente hoger is dan de huidige spaarrente, is het al snel aantrekkelijk om af te lossen in plaats van te sparen
 • Je kunt spaargeld gebruik om versneld af te lossen voor belastingvoordelen en mogelijk ook voordelen voor je hypotheekrente
 • Los alleen af met geld dat je echt kunt missen. Als je geld moet lenen betaal je een (stuk) hogere rente
 • Aflossen is geen vervanging voor sparen voor bepaalde spaardoelen. Het afgeloste geld komt pas vrij bij verkoop

Twijfel je tussen aflossen en sparen? Het antwoord is helaas ingewikkelder dan een eenvoudige rekensom. De volgende factoren spelen een rol:

 • Belastingen en teruggaven: bijvoorbeeld de box 3 belasting over je vermogen en de hypotheekrenteaftrek
 • Je persoonlijke financiële situatie
 • Je hypotheekrente
 • De huidige spaarrente
 • De voorwaarden van de hypotheekverstrekkende bank 

We zetten de voor- en nadelen voor je op een rijtje. En helpen je een stukje op weg met een paar rekenvoorbeelden.

3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,00%
p.j.
Privatbanka
Slowakije
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat zijn de voordelen en nadelen van aflossen tegenover sparen

Voordelen aflossen t.o.v. sparen Nadelen aflossen t.o.v. sparen
Rendement Als jouw hypotheekrente hoger is dan de huidige spaarrentes, bespaar je uiteindelijk geld door je hypotheek versneld af te lossen. Op het spaargeld dat je gebruikt om af te lossen, ontvang je geen spaarrente meer. Je krijgt daarvoor in de plaats lagere maandlasten.
Belasting Door extra af te lossen op je hypotheek met je spaargeld, kun je jouw vermogen in Box 3 verlagen. Als je boven het heffingsvrij vermogen komt, betaal je dan minder vermogensbelasting. Als je extra aflost, verlaag je jouw hypotheek. Dit betekent ook dat de hypotheekrenteaftrek lager wordt.
Rente op je hypotheek Het rentetarief dat je op je hypotheek betaalt wordt deels bepaald door de zogenaamde renteopslag. Deze wordt vastgesteld aan de hand van de verhouding tussen het hypotheekbedrag en de WOZ-waarde van je woning. Geen

Voordelen hypotheek versneld aflossen

Het aflossen van je hypotheek geeft niet alleen een fijn gevoel, het levert je vaak ook een financieel voordeel op. Dit zijn de 4 voordelen van je hypotheek aflossen.

1: Je bespaart meer met aflossen, dan je aan spaarrente krijgt

Een simpel rekenvoorbeeld laat direct zien waarom aflossen voordelig is zodra jouw hypotheekrente hoger is dan de huidige spaarrente

We gaan in dit voorbeeld uit van een spaarrente van 2,50%. Dit is nog altijd een stuk hoger dan de gemiddelde spaarrente bij alle Nederlandse grootbanken, – maar een lager dan bij depositosparen via Raisin.

Je fictieve hypotheek heeft een rentepercentage van 3,50%: redelijk gebruikelijk als je in 2023 of in 2024 een hypotheek hebt afgesloten. Het bedrag van de hypotheek maakt in dit geval niet uit, omdat alleen het aflosgedeelte van invloed is.

 • € 5000 aflossen:

Je lost in één keer € 5000 af. Dit betekent dat je over dit bedrag geen hypotheekrente meer betaalt. Na een jaar bespaar je € 175 aan hypotheekrente. Natuurlijk krijg je wel te maken met een lagere hypotheekrenteaftrek. Dit kan een flink verschil maken.

 • €5000 sparen:

Je kiest ervoor om € 5000 te sparen. In een jaar krijg je hier € 125 spaarrente over.

De versnelde aflossing op je hypotheek, levert in dit geval dus een grotere besparing op dan de ‘winst’ die je zou behalen door het geld te sparen.

2: Je kunt van een eventuele onderwaarde afkomen

Is de waarde van je woning gedaald? Of is je hypotheek om een andere reden gestegen? En is je hypotheek nu hoger dan de woningwaarde? Dan heb je een zogenaamde onderwaterhypotheek. Als je nu wilt verhuizen, moet je inspringen om het restbedrag op te vangen. Het is dus meestal verstandig om zo snel mogelijk van de onderwaarde af te komen. Gelukkig zijn er maar weinig huishoudens die hier op dit moment last van hebben, omdat de huizenprijzen al jaren enorm stijgen. Grote kans dat je huis dus (veel) meer waard is dan je huidige hypotheek.

3: Je hoeft minder belasting te betalen

Kies je ervoor om een deel van je spaargeld te gebruiken om je hypotheek versneld af te lossen? Dan heb je na je aflossing minder spaargeld op de bank. Dit kan om twee redenen verstandig zijn.

 • Minder Box 3 belasting: Als je in 2024 meer dan € 57.000 aan spaargeld en/of beleggingen hebt (of € 114.000 als fiscaal partners) moet je vermogensbelasting betalen over het bedrag boven de heffingsvrije grens. Je kunt er ook voor kiezen om je hypotheek versneld af te lossen met je spaargeld, zodat je vermogen niet meer boven die grens uitkomt. Dan hoef je geen of minder box 3 belasting te betalen.
 • Zorgtoeslag: Verdien je minder dan het vastgestelde grensinkomen? Dan heb je recht op zorgtoeslag, mits je eigen vermogen niet boven het grensbedrag uitkomt. Je kunt er dus voor kiezen om je hypotheek af te lossen om je eigen vermogen naar beneden te brengen, zodat je (weer) recht hebt op zorgtoeslag.

4: Je hypotheekrente valt mogelijk lager uit (renteopslag)

Als je voor het eerst een huis koopt, kun je maximaal 100% van de woningwaarde lenen. Misschien leg je bij de aankoop al wat eigen geld in, waardoor je bijvoorbeeld maar 80% van de woningwaarde hoeft te lenen. Hoe groter het percentage van de woningwaarde is dat je gaat lenen, hoe hoger je hypotheekrente uitvalt.

Als je versneld aflost, kan het zo zijn dat je resterende hypotheek bijvoorbeeld nog maar 70% of 60% van de woningwaarde beslaat. Je kunt dan in een lagere risicoklasse terechtkomen waardoor je hypotheekrente daalt.

Nadelen hypotheek versneld aflossen

De voordelen van aflossen zijn duidelijk. Maar welke nadelen kan aflossen hebben?

1: Het geld is weg

Geld dat je gebruikt om je hypotheek af te lossen investeer je in stenen. Je verlaagt de hypotheek zodat je huis uiteindelijk meer waard is na aflossing. Dit betekent ook, dat je het pas weer ‘terugkrijgt’ zodra je het huis verkoopt.

Wil je het geld later misschien toch gebruiken voor iets anders? Dan kun je niet zomaar de hypotheek weer verhogen. Maak dus een goede afweging of je misschien toch niet meer geld op de bank wil hebben.

2: Je spaarbuffer is lager

Los nooit je hypotheek af met geld dat je voor je spaarbuffer nodig hebt. Je spaarbuffer dekt vaste uitgaven voor een bepaalde periode en houdt ook rekening met onverwachte, hogere kostenposten. Het Nibud biedt een handige BufferBerekenaar aan om de hoogte van je buffer uit te vinden.

Als je er niet in slaagt een toereikende buffer te hebben, kan het zijn dat je op een bepaald moment moet lenen. Bijvoorbeeld omdat je auto kapot gaat. De rentes op dit soort leningen zijn vrijwel altijd hoger dan de hypotheekrente die je betaalt. Zo ben je uiteindelijk een flinke som kwijt.

3: Je hypotheekrenteaftrek is lager

Reken jezelf niet te snel rijk bij het aflossen van je hypotheek. De hoogte van je hypotheekrenteaftrek is afhankelijk van je hypotheekrente. Over het algemeen wordt dit natuurlijk gecompenseerd door de lagere rente die je betaalt. Toch is het iets wat je in je achterhoofd moet houden.

4: Je mag maar tot een bepaald bedrag boetevrij extra aflossen

De meeste hypotheekverstrekkers hanteren voor hun hypotheken een zogenaamd boetevrij deel. Dit is het deel van de hypotheek die je zonder boete af mag lossen. Vaak is dat 10% per jaar van het oorspronkelijke hypotheekbedrag. Wil je meer aflossen? Dan betaal je dus een boete. En dan kan het zomaar zo zijn dat de boete hoger is dan het voordeel dat de versnelde aflossing je zou opleveren.

Wil je je hypotheek volledig aflossen? Dan betaal je dus ook een boete boven het boetevrije bedrag, wanneer je je hypotheek besluit helemaal af te lossen. Je bent dan wel in één keer van je maandlasten af, maar profiteert dus ook niet meer van hypotheekrenteaftrek.

Aflossingsvrije hypotheek aflossen: slim of niet?

In dit artikel zijn we vooral uitgegaan van de voor- en nadelen van versneld aflossen op een annuïteiten hypotheek of een lineaire hypotheek. Dit zijn nu de meest gebruikelijke hypotheekvormen in Nederland. Vroeger was het ook een stuk gebruikelijker om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Hoe zit het met deze hypotheekvormen als je (extra) wil aflossen?

Met een aflossingsvrije hypotheek betaal je geen maandelijkse aflossing, alleen rente. Aan het einde van de wettelijke looptijd van 30 jaar is het de bedoeling dat je de hypotheek in één keer aflost. Bijvoorbeeld met je spaargeld of door je woning te verkopen en de opbrengst (gedeeltelijk) te gebruiken voor de aflossing.

Aan het einde van de looptijd kun je er ook voor kiezen om je aflossingsvrije hypotheek over te sluiten of te verlengen. Dan betaal je opnieuw rente en mogelijk ook maandelijkse aflossing, afhankelijk van de hypotheekvorm die je kiest. Wordt de hypotheek na 30 jaar niet afgelost? Dan gaat de hypotheek over naar box 3: je vermogen. Mogelijk betaal je daardoor meer vermogensbelasting en stijgen je netto rentelasten.

Wil je tussentijds toch extra aflossen op een aflossingsvrije hypotheek? Dit zijn de voordelen en nadelen:

Voordelen

 • Je voorkomt hogere maandlasten aan het einde van de looptijd, omdat de rente lager wordt als je tussentijds een bedrag aflost.
 • Je betaalt mogelijk minder vermogensbelasting betaalt, doordat de aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar niet (volledig) aan je box 3 vermogen wordt toegevoegd.
 • Een bank kan besluiten om na 30 jaar je aflossingsvrije hypotheek niet te verlengen. Door tussentijds al af te lossen, hoef je aan het einde van de looptijd dus een minder groot bedrag in één keer te betalen of voor een kleiner bedrag een andere soort hypotheek af te sluiten.
 • Aan het einde van de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek ben je mogelijk al wat ouder, waardoor je een lagere, nieuwe hypotheek kan krijgen. Als je verwacht dat je na de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek nog een hypotheek nodig hebt, kan het lonen om tussentijds al wat af te lossen.
 • Je voorkomt dat je noodgedwongen je woning moet verkopen aan het einde van de looptijd van de hypotheek, om de aflossingsvrije hypotheek af te lossen.
 • Je komt mogelijk in een lagere risicoklasse (zie voorbeelden hierboven) waardoor je minder hypotheekrente hoeft te betalen.

Nadelen

Voor versneld aflossen op een aflossingsvrije hypotheek, gelden vrijwel dezelfde nadelen als op versneld aflossen op een annuïteiten of lineaire hypotheek:

 • Je profiteert mogelijk niet optimaal van hypotheekrenteaftrek.
 • Als je aflost op je hypotheek, moet je mogelijk extra bijlenen als je gaat verhuizen. De hypotheekrente over dit deel kan hoger zijn, waardoor je meer rente moet betalen.
 • Je financiële buffer wordt lager.
 • Je krijgt mogelijk een boete als je aflost.

 

Spaarhypotheek aflossen: slim of niet?

Dan is er ook nog de spaarhypotheek. Je spaart geld op een speciale spaarrekening om aan het einde van de looptijd je hypotheek in één keer af te lossen. Op die spaarrekening ontvang je een spaarrente die vaak gelijk staat aan de hypotheekrente. Daarnaast betaal je maandelijks een zogenaamde risicopremie. Er is een kapitaalverzekering gekoppeld aan je spaarrekening.

Lange tijd was dit een populaire hypotheekvorm, maar omdat je sinds 2013 geen hypotheekrenteaftrek meer krijgt op een spaarhypotheek, is deze vorm tegenwoordig niet zo aantrekkelijk meer. Huiseigenaren met een spaarhypotheek willen nu juist vaak extra aflossen. Maar wat zijn de voordelen en nadelen hiervan?

Voordelen

 • Je spaarrente als risicopremie gaan omlaag als je een aflossing doet op je spaarhypotheek.
 • Je kunt ook extra geld storten in de polis of op de spaarrekening, in plaats van af te lossen. Daardoor gaan je maandlasten vaak meer omlaag dan bij een aflossing.
 • Aan het einde van de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek ben je mogelijk al wat ouder, waardoor je een lagere, nieuwe hypotheek kan krijgen. Als je verwacht dat je na de looptijd van je aflossingsvrije hypotheek nog een hypotheek nodig hebt, kan het lonen om tussentijds al wat af te lossen.
 • Je kunt ook bij een spaarhypotheek in een lagere risicoklasse terechtkomen, als je resthypotheek een kleiner percentage van de woningwaarde bedraagt. Daardoor hoef je minder hypotheekrente te betalen.

Nadelen

Voor versneld aflossen op een aflossingsvrije hypotheek, gelden vrijwel dezelfde nadelen als op versneld aflossen op een annuïteiten of lineaire hypotheek:

 • Je profiteert mogelijk niet optimaal van hypotheekrenteaftrek. Sinds 2013 krijg je geen hypotheekrenteaftrek meer op spaarhypotheken.
 • Als je tussentijds extra aflost op je hypotheek, moet je mogelijk extra bijlenen als je gaat verhuizen. De hypotheekrente over dit deel kan hoger zijn, waardoor je meer rente moet betalen.
 • Je spaarbuffer wordt lager.
 • Je krijgt mogelijk een boete als je aflost.

Sparen of je hypotheek versneld aflossen?

Is het nu verstandiger om je hypotheek af te lossen of te sparen? Daar kunnen wij je hier natuurlijk geen antwoord op geven. Neem alle voor- en nadelen goed door. Vervolgens kun je zelf een afweging maken, of je belasting- of hypotheekadviseur om raad vragen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te beleggen in plaats van te sparen. Deze optie is risicovoller maar levert mogelijk een beter rendement op, op de lange termijn.

Besluit je toch om (een gedeelte) van je vermogen op een spaarrekening te zetten? Bijvoorbeeld omdat je hypotheekrente een stuk lager is dan de huidige, aantrekkelijke spaarrentes? Dan vind je met Raisin de beste rentepercentages van de hele EU. Zo kun je bijvoorbeeld met onze deposito’s sparen voor de studie van je kinderen of een wereldreis. Onze flexibele rekeningen zijn perfect voor het geld dat je misschien niet zo lang kunt missen.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer