Belastingvrij sparen

regels voor je spaargeld

Home › Sparen › Belastingvrij sparen

Hoeveel geld kun je belastingvrij sparen? In 2022 € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. In 2023 gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 57.000, of ongeveer € 114.000 per fiscale partner.

Al het vermogen dat je op bankrekeningen hebt staan moet je in Nederland in Box 3 van je belastingopgave aangeven. Dit wordt samengeteld met ander toepasselijk vermogen.

In het kort
  • In Nederland betaal je over je vermogen belasting zodra het boven de vrijstellingsgrens (heffingsvrij vermogen) uitkomt
  • Het overgangsstelsel, van toepassing tot en met 2025, is zeer gunstig voor (kleine) spaarders en kleine beleggers. In 2022 gaat iedereen er een beetje op vooruit
  • Je kunt onder andere met behulp van schulden je gemiddelde rendement en je belastingen verlagen
  • Ook groen sparen, sparen voor een (klein)kind, het verplaatsen van vermogen en andere opties kunnen helpen bij het verlagen van je Box 3-vermogen

Raisin legt uit hoe het precies zit met het heffingsvrije vermogen in Box 3. Daarnaast kun je profiteren van onze tips over hoe je slim belastingvrij kunt sparen.

1,70%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
0,65%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
2,40%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Disclaimer: Wij hebben ons best gedaan om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Alsnog aanvaardt Raisin geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en (belasting)informatie in dit artikel. Raadpleeg altijd je belastingadviseur.

September 2022 – geen compensatie, overgang tot 2026, iets hogere vrijstelling

De bovenstaande titel van onze update voor september 2022 zal je niet al te vrolijk stemmen. Dat is slechts deels terecht.

In de afgelopen weken werd duidelijk dat spaarders die niet tijdig een bezwaar ingediend hebben, geen compensatie krijgen voor teveel betaalde spaartaks. Dit is een flinke aderlating.

De overgangsregeling, met fictief rendement maar zonder fictieve verdeling, zal tot 2026 in kracht blijven. Dit is niet zo’n slecht nieuws: zolang de spaarrentes zo laag staan als ze nu staan, zul je niet of nauwelijks belasting betalen over het deel van je geld dat je op een spaar- of betaalrekening hebt staan. Het zit namelijk zo: alleen geld dat je echt belegt (of in ander vermogen stopt dan spaargeld), behaalt realistisch gezien rendement dat belast gaat worden.

Belastingvrij sparen blijft in de komende tijd dus wel mogelijk. Ondanks het feit dat het heffingsvrij vermogen niet verhoogd gaat worden naar € 80.000 (per fiscale partner), zoals het kabinet eerder wel van plan was. Op Prinsjesdag 2022 werd bekend dat de vrijstelling in 2023 stijgt naar € 57.000 / € 114.000.

Hoeveel spaargeld mag je hebben?
Belastingvrijstelling in 2022 en 2023

Spaarbedragen onbelast tot ... Alleenstaand Fiscale partners
2022 € 50.650 € 101.300
2023 Circa € 57.000 Circa € 114.000

Misschien vraag je je af, hoeveel spaargeld je mag hebben? Bijvoorbeeld als 65-plusser. Natuurlijk kan niemand vastleggen hoeveel spaargeld jij mag hebben. Ook de leeftijd van de spaarder maakt geen enkel verschil. Zolang je vermogen niet boven de vrijstellingsgrenzen uitkomt, betaal je geen belasting.

Het vrijstellingsbedrag is voor iedereen gelijk. In de tabel hierboven vind je hoeveel spaargeld je belastingvrij kunt aanhouden in 2022 en 2023. Zodra je vermogen hierboven valt, moet je het vermogen in ieder geval opgeven in Box 3.

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is overigens 1 januari. Dit betekent dat het bedrag dat je moet betalen met de belastingaangifte voor 2022 (die je in 2023 in gaat dienen) al vaststaat.

Je kunt nu nog wel alvast je vermogen verlagen voor de belastingaangifte die je over 2023 moet gaan doen. Let wel: omdat de forfaitaire verdeling (d.w.z. de Belastingdienst neemt aan dat je een deel van je vermogen belegt) niet langer van toepassing is, betaal je over je spaargeld hoogstwaarschijnlijk maar weinig belasting in de komende jaren.

Vrijstellingen flink omhoog

Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld.

De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden. Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag dubbel zo hoog. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.

Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd. De vrijstelling voor het spaarbedrag is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners. Oorspronkelijk was het idee dat dit in 2023 andermaal omhooggaat, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan. In plaats daarvan stijgt de vrijstelling naar ongeveer € 57.000 / € 114.000.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

    Interessante aanbiedingen en promoties

    Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

    Het laatste nieuws en relevante artikelen

Vermogen dat opgegeven moet worden

In Box 3 van de belastingaangifte wordt het netto vermogen vastgesteld. Hiervoor wordt al je vermogen bij elkaar opgeteld en worden schulden hiervan afgetrokken. In Box 3 vallen aandelen (behalve zogenaamde aanmerkelijke belangen), spaarbedragen, een tweede woning en meer. Sommige soorten vermogen vallen onder een uitzonderingsregel.

We hebben afzonderlijke artikelen geschreven over de bezittingen die je in Box 3 op moet geven en de schulden die je af kunt trekken. Voor spaartegoeden maakt het niet uit in welk land de financiële instelling gevestigd is. Binnen de EU wordt informatie over banktegoeden vaak uitgewisseld. Het niet opgeven van vermogen kan daarnaast als fraude gezien worden.

Je moet dus al je spaartegoeden in Box 3 opgeven. Ook tegoeden die je in een ander (EU-)land hebt staan, bijvoorbeeld via Raisin.

 

Groen sparen
Groen sparen

Met een groene spaarrekening hoef je niet op de hoogste rente te rekenen. Daarvoor krijg je vaak aantrekkelijke belastingvoordelen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. En hoe spaar je nu eigenlijk echt groen? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Pensioen sparen
Pensioen sparen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer

Vaststellen van de Box 3-belasting

De belastingen over Box 3 worden in Nederland vastgesteld op basis van een fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke spaar- en beleggingsbedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

In het oude stelsel ging de Belastingdienst ervan uit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom werd bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hoe meer vermogen, hoe hoger de uiteindelijke belasting.

In het overgangsstelsel gaat de Belastingdienst er niet meer vanuit dat je een bepaald deel belegt en spaart. In plaats daarvan ga je opgeven hoeveel je daadwerkelijk spaart en belegt.

Vervolgens wordt het fictieve rendement op schulden, spaargeld en beleggingen gebruikt om je gemiddelde rendement, en daarmee je winst uit vermogen, vast te stellen.

Benieuwd hoe dit alles in z’n werk gaat? Lees in dit artikel alles over de nieuwe Box 3-heffing.

Bij het berekenen van de uiteindelijke belasting hanteert de Belastingdienst in 2022 en voorlopig voor 2023 31% over het het aangenomen rendement. Maar hoe wordt het aangenomen rendement vastgesteld? Dat vind je in de tabel hieronder. Het systeem gaat overigens hoogstwaarschijnlijk flink op de schop in het komende jaar.

Veranderingen vermogensbelasting 2021 en 2022 – mogelijkheden voor spaarders

Het voelt krom om belasting te moeten betalen over spaargeld, terwijl je spaargeld nauwelijks iets oplevert. Dit erkent de Belastingdienst ook. Daarom is het besluit getroffen om voor fiscaal jaar 2021 (waarover je in 2022 aangifte hebt gedaan) de vrijstellingsgrens naar € 50.000 per persoon op te tillen. Dit levert voor spaarders kansen op.

Toch zijn er ook nog andere manieren om volledig belastingvrij te sparen. Voordat we die verder toelichten, maken we eerst aanschouwelijk hoeveel belasting je eigenlijk effectief betaalt over je spaargeld. Hieronder zie je een overzicht voor 2022 en 2021.

Bedrag Box 3 (vermogen minus schulden) Belasting alleenstaand in 2022 Belasting alleenstaand in 2021 Belasting fiscale partners in 2022 Belasting fiscale partners in 2021
€ 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 60.000 € 52 € 59 € 0* € 0*
€ 90.000 € 221 € 236 € 0* € 0*
€ 120.000 € 538 € 574 € 104* € 118*

*De bedragen gelden voor een optimale verdeling van vermogen tussen twee fiscale partners.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer je begint te betalen. Mensen met een flink vermogen betalen een hoge jaarlijkse belasting. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een tweede, belastingplichtige woning. 

De veranderingen in 2021 waren voornamelijk gericht op het ontzien van kleine spaarders en beleggers. Dit levert in alle bovenstaande scenario’s een lagere belasting op. In 2022 is de belastingdruk wederom iets lager geworden, onder andere omdat spaargeld gemiddeld niets meer oplevert.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Belastingen – sparen in het buitenland
Belastingen – sparen in het buitenland

Hoe zit het met belastingen als je in het buitenland spaart? Lees meer over bronbelasting en hoe je alles optimaal kunt regelen. Met een overzicht van de regelingen van alle landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer

Belastingvrij sparen in 2022 – tips

Niemand vindt het prettig om schulden te hebben. De Belastingdienst hanteert echter een ruim begrip van schuld. Dit is niet alleen maar negatief saldo bij de bank. Ook de afbetaling van consumptiegoederen zoals een auto kun je misschien in Box 3 opgeven. Of een studieschuld. 

Een overzicht van de schulden die je op kunt geven vind je op deze website van de Belastingdienst. Voor alle schulden geldt, dat je ze alleen op kunt geven als ze niet in Box 1 en 2 vallen. De drempel voor schulden bedraagt in 2022 € 3200 zonder en € 6400 mét fiscale partner. Vanaf dit bedrag kun je schulden meenemen in de opgave. De bedragen voor 2023 zijn nog niet definitief vastgelegd.

De Belastingdienst erkent het maatschappelijk nut van verschillende groene spaarproducten. Hiervoor hanteert de Belastingdienst verschillende voorwaarden

Ook voor groen sparen zijn er vrijstellingsgrenzen. Hierboven moet het bedrag meegenomen worden in de belastingopgave. Deze grens bedraagt in 2022 € 61.215, of € 122.430 voor fiscale partners.

Ook als je besluit te sparen voor een bepaald spaardoel kan het geld misschien vrijgesteld worden. Denk hierbij aan sparen voor je pensioen, een lijfrente of een bankspaarrekening.

De regels omtrent deze manier van sparen zijn vrij complex. Raadpleeg daarom altijd je belastingadviseur. Ook de website van de Belastingdienst kan je hier op weg helpen.

Tot 2012 was het mogelijk om van een vrijstelling voor spaargeld van een kind gebruik te maken. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing. Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouder(s) of voogd(en) meegerekend. Het geld op een spaarrekening van meerderjarige kinderen moeten zij zelf opgeven in hun belastingopgave.

Ook meerderjarige kinderen genieten dezelfde vrijstellingen als alle andere meerderjarige Nederlanders. Zo kun je er dus wel voor kiezen om een bepaald bedrag te schenken. Bijvoorbeeld tot het wettelijke vrijstellingsbedrag voor schenkingen. Dan wordt het vermogen niet meer bij jou meegerekend.

Je kunt uit Box 3 onder voorwaarden vermogen verplaatsen naar Box 1 en 2. Ook hierop zijn ingewikkelde regels van toepassing. Op deze website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over deze regeling.

Je kunt ervoor kiezen om geld voor een uitvaart te sparen. De enige manier waarop dit belastingvrij kan is met banksparen. Momenteel (augustus 2022) is er geen aanbieder in Nederland waarbij je kunt banksparen voor een uitvaart.

De meeste mensen denken niet aan hun cash bij de belastingopgave. Ten onrechte. Ook contant geld moet meegenomen worden in Box 3. Hiervoor geldt wel een vrijstellingsgrens, in 2022 € 560 voor alleenstaanden en € 1120 voor fiscale partners. Je kunt er dus voor kiezen om deze optie maximaal te benutten.

Let wel: ook cadeaubonnen worden bijvoorbeeld als contant geld aangemerkt.

Spaar met een aantrekkelijk rendement