Belastingvrij sparen

regels voor je spaargeld

Home › Sparen › Belastingvrij sparen

Vermogensbelasting (vermogensrendementsheffing, in de volksmond ‘spaartaks’) is een omstreden onderwerp. Toch komt geen enkele spaarder er onderuit. Al het vermogen dat je op bankrekeningen hebt staan moet je in Nederland in Box 3 van je belastingopgave aangeven. Dit wordt samengeteld met ander toepasselijk vermogen.

In het kort
 • In Nederland betaal je over je vermogen belasting zodra het boven de vrijstellingsgrens (heffingsvrij vermogen) uitkomt
 • De wetgeving van 2023 ziet er voorlopig zeer gunstig uit voor kleine spaarders en beleggers. In 2022 gaat iedereen er een beetje op vooruit
 • Een ambitieuze hervorming van de spaartaks laat nog even op zich wachten
 • Je kunt onder andere met behulp van schulden je belastingen verlagen
 • Ook groen sparen, sparen voor een (klein)kind, het verplaatsen van vermogen en andere opties kunnen helpen bij het verlagen van je Box 3-vermogen

 

Raisin legt uit hoe het precies zit met de belastingen en de . Daarnaast kun je profiteren van onze tips over hoe je slim belastingvrij kunt sparen. Ook lichten we uit hoe het zit met de belastingsituatie als je spaart voor bijvoorbeeld je klein(kind) of pensioen.

1,30%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
0,35%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,65%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Disclaimer: Wij hebben ons best gedaan om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Alsnog aanvaardt Raisin geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en (belasting)informatie in dit artikel. Raadpleeg altijd je belastingadviseur.

Juni 2022 – Geen bezwaar? Geen compensatie! Of toch?

De Hoge Raad heeft een oordeel geveld over compensatie voor spaarders die teveel Box 3-heffing betaald hebben. En dit keer pakt het niet goed uit voor spaarders. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de Box 3-heffing ontvangen ‘rechtsherstel’.

Dit rechtsherstel houdt natuurlijk niet in dat deze groep bezwaarmakers zomaar het volledige bedrag terugontvangt. De Belastingdienst gaat kijken naar welke bedragen daadwerkelijk gespaard en belegd werden en stelt aan de hand van een fictief rendement op deze beleggingsvormen de belasting vast.

De Belastingdienst is niet verplicht om mensen die geen (tijdig) bezwaar ingediend hadden te compenseren. Of dit nu alsnog gebeurt blijft nog even te bezien en moet door de politiek besloten worden. Eind juni zal staatssecretaris Van Rij een lijst van opties voorleggen aan de Tweede Kamer.

Hoeveel spaargeld mag je hebben?
Belastingvrijstelling in 2023, 2022 en 2021

Spaarbedragen onbelastbaar tot ... Alleenstaand Fiscale partners
2021 € 50.000 € 100.000
2022 € 50.650 € 101.300
2023 € 80.000 € 160.000

Misschien vraag je je af, hoeveel spaargeld je mag hebben? Bijvoorbeeld als 65-plusser. Natuurlijk kan niemand vastleggen hoeveel spaargeld jij mag hebben. Ook de leeftijd van de spaarder maakt geen enkel verschil. Zolang je vermogen niet boven de vrijstellingsgrenzen uitkomt, betaal je geen belasting.

Het vrijstellingsbedrag is voor iedereen gelijk. In de tabel hierboven vind je hoeveel spaargeld je belastingvrij kunt aanhouden in 2021, 2022 en 2023. Zodra je vermogen hierboven valt, moet je het vermogen in ieder geval opgeven in Box 3.

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is overigens 1 januari. Dit betekent dat het bedrag dat je moet betalen met de belastingaangifte voor 2022 (die je in 2023 in gaat dienen) al vaststaat.

Je kunt nu nog wel alvast je vermogen verlagen voor de belastingaangifte die je over 2023 moet gaan doen. Let wel: de vrijstellingsgrens gaat niet alleen fors omhoog, het is ook mogelijk dat het fictieve rendement in het geheel dan al afgeschaft is.

Vrijstellingen flink omhoog

Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld.

De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden. Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag dubbel zo hoog. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.

Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd. De vrijstelling voor het spaarbedrag is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners. Dit bedrag gaat in 2023 andermaal omhoog, naar € 80.000 (per fiscale partner).

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

  Interessante aanbiedingen en promoties

  Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

  Het laatste nieuws en relevante artikelen

Vermogen dat opgegeven moet worden

In Box 3 van de belastingaangifte wordt het netto vermogen vastgesteld. Hiervoor wordt al je vermogen bij elkaar opgeteld en worden schulden hiervan afgetrokken. In Box 3 vallen aandelen (behalve zogenaamde aanmerkelijke belangen), spaarbedragen, een tweede woning en meer. Sommige soorten vermogen vallen onder een uitzonderingsregel.

We hebben afzonderlijke artikelen geschreven over de bezittingen die je in Box 3 op moet geven en de schulden die je af kunt trekken. Voor spaartegoeden maakt het niet uit in welk land de financiële instelling gevestigd is. Binnen de EU wordt informatie over banktegoeden vaak uitgewisseld. Het niet opgeven van vermogen kan daarnaast als fraude gezien worden.

Je moet dus al je spaartegoeden in Box 3 opgeven. Ook tegoeden die je in een ander (EU-)land hebt staan, bijvoorbeeld via Raisin.

 

Groen sparen
Groen sparen

Met een groene spaarrekening hoef je niet op de hoogste rente te rekenen. Daarvoor krijg je vaak aantrekkelijke belastingvoordelen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. En hoe spaar je nu eigenlijk echt groen? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Pensioen sparen
Pensioen sparen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer

Vaststellen van de Box 3-belasting

De belastingen over Box 3 worden in Nederland vastgesteld op basis van een fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke bedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom wordt er bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hieronder zie je de drie schijven van de Belastingdienst in 2023, 2022 en 2021, en de percentages die geheven worden.

De bedragen hieronder zijn per belastingplichtige persoon. Voor fiscale partners kun je de bedragen verdelen zoals het ‘t meest gunstig is. Dit houdt dus in dat je eerst alle vrijstelling opgebruikt. Daarna verdeel je het vermogen zo, dat het grootste bedrag in de laagste schijven valt. Zo zorg je ervoor dat een zo hoog mogelijk bedrag op je spaarrekening(en) buiten de hoogste belastingschijven valt.

Schijven in 2023, 2022 en 2021

Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3
2021 € 50.650 tot € 101.300 € 50.000 tot € 100.000 € 30.849 tot € 103.643
2022 € 101.300 tot € 1.012.350 € 100.000 tot € 1.000.000 € 103.643 tot € 1.036.418
2023 nog niet bekend, gepland vanaf € 80.000 nog niet bekend nog niet bekend

Bij het berekenen van de uiteindelijke belasting hanteert de Belastingdienst in 2021, 2022 en 2022 31% over het het aangenomen rendement. Maar hoe wordt het aangenomen rendement vastgesteld? Dat vind je in de tabel hieronder. Het systeem gaat overigens hoogstwaarschijnlijk flink op de schop in het komende jaar.

Aangenomen rendement in 2023, 2022 en 2021

Aangenomen rente/rendement in schijf 1 Aangenomen rente/rendement in schijf 2 Aangenomen rente/rendement in schijf 3
2021 1,90% 4,50% 5,69%
2022 1,82% 4,37% 5,53%
2023 nog niet bekend nog niet bekend nog niet bekend

Spaar met een aantrekkelijk rendement

Veranderingen vermogensbelasting 2021 en 2022 – mogelijkheden voor spaarders

Het voelt krom om belasting te moeten betalen over spaargeld, terwijl je spaargeld nauwelijks iets oplevert. Dit erkent de Belastingdienst ook. Daarom is het besluit getroffen om voor fiscaal jaar 2021 (waarover je in 2022 aangifte doet) de vrijstellingsgrens naar € 50.000 per persoon op te tillen. Dit levert voor spaarders kansen op.

Toch zijn er ook nog andere manieren om volledig belastingvrij te sparen. Voordat we die verder toelichten, maken we eerst aanschouwelijk hoeveel belasting je eigenlijk effectief betaalt over je spaargeld. Hieronder zie je een overzicht voor 2022, 2021 en 2020.

Bedrag Box 3 (vermogen minus schulden) Belasting alleenstaand in 2022 Belasting alleenstaand in 2021 Belasting fiscale partners in 2022 Belasting fiscale partners in 2021
€ 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 60.000 € 52 € 59 € 0* € 0*
€ 90.000 € 221 € 236 € 0* € 0*
€ 120.000 € 538 € 574 € 104* € 118*

*De bedragen gelden voor een optimale verdeling van vermogen tussen twee fiscale partners.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer je begint te betalen. Mensen met een flink vermogen betalen een hoge jaarlijkse belasting. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een tweede, belastingplichtige woning. 

De veranderingen in 2021 waren voornamelijk gericht op het ontzien van kleine spaarders en beleggers. Dit levert in alle bovenstaande scenario’s een lagere belasting op. In 2022 is de belastingdruk wederom iets lager geworden, onder andere omdat spaargeld gemiddeld niets meer oplevert.

Belastingvrij sparen in 2022 – tips

Je kunt op verschillende manieren sparen met belastingvoordeel. Door bijvoorbeeld je vermogen in Box 3 te verlagen. Ook kun je een fiscaal partnerschap aangaan. Daarnaast zijn er aantrekkelijke opties om vermogen vrijgesteld te krijgen.

Schulden

Niemand vindt het prettig om schulden te hebben. De Belastingdienst hanteert echter een ruim begrip van schuld. Dit is niet alleen maar negatief saldo bij de bank. Ook de afbetaling van consumptiegoederen zoals een auto kun je misschien in Box 3 opgeven. Of een studieschuld. 

Een overzicht van de schulden die je op kunt geven vind je op deze website van de Belastingdienst. Voor alle schulden geldt, dat je ze alleen op kunt geven als ze niet in Box 1 en 2 vallen. De drempel voor schulden bedroeg in 2020 € 3110 zonder, en € 6220 met een fiscale partner. Vanaf dit bedrag kun je schulden meenemen in de opgave. De aantallen voor 2021 zijn nog niet definitief vastgelegd. 

Groen sparen

De Belastingdienst erkent het maatschappelijk nut van verschillende groene spaarproducten. Hiervoor hanteert de Belastingdienst verschillende voorwaarden

Ook voor groen sparen zijn er vrijstellingsgrenzen. Hierboven moet het bedrag meegenomen worden in de belastingopgave. Deze grens bedraagt in 2022 € 61.215, of € 122.430 voor fiscale partners.

Sparen voor je pensioen

Ook als je besluit te sparen voor een bepaald spaardoel kan het geld misschien vrijgesteld worden. Denk hierbij aan sparen voor je pensioen, een lijfrente of een bankspaarrekening.

De regels omtrent deze manier van sparen zijn vrij complex. Raadpleeg daarom altijd je belastingadviseur. Ook de website van de Belastingdienst kan je hier op weg helpen.

Sparen voor een kind

Tot 2012 was het mogelijk om van een vrijstelling voor spaargeld van een kind gebruik te maken. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing. Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouder(s) of voogd(en) meegerekend. Het geld op een spaarrekening van meerderjarige kinderen moeten zij zelf opgeven in hun belastingopgave.

Ook meerderjarige kinderen genieten dezelfde vrijstellingen als alle andere meerderjarige Nederlanders. Zo kun je er dus wel voor kiezen om een bepaald bedrag te schenken. Bijvoorbeeld tot het wettelijke vrijstellingsbedrag voor schenkingen. Dan wordt het vermogen niet meer bij jou meegerekend.

Vermogen verplaatsen

Je kunt uit Box 3 onder voorwaarden vermogen verplaatsen naar Box 1 en 2. Ook hierop zijn ingewikkelde regels van toepassing. Op deze website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over deze regeling.

Sparen voor een uitvaart

Je kunt ervoor kiezen om geld voor een uitvaart te sparen. De enige manier waarop dit belastingvrij kan is met banksparen. Momenteel (april 2022) is er geen aanbieder in Nederland waarbij je kunt banksparen voor een uitvaart.

Cash

De meeste mensen denken niet aan hun cash bij de belastingopgave. Ten onrechte. Ook contant geld moet meegenomen worden in Box 3. Hiervoor geldt wel een vrijstellingsgrens, in 2022 € 560 voor alleenstaanden en € 1120 voor fiscale partners. Je kunt er dus voor kiezen om deze optie maximaal te benutten.

Let wel: ook cadeaubonnen worden bijvoorbeeld als contant geld aangemerkt.

Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken. Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Belastingen – sparen in het buitenland
Belastingen – sparen in het buitenland

Hoe zit het met belastingen als je in het buitenland spaart? Lees meer over bronbelasting en hoe je alles optimaal kunt regelen. Met een overzicht van de regelingen van alle landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Lees meer