Hoeveel kun je belastingvrij sparen?

In 2024 en daarna

Home › Sparen › Belastingvrij sparen

Al het vermogen dat je op bankrekeningen hebt staan moet je in Nederland in Box 3 van je belastingopgave aangeven. Dit wordt opgeteld met ander toepasselijk vermogen. Wat is de belastingvrije voet voor spaargeld? Of met andere woorden, hoeveel geld kun je sparen zonder belasting te betalen? En kunnen we in de toekomst een verhoging van deze vrijstelling verwachten?

In het kort
  • In Nederland betaal je over je vermogen belasting zodra het boven de vrijstellingsgrens (heffingsvrij vermogen) uitkomt
  • Voor fiscaal jaar 2023 en 2024 is de vrijstelling € 57.000 of € 114.000 voor fiscale partners.
  • Je kunt onder andere met behulp van schulden je gemiddelde rendement en je belastingen verlagen
  • Ook groen sparen, sparen voor je kind, het verplaatsen van vermogen en andere opties kunnen helpen bij het verlagen van je box 3-vermogen

Raisin legt uit hoe het precies zit met het heffingsvrije vermogen in box 3. Daarnaast kun je profiteren van onze tips over hoe je slim belastingvrij kunt sparen.

3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië
3,10%
p.j.
Aareal Bank
Duitsland

Disclaimer: Wij hebben ons best gedaan om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Alsnog aanvaardt Raisin geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en (belasting)informatie in dit artikel. Raadpleeg altijd je belastingadviseur.

Belastingvrij sparen in 2024: hoe zit dat?

Tot een bepaald bedrag aan spaargeld en/of beleggingen, hoef je geen belasting te betalen. Jaarlijks maakt het kabinet die grensbedragen en de bijbehorende belastingpercentages bekend. In fiscaal jaar 2023 én fiscaal jaar 2024 zijn die heffingsvrije bedragen onveranderd gebleven: tot een vermogen van € 57.000 (voor alleenstaanden) en een vermogen van € 114.000 voor fiscale partners, hoef je geen vermogensrendementsheffing te betalen.

Komt je vermogen boven die grensbedragen uit? Dan ga je dus wel belasting betalen.

In 2024 wordt de hoogte van de belasting nog bepaald door het overbruggingsstelsel. Dat betekent dat je boven de heffingsvrije vermogensgrens belasting betaalt op basis van een fictief rendement. Ook die percentages wordt jaarlijks vastgesteld, zowel voor beleggingen als voor spaargeld. En nu de spaarrente in de afgelopen periode flink is gestegen, stijgt in 2024 ook het vastgestelde fictieve rendement op spaargeld.

Het fictieve rendement voor 2024 is voorlopig vastgelegd op 1,03% op spaartegoeden en 6,04% op beleggingen en andere bezittingen. Begin 2025 worden de percentages echt vastgesteld: die kunnen dus hoger of lager uitvallen.

Het overbruggingsstelsel, waarbij je dus belasting betaalt over een fictief rendement, is nog tot minstens 2027 van kracht. Daarna wordt het stelsel mogelijk aangepast en kan het dus zo zijn dat je belasting gaat betalen over het daadwerkelijke rendement dat je hebt behaald met je belegde vermogen of spaargeld.

Belastingvrij sparen in 2024

Belastingvrije voet spaargeld Alleenstaand Fiscale partners
Fiscaal jaar 2024 € 57.000 € 114.000
Fiscaal jaar 2023 € 57.000 € 114.000
Fiscaal jaar 2022 € 50.650 € 101.300

Hoeveel spaargeld mag je hebben?
Belastingvrijstelling in 2024

In het Nederlandse belastingstelsel profiteer je van een maximaal spaarbedrag dat je aan kunt houden zonder belasting te betalen. Zolang je spaargeld en overig vermogen in box 3 niet boven het maximale spaarbedrag van € 57.000 (per fiscale partner) uitkomt, betaal je geen vermogensbelasting. Ook wordt je inkomstenbelasting niet beïnvloed door spaargeld en beleggingen.

Het vrijstellingsbedrag is voor iedereen gelijk. Als je vermogen meer dan dat bedraagt, dien je het op te geven in Box 3 van je belastingaangifte.

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari. Dit betekent dat het bedrag dat je moet betalen met de belastingaangifte voor 2023 (die je in 2024 indient) al vaststaat. Je neemt hier dus het bedrag op je rekeningen van 1 januari 2023.

Vrijstellingen fors omhoog

Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, werd het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld.

In fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd. De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, werd verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners. In 2023 werd dit andermaal verhoogd. Deze vrijstelling van € 57.000 / € 114.000 geldt ook in 2024.

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro spaargeld?

Over een ton spaargeld betaal je dus belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Voor alleenstaanden is dit bedrag (de grondslag sparen en beleggen) € 100.000 – € 57.000 = € 43.000. Voor fiscale partners is € 100.000 spaargeld volledig belastingvrij, omdat dit nog altijd onder de vrijstellingsgrens van € 114.000 ligt. Let wel: als je beleggingen of ander vermogen hebt, wordt dit bij het spaargeld opgeteld. Zo kun je dus wel boven de vrijstellingsgrens uitkomen.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als AOW’er?

Als je AOW ontvangt, heeft de hoogte van je spaartegoed geen invloed op de hoogte van je AOW-uitkering. Echter, als je naast AOW ook een aanvullende toeslag of bijstand ontvangt, kunnen er vermogenslimieten gelden. In 2024 is de vermogenslimiet voor de bijstand voor alleenstaanden € 7575 en voor samenwonenden € 15.150. Daarnaast heb je voor de vermogensbelasting voor 2023 – in te dienen 2024 – een vrijstelling tot €57.000 als individu en €114.000 voor fiscale partners. Bedragen boven deze limieten worden belast zoals hierboven is omschreven.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor huurtoeslag?

In 2024 heb je recht op huurtoeslag als je vermogen op 1 januari 2024 niet meer was dan € 36.952. Voor mensen met een toeslagpartner geldt een gezamenlijke vermogensgrens van € 73.904. In 2023 waren deze bedragen nog € 33.749 en € 76.498. Echter, als je toeslagpartner niet op hetzelfde adres is ingeschreven en officieel jouw echtgenoot of geregistreerde partner is, wordt zijn of haar vermogen niet meegerekend voor de huurtoeslag. Medebewoners dienen eveneens een vermogen onder de € 36.952 te hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag​​.

Hoeveel spaargeld/vermogen mag je hebben voor zorgtoeslag?

De Belastingdienst hanteert hoge vermogenslimieten voor ontvangers van zorgtoeslag. Het totale bedrag dat een alleenstaande op 1 januari 2024 aan vermogen mocht hebben bedraagt € 140.213. Met een toeslagpartner geldt een hoger bedrag van maximaal € 177.301. Let wel: dit heeft betrekking op alle vermogensbestanddelen die meetellen, dus niet alleen spaargeld, maar ook beleggingen en bijvoorbeeld een vakantiehuis. Er is in dit geval ook geen vrijstelling voor groene beleggingen.

Vermogen dat opgegeven moet worden

In Box 3 van de belastingaangifte wordt het nettovermogen vastgesteld. Hiervoor wordt al je vermogen bij elkaar opgeteld en worden schulden hiervan afgetrokken. In Box 3 vallen aandelen (behalve zogenaamde aanmerkelijke belangen), spaarbedragen, een tweede woning en meer. Sommige soorten vermogen vallen onder een uitzonderingsregel.

Je vindt hier meer informatie over de bezittingen die je in Box 3 op moet geven en de schulden die je af kunt trekken. Voor spaartegoeden maakt het niet uit in welk land de financiële instelling gevestigd is. Binnen de EU wordt informatie over banktegoeden meestal uitgewisseld en het niet opgeven van vermogen kan als fraude worden gezien.

Je dient dus al je spaartegoeden in Box 3 opgeven, ook het spaargeld dat je in een ander (EU-)land hebt, bijvoorbeeld via Raisin. Omdat je in het buitenland vaak hogere rentes krijgt dan in Nederland, loont het al snel om te gaan sparen in het buitenland. Zeker nu de vermogensbelasting op spaargeld omhoog is gegaan, houd je relatief meer rendement over door te sparen op een spaarrekening met hogere rentes.

Belastingvoordelen van groen sparen
Belastingvoordelen van groen sparen

Met een groene spaarrekening hoef je niet op de hoogste rente te rekenen. Daarvoor krijg je vaak aantrekkelijke belastingvoordelen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. En hoe spaar je nu eigenlijk echt groen? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Pensioensparen
Pensioensparen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer

Vaststellen van de Box 3-belasting

De belastingen over Box 3 worden in Nederland vastgesteld op basis van een fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke spaar- en beleggingsbedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

In het oude stelsel ging de Belastingdienst ervan uit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom werd bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hoe meer vermogen, hoe hoger de uiteindelijke belasting.

In het overbruggingsstelsel gaat de Belastingdienst er niet meer vanuit dat je een bepaald deel belegt en spaart. In plaats daarvan geef je op hoeveel je daadwerkelijk spaart en belegt.

Vervolgens wordt het fictieve rendement op schulden, spaargeld en beleggingen gebruikt om je gemiddelde rendement, en daarmee je winst uit vermogen, vast te stellen.

Benieuwd hoe dit alles in z’n werk gaat? Lees in dit artikel alles over de nieuwe Box 3-heffing.

Belastingtarief Box 3 van 2023 t/m 2025

Jaar Vermogensbelasting Fictief rendement
2023 32% 0,92%
2024 36% 1,03%
2025 36% Nog niet bekend
2026 36% Nog niet bekend

Belastingvrij sparen in 2024– tips

Niemand vindt het prettig om schulden te hebben. De Belastingdienst hanteert echter een ruim begrip van schuld. Dit is niet alleen maar negatief saldo bij de bank. Ook de afbetaling van consumptiegoederen zoals een auto kun je misschien in Box 3 opgeven. Of een studieschuld. 

Een overzicht van de schulden die je op kunt geven vind je op deze website van de Belastingdienst. Voor alle schulden geldt, dat je ze alleen op kunt geven als ze niet in Box 1 of 2 vallen. De drempel voor schulden bedraagt in 2024 € 3700 zonder en € 7400 mét fiscale partner. Vanaf dit bedrag kun je schulden meenemen in de opgave. 

De Belastingdienst erkent het maatschappelijk nut van verschillende groene spaarproducten. Hiervoor hanteert de Belastingdienst verschillende voorwaarden

Ook voor groen sparen zijn er vrijstellingsgrenzen. Hierboven moet het bedrag meegenomen worden in de belastingopgave. Deze grens bedraagt in 2024 € 71.251 of € 142.502 voor fiscale partners.

Ook als je besluit te sparen voor een bepaald spaardoel kan het geld misschien vrijgesteld worden. Denk hierbij aan sparen voor je pensioen, een lijfrente of een bankspaarrekening.

De regels omtrent deze manier van sparen zijn vrij complex. Raadpleeg daarom altijd je belastingadviseur. Ook de website van de Belastingdienst kan je hier op weg helpen.

Tot 2012 was het mogelijk om van een vrijstelling voor spaargeld van een kind gebruik te maken. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing. Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouder(s) of voogd(en) meegerekend. Het geld op een spaarrekening van meerderjarige kinderen moeten zij zelf opgeven in hun belastingopgave.

Ook meerderjarige kinderen genieten dezelfde vrijstellingen als alle andere meerderjarige Nederlanders. Zo kun je er dus wel voor kiezen om een bepaald bedrag te schenken. Bijvoorbeeld tot het wettelijke vrijstellingsbedrag voor schenkingen. Dan wordt het vermogen niet meer bij jou meegerekend.

Je kunt uit Box 3 onder voorwaarden vermogen verplaatsen naar Box 1 en 2. Ook hierop zijn ingewikkelde regels van toepassing. Op deze website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over deze regeling.

Je kunt ervoor kiezen om geld voor een uitvaart te sparen. De enige manier waarop dit belastingvrij kan, is met banksparen. Er is nu nog steeds geen aanbieder in Nederland waarbij je kunt banksparen voor een uitvaart.

De meeste mensen denken niet aan hun cash bij de belastingopgave, maar ook contant geld moet je in Box 3 opgegeven. Hiervoor geldt wel een vrijstellingsgrens; in 2024 € 653 voor alleenstaanden en € 1306 voor fiscale partners. Je kunt er dus voor kiezen om deze optie maximaal te benutten.

Let wel: ook cadeaubonnen worden bijvoorbeeld als contant geld aangemerkt. Overtollig cash valt in de spaarvariant onder overige bezittingen en wordt dus een stuk zwaarder belast dan spaargeld.

Spaar met een aantrekkelijk rendement

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Belastingen – sparen in het buitenland
Belastingen – sparen in het buitenland

Hoe zit het met belastingen als je in het buitenland spaart? Lees meer over bronbelasting en hoe je alles optimaal kunt regelen. Met een overzicht van de regelingen van alle landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer