Belastingvrij sparen

regels voor je spaargeld

Home › Sparen › Belastingvrij sparen

Vermogensbelasting is een omstreden onderwerp. Toch komt geen enkele spaarder er onderuit. Al het vermogen dat je op bankrekeningen hebt staan moet je in Nederland in Box 3 van je belastingopgave aangeven.

In het kort
  • In Nederland betaal je over je vermogen belasting zodra het boven de vrijstellingsgrens uitkomt
  • De wetgeving van 2021 is zeer gunstig voor kleine spaarders en beleggers
  • Een ambitieuze hervorming van de spaartaks voor 2022 is voorlopig van de baan
  • Je kunt onder andere met behulp van schulden je belastingen verlagen
  • Ook groen sparen, sparen voor een (klein)kind, het verplaatsen van vermogen en andere opties kunnen helpen bij het verlagen van je Box 3 vermogen

 

Raisin legt uit hoe het precies zit met de belastingen. Daarnaast kun je profiteren van onze tips over hoe je slim belastingvrij kunt sparen. Ook lichten we uit hoe het zit met de belastingsituatie als je spaart voor bijvoorbeeld je klein(kind) of pensioen.

Disclaimer: Wij hebben ons best gedaan om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Alsnog aanvaardt Raisin geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en (belasting)informatie in dit artikel. Raadpleeg altijd je belastingadviseur.

Belasting op spaargeld in Nederland

Nederland kent een vermogensrendementsheffing. Dit is een belasting op onder andere spaargeld. De Belastingdienst heft een percentage over het opgegeven vermogen. Dit vermogen geef je aan in Box 3 van de belastingopgave. Wat zijn de precieze regels? En hoeveel spaargeld mag je hebben?

Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken. Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Belastingen
Belastingen

Hoe zit het met belastingen als je in het buitenland spaart? Lees meer over bronbelasting en hoe je alles optimaal kunt regelen. Met een overzicht van de regelingen van alle landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Lees meer

Update: Spaartaks – plannen voor 2022

De spaartaks is een heet hangijzer in de Nederlandse politiek. Vooral de wetgeving op basis van een fictief rendement wordt als oneerlijk gezien. In tijden van negatieve rentes, voelt het betalen van belasting op spaargeld oneerlijk.

Toch zijn de ambitieuze plannen voor de belasting van 2022, geïntroduceerd door oud-staatssecretaris van Financiën Menno Snel, er niet doorgekomen.

Vanwege de complexiteiten van het berekenen en controleren van de daadwerkelijke vermogensmix en bijbehorende rendementen, blijft het fictieve rendement voorlopig gehandhaafd.

Daarmee is de discussie nog niet ten einde. Ieder jaar wordt massaal bezwaar gemaakt tegen de Box 3-heffing. Alleen nieuwe wetgeving kan hier uiteindelijk verandering in brengen.

Vermogen dat opgegeven moet worden

In Box 3 wordt het netto vermogen vastgesteld. Hiervoor wordt al je vermogen bij elkaar opgeteld en worden schulden hiervan afgetrokken. In Box 3 vallen aandelen (behalve zogenaamde aanmerkelijke belangen), spaartegoeden, een tweede woning en meer. Sommige soorten vermogen vallen onder een uitzonderingsregel.

De volledige lijst van bezittingen die je in Box 3 op moet geven kun je bij de Belastingdienst raadplegen. Voor spaartegoeden maakt het niet uit in welk land de financiële instelling gevestigd is. Binnen de EU wordt informatie over banktegoeden vaak uitgewisseld. Het niet opgeven van vermogen kan daarnaast als fraude gezien worden.

Je moet dus al je spaartegoeden in Box 3 opgeven. Ook tegoeden die je in een ander (EU-)land hebt staan, bijvoorbeeld via Raisin.

Belastingvrijstelling in 2021 (en 2020)

Zolang je vermogen niet boven de vrijstellingsgrenzen uitkomt, betaal je geen belasting. Het vrijstellingsbedrag is voor iedereen gelijk. Hoeveel spaargeld is belastingvrij?

In 2021 werd de vrijstelling voor spaargeld in Box 3 verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden. Bij fiscale partners is dit bedrag dubbel zo hoog. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.

Vaststellen van de belastingen

De belastingen over Box 3 worden in Nederland vastgesteld op basis van een fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke bedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

De Belastingdienst gaat ervan uit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom wordt er bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hieronder zie je de drie schijven van de Belastingdienst in 2021 en 2020, en de percentages die geheven worden.

De bedragen hieronder zijn per belastingplichtige persoon. Voor fiscale partners kun je de bedragen verdelen zoals het ‘t meest gunstig is. Dit houdt dus in dat je eerst alle vrijstelling opgebruikt. Daarna verdeel je het vermogen zo, dat het grootste bedrag in de laagste schijven valt. Zo valt een maximaal bedrag op je spaarrekening buiten de hoogste belastingschijven.

Vanaf/tot (2021) Vanaf/tot (2020) Aangenomen verhouding sparen/beleggen Aangenomen rente/rendement over dit deel 2021 Aangenomen rente/rendement over dit deel 2020
Schijf 1 € 50.000 tot € 100.000 € 30.849 tot € 103.643 67% – 33% 1,90% 1,79%
Schijf 2 € 100.000 tot € 1.000.000 € 103.643 tot € 1.036.418 21% – 79% 4,50% 4,19%
Schijf 3 vanaf € 1.000.000 vanaf € 1.036.418 100% beleggen 5,69% 5,28%

Bij het berekenen van de uiteindelijke belasting hanteert de Belastingdienst in 2021 31% over het het vastgestelde bedrag. Dit was in 2020 30%.  

Veranderingen vermogensbelasting 2021 – mogelijkheden voor spaarders

Het voelt krom om belasting te moeten betalen over spaargeld, terwijl je spaargeld nauwelijks iets oplevert. Dit erkent de Belastingdienst ook. Daarom is het besluit getroffen om de vrijstellingsgrens naar € 50.000 per persoon op te tillen. Dit levert voor spaarders kansen op.

Toch zijn er ook nog andere manieren om volledig belastingvrij te sparen. Voordat we die verder toelichten, maken we eerst aanschouwelijk hoeveel belasting je eigenlijk effectief betaalt over je spaargeld. Hieronder zie je een overzicht voor 2021 en 2020.

Bedrag Box 3 (vermogen minus schulden) Belasting alleenstaand in 2021 Belasting alleenstaand in 2020 Belasting fiscale partners in 2021 Belasting fiscale partners in 2020
€ 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0
€ 60.000 € 59 € 157 € 0* € 0*
€ 90.000 € 236 € 318 € 0* € 152*
€ 120.000 € 574 € 595 € 118* € 313*

*De bedragen gelden voor een optimale verdeling van vermogen tussen twee fiscale partners.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer je begint te betalen. Mensen met een flink vermogen betalen een hoge jaarlijkse belasting. Dit geldt natuurlijk ook voor mensen met een tweede, belastingplichtige woning. 

De veranderingen in 2021 zijn voornamelijk gericht op het ontzien van kleine spaarders en beleggers. Dit levert in alle bovenstaande scenario’s een lagere belasting op.

Hoeveel spaargeld mag je hebben in 2021?

Misschien vraag je je af, hoeveel spaargeld je mag hebben. Bijvoorbeeld als 65-plusser. Natuurlijk kan niemand vastleggen hoeveel spaargeld jij mag hebben. Ook de leeftijd van de spaarder maakt geen enkel verschil.

In de onderstaande tabel, geven we je informatie over hoeveel spaargeld je belastingvrij kunt aanhouden in 2019 en 2020. Zodra je hierboven valt, moet je het vermogen in ieder geval opgeven in Box 3.

Belastingvrij sparen tot ... Alleenstaand Fiscale partners
2020 € 30.846 € 61.692
2021 € 50.000 € 100.000

Belastingvrij sparen in 2021 – tips

Je kunt op verschillende manieren sparen met belastingvoordeel. Door bijvoorbeeld je vermogen in Box 3 te verlagen. Ook kun je een fiscaal partnerschap aangaan. Daarnaast zijn er aantrekkelijke opties om vermogen vrijgesteld te krijgen.

Schulden

Niemand vindt het prettig om schulden te hebben. De Belastingdienst hanteert echter een ruim begrip van schuld. Dit is niet alleen maar negatief saldo bij de bank. Ook de afbetaling van consumptiegoederen zoals een auto kun je misschien in Box 3 opgeven. Of een studieschuld. 

Een overzicht van de schulden die je op kunt geven vind je op deze website van de Belastingdienst. Voor alle schulden geldt, dat je ze alleen op kunt geven als ze niet in Box 1 en 2 vallen. De drempel voor schulden bedroeg in 2020 € 3110 zonder, en € 6220 met een fiscale partner. Vanaf dit bedrag kun je schulden meenemen in de opgave. De aantallen voor 2021 zijn nog niet definitief vastgelegd. 

 

Groen sparen

De Belastingdienst erkent het maatschappelijk nut van verschillende groene spaarproducten. Hiervoor hanteert de Belastingdienst verschillende voorwaarden. 

Ook voor groen sparen zijn er vrijstellingsgrenzen. Hierboven moet het bedrag meegenomen worden in de belastingopgave. Deze grens bedraagt in 2021 € 60.429, of € 120.858 voor fiscale partners. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 59.477 / € 118.594 

Groen sparen
Groen sparen

Met een groene spaarrekening hoef je niet op de hoogste rente te rekenen. Daarvoor krijg je vaak aantrekkelijke belastingvoordelen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. En hoe spaar je nu eigenlijk echt groen? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer

Sparen voor je pensioen

Ook als je besluit te sparen voor een bepaald spaardoel kan het geld misschien vrijgesteld worden. Denk hierbij aan sparen voor je pensioen of een lijfrente. Vaak is dit in de vorm van banksparen. 

De regels omtrent deze manier van sparen zijn vrij complex. Raadpleeg daarom altijd je belastingadviseur. Ook de website van de Belastingdienst kan je hier op weg helpen.

Pensioen sparen
Pensioen sparen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer

Sparen voor een kind

Tot 2012 was het mogelijk om van een vrijstelling voor spaargeld van een kind gebruik te maken. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing. Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouder(s) of voogd(en) meegerekend. Het geld op een spaarrekening van meerderjarige kinderen moeten zij zelf opgeven in hun belastingopgave.

Ook meerderjarige kinderen genieten dezelfde vrijstellingen als alle andere meerderjarige Nederlanders. Zo kun je er dus wel voor kiezen om een bepaald bedrag te schenken. Bijvoorbeeld tot het wettelijke vrijstellingsbedrag voor schenkingen. Dan wordt het vermogen niet meer bij jou meegerekend.

Sparen voor kleinkind
Sparen voor kleinkind

Een spaarrekening voor een kleinzoon of kleindochter is een prachtig geschenk. Zodra je kleinkind gaat studeren of een huis wil kopen komt het geld goed van pas. Open je het beste een rekening op eigen naam of op naam van je kleinkind? Raisin laat zien hoe je veilig en slim spaart.

Lees meer

Vermogen verplaatsen

Je kunt uit Box 3 onder voorwaarden vermogen verplaatsen naar Box 1 en 2. Ook hierop zijn ingewikkelde regels van toepassing. Hier kun je meer informatie vinden over deze regeling.

Sparen voor een uitvaart

Je kunt ervoor kiezen om geld voor een uitvaart te sparen. De enige manier waarop dit belastingvrij kan is met banksparen. Op het moment (januari 2021) is er geen aanbieder in Nederland waarbij je kunt banksparen voor een uitvaart.

Cash

De meeste mensen denken niet aan hun cash bij de belastingopgave. Ten onrechte. Ook contant geld moet meegenomen worden in Box 3. Hiervoor geldt wel een vrijstellingsgrens, in 2021 € 552 voor alleenstaanden en € 1104 voor fiscale partners. Je kunt er dus voor kiezen om deze optie maximaal te benutten. 

Let wel: ook cadeaubonnen worden bijvoorbeeld als contant geld aangemerkt.

Sparen met een aantrekkelijke rente? Raisin!

De vermogensrendementsheffing is in Nederland niet bijzonder hoog. In 2021 gaan vooral kleine spaarders er belastingtechnisch flink op vooruit. De slimste manier om te sparen, is vooral om een hoge rente te kiezen. Daarmee vang je doorgaans met gemak de hogere belasting op.

Via Raisin ontvang je nog altijd een aantrekkelijke rente op je spaarrekening. Maar dat is niet het enige voordeel van sparen via Raisin.

  • Alle spaartegoeden tot € 100.000 per klant per bank gegarandeerd onder een depositogarantiestelsel
  • Geen kosten, geen valutarisico’s voor spaarders
  • Volledig online, alle benodigde informatie beschikbaar in je account
  • Rentes tot wel 1,50% per jaar

Open via Raisin een rekening die meer dan opweegt tegen de belasting