Hoeveel kun je belastingvrij sparen?

In 2023 en daarna

Home › Sparen › Belastingvrij sparen

Wat is de belastingvrije voet voor spaargeld? Of met andere woorden, hoeveel geld kun je sparen zonder belasting te betalen? In fiscaal jaar 2022 is dit bedrag € 50.650 of € 101.300 voor fiscale partners. Voor 2023 gaat dit bedrag omhoog naar ongeveer € 57.000, of ongeveer € 114.000 voor fiscale partners.

Al het vermogen dat je op bankrekeningen hebt staan moet je in Nederland in Box 3 van je belastingopgave aangeven. Dit wordt opgeteld met ander toepasselijk vermogen.

In het kort
  • In Nederland betaal je over je vermogen belasting zodra het boven de vrijstellingsgrens (heffingsvrij vermogen) uitkomt
  • Het overbruggingsstelsel (spaarvariant), minstens van toepassing tot 2026, is zeer gunstig voor (kleine) spaarders
  • Je kunt onder andere met behulp van schulden je gemiddelde rendement en je belastingen verlagen
  • Ook groen sparen, sparen voor een (klein)kind, het verplaatsen van vermogen en andere opties kunnen helpen bij het verlagen van je Box 3-vermogen

Raisin legt uit hoe het precies zit met het heffingsvrije vermogen in Box 3. Daarnaast kun je profiteren van onze tips over hoe je slim belastingvrij kunt sparen.

3,15%
p.j.
CKV Spaarbank
België
4,35%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
4,45%
p.j.
Rietumu Bank
Letland

Disclaimer: Wij hebben ons best gedaan om alle informatie zo zorgvuldig mogelijk op te stellen. Alsnog aanvaardt Raisin geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de berekeningen en (belasting)informatie in dit artikel. Raadpleeg altijd je belastingadviseur.

Tot in 2024 praktisch onbeperkt belastingvrij sparen?

Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet bekend dat de nieuwe Box 3-heffing, of beter gezegd het overbruggingsstelsel, van kracht blijft tot (minstens) 2026. Voor 2023 wordt deze ‘spaarvariant’ naast de oude heffing toegepast worden. In de jaren daarna, tot 2026, is dit stelsel uitsluitend van toepassing.

Voor spaarders is het belangrijk te weten dat bij het berekenen van de fictieve spaarrente in Box 3 de Belastingdienst alleen de rentes tot de zomer van het voorafgaande jaar in beschouwing neemt. Oftewel: de rentes van fiscaal jaar 2023 zijn gebaseerd op de gemiddelde spaarrentes van juli 2022 tot juni 2023.

De rentes op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen waren tot november 2022 zeer laag of negatief. Na een verhoging in december 2022, hebben de (groot)banken in februari, maart, mei, juni, september en oktober deze rentes meerdere keren verhoogd. We kunnen er dus van uitgaan dat het fictieve rendement op spaargeld in fiscaal jaar 2023 hoger zal zijn. Afhankelijk van het spaarbedrag zou dit kunnen inhouden dat je voor 2023 meer belasting over je spaargeld dient te betalen.

Belastingvrij sparen 2022/2023

Belastingvrije voet spaargeld Alleenstaand Fiscale partners
2022 € 50.650 € 101.300
2023 +/- € 57.000 +/- € 114.000

Hoeveel spaargeld mag je hebben?
Belastingvrijstelling in 2022 en 2023

Misschien vraag je je af hoeveel spaargeld je mag hebben. En wat belastbaar spaargeld voor 2022, bijvoorbeeld als 65-plusser. Natuurlijk kan niemand vastleggen hoeveel spaargeld jij mag hebben en ook de leeftijd van de spaarder is niet van invloed. Zolang je vermogen niet boven de vrijstellingsgrenzen uitkomt, betaal je geen belasting. Zodra je wel boven deze vrijstelling uitkomt, betaal je vermogensbelasting

Het vrijstellingsbedrag is voor iedereen gelijk. In de tabel hierboven vind je hoeveel spaargeld je belastingvrij kunt aanhouden in 2022 en 2023. Als je vermogen meer dan dat bedraagt, moet je dat opgeven in Box 3 van je belastingaangifte.

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari. Dit betekent dat het bedrag dat je moet betalen met de belastingaangifte voor 2023 (die je in 2024 indient) al vaststaat.

Vrijstellingen fors omhoog

Vanwege de brede maatschappelijke onvrede over de spaartaks – wel belasting, ook als je geen rente ontvangt –, wordt het heffingsvrije vermogen (de belastinggrens op spaargeld) steeds verder naar boven bijgesteld.

De belastinggrens op spaargeld voor 2021 werd al verhoogd naar € 50.000 voor alleenstaanden. Bij fiscale partners (echtpaar, geregistreerd partnerschap) is dit bedrag twee keer zo hoog. In dit geval is het dus voor de gezamenlijke aangifte € 100.000. In 2020 bedroeg de vrijstelling € 30.846, of € 61.692 voor fiscale partners.

Voor fiscaal jaar 2022 werd slechts een aanpassing aan de inflatie doorgevoerd. De vrijstelling voor het spaarbedrag, dus het maximum spaargeld 2022, is verhoogd naar € 50.650, of € 101.300 voor fiscale partners. Oorspronkelijk was het idee dat dit voor 2023 nogmaals omhoog zou gaan, naar € 80.000 (per fiscale partner). Dit is nu van de baan. In plaats daarvan stijgt de vrijstelling naar ongeveer € 57.000 / € 114.000.

Hoeveel belasting betaal je over 100.000 euro spaargeld?

Over een ton spaargeld betaal je dus belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt. Voor alleenstaanden is dit 100.000 – 57.000 = 43.000. Voor fiscale partners is € 100.000 spaargeld belastingvrij omdat dit onder de vrijstellingsgrens van € 114.000 ligt.

Hoeveel spaargeld mag je hebben als AOW’er?

Als je AOW ontvangt, heeft de hoogte van je spaartegoed geen invloed op de hoogte van je AOW-uitkering. Echter, als je naast AOW ook een aanvullende toeslag of bijstand ontvangt, kunnen er vermogenslimieten gelden. In 2023 is de vermogenslimiet voor alleenstaanden €7.605 en voor samenwonenden €15.210. Daarnaast heb je voor de vermogensbelasting in 2023 een vrijstelling tot €57.000 als individu en €114.000 voor fiscale partners. Bedragen boven deze limieten worden belast zoals hierboven is omschreven.

Hoeveel spaargeld mag je hebben voor huurtoeslag?

In 2023 heb je recht op huurtoeslag als je vermogen op 1 januari 2023 niet meer is dan €33.748. Voor mensen met een toeslagpartner geldt een gezamenlijke vermogensgrens van €67.496. Echter, als je toeslagpartner niet op hetzelfde adres is ingeschreven en officieel jouw echtgenoot of geregistreerde partner is, wordt zijn of haar vermogen niet meegerekend voor de huurtoeslag. Medebewoners dienen eveneens een vermogen onder de €33.748 te hebben om in aanmerking te komen voor huurtoeslag​​.

Vermogen dat opgegeven moet worden

In Box 3 van de belastingaangifte wordt het netto vermogen vastgesteld. Hiervoor wordt al je vermogen bij elkaar opgeteld en worden schulden hiervan afgetrokken. In Box 3 vallen aandelen (behalve zogenaamde aanmerkelijke belangen), spaarbedragen, een tweede woning en meer. Sommige soorten vermogen vallen onder een uitzonderingsregel.

Je vindt hier meer informatie over de bezittingen die je in Box 3 op moet geven en de schulden die je af kunt trekken. Voor spaartegoeden maakt het niet uit in welk land de financiële instelling gevestigd is. Binnen de EU wordt informatie over banktegoeden meestal uitgewisseld en het niet opgeven van vermogen kan als fraude worden gezien.

Je dient dus al je spaartegoeden in Box 3 opgeven, ook tegoeden die je in een ander (EU-)land hebt, bijvoorbeeld via Raisin.

 

Belastingvoordelen van groen sparen
Belastingvoordelen van groen sparen

Met een groene spaarrekening hoef je niet op de hoogste rente te rekenen. Daarvoor krijg je vaak aantrekkelijke belastingvoordelen. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. En hoe spaar je nu eigenlijk echt groen? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Pensioensparen
Pensioensparen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer

Vaststellen van de Box 3-belasting

De belastingen over Box 3 worden in Nederland vastgesteld op basis van een fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel je geld daadwerkelijk oplevert. Alleen de hoogte van het aanvankelijke spaar- en beleggingsbedrag waarop je theoretisch rente of rendement kunt ontvangen is hier van belang.

In het oude stelsel ging de Belastingdienst ervan uit dat mensen vaker en meer beleggen zodra ze meer geld hebben. Daarom werd bij de vaststelling een trapsgewijs systeem gehanteerd. Hoe meer vermogen, hoe hoger de uiteindelijke belasting.

In het overgangsstelsel gaat de Belastingdienst er niet meer vanuit dat je een bepaald deel belegt en spaart. In plaats daarvan ga je opgeven hoeveel je daadwerkelijk spaart en belegt.

Vervolgens wordt het fictieve rendement op schulden, spaargeld en beleggingen gebruikt om je gemiddelde rendement, en daarmee je winst uit vermogen, vast te stellen.

Benieuwd hoe dit alles in z’n werk gaat? Lees in dit artikel alles over de nieuwe Box 3-heffing.

Belastingtarief Box 3 van 2022 t/m 2025

Jaar Belastingtarief op vastgesteld rendement
2022 31%
2023 32%
2024 33%
2025 34%
2026 34%

Belastingvrij sparen in 2022 en 2023 – tips

Niemand vindt het prettig om schulden te hebben. De Belastingdienst hanteert echter een ruim begrip van schuld. Dit is niet alleen maar negatief saldo bij de bank. Ook de afbetaling van consumptiegoederen zoals een auto kun je misschien in Box 3 opgeven. Of een studieschuld. 

Een overzicht van de schulden die je op kunt geven vind je op deze website van de Belastingdienst. Voor alle schulden geldt, dat je ze alleen op kunt geven als ze niet in Box 1 of 2 vallen. De drempel voor schulden bedraagt in 2022 € 3200 zonder en € 6400 mét fiscale partner. Vanaf dit bedrag kun je schulden meenemen in de opgave. De bedragen voor 2023 zijn nog niet definitief vastgelegd.

De Belastingdienst erkent het maatschappelijk nut van verschillende groene spaarproducten. Hiervoor hanteert de Belastingdienst verschillende voorwaarden

Ook voor groen sparen zijn er vrijstellingsgrenzen. Hierboven moet het bedrag meegenomen worden in de belastingopgave. Deze grens bedraagt in 2022 € 61.215, of € 122.430 voor fiscale partners.

Ook als je besluit te sparen voor een bepaald spaardoel kan het geld misschien vrijgesteld worden. Denk hierbij aan sparen voor je pensioen, een lijfrente of een bankspaarrekening.

De regels omtrent deze manier van sparen zijn vrij complex. Raadpleeg daarom altijd je belastingadviseur. Ook de website van de Belastingdienst kan je hier op weg helpen.

Tot 2012 was het mogelijk om van een vrijstelling voor spaargeld van een kind gebruik te maken. Deze vrijstelling is niet meer van toepassing. Het vermogen van minderjarige kinderen wordt bij de ouder(s) of voogd(en) meegerekend. Het geld op een spaarrekening van meerderjarige kinderen moeten zij zelf opgeven in hun belastingopgave.

Ook meerderjarige kinderen genieten dezelfde vrijstellingen als alle andere meerderjarige Nederlanders. Zo kun je er dus wel voor kiezen om een bepaald bedrag te schenken. Bijvoorbeeld tot het wettelijke vrijstellingsbedrag voor schenkingen. Dan wordt het vermogen niet meer bij jou meegerekend.

Je kunt uit Box 3 onder voorwaarden vermogen verplaatsen naar Box 1 en 2. Ook hierop zijn ingewikkelde regels van toepassing. Op deze website van de Belastingdienst kun je meer informatie vinden over deze regeling.

Je kunt ervoor kiezen om geld voor een uitvaart te sparen. De enige manier waarop dit belastingvrij kan, is met banksparen. Er is nu nog steeds geen aanbieder in Nederland waarbij je kunt banksparen voor een uitvaart.

De meeste mensen denken niet aan hun cash bij de belastingopgave, maar ook contant geld moet je in Box 3 opgegeven. Hiervoor geldt wel een vrijstellingsgrens; in 2022 € 560 voor alleenstaanden en € 1120 voor fiscale partners. Je kunt er dus voor kiezen om deze optie maximaal te benutten.

Let wel: ook cadeaubonnen worden bijvoorbeeld als contant geld aangemerkt. Overtollig cash valt in de spaarvariant onder overige bezittingen en wordt dus een stuk zwaarder belast dan spaargeld.

Spaar met een aantrekkelijk rendement

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Belastingen – sparen in het buitenland
Belastingen – sparen in het buitenland

Hoe zit het met belastingen als je in het buitenland spaart? Lees meer over bronbelasting en hoe je alles optimaal kunt regelen. Met een overzicht van de regelingen van alle landen waarin Raisin partnerbanken heeft.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer