Disclaimer

Raisin is een handelsnaam van Raisin GmbH

 

 

 

Raisin GmbH
Schlesische Straße 33/34
10997 Berlijn, Duitsland

Tel: 085 064 4479

klantenservice@raisin.nl
www.raisin.nl

Bestuurders: Dr. Frank Freund, Dr. Tamaz Georgadze, Michael Stephan, Katharina Lüth
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 146726 B
btw-nummer: DE287376984

Raisin bezit een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) voor het bemiddelen in spaarrekeningen en betaalrekeningen, met AFM-vergunningnummer: 12045380 (hier kun je het AFM-register inzien)

Samenwerkingspartner:

 

 

 

Raisin Bank AG
Niedenau 61-63
60325 Frankfurt am Main, Duitsland

Handelsregister: Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 13305
btw-nummer: DE114104343

info@raisin.bank
www.raisin.bank

Gebruiksvoorwaarden

Alle gegevens en informatie op de website van Raisin GmbH worden regelmatig beoordeeld, onderzocht en geactualiseerd. De gegevens kunnen echter te allen tijde worden gewijzigd. Raisin GmbH aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid en staat niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze website. Dit geldt ook voor alle andere websites die via een hyperlink toegankelijk zijn. Raisin GmbH is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites die via dergelijke links toegankelijk zijn. De inhoud en structuur van de website van Raisin GmbH zijn auteursrechtelijk beschermd. De verveelvoudiging van de website of de inhoud ervan is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van Raisin GmbH.

Aansprakelijkheid voor de interne inhoud van onze website

De inhoud van onze website is met zorg en naar ons beste weten samengesteld. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie geven met betrekking tot de volledigheid, actualiteit of juistheid van de verstrekte inhoud. Op grond van § 7, lid 1, van de TMG (Telemediengesetz – Duitse Tele-Mediawet) zijn wij als dienstverlener aansprakelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina’s in overeenstemming met algemene wetten. Echter, op grond van § 8 tot en met § 10 van de TMG zijn wij als dienstverlener niet verplicht om externe informatie van derden die op onze website ter beschikking is gesteld of is opgeslagen te controleren, noch om onderzoek te doen naar omstandigheden die zouden kunnen wijzen op illegale of onrechtmatige activiteiten. Verplichtingen voor het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie in overeenstemming met algemene wettelijke voorschriften blijven onaangetast. Indien wij kennis nemen van een specifieke inbreuk op de wet zullen wij onmiddellijk alle inhoud in kwestie verwijderen. Elke aansprakelijkheid in dit verband kan slechts worden aanvaard vanaf het ogenblik dat de concrete inbreuk bekend is.

Auteursrecht

Op de inhoud en werken die op onze website worden aangeboden, is het Duitse auteursrecht van toepassing. Voor elke vorm van duplicatie, verwerking, distributie en elke vorm van gebruik die buiten de reikwijdte van de auteursrechtwetten valt, is de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend voor privé en niet voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud van deze website niet door de exploitant is gecreëerd, worden alle auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden zal duidelijk als zodanig worden aangeduid. Mocht je desondanks reden hebben om aan te nemen dat er inbreuk is gemaakt op het auteursrecht, dan verzoeken wij je dit aan ons door te geven. De inhoud zal onmiddellijk na kennisname van eventuele inbreuken worden verwijderd.

Licenties

Sommige inhoud (foto’s) op deze website zijn onderworpen aan de volgende licentie: https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/. De auteur is https://secure.flickr.com/photos/cfaobam/6969799871/sizes/l/.