De actuele spaarrente

rentestanden in juni 2024

Home › Sparen › Huidige spaarrente

Huidige spaarrente (juni 2024)
gemiddelde & hoogste rentes

Gemiddelde in Nederland* Hoogste aanbieding Nederland Gemiddelde Raisin (beste 5 aanbiedingen) Hoogste aanbieding Raisin
Vrij opneembaar sparen tot € 10.000 1,96% 3,00% 3,30% 3,33%
Termijndeposito van 1 jaar 2,96% 3,30% 3,58% 3,66%
Termijndeposito van 2 jaar 2,73% 3,30% 3,57% 3,60%
Termijndeposito van 3 jaar 2,71% 3,15% 3,49% 3,60%
Termijndeposito van 4 jaar 3,00% 3,00% 3,34% 3,45%
Termijndeposito van 5 jaar 2,68% 3,00% 3,38% 3,45%

Deze tabel is bijgewerkt op 6 juni 2024.

* 3 Nederlandse grootbanken (ABN AMRO, ING, Rabobank) en de 3 beste aanbiedingen van andere, Nederlandse banken. Als een bank het product niet aanbiedt, wordt de bank niet meegenomen in de berekening. 

De beste rentes van Raisin

3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië
3,60%
p.j.
Haitong Bank
Portugal

Waarom steeg de spaarrente?

Na meer dan tien jaar van zeer lage rentes, zatten de spaarrentes in 2023 flink in de lift. Deze stijgende rentes waren voornamelijk het gevolg van de beslissing van de Europese Centrale Bank (ECB) om de depositorente te verhogen. Bij een lage rente zijn particulieren en bedrijven sneller geneigd om leningen te nemen; dit kost immers minder geld aan rente. Geld lenen stimuleert de economie en kan voorkomen dat bedrijven moeten sluiten, krimpen of groeiplannen op de lange baan schuiven, wat ten koste kan gaan van de werkgelegenheid. Het probleem van al dat ‘goedkope geld’ is dat geld minder waard wordt en deze ontwaarding is wat we inflatie noemen.

Het (drastisch) verhogen van de rentes is een paardenmiddel dat de ECB heeft moeten inzetten om de gierende inflatie van 2022 en de eerste helft van 2023 te lijf te gaan. De inflatie was eind 2023 gelukkig al een stuk lager dan in 2022 en de verwachte inflatie voor 2024 is 2,9%. Daarmee gaan we richting het gewenste niveau van de centrale banken: 2% per jaar. De inflatie is nog steeds hoger dan de gemiddelde spaarrentes bij veel banken in Nederland, maar in het buitenland krijg je momenteel al snel hogere rentes dan de verwachte inflatie.

Waarom stijgt de hypotheekrente eerder en sneller dan de spaarrente?

Eigenlijk hangen alle rentes met elkaar samen. Rentes zijn een expressie van de waarde van geld en als geld in overvloed beschikbaar is, kun jij goedkoop lenen van de bank en de bank goedkoop van jou (in de vorm van jouw spaargeld).

De hoogte van de hypotheekrente en de spaarrentes gaan weliswaar niet gelijk op, maar een hoge spaarrente kan niet gepaard gaan met een lage hypotheekrente en vice versa.

De hypotheekrente is in de afgelopen tijd sterker gestegen dan de spaarrente. Een van de redenen hiervoor ligt in het bedrijfsmodel van banken. Een andere reden is macro-economisch van aard.

Banken maken kosten voor het aanbieden van spaarrekeningen en zijn op het moment niet heel sterk aangewezen op spaargeld. Daardoor hoeven ze (voorlopig) geen hoge rentes te bieden, ook omdat de concurrentie op de spaarmarkt nog niet groot genoeg is om massale verschuivingen van spaargeld teweeg te brengen.

Het financieren van hypotheken is aan de andere kant risicovol voor een bank. Dit risico wil de bank opvangen in de vorm van rente, waardoor de hypotheekrente ook altijd een stukje hoger ligt dan de spaarrente.

Bij veranderende marktomstandigheden, kunnen banken weer (meer) geld gaan vragen voor hypotheken, maar hoeven ze dat nog niet op spaargeld te bieden . Dit is een van vele redenen waarom de hypotheekrente doorgaans als eerste weer stijgt na een periode waarin geld overvloedig beschikbaar was.

Nog een reden waarom de hypotheekrente stijgt: vaak wordt voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld tien jaar, een vaste rente aangeboden. Als de bank verwacht dat de rentes in deze periode zullen stijgen, dan wordt geld gedurende deze rentevaste periode duurder. De bank moet hogere rentes gaan bieden om spaargeld aan te trekken of tegen hogere kosten zelf geld lenen van de ECB of andere banken.

De banken willen op veranderende omstandigheden, zoals verwachte rentestijgingen, anticiperen door zelf rentes te verhogen. Dit gebeurt allemaal aan de hand van modellen en berekeningen.

Wat is de huidige spaarrente?

Maandenlang stond de ECB-rente al maandenlang op de hoogste stand ooit (4,00%). Nu de inflatie sterk is afgezwakt, heeft de ECB de rente in juni 2024 verlaagd naar 3,75%. Mogelijk verlagen banken binnenkort ook hun spaarrentes. Een verdere verlaging van de ECB depositorente in juli 2024 lijkt voor nu onwaarschijnlijk, maar verdere renteverlagingen later in 2024 zijn dan weer wél erg waarschijnlijk.

In Nederland is de gemiddelde, huidige spaarrente op spaarrekeningen op dit moment 1,96% (gemiddelde van 3 Nederlandse grootbanken en 3 beste aanbiedingen). Als je spaart via Raisin, is de gemiddelde spaarrente nu 3,31% per jaar. De hoogste, huidige rentes op spaarrekeningen vind je bij de Franse Distingo Bank. De rente is daar nu 3,33% per jaar op vrij opneembare spaarrekeningen.

Vergelijk alle spaarrentes op spaarrekeningen en spaardeposito’s en lees onze volledig voorspelling van de spaarrentes.

Overzicht spaarrentes – grootbanken (juni 2024)

Vrij opneembaar Termijndeposito 1 jaar Termijndeposito 2 jaar Termijndeposito 3 jaar
Rabobank 1,70%* 2,35% 2,30% 2,55%
ING 1,50%** Wordt niet aangeboden Wordt niet aangeboden 2,35%
ABN AMRO 1,50% 2,35% 2,35% 2,35%

* tot € 20.000; 1,60% voor bedragen tussen €20.000 en € 100.000

** tot € 10.000; 1,25% voor bedragen tussen €10.000 en € 1.000.000

 

Alle aanbiedingen van Raisin