Algemene Voorwaarden - Raisin & Raisin Bank

Inleiding

Het Raisin Platform

Raisin GmbH (hierna: “Raisin“) biedt geïnteresseerde particulieren de mogelijkheid zich te registreren op en deel te nemen aan het internetplatform (hierna: “Platform“) voor depositoproducten op www.raisin.nl (hierna: “Product Raisin“). Het platform biedt particulieren toegang tot spaarproducten (bijvoorbeeld termijndeposito’s of vrij opneembare spaarrekeningen) van ondernemingen uit de Europese Economische Ruimte (EER) die over een passende vergunning beschikken (hierna “Partnerbank” of “Partnerbanken” genoemd). Raisin beschrijft op het Platform aanbiedingen van Partnerbanken voor spaarproducten en levert technische diensten in verband met het afsluiten van een spaarproduct tussen de Klant en de Partnerbank. Raisin bezit een vergunning als financieel dienstverlener in Nederland overeenkomstig artikel 2:80 van de Wet op het financieel toezicht en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Raisin is geen kredietinstelling, aanvaardt geen deposito’s en is geen lid van een wettelijk depositogarantiestelsel, noch een ander depositoverzekeringssysteem.

Samenwerking met Raisin Bank

Raisin werkt samen met Raisin Bank, een kredietinstelling met volledige vergunning naar Duits recht en 100% dochteronderneming van Raisin, die de betaalrekening van de Klant aanhoudt (hierna “de Raisin-rekening“). De Raisin-rekening dient als transactierekening voor betalingsopdrachten tussen een tegenrekening (doorgaans de lopende rekening van de Klant) en rekeningen van de Partnerbanken. Raisin en Raisin Bank ondersteunen de Klant bij het afsluiten van de overeenkomst en bij de communicatie met de respectievelijke Partnerbanken.
Na registratie en opening van de Raisin-rekening (inclusief identificatie) krijgt de klant toegang tot het Platform en het internetbankiersysteem. Raisin Bank zal het bevestigde inlegbedrag overmaken naar het deposito/spaarrekening van de Klant bij de Partnerbank of, afhankelijk van de Partnerbank, naar een andere rekening bij de Partnerbank. In het internetbankiersysteem kan de Klant – onder de specifieke voorwaarden van elk spaarproduct – een verlenging, een vervroegde beëindiging en andere transacties in verband met het aanbod opdragen en berichten van de Partnerbank ontvangen (bv. rekeningafschriften).
In het elektronische postvak (hierna: “Postvak“) van het internetbankiersysteem vindt elke Klant zijn individuele documenten en berichten van Raisin, Raisin Bank en de Partnerbanken (bv. contracten of rekeningafschriften). Bovendien kan de klant hulp krijgen van Nederlandse klantenservice.

Om het Product Raisin ten volle te kunnen benutten, zal de klant de volgende overeenkomsten sluiten:

● Platformovereenkomst (“de Overeenkomst”) met Raisin
● Betaalrekeningovereenkomst met Raisin Bank betreffende de opening en de terbeschikkingstelling van de gratis Raisin-rekening bij Raisin Bank.
● Spaarproduct-overeenkomst met een Partnerbank.