Veiligheid van je spaargeld

€ 100.000
Alle spaarproducten op Raisin worden gedekt tot (het equivalent van) € 100.000 per klant per bank in overeenstemming met EU-richtlijnen. Meer info
€ 0
Sinds de invoering van de voor de gehele EU geharmoniseerde richtlijnen voor depositogarantiestelsels, hebben spaarders geen verliezen geleden boven de dekkingsgrens van € 100.000 per bank.
20 Werkdagen
De terugbetalingstermijn van de depositogarantiestelsels is maximaal 20 werkdagen. Tegen 2024 zal deze zijn verkort tot 7 werkdagen. Een aantal lidstaten heeft deze verordening al in juni 2016 geïmplementeerd.
0,8%
Tegen 2024 moeten de reserves in het depositogarantiefonds van elk land ten minste 0,8% van alle gedekte deposito's bedragen. Een aantal van onze partnerlanden voldoen al aan deze eis.
100%
In het onwaarschijnlijke geval dat een situatie een compensatie vereist, zullen wij onze klanten volledig ondersteunen binnen de juridische en praktische mogelijkheden.
eu_stars

Geharmoniseerde standaarden in de EU

Het bestaan van een wettelijk depositogarantiestelsel weerspiegelt de politieke wil binnen de Europese Unie om spaargelden te beschermen in het geval van een bankfaillissement. Als gevolg van recente wijzigingen zijn alle depositogarantiestelsels geharmoniseerd, zodat binnen de EU dezelfde hoge standaard wordt geboden.

In heel Europa werden de minimumvereisten voor wettelijke depositogarantiestelsels, uiteengezet in EU-Richtlijn 1994/19/EG, een aantal jaren geleden verfijnd met Richtlijn 2009/14/EG.

Met de recente tenuitvoerlegging van Richtlijn 2014/49/EU zijn verdere maatregelen ingevoerd die het niveau van bescherming van beleggers in de hele EU verder verbeteren. Sinds juli 2015 voeren alle EU-lidstaten deze maatregelen geleidelijk in.

“Deze nieuwe regels zullen alle burgers van de Europese Unie ten goede komen: hun spaargeld zal niet alleen beter worden beschermd, maar zij zullen ook de keuze hebben uit de beste spaarproducten in welk EU-land dan ook, zonder zich zorgen te maken over verschillen in het beschermingsniveau.”

Michael Barnier, Europees Commissaris voor interne markt en diensten.
Politico.eu 18.12.2013

Details over de depositogarantiestelsels per land


Officiële titel:

Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution

Adres:

65, rue de la Victoire - 75009 Parijs - Frankrijk

Telefoon:

+33 1 58 18 38 08

Garantielimiet:

€ 100,000 | Garantiestelsel betaalt uit binnen 7 werkdagen in euro

Aangehouden reserves:

€ 3,65 miljard

Datum:

december 31, 2017

Officiële titel:

Einlagensicherung der Banken & Bankiers GmbH

Adres:

Börsegasse 11, 1010 Wenen, Oostenrijk

Telefoon:

+43 (1) 533 98 03-0

Garantielimiet:

€ 100,000 | Garantiestelsel betaalt uit binnen 20 werkdagen in euro

Aangehouden reserves:

€ 0,471 miljard

Datum:

december 31, 2017

Officiële titel:

Garanční Systém Finančního Trhu (GSFT)

Adres:

Týn 639, 110 00 Praag 1, Tsjechië

E-mailadres:

info@gsft.cz

Telefoon:

+420 234 767 676

Garantielimiet:

€ 100.000 | Garantiestelsel betaalt uit binnen 7 werkdagen in Tsjechische kroon (CZK)

Aangehouden reserves:

€ 1,19 miljard

Datum:

december 31, 2017