• Spaarrentes tot wel 1,50% p.j.

  • Spaar al vanaf een inleg van € 2.000

  • Kosteloos online deposito's aanvragen en beheren via één account

Home > Deposito > ECB rente

Sparen is momenteel nauwelijks de moeite waard. Waarop is de spaarrente van banken gebaseerd? Wat is de rol van de ECB in het bepalen van de rente in de Eurozone? En waarom ontvang je bij banken in andere landen vaak een hogere rente?

In het kort
  • De ECB biedt banken een rente, die banken doorberekenen aan spaarders
  • De huidige ECB-rente is negatief, om de economie te stimuleren
  • In sommige andere EU-landen ontvang je een hogere rente
  • Met Raisin kun je veilig een bankrekening bij een buitenlandse aanbieder openen

Start met sparen

De depositorente van de ECB

De Europese Centrale Bank ECB beïnvloedt (indirect) de rente die je voor jouw deposito of spaarrekening ontvangt. Hoe zit dat in elkaar?

Commerciële banken zijn verplicht om hun overtollig geld dagelijks te laten “overnachten” bij de ECB. De financiële tegoeden die banken opbouwen komen bij de ECB terecht. Op dit bedrag ontvangen de banken een rente, die de ECB bepaalt. Dit wordt de depositorente genoemd. De ECB stimuleerde banken vroeger om hun geld bij hen onder te brengen. Zo bouwen banken immers een buffer op voor wanneer er zich een financiële crisis voordoet.

Opmerking: naast de definitie van depositorente in de ECB-context, wordt het begrip ook vaak gebruikt als synoniem voor de spaarrente die je op een termijn- of spaardeposito krijgt.

Vroeger verdienden banken dan ook op hun tegoeden, ze kregen er immers een positieve rente op van de ECB. Deze rente gaven de banken door aan hun klanten in de vorm van spaarrente. Voor een bank was een sparende klant voordelig en banken keerden dan ook goede rentetarieven uit aan hun klanten.

Deze situatie is al enige tijd volledig omgekeerd. Het onderbrengen van de financiële overschotten, waar ook jouw spaargeld bij hoort, bij de ECB, kost de banken nu geld. De depositorente van de ECB is namelijk al enige tijd negatief. Simpel gezegd: de rente staat onder nul. Dit maakt deel uit van het monetaire beleid dat de Europese Centrale Bank voert.

Negatieve spaarrente bij de ECB. Waarom?

De ECB bepaalt het monetaire beleid in de eurozone. Met monetair beleid worden alle maatregelen bedoeld die een centrale bank kan gebruiken om de eigen valuta stabiel te houden. Dit heeft een grote invloed op de Europese economie. Het monetair beleid van de ECB is gericht op het stabiel houden van de inflatie en de wisselkoers van de euro. Sinds september 2019 staat de depositorente op -0,5 procent. Dit betekent dat financiële instellingen geld verliezen op hun financiële overschotten.

Waarom heeft de ECB de depositorente onder nul laten zakken? De bank voert momenteel een stimulerend monetair beleid, een negatieve rente hoort daarbij. Wanneer Christine Lagarde de nieuwe voorzitter van de ECB werd in december 2019 gaf ze aan dit beleid niet te zullen wijzigen.

Het voeren van een stimulerend beleid betekent dat de ECB banken wil aanzetten om hun geld te investeren. Het idee hierachter is het aanzwengelen van de economie. In Nederland lijkt dat niet geheel succesvol. De grote banken potten hun geld nog steeds op, en rekenen de negatieve rente steeds meer door aan hun klanten; spaarders ontvangen rentes van nul tot een tiende van een procent op hun spaarrekening. Sommige banken hanteren ondertussen negatieve rente voor grote spaartegoeden.

Een blik op de ontwikkeling van de ECB-depositorente over de afgelopen jaren maakt duidelijk waarom sparen op het moment zoveel minder aantrekkelijk is dan aan het begin van deze eeuw.

Datum Depositorente ECB
1 januari 2000 2,00%
1 januari 2004 1,00%
1 januari 2008 3,25%
1 januari 2012 0,25%
1 januari 2016 -0,30%
1 januari 2021 -0,50%

Veilig sparen met een betere rente in de eurozone

Sparen blijft natuurlijk de meest zekere optie voor je geld. Je geld op de bank houden is vrijwel zonder risico. Ook hier heeft de Europese Unie een grote invloed op, namelijk via de op Europees niveau geharmoniseerde depositogarantiestelsels.

De nationale wettelijke depositogarantiestelsels garanderen dat, indien een EU-bank omvalt, deposito’s tot € 100.000 veiliggesteld worden. Wanneer je dus termijnspaart, je geld vastzet voor een bepaalde periode, wordt de veiligheid gegarandeerd in de volledige EU.

Door het vrije verkeer van personen en goederen, dat je toestaat om in de volledige EU een rekening te openen, zou je in beginsel zelf over de grens op zoek moeten kunnen gaan naar de beste optie. Echter, veel banken staan het je (meestal vanwege anti-witwasregelgeving en/of -beleid) niet toe om een rekening te openen als je niet in het desbetreffende land woont.

Een hogere rente met Raisin

Raisin streeft ernaar jou de beste rentetarieven uit de EU te bieden, allemaal toegankelijk via ons platform. Hiervoor werkt Raisin samen met betrouwbare partnerbanken. Deze banken rekenen de lage rente om verschillende redenen niet door aan de spaarder, bijvoorbeeld omdat het land waar ze vandaan komen niet zoveel spaaroverschotten heeft als Nederland, het bedrijfsmodel van de bank anders in elkaar steekt of omdat de bank haar activiteiten voornamelijk financiert met spaargeld.

Nederlandse banken kunnen relatief meer leunen op kapitaalmarktfinanciering. Daarnaast moeten banken voor hun toezichthouders aan bepaalde kapitaaleisen voldoen: om onder andere hun NSFR- en LCR-ratio’s op niveau te houden, hebben banken respectievelijk vaste termijn- en spaardeposito’s en ‘plakkerig’ vrij opneembaar spaargeld nodig. Hierdoor is jouw spaargeld voor deze banken dus meer waard.

Het is ons doel om voordelig sparen toegankelijk te maken voor elke Nederlander. Registreer en identificeer je nu eenmalig en open en beheer je spaarproducten bij onze partnerbanken via één overzichtelijk account – geheel kosteloos.