De ECB-depositorente

wat is dit rentetarief en waarom is het zo belangrijk?

Home > Deposito > ECB rente

Sparen lijkt na een aantal recente renteverhogingen weer de moeite waard. Waarop is de spaarrente van banken gebaseerd? Wat is de rol van de ECB in het bepalen van de rente in de eurozone? En waarom ontvang je bij banken in andere landen vaak een hogere rente? Raisin legt uit. 

In het kort
  • De Europese Centrale Bank (ECB) biedt banken een depositorente. Banken moeten hun overtollige geld hier ‘stallen’ en ontvangen of betalen hiervoor rente.
  • Na tien renteverhogingen in iets meer dan een jaar tijd stond de ECB-depositorente sinds september 2023 op een recordhoogte van 4,00%. De ECB heeft de rente onlangs voor het eerst in 5 jaar verlaagd (juni 2024) naar 3,75%.
  • De spaarrentes in Nederland zijn nog relatief laag; in andere EU-landen krijg je hogere rentes.
  • Hogere rentes drukken investeringen en de geldtoevoer (en dus inflatie), maar kunnen slecht zijn voor de werkgelegenheid en een recessie inleiden.
3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Haitong Bank
Portugal
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

ECB rentes dalen voor het eerst in 5 jaar

Na jaren van nul- en negatieve rentes werd de ECB-rente in september 2022 met maar liefst 75 basispunten (0,75%) verhoogd van een nulrente tot 0,75%.

Vervolgens heeft de ECB in een jaar tijd acht verdere verhogingen doorgevoerd en per 20 september 2023 stond de ECB rente op een recordhoogte van 4,00%. Op 6 juni 2024 kondigde de ECB de eerste renteverlaging sinds 2019 aan. Voor het eerst in 5 jaar tijd daalde de rente. De depositorente zakte naar 3,75%.

Ben je benieuwd naar de volgende datum waarop de ECB weer een rentewijziging kan doorvoeren? Bekijk dan de ECB agenda voor toekomstige rentebesluiten.

Wat is de depositorente van de ECB?

Als centrale bank van Europa stelt de ECB de belangrijkste beleidsrentes zoals de depositorente en de herfinancieringsrente (basisrente) vast en deze gelden voor de hele eurozone inclusief Nederland. Hiermee oefent de Europese Centrale Bank directe invloed uit op de spaarrentes die jij op jouw spaardeposito of spaarrekening ontvangt. Hoe zit dat in elkaar?

Commerciële banken zijn verplicht om hun overtollig geld dagelijks te laten ‘overnachten bij de ECB. De financiële tegoeden die banken opbouwen komen bij de ECB terecht. Op dit bedrag ontvangen de banken een rente, die de ECB bepaalt. Dit wordt de depositofaciliteit of depositorente genoemd. De ECB stimuleert banken om hun geld bij de ECB onder te brengen. Zo bouwen banken immers een buffer op voor wanneer er zich een financiële crisis voordoet.

Het begrip ‘depositorente’ wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor de spaarrente die je op een termijn- of spaardeposito krijgt

Banken verdienen op hun tegoeden bij de ECB in de vorm van depositorente. Deze rente geven de banken door aan hun klanten in de vorm van spaarrente. Voor een gemiddelde bank is een sparende klant voordelig en het is de bedoeling dat banken goede rentetarieven  aan hun klanten uitkeren.

Na jaren van nul- en negatieve rentes is de ECB rente in de plus getrokken met als doel om de hoge inflatie af te remmen. De ECB heeft de verhoging van de rente stapsgewijs doorgevoerd als onderdeel van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Door deze ontwikkeling stond de ECB rente sinds 20 september 2023 een aantal maanden op de hoogste stand ooit. Nu de inflatie in Europa flink is afgezwakt, heeft de ECB de depositorente in juni 2024 weer verlaagd naar 3,75%.

Waarom was de rente van de ECB zolang negatief?

De ECB bepaalt het monetaire beleid in de eurozone. Met monetair beleid worden alle maatregelen bedoeld die een centrale bank kan gebruiken om de eigen valuta stabiel te houden, zoals ook het rentebeleid. Dit heeft een grote invloed op de Europese economie.

Het monetair beleid van de ECB is gericht op het stabiel houden van de inflatie en de wisselkoers van de euro. Sinds september 2019 stond de depositorente op -0,50 procent. Dit betekent dat financiële instellingen geld verliezen op hun financiële overschotten.

Waarom heeft de ECB destijds de depositorente onder nul laten zakken? De bank voerde een stimulerend monetair beleid en een negatieve rente werd destijds als passend gezien.

Het voeren van een stimulerend beleid betekent dat de ECB banken wil aanzetten om hun geld te investeren. Het idee hierachter is het aanzwengelen van de economie. In Nederland was dat niet geheel succesvol. De grote banken potten hun geld op en rekenden de negatieve rente door aan hun klanten. Dit hield in dat spaarders geen rente ontvingen (nulrente) of zelfs moesten betalen voor het geld op hun spaarrekening (negatieve rente).

Inmiddels heeft de ECB de depositorente stapsgewijs verhoogd en is het weer aantrekkelijker om te sparen. Als je vandaag een spaarrekening opent, kun profiteren van spaarrentes tot wel 3,50% per jaar op vrij opneembare spaarrekeningen en tot maar liefst 3,66% per jaar op deposito’s.

Historie rentebeleid ECB

Datum Depositorente ECB
6 juni 2024 3,75%
20 september 2023 4,00%
3 augustus 2023 3,75%
21 juni 2023 3,50%
10 mei 2023 3,25%
22 maart 2023 3,00%
8 februari 2023 2,50%
21 december 2022 2,00%
2 november 2022 1,50%
14 september 2022 0,75%
27 juli 2022 0,00%
18 september 2019 -0,50%
16 maart 2016 -0,40%
13 november 2013 0,00%
9 juli 2008 3,25%
1 januari 2004 1,00%
28 april 2000 2,75%

Wat is de basisrente van de ECB?

Naast de depositorente hanteert de Europese Centrale Bank ook een herfinancieringsrente. Deze laatste rente wordt vaak aangeduid als de ‘basisrente‘ en is cruciaal voor het monetaire beleid van de Centrale Bank. De ECB basisrente geeft de kosten weer waartegen commerciële banken kortlopend geld kunnen lenen van de ECB. Kortlopende leningen verstrekken aan commerciële banken is een van de belangrijkste manieren voor de ECB om de geldtoevoer in de Europese economie te beïnvloeden.

Wanneer de ECB de basisrente verhoogt, wordt het duurder voor banken om geld te lenen en dit kan de kredietverstrekking aan particulieren en bedrijven verminderen. Wanneer de ECB de basisrente verlaagt, worden leningen goedkoper en dit kunnen  consumentenuitgaven en investeringen stimuleren. Zowel de depositorente als de basisrente zijn belangrijke instrumenten in het ECB-beleid om invloed uit te oefenen op de economische activiteit in de eurozone. De huidige basisrente is sinds 6 juni 2024 4,25%. Deze rente geldt nog steeds in 2024.

Zijn de beleidsrentes van de ECB dezelfde als die van de DNB?

Omdat Nederland deel uitmaakt van de eurozone, wordt het monetaire beleid voor ons land, inclusief de rentebesluiten, bepaald door de ECB. De ECB stelt de belangrijkste beleidsrentes zoals de depositorente en de herfinancieringsrente (basisrente) vast en deze gelden voor de hele eurozone inclusief Nederland.

Meer lezen over rentes?

Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Gaan we überhaupt ooit nog terug naar de gouden spaartijden van de jaren '80? De toekomst voorspellen is lastig, maar de huidige rentetarieven lijken stabiel. Lees meer over de verwachting van de spaarrente op de korte, middellange en lange termijn.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer

Met Raisin een hoge rente op je spaargeld

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer