De ECB-depositorente

wat is dit rentetarief en waarom is het zo belangrijk?

Home > Deposito > ECB rente

Sparen is momenteel nauwelijks de moeite waard. Waarop is de spaarrente van banken gebaseerd? Wat is de rol van de ECB in het bepalen van de rente in de eurozone? En waarom ontvang je bij banken in andere landen vaak een hogere rente?

In het kort
  • De ECB biedt banken een depositorente. Banken moeten hun overtollige geld hier ’s nachts ‘stallen’ en ontvangen of betalen hiervoor rente
  • Een lage of zelfs negatieve ECB-depositorente maakt geld ‘goedkoop’ en stimuleert de economie
  • Hogere rentes drukken investeringen en de geldtoevoer (en dus inflatie), maar zijn slecht voor de werkgelegenheid en kunnen een recessie inleiden
  • De ECB heeft in november 2022 wederom de rente verhoogd en deze staat nu op +1,5%. Toch blijven de rentes in Nederland nog laag; in andere EU-landen stijgen ze sneller
2,68%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
1,00%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
2,70%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Hoogste rentestijging aller tijden van de ECB

Op 21 juli 2022 besloot de Europese Centrale Bank dan eindelijk op de rem te trappen. De ECB-rente werd niet met 25 basispunten (0,25%) verhoogd, maar met maar liefst 50 basispunten (van min een halve procent naar een nulrente).

Sinds september 2019 stond de rente ongewijzigd op een halve procent in de min. De depositofaciliteit (depositorente) van de ECB stond al sinds 11 juni 2014 negatief.

Vervolgens kondigde de ECB op 8 september 2022 aan om de rente nogmaals te verhogen, met maar liefst 75 basispunten (driekwart procent), en door een nieuwe renteverhoging in november 2022 staat deze nu op +1,5%.

Wat is de depositorente van de ECB?

De Europese Centrale Bank (ECB) oefent een directe invloed uit op de spaarrentes die je op jouw termijndeposito of spaarrekening ontvangt. Hoe zit dat in elkaar?

Commerciële banken zijn verplicht om hun overtollig geld dagelijks te laten ‘overnachten bij de ECB. De financiële tegoeden die banken opbouwen komen bij de ECB terecht. Op dit bedrag ontvangen de banken een rente, die de ECB bepaalt. Dit wordt de depositofaciliteit of depositorente genoemd. De ECB stimuleerde banken vroeger om hun geld bij hen onder te brengen. Zo bouwen banken immers een buffer op voor wanneer er zich een financiële crisis voordoet.

Het begrip ‘depositorente’ wordt ook vaak gebruikt als synoniem voor de spaarrente die je op een termijn- of spaardeposito krijgt

Vroeger verdienden banken op hun tegoeden, ze kregen er immers een positieve rente op van de ECB. Deze rente gaven de banken door aan hun klanten in de vorm van spaarrente. Voor een bank was een sparende klant voordelig en banken keerden dan ook goede rentetarieven uit aan hun klanten.

Deze situatie is al enige tijd volledig omgekeerd. Het onderbrengen van de financiële overschotten, waar ook jouw spaargeld bij hoort, bij de ECB, kost de banken nu geld. De depositorente van de ECB is namelijk al enige tijd negatief. Simpel gezegd: de rente staat onder nul. Dit maakt deel uit van het monetaire beleid dat de Europese Centrale Bank voert.

Waarom was de rente van de ECB negatief?

De ECB bepaalt het monetaire beleid in de eurozone. Met monetair beleid worden alle maatregelen bedoeld die een centrale bank kan gebruiken om de eigen valuta stabiel te houden, zoals ook het rentebeleid. Dit heeft een grote invloed op de Europese economie.

Het monetair beleid van de ECB is gericht op het stabiel houden van de inflatie en de wisselkoers van de euro. Sinds september 2019 stond de depositorente op -0,50 procent. Dit betekent dat financiële instellingen geld verliezen op hun financiële overschotten.

Waarom heeft de ECB de depositorente onder nul laten zakken? De bank voerde een stimulerend monetair beleid en een negatieve rente hoort daarbij.

Het voeren van een stimulerend beleid betekent dat de ECB banken wil aanzetten om hun geld te investeren. Het idee hierachter is het aanzwengelen van de economie. In Nederland lijkt dat niet geheel succesvol. De grote banken potten hun geld nog steeds op, en rekenen de negatieve rente steeds meer door aan hun klanten; spaarders ontvangen rentes van nul tot een tiende van een procent op hun spaarrekening.

Een blik op de ontwikkeling van de ECB-depositorente over de afgelopen jaren maakt duidelijk waarom sparen op het moment zoveel minder aantrekkelijk is dan aan het begin van deze eeuw.

Historie rentebeleid ECB

Datum Depositorente ECB
1 januari 2000 2,00%
1 januari 2004 1,00%
1 januari 2008 3,25%
1 januari 2012 0,25%
1 januari 2016 -0,30%
1 januari 2020 -0,50%
21 juli 2022 0,00%
8 september 2022 +0,75%
2 november 2022 +1,5%

Meer lezen over rentes?

Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Gaan we überhaupt ooit nog terug naar de gouden spaartijden van de jaren '80? Niemand kan ik de toekomst kijken, maar we kunnen je wel een paar verwachtingen meegeven. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: het ziet er niet bijzonder rooskleurig uit.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer

Met Raisin wel een hoge rente op je spaargeld

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer