Federal Reserve Rentebesluiten 2024

Het meest recente overzicht

Home > economie > FED rentebesluit

De Federal Reserve (FED), de centrale bank van de Verenigde Staten, speelt een belangrijke rol in het bepalen van het monetaire beleid in Amerika. Dit beleid heeft grote invloed op zowel de Amerikaanse als de wereldeconomie. Wat is het effect van het beleid van de FED op de Europese en Nederlandse economie en wat betekent dit voor de spaarrente? Raisin legt uit.

In het kort

 

  • De Federal Reserve – de FED- bepaalt als centrale bank het monetaire beleid van de Verenigde Staten
  • De Federal Open Market Committee (FOMC) is het beleidsorgaan van de FED
  • Het beleid van de FED is van invloed op de wereldeconomie, dus ook op de Europese en Nederlandse economie
  • De ECB houdt het beleid van de Federal Reserve nauwkeurig in de gaten
  • Het meest recente rentebesluit van de FED werd genomen op 1 mei: de rente blijft onveranderd op 5,25% – 5,50%

 

FED rentebesluiten in 2024

De Federal Open Market Committee (FOMC) is het beleidsorgaan van de Federal Reserve en is verantwoordelijk voor het monetaire beleid in de Verenigde Staten. Het FOMC bestaat uit 12 leden, economen en experts in monetair beleid, die acht keer per jaar samenkomen. De rentebesluiten van de FEDs FOMC zijn van invloed op de economische activiteit, inflatie en werkgelegenheid in de VS.

Aangezien de Amerikaanse economie een grote invloed heeft op de wereldeconomie, is het effect van het monetaire beleid bepaald door de FOMC ook van toepassing op economieën buiten de VS. Andere centrale banken, zoals de ECB, houden het FED beleid dan ook nauwlettend in de gaten.

Meest recente FED rentebesluit: vergadering van mei 2024

Het meest recente Federal Reserve rentebesluit werd genomen tijdens de FOMC-vergadering op 30 april en 1 mei 2024. Ook tijdens deze vergadering, net als de voorgaande vergaderingen, heeft de FED besloten om de rente onveranderd te laten en blijft de rente op 5,25 – 5,50%. Vanwege de tegenvallende inflatiecijfers, hoopt de FED met deze aanhoudende, hoge rente de prijsstijgingen verder te dempen.

Op de vergadering van 26 juli 2023 besloot de Amerikaanse centrale bank voor het laatst om de kortlopende rentetarieven met een kwart procentpunt te verhogen, tot 5,25 – 5,50%. Dit was de elfde verhoging sinds maart 2022, waarmee de rente op de hoogste stand sinds 2001 werd gebracht.

FOMC-schema voor 2024

In 2024 komt de FOMC in totaal acht keer bijeen voor reguliere vergaderingen. Tijdens deze bijeenkomsten bespreekt het Comité de huidige economische situatie, de inflatieverwachtingen en de werkgelegenheidscijfers. Op basis van deze analyses neemt het FOMC rentebesluiten om het monetaire beleid aan te passen. De vergaderdata voor 2024 zijn als volgt:

Schema reguliere vergaderingen en persconferenties FOMC 2024

Data Tijd persconferentie Tevens samenvatting van economische prognoses (dot plot)
11 - 12 juni 14:00 ET/ 19:00 CET ja
30 - 31 juli 14:00 ET/ 19:00 CET nee
17 - 18 september 14:00 ET/ 19:00 CET ja
6 - 7 november 14:00 ET/ 19:00 CET nee
17 - 18 december 14:00 ET/ 19:00 CET ja

Naast het schema van reguliere vergaderingen kunnen er ook ad-hoc vergaderingen plaatsvinden als er zich onverwachte economische omstandigheden voordoen die onmiddellijke actie vereisen.

FED beleid en de wereldeconomie

De invloed van de Federal Reserve op de wereldeconomie is significant en heeft ook gevolgen voor Nederland en de Europese Unie. Allereerst hebben de Verenigde Staten een van de grootste economieën ter wereld, en de beslissingen van de Federal Reserve hebben directe gevolgen voor de financiële markten, valutakoersen en handelsstromen wereldwijd. Dit heeft implicaties voor investeerders en exporteurs in Nederland en de EU, omdat het investeringsmogelijkheden en winstmarges kan beïnvloeden.

De Federal Reserve en de ECB

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt het beleid van de Federal Reserve nauwlettend in de gaten. De relatie tussen het monetaire beleid van de ECB en de Federal Reserve is niet eenduidig, maar een tweetal aspecten zijn van groot belang.

Wisselkoers euro en de US dollar

Het beleid van de FED is van groot belang voor de wisselkoers tussen de euro en de Amerikaanse dollar. Als de Federal Reserve bijvoorbeeld de rente verhoogt, kan dit leiden tot een sterkere dollar ten opzichte van de euro, waardoor import vanuit Amerika duurder wordt. Tegelijkertijd worden Europese producten goedkoper voor de Amerikaanse markt. De wisselkoers tussen de euro en de US dollar heeft altijd invloed op de concurrentiepositie van Europese bedrijven op de Amerikaanse markt.

Spaarrente in Europa

Een ander belangrijk aspect van het Federal Reserve-beleid is de invloed op de spaarrente in Europa. Wanneer de FED de rente verhoogt, kan kapitaal uit de hele wereld zijn weg vinden naar de Verenigde Staten op zoek naar hogere rendementen. Doordat andere delen van de wereld, inclusief Europa, wellicht minder makkelijk kapitaal kunnen aantrekken, kan dit een stijging van de rentetarieven als gevolg hebben. Hogere rentes zijn aantrekkelijk voor spaarders maar tegelijkertijd wordt geld lenen duurder.

Door de algemene globalisering, is het begrijpelijk waarom Nederlanders en EU-burgers geïnteresseerd zouden zijn in de besluiten van de Federal Reserve. Veranderingen in het Amerikaanse monetaire beleid kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor de economische omstandigheden en de financiële markten in Europa. Het is dus van vitaal belang voor beleidsmakers, investeerders en burgers om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen bij de Federal Reserve en de mogelijke impact op hun eigen financiële situatie en economie.

FOMC dot plot grafiek

Sinds 2012 publiceert de Federal Reserve elke drie maanden de dot plot grafiek. Deze grafiek is een reflectie van hoe de federale financieringstarieven (federal fund rates) naar verwachting zullen bewegen in de nabije toekomst.

Elke FED-functionaris geeft zijn of haar verwachting van het rentetarief aan het einde van elk kalenderjaar, drie jaar in de toekomst als de economie zich naar verwachting ontwikkelt. Dit wordt door middel van stippen (dots) in een grafiek weergegeven die hiermee een projectie geeft van verwachte veranderingen in de belangrijkste kortetermijnrentes van de FED.  Functionarissen geven ook een punt voor de langere termijn, wat de zogenaamde “neutrale rentevoet” vertegenwoordigt; het punt waarop rentetarieven de economische groei stimuleren noch beperken.

Tijdens de FOMC vergadering in juni, gaf de FOMC aan naast de “Summary of Economic Projections” (SEP) ook de “dot plot” grafiek bij te werken. Het was voor het eerst sinds maart 2022 dat functionarissen hun projecties bijwerken.

Dot plot as beleidsvoorspeller

Hoewel de dot plot grafiek door velen als de facto monetaire beleidsvoorspelling van de Federal Reserve wordt beschouwd, zijn er ook genoeg experts, waaronder leden van de Federal Reserve zelf, die het voorspellende vermogen van dit hulpmiddel met een korrel zout nemen. De economie ontwikkelt zich zelden volledig naar verwachting en de dot plot verandert zodra de economie zich anders ontwikkelt dan verwacht. Hierdoor heeft elk punt in de grafiek een beperkte houdbaarheid. Desalniettemin kan de dot plot een nuttige indicatie zijn van de algemene houding van de Fed. Tevens kan de grafiek als een weergave worden gezien van meningsverschillen binnen het Federal Open Market Committee.

Meer rente op je spaargeld met Raisin

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer