Wat is een deposito? Een begrijpelijke betekenis

HomeKennisbank › Wat is een deposito?

Wat is een deposito? - een definitie

Een depositorekening is een speciale vorm van spaarrekening. Het wordt ook wel een spaardeposito, termijndeposito of deposito sparen genoemd. De betekenis van depositorekening en al deze andere begrippen is min of meer hetzelfde.

Een spaardeposito is een spaarrekening met wederkerige beloftes. Jij belooft aan het begin van de termijn (‘looptijd’) dat jij je spaargeld voor die termijn ter beschikking gaat stellen. De bank maakt in ruil een belofte aan jou, namelijk dat je een vaste rente krijgt die op dag één al vaststaat.

In het kort
 • Een spaardeposito heeft een vaste looptijd en vaste rente 
 • Je kunt een spaardeposito niet (zonder meer) vervroegd opzeggen; je termijndeposito is dus niet geschikt voor je buffer
 • In ruil voor jouw belofte om het geld vast te zetten, ontvang je vaak (ook bij Raisin) een hogere rente
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,55%
p.j.
CA Auto Bank
Italië
3,45%
p.j.
CA Auto Bank
Italië

Uitkeren van depositorente

In tegenstelling tot een vrij opneembare spaarrekening, staat je geld op een depositorekening voor een bepaalde tijd vast. Dit heet een looptijd. Deze kan variëren van 3 maanden tot 10 of zelfs wel 20 jaar. In veel gevallen wordt de depositorente aan het einde van de looptijd uitgekeerd, vooral als het een korte looptijd betreft van een aantal maanden of 1 of 2 jaar.

Er zijn ook gevallen waarbij de depositorente aan het einde van het kwartaal of aan het einde van een jaar wordt uitgekeerd. In dat soort gevallen profiteer je van rente op rente. De uitkeren van de depositorente kan dus variëren per bank en per looptijd.

Wat zijn de voorwaarden van depositorekeningen?

Alle depositorekeningen hebben de volgende voorwaarden:

 • Vaste looptijd die vastgelegd wordt vóór het openen van de rekening
 • Vaste rente die niet veranderd kan of mag worden gedurende de gehele looptijd
 • Op dag één weet je dus ook al hoeveel geld je aan het einde uitgekeerd krijgt
 • De rekening is gratis
 • Tegoeden vallen net zoals andere banktegoeden binnen de EU onder een depositogarantiestelsel (tot € 100.000 per rekeninghouder per bank)
 • Je kunt niet tussentijds bijstorten
 • Je kunt niet gedeeltelijk opnemen

De volgende voorwaarden lopen uiteen bij verschillende aanbieders:

 • Bij sommige banken kun je het deposito wel vroegtijdig opzeggen, maar dan met verlies van rente en/of een boete; bij andere banken is dit helemaal niet mogelijk
 • De vaste rentes variëren van bank tot bank
 • De aangeboden looptijden variëren van bank tot bank
 • Sommige banken hebben geen minimale inleg, andere banken hanteren een hoge minimale inleg van tot wel € 10.000
 • Ook hebben sommige banken een maximuminleg; bij Raisin is dit beperkt tot € 100.000 (de minimale dekkingslimiet van tegoeden in de EU)
 • Sommige banken keren rente jaarlijks uit; anderen keren de volledige rente aan het einde uit

 

Uitzonderingen voorwaarden depositorekeningen

In de volgende gevallen maken veel banken een uitzondering op de regel dat je een deposito niet vroegtijd kan beëindigen zonder het verlies van opgebouwde rente en/of het betalen van een boete:

 • Je bent werkloos of arbeidsongeschikt geworden
 • Je gaat een huis kopen of je huis verduurzamen
 • Je gaat trouwen
 • Je zit in een echtscheiding
 • Je zit in de schuldsanering of er is sprake van een faillissement
 • In het geval van overlijden

Wat is het verschil tussen een deposito en een spaarrekening?

In de onderstaande tabel vind je een beknopt overzicht van de verschillen en overeenkomsten tussen een spaarrekening en een depositorekening.

Vergelijking spaardeposito en spaarrekening Spaardeposito Spaarrekening
Rente? Vast, vaak hoger dan op een spaarrekening Variabel, vaak lager dan op een spaardeposito
Looptijd? Vast, wordt afgesproken aan het begin, tussen een paar maanden en tientallen jaren Geen, soms een (korte) opzegtermijn
Minimum inleg? Meestal wel Nee
Bijstorten mogelijk? Nee Ja
(Tussentijds) opnemen mogelijk? Nee, of met verlies opgebouwde rente en/of boete Ja
Gedeeltelijk opnemen mogelijk? Nee Ja
Kosten? Nee Nee
Belasting? In Box 3, net zoals bij een spaarrekening In Box 3, net zoals bij een spaardeposito
Depositogarantiestelsel? Ja Ja
Perfect geschikt voor? Geld dat je niet nodig gaat hebben Spaarbuffer

Depositorentes en de ECB rente

De rente die de Europese Centrale Bank vaststelt, de ECB depositorente, is van invloed op de rente die banken hun spaarders toekennen. Doorgaans stijgt de spaarrente als de ECB rente stijgt. De ECB rente staat al een aantal maanden op de hoogste stand ooit, namelijk 4,00%.

De spaarrentes bij de grootbanken zijn meegestegen, maar zijn nog steeds zeer bescheiden, vooral in vergelijking met de spaarrentes in andere EU landen. Ondanks dat de ECB rente op een recordstand staat, ontvang jij bij de Nederlandse grootbanken maximaal 3,25% op een spaardeposito. Daarvoor dien je je geld ten minste 15 jaar vast te zetten.

Bij Raisins partnerbanken kun je profiteren van veel hogere rentes tot wel 4,45%. Hiervoor hoef je je geld slechts twee jaar vast te zetten.

Vaste looptijd, vaste rente

Een spaardeposito springt in op twee behoeften. Veel spaarders willen graag een vaste, hogere rente voor geld dat ze op de korte termijn niet nodig hebben. Banken hebben graag zekerheid over hoeveel financiële reserves ze zullen hebben. Termijndeposito’s beperken de fluctuatie van geld.

Is deposito sparen verstandig?

Voldoe je aan de volgende drie voorwaarden? Dan is een depositorekening de perfecte spaaroptie voor jou:

 • Je hebt een wat hoger inlegbedrag
 • Je kunt het ingelegde geld zeker missen
 • Je verwacht niet dat de rente binnenkort sterk gaat stijgen

Lees meer over de depositorente verwachting in de aankomende maanden en jaren.

Weet je nog niet helemaal zeker of je geld lang kunt missen of wil je jouw geld niet heel lang vastzetten? Dan kun je zeker ook de depositoladder (dakpanmethode) overwegen.

Profiteer van de hoogste deposito rentes in de EU