Hoeveel sparen per maand is genoeg?

Home › Sparen › Hoeveel sparen

Aan sparen komt bijna niemand voorbij. Spaargeld helpt je om dromen waar te maken en onverwachte uitgaven op te vangen. Een goedgevulde spaarpot geeft je rust en ruimte en staat je toe om andere keuzes te maken in het leven. Maar hoeveel spaargeld is genoeg?

In het kort
  • Nederlanders sparen steeds meer, ondanks de nog steeds relatief lage rentes bij de grootbanken
  • Hoeveel je moet sparen hangt af van je vaste lasten en spaardoelen
  • Een spaarrekening bij een buitenlandse bank kan je honderden euro’s per jaar meer opleveren
3,30%
p.j.
HoistSparen
Zweden
3,55%
p.j.
Orange Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Natuurlijk kunnen we geen algemeen antwoord geven op hoeveel je moet sparen. Verschillende experts (en huishoudens) benaderen sparen op een andere manier. Wil je vooral rust hebben voor later, of zoveel mogelijk van je geld genieten op jongere leeftijd? Wat zijn de doelen die je met je spaargeld wilt bereiken?

Sparen in Nederland – hoeveel spaargeld is gemiddeld?

Hoeveel spaargeld is normaal?, vraag je je misschien af. Nederland is een echt spaarland, en er wordt gemiddelde veel meer gespaard dan in andere landen. Ook wordt er in vergelijking met voorgaande jaren meer gespaard. Hieronder volgt een overzicht van het totaal aan spaartegoeden in Nederland tussen 2017 en 2024.

Spaartegoeden van alle Nederlandse huishoudens Totaalbedrag alle Nederlanders (afgerond in miljarden euro’s)
Januari 2024 576,3
Januari 2023 562,5
Januari 2022 528,6
Januari 2021 491,4
Januari 2020 448,8
Januari 2019 426,9
Januari 2018 418,6
Januari 2017 399,7

*Bron: DNB


 

Hoeveel spaart het gemiddelde Nederlandse huishouden?

Een gemiddeld Nederlands huishouden had aan het begin van 2024 ongeveer € 54.000 aan spaargeld. Dit klinkt als een flinke som. Toch had 20% van de huishoudens in 2012 nog helemaal geen buffer en 20% een te kleine buffer voor hun salaris en leefomstandigheden. Van alle huishoudens viel voor 40% dus te zeggen dat ze hun spaarzaakjes nog niet op orde hadden.

Hoeveel moet je nu eigenlijk sparen? En wanneer is een buffer voldoende? Dit hangt voornamelijk af van je huishouden en persoonlijke situatie. Als het gaat om hoeveel je moet sparen per maand, adviseert Nibud minstens tien procent van je nettoloon. Uiteindelijk is het verstandig om een buffer van ten minste drie maanden op te bouwen, en daarnaast een onverwachte kostenpost van ongeveer € 1000.

Hoeveel sparen Nederlanders op verschillende leeftijden?

Benieuwd hoeveel de gemiddelde twintiger, dertiger, veertiger, vijftiger en rentenier op hun spaarrekening hebben staan (per huishouden)? In de onderstaande tabel hebben we de meest recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) samengevat. Het mediaan geeft aan dat de helft meer dan dit bedrag heeft en de helft minder en is dus een goede indicator voor ‘Jan(neke) met de Pet’.

Leeftijdscategorie
hoofdkostwinner
Gemiddeld spaargeld Mediaan spaargeld
jonger dan 25 jaar € 10.200 € 3.500
25-35 jarige € 21.400 € 9.500
35-45 jarige € 32.900 € 14.800
45-55 jarige € 50.800 € 22.600
55-65 jarige € 65.000 € 28.500
65-75 jarige € 68.500 € 31.500
75-85 jarige € 67.700 € 30.700
ouder dan 85 jaar € 65.400 € 29.600

Mediaan spaargeld een stuk lager dan gemiddeld

Wat opvalt aan de cijfers is dat het mediaan in alle leeftijdscategorieën een stuk lager ligt dan het gemiddelde. Dit betekent dat een relatief kleine groep vermogende Nederlanders ‘verbloemt’ dat er een grote groep Nederlanders niet veel spaargeld heeft.

Het gemiddelde bedrag dat een gemiddeld Nederlands huishouden spaart lag in 2022 weliswaar bij € 49.500, maar het huishouden van de ‘doorsnee Nederlander’ had slechts € 20.100 op bank- en spaarrekeningen staan.

Hoeveel moet je sparen: verschillende huishoudens

Hoeveel spaar je als alleenstaande?

Een gezonde buffer dekt drie maanden je vaste lasten en daarnaast een mogelijke onverwachte kostenpost. Als alleenstaande zonder kinderen kom je dan vaak op een spaarbedrag tussen de € 4000 en € 6000 uit. Met een wat hoger netto-inkomen van 3200 spaar je 15 maanden lang een maandelijks bedrag van tien procent van je inkomen om op het minimumbedrag uit te komen.

Je lasten zijn uiteraard hoger als je kinderen hebt en daarvoor dien je een grotere buffer te hebben. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en welke spaardoelen je voor ogen hebt, dien je rekening te houden met een buffer van € 6000 – € 7500.


Hoeveel moet een paar zonder kinderen sparen?

Een huishouden met twee personen heeft hogere lasten. Meestal heb je natuurlijk ook een hoger gezinsinkomen, vooral als je (nog) geen kinderen hebt en beide personen kunnen werken. Daarom is het voor tweeverdieners zonder kind vaak het gemakkelijkst om snel voldoende te sparen.

Een buffer tussen de € 6000 en € 8000 is voor een paar vaak voldoende. Met een netto maandinkomen van 4000 spaar je tussen de 15 en 20 maanden tien procent van je inkomen om je buffer te bereiken.


En wat is genoeg spaargeld voor een paar met kinderen?

Kinderen zijn de duurste investering van je leven. Als je kinderen nog jong zijn vallen de kosten vaak mee. Tieners worden een stukje duurder. Daarnaast wil je waarschijnlijk ook sparen voor je kinderen, zodat ze kunnen gaan studeren, op eigen benen kunnen staan of zelfs een eigen huis kunnen kopen. Dit is dan weer een spaardoel op zich.

Je maandlasten zijn met kinderen hoger. De meeste gezinnen hebben ongeveer € 2000 tot € 2500 nodig om aan hun minimumbehoeften te voldoen. Een buffer tussen de 7000 en € 8500 is dus verstandig. Bij een netto gezinsinkomen van 5000 per maand, spaar je tussen de ongeveer 14 en 17 maanden een gezonde buffer bij elkaar.

Heb je nog andere mogelijke kostenposten, zoals een auto of eigen huis? Dan moet je zeker nog een paar duizend euro extra achter de hand houden. Voor een nieuwe uitlaat of een schilderbeurt.


Wat zegt het Nibud over sparen?

De bovenstaande bedragen moet je zien als een richtlijn. Het Nibud adviseert geld achter de hand te houden om het volgende te dekken:

  • De vervanging van je inboedel
  • Onderhoud aan huis en tuin
  • Onverwachte rekeningen
  • Vervanging en reparaties aan je auto

Stel: Je hebt een partner en jullie hebben elk een netto inkomen van € 2300 per maand, dus samen € 4600. Een deel gaat naar jullie 8-jarige kind en de hypotheek van jullie huis ter waarde van € 450.000. Daarnaast delen een auto die nu € 6000 waard is. Op basis van deze gegevens raadt het Nibud aan om een buffer van € 27.850 bij elkaar te sparen.

Sparen voor een bepaald doel

Hoeveel spaargeld je moet hebben voor een buffer is redelijk makkelijk te berekenen. Veel huishoudens willen echter niet alleen sparen voor het absolute minimum, maar daarnaast ook voor een spaardoel. Dit kan een wereldreis zijn, de studie van hun (klein)kinderen of een eigen huis.


Wereldreis

Reizen is niet goedkoop. Hoeveel moet je sparen voor een wereldreis? Reken gemiddeld op kosten van ongeveer 1000 tot € 1500 per maand per persoon. Dit kan natuurlijk altijd goedkoper – en nog veel duurder. Een reis met z’n tweeën van zes maanden kost al snel minstens € 10.000.


Sparen voor een baby

Plan je een gezinsuitbreiding? Dan kun je maar beter gaan sparen voor je baby. Voor de aanschaf van alle noodzakelijkheden in de eerste maanden plan je tussen de € 600 en € 1500. Daarna kost een baby gemiddeld ongeveer € 4000 per jaar. Als je een gezond bedrag extra wilt sparen, kun je dus uitgaan van ongeveer 1800 à € 2700 (babyspullen plus drie maanden vaste lasten). Dit komt wel bovenop je gebruikelijke buffer.


Sparen voor een eigen huis

Hoeveel moet je sparen voor je eigen huis? Je kunt het aankoopbedrag natuurlijk grotendeels met de hypotheek financieren. Alle bijkomende kosten: verhuizing, makelaarskosten, inrichting enzovoort moet je zelf betalen. Het Nibud berekent dat je hiervoor tussen de 10.000 en € 50.000 kwijt bent.


Sparen voor de studie van je (klein)kind

Een studie is duur. Niet alleen vanwege collegegeld, maar ook omdat studenten vaak niet (fulltime) kunnen werken naast hun studie. Hoeveel spaar je voor een studie van je (klein)kind? Een uitwonende student heeft ongeveer € 1050 per maand nodig. 

Thuiswonende studenten kunnen aan een bedrag van € 450 voldoende hebben. Als je de helft van de studie van een (klein)kind wilt bekostigen (voor 4 jaar), plan je tussen de 10.000 en € 25.000 in.

Slim sparen in 3 stappen

  1. Vergelijk spaarrentes uit Europa op Raisin.nl en ontdek bij welke bank je de hoogste spaarrente krijgt.
  2. Open een vrij opneembare spaarrekening, waar je je geld op elk gewenst moment van af kan halen. Hier zet je (een gedeelte van) je spaarbuffer op, die direct bereikbaar is in geval van nood.
  3. Open een termijndeposito waar je je geld voor langere tijd vastzet. Dat kan al vanaf 3 maanden. Je kunt dit geld tussentijds niet opnemen, dus zorg ervoor dat je dit geld voorlopig niet nodig hebt. De rente staat van tevoren vast en is hoger dan op een normale spaarrekening.

Bij Raisin open je zowel vrij opneembare spaarrekeningen als termijndeposito’s via één centraal account. Hierdoor is het eenvoudig je geld te spreiden op verschillende rekeningen.

Wat is Raisin?

Raisin geeft je toegang tot deposito- en spaarrekeningen van banken uit heel de EU – via één platform en volledig online – met rentes tot wel 3,62% per jaar. Raisin’s diensten zijn gratis voor jou: Raisin ontvangt een commissie op bemiddeld spaargeld van zijn partnerbanken. Er sparen al meer dan 1 miljoen Europese klanten bij Raisin’s 257 partnerbanken.

Om te sparen bij de partnerbanken open je eerst gratis je Raisin-rekening; je persoonlijke centrale transactierekening bij Raisin Bank. Vervolgens open en beheer je zoveel spaarproducten als gewenst vanaf één centraal account – ideaal als je je spaargeld wilt spreiden over verschillende producten, banken en landen. En in welk(e) land(en) je ook kiest te sparen, alle rekeningen en aangehouden tegoeden zijn altijd gewoon in euro.

Je spaargeld wordt gedekt door wettelijke depositogarantiestelsels tot € 100.000 per rekeninghouder per bank (of een gelijkwaardig bedrag in lokale valuta). Lees meer over depositogarantie >>

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantie in de EU
Depositogarantie in de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom de bescherming van banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer

Spaar voor meer bij Raisin