Belastinginformatie

Als belastingplichtige in Nederland wordt je spaargeld, ongeacht in welk land dit spaargeld staat, in Nederland belast en dient dus opgenomen te worden in je belastingaangifte in Nederland. Als je rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak lokaal belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Omdat Nederland belastingverdragen heeft gesloten met andere EU-landen, kun je deze belasting vaak eenvoudig verminderen of geheel vrijstelling krijgen zodat je geen dubbele belasting betaalt. Alle informatie m.b.t. (bron)belasting en hoe je deze vermindert hebben we hieronder voor je verzameld.

Fiscale behandeling van deposito's en spaarrekeningen

Spaargeld valt in Nederland over het algemeen in box 3: Sparen en Beleggen. Je betaalt belasting over je inkomen uit vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van je bezittingen min schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min het heffingsvrij vermogen. De Nederlandse Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Dit systeem wijkt af van de rest van Europa, waar over het algemeen gewoon belast wordt op werkelijke opbrengst uit vermogen.

Als inwoner van en belastingplichtige in Nederland wordt je spaargeld, ongeacht in welk land dit spaargeld staat, in Nederland belast en dient dus opgenomen te worden in je belastingaangifte in Nederland. Overeenkomstig Common Reporting Standards (CRS), aangenomen in de EU sinds 2016, wisselen EU-lidstaten informatie uit over (spaar)rente, dividenden en vergelijkbare inkomsten, over het saldo van de financiële rekeningen, en over de opbrengsten van de verkoop van financiële activa. Concreet betekent dit dat als je een (spaar)rekening hebt bij een buitenlandse bank, deze buitenlandse bank informatie over jouw (spaar)rekening doorgeeft aan de belastingdienst in het land van die bank. De belastingdienst in dat land geeft deze informatie vervolgens door aan de Nederlandse belastingdienst.

Onze partnerbanken stellen je aan het einde van de looptijd dan wel jaarlijks een rekeningafschrift ter beschikking met relevante informatie voor je belastingaangifte zoals het saldo, rente-inkomsten en eventuele bronbelasting. Dit rekeningafschrift wordt in het postvak in je Raisin Online Banking-omgeving geplaatst. Waar nodig en mogelijk biedt Raisin kosteloos aanvullende informatie en documentatie m.b.t. belasting aan.

Documenten ter vermindering/vrijstelling van buitenlandse bronbelasting voor belastingplichtigen in Nederland

Raisin stelt de documenten indien nodig tijdig en vooraf ingevuld ter beschikking.

Betreft bank(en): Inbank

Estland heft geen bronbelasting voor niet-ingezetenen, d.w.z. je bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en hoeft verder niets te doen.

Betreft bank(en): BlueOrange Bank

Letland heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 20%. Als belastingplichtige in Nederland kun je deze belasting verminderen naar 10%. Hiertoe overleg je eenmalig een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst, die niet eerder dan 12 maanden vóór de vervaldatum van het deposito is gedateerd.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waar de verklaring is, in dit geval Letland
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt, normaal gesproken het jaar waarin het deposito vervalt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Als je meerdere deposito’s hebt die vervallen in verschillende jaren, dien je voor elk deposito een woonplaatsverklaring met het juiste jaar aan te vragen. Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus best uiterlijk 12 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

 

Bronbelasting met in Nederland verschuldigde belasting verrekenen

De resterende 10% bronbelasting kun je in beginsel verrekenen met je in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (Box 3), waardoor je per saldo geen dubbele belasting betaalt over spaarrente uit Letland. Indien de verschuldigde inkomstenbelasting Box 3 minder bedraagt dan de ingehouden bronbelasting, dan schuift het bedrag van buitenlandse bronbelasting dat niet is verrekend door naar volgende jaren. Indien je vermogen consistent onder de grens van het door de Belastingdienst vastgestelde heffingsvrij vermogen ligt, d.w.z. je betaalt überhaupt geen belasting in Box 3, dan kan de bronbelasting in de regel niet verrekend worden.

Betreft bank(en): Euram Bank

Oostenrijk heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 25%. Als belastingplichtige in Nederland kun je vrijstelling krijgen van deze belasting. Hiertoe overleg je voor elk jaar van het deposito een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst.

 • Dit formulier blijft vanaf datering voor een termijn van 1 jaar geldig.
 • Indien je meerdere deposito’s bij Euram Bank hebt, geldt dit formulier voor alle deposito’s met verjaardag of vervaldatum in hetzelfde jaar.
Voorbeeld: Stel je opent in maart 2017 een deposito met 1 jaar looptijd en in mei 2017 een deposito met 2 jaar looptijd.

 • De woonplaatsverklaring die je vervolgens aanvraagt in het voorjaar van 2018 geldt dan voor zowel het aflopende deposito met 1 jaar looptijd, alsmede het 1e jaar van het deposito met 2 jaar looptijd.
 • Voor het 2e jaar van het deposito met 2 jaar looptijd vraag je in het voorjaar van 2019 ten slotte nog een woonplaatsverklaring aan.

 

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waarvoor de verklaring is, in dit geval Oostenrijk
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 4 weken voor de verjaardag of vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus best 12 weken voor de verjaardag of vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

Betreft bank(en): Alior Bank

Polen heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 19%. Als belastingplichtige in Nederland kun je deze belasting verminderen naar 5%. Hiertoe overleg je eenmalig een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waar de verklaring is, in dit geval Polen
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt, normaal gesproken het jaar waarin het deposito vervalt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Als je meerdere deposito’s hebt die vervallen in verschillende jaren, dien je voor elk deposito een woonplaatsverklaring met het juiste jaar aan te vragen. Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring niet eerder dan 6 maanden voor maar uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus het best uiterlijk 12 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

 

Bronbelasting met in Nederland verschuldigde belasting verrekenen

De resterende 5% bronbelasting kun je in beginsel verrekenen met je in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (Box 3), waardoor je per saldo geen dubbele belasting betaalt over spaarrente uit Polen. Indien de verschuldigde inkomstenbelasting Box 3 minder bedraagt dan de ingehouden bronbelasting, dan schuift het bedrag van buitenlandse bronbelasting dat niet is verrekend door naar volgende jaren. Indien je vermogen consistent onder de grens van het door de Belastingdienst vastgestelde heffingsvrij vermogen ligt, d.w.z. je betaalt überhaupt geen belasting in Box 3, dan kan de bronbelasting in de regel niet verrekend worden.

Betreft bank(en): J&T Banka

Tsjechië heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 15%. Als belastingplichtige in Nederland kun je vrijstelling krijgen van deze belasting. Hiertoe overleg je eenmalig een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst, die niet eerder dan 3 maanden vóór de vervaldatum van het deposito is gedateerd.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waarvoor de verklaring is, in dit geval Tsjechië
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt, normaal gesproken het jaar waarin het deposito vervalt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Als je meerdere deposito’s hebt die vervallen in verschillende jaren, dien je voor elk deposito een woonplaatsverklaring aan te vragen. Zelfs wanneer de vervaldata van verschillende deposito’s in hetzelfde jaar vallen kan dit het geval zijn. Dit komt omdat de woonplaatsverklaring zoals hierboven vermeld onder Tsjechische wet niet eerder dan 3 maanden voor de vervaldatum mag zijn gedateerd.

Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus best 12 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

Overzicht van (verminderde) bronbelasting op spaarrente

Nederland heeft belastingverdragen gesloten met alle EU-lidstaten om dubbele belasting op spaarrente te voorkomen. In de onderstaande tabel hebben wij per land de volgende gegevens opgenomen: het standaard bronbelastingpercentage, het verminderde bronbelastingpercentage voor belastingplichtigen in Nederland en het met je belasting in Nederland (box 3) te verrekenen percentage.

EU-lidstaat Bronbelasting Verminderde bronbelasting Te gebruiken formulier Te verrekenen in Nederland
Estland 0% 0% N.v.t. 0%
Letland 20% 10% Standaard woonplaatsverklaring 10%
Oostenrijk 25% 0% Standaard woonplaatsverklaring 0%
Polen 19% 5% Standaard woonplaatsverklaring 5%
Tsjechië 15% 0% Standaard woonplaatsverklaring 0%