Belastinginformatie

Als belastingplichtige in Nederland wordt je spaargeld, ongeacht in welk land dit spaargeld staat, in Nederland belast en dient dus opgenomen te worden in je belastingaangifte in Nederland. Als je rente, royalty's of dividend uit een ander land ontvangt, wordt bij de uitbetaling vaak lokaal belasting ingehouden. Dit heet bronbelasting. Omdat Nederland belastingverdragen heeft gesloten met andere EU-landen, kun je deze belasting vaak eenvoudig verminderen of geheel vrijstelling krijgen zodat je geen dubbele belasting betaalt. Alle informatie m.b.t. (bron)belasting, hoe je deze vermindert en eventueel verrekend met je belasting in Nederland hebben we hieronder voor je verzameld.

Fiscale behandeling van deposito's en spaarrekeningen

Vermogensbelasting in Nederland en Europa

Spaargeld valt in Nederland over het algemeen in box 3: Sparen en Beleggen. Je betaalt belasting over je inkomen uit vermogen: de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (box 3). Dat is de waarde van je bezittingen min schulden op 1 januari van het jaar waarover je aangifte doet, min het heffingsvrij vermogen. De Nederlandse Belastingdienst belast niet de werkelijke opbrengst, maar een percentage van de waarde van de grondslag sparen en beleggen. Dit systeem wijkt af van de rest van Europa, waar over het algemeen gewoon belast wordt op werkelijke opbrengst uit vermogen.

Belastingplicht in Nederland

Als inwoner van en belastingplichtige in Nederland wordt je spaargeld, ongeacht in welk land dit spaargeld staat, in Nederland belast en dient dus opgenomen te worden in je belastingaangifte in Nederland. Overeenkomstig Common Reporting Standards (CRS), aangenomen in de EU sinds 2016, wisselen EU-lidstaten informatie uit over (spaar)rente, dividenden en vergelijkbare inkomsten, over het saldo van de financiële rekeningen, en over de opbrengsten van de verkoop van financiële activa. Concreet betekent dit dat als je een (spaar)rekening hebt bij een buitenlandse bank, deze buitenlandse bank informatie over jouw (spaar)rekening doorgeeft aan de belastingdienst in het land van die bank. De belastingdienst in dat land geeft deze informatie vervolgens door aan de Nederlandse belastingdienst.

Ondersteunende documentatie

Onze partnerbanken stellen je aan het einde van de looptijd dan wel jaarlijks een rekeningafschrift ter beschikking met relevante informatie voor je belastingaangifte zoals het saldo, rente-inkomsten en eventuele bronbelasting. Dit rekeningafschrift wordt in het postvak in je Raisin Online Banking-omgeving geplaatst. Waar nodig en mogelijk biedt Raisin kosteloos aanvullende informatie en documentatie m.b.t. belasting aan.

Documenten ter vermindering/vrijstelling van buitenlandse bronbelasting voor belastingplichtigen in Nederland

Raisin stelt de documenten indien nodig tijdig en vooraf ingevuld ter beschikking.

Betreft bank(en): North Channel Bank

Duitsland heft geen bronbelasting voor niet-ingezetenen, d.w.z. je bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en hoeft verder niets te doen.

Betreft bank(en): Coop Pank, Inbank, LHV Pank

Estland heft geen bronbelasting voor niet-ingezetenen, d.w.z. je bent automatisch vrijgesteld van bronbelasting en hoeft verder niets te doen.

Betreft bank(en): BlueOrange Bank

Letland heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 20%. Als belastingplichtige in Nederland kun je deze belasting verminderen naar 10%. Hiertoe overleg je eenmalig een Letse woonplaatsverklaring. Deze Letse woonplaatsverklaring is 5 jaar geldig – voor vermindering van bronbelasting op spaarrente uit deposito’s bij de betreffende bank – vanaf het moment dat je de woonplaatsverklaring ondertekent.

Aanlevering van de Letse woonplaatsverklaring in enkele stappen:

 1. Je ontvangt, na opening van je deposito, in je Postvak in je Raisin Online Banking Omgeving de Letse woonplaatsverklaring in drievoud vooringevuld met je gegevens en inclusief instructies
 2. Volg de instructies en onderteken alle drie de kopieën van de woonplaatsverklaring waar aangegeven
 3. Stuur de drie kopieën van de woonplaatsverklaring na ondertekening per post naar de belastingdienst:
  Belastingdienst/Centrale invoer/wpv | Postbus 2519 | 6401 DA HEERLEN
  De Belastingdienst behandelt de Letse woonplaatsverklaring binnen 6 weken en stuurt deze per post terug naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst.
  Lees meer over buitenlandse woonplaatsverklaringen op de website van de Belastingdienst.
 4. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

 

5 Jaar geldig

Zoals hierboven vermeld, is de Letse woonplaatsverklaring 5 jaar geldig – voor vermindering van bronbelasting op spaarrente uit deposito’s bij de betreffende bank – vanaf het moment dat je de woonplaatsverklaring ondertekent. Voor meerdere deposito’s bij dezelfde betreffende Letse bank die vervallen in verschillende jaren, maar waarvan de vervaldata alle liggen binnen die termijn van 5 jaar, dien je dus slechts één keer de Letse woonplaatsverklaring in te dienen.

Voorbeeld:

 • Je opent op 1 februari 2019 een deposito met 1 jaar looptijd en op 2 februari 2019 een deposito met 2 jaar looptijd bij BlueOrange Bank
 • Je ondertekent de Letse woonplaatsverklaring per 1 april 2019 en dient deze in. Deze verklaring is nu geldig van 1 april 2019 – 1 april 2024
 • Omdat de vervaldata van beide deposito’s bij BlueOrange binnen deze termijn van 5 jaar liggen, is deze ene woonplaatsverklaring voldoende voor vermindering van bronbelasting op beide deposito’s

 

Enkele belangrijke opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 6 weken voor de vervaldatum (d.w.z. de datum dat rente wordt uitbetaald) aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je ondertekende Letse woonplaatsverklaring dus best uiterlijk 16 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Het is niet mogelijk teveel betaalde Letse bronbelasting achteraf in Letland terug te vragen. Zorg dus dat je je Letse woonplaatsverklaring tijdig instuurt!
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

 

Bronbelasting met in Nederland verschuldigde belasting verrekenen

De resterende 10% bronbelasting kun je in beginsel verrekenen met je in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (Box 3), waardoor je per saldo geen dubbele belasting betaalt over spaarrente uit Letland. Indien de verschuldigde inkomstenbelasting Box 3 minder bedraagt dan de ingehouden bronbelasting, dan schuift het bedrag van buitenlandse bronbelasting dat niet is verrekend door naar volgende jaren. Indien je vermogen consistent onder de grens van het door de Belastingdienst vastgestelde heffingsvrij vermogen ligt, d.w.z. je betaalt überhaupt geen belasting in Box 3, dan kan de bronbelasting in de regel niet verrekend worden.

Betreft bank(en): Euram Bank

Oostenrijk heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 25%. Als belastingplichtige in Nederland kun je vrijstelling krijgen van deze belasting. Hiertoe overleg je voor elk jaar van het deposito een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst.

Dit formulier blijft vanaf datering voor een termijn van 1 jaar geldig.
Indien je meerdere deposito’s bij Euram Bank hebt, geldt dit formulier voor alle deposito’s met verjaardag of vervaldatum in hetzelfde jaar.

Voorbeeld: Stel je opent in maart 2017 een deposito met 1 jaar looptijd en in mei 2017 een deposito met 2 jaar looptijd. 

 • De woonplaatsverklaring die je vervolgens aanvraagt in het voorjaar van 2018 geldt dan voor zowel het aflopende deposito met 1 jaar looptijd, alsmede het 1e jaar van het deposito met 2 jaar looptijd.
 • Voor het 2e jaar van het deposito met 2 jaar looptijd vraag je in het voorjaar van 2019 ten slotte nog een woonplaatsverklaring aan.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waarvoor de verklaring is, in dit geval Oostenrijk
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 4 weken voor de verjaardag of vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus best 12 weken voor de verjaardag of vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

Betreft bank(en): Alior Bank

Polen heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 19%. Als belastingplichtige in Nederland kun je deze belasting verminderen naar 5%. Hiertoe overleg je eenmalig een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waar de verklaring is, in dit geval Polen
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt, normaal gesproken het jaar waarin het deposito vervalt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Als je meerdere deposito’s hebt die vervallen in verschillende jaren, dien je voor elk deposito een woonplaatsverklaring met het juiste jaar aan te vragen. Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring niet eerder dan 6 maanden voor maar uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus het best uiterlijk 12 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

Bronbelasting met in Nederland verschuldigde belasting verrekenen

De resterende 5% bronbelasting kun je in beginsel verrekenen met je in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (Box 3), waardoor je per saldo geen dubbele belasting betaalt over spaarrente uit Polen. Indien de verschuldigde inkomstenbelasting Box 3 minder bedraagt dan de ingehouden bronbelasting, dan schuift het bedrag van buitenlandse bronbelasting dat niet is verrekend door naar volgende jaren. Indien je vermogen consistent onder de grens van het door de Belastingdienst vastgestelde heffingsvrij vermogen ligt, d.w.z. je betaalt überhaupt geen belasting in Box 3, dan kan de bronbelasting in de regel niet verrekend worden.

Betreft bank(en): BFF Banking Group

Spanje heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 19%. Als belastingplichtige in Nederland kun je vrijstelling krijgen van deze belasting. Hiertoe overleg je eenmalig voorafgaand aan opening van de depositorekening het gestandaardiseerd Spaans belastingformulier. Dit formulier (1 pagina) wordt je direct na je deposito-aanvraag ter beschikking gesteld in je Raisin Online Banking omgeving en is (waar nodig) reeds door Raisin vooringevuld met je gegevens. Dit belastingformulier moet worden ondertekend en origineel worden ingediend als vereiste om de rekening te kunnen openen en tegelijkertijd om de bronbelasting in Spanje te verminderen van 19% naar 0%. M.a.w. je bent dan ook gelijk vrijgesteld van bronbelasting. Specifieke instructies (incl. postadres) worden meegeleverd bij het formulier.

Betreft bank(en): J&T Banka

Tsjechië heeft een standaard bronbelasting op spaarrente van 15%. Als belastingplichtige in Nederland kun je vrijstelling krijgen van deze belasting. Hiertoe overleg je eenmalig een woonplaatsverklaring van de Nederlandse Belastingdienst, die niet eerder dan 3 maanden vóór de vervaldatum van het deposito is gedateerd.

Vraag de woonplaatsverklaring eenvoudig aan:

 1. Stuur een e-mail naar woonplaatsverklaring@belastingdienst.nl met de volgende gegevens:
  • Je volledige naam
  • Je burgerservicenummer (BSN)
  • Het verdragsland waarvoor de verklaring is, in dit geval Tsjechië
  • Het jaar waarvoor de verklaring geldt, normaal gesproken het jaar waarin het deposito vervalt
 2. De Belastingdienst handelt een verzoek voor een woonplaatsverklaring binnen 6 weken af en stuurt deze per post naar je adres zoals bekend bij de Belastingdienst
  Lees meer over de woonplaatsverklaring op de website van de Belastingdienst
 3. Stuur de originele woonplaatsverklaring ten slotte door naar Raisin:
  Raisin | Postbus 13 01 51 | 13601 Berlijn | Duitsland

Als je meerdere deposito’s hebt die vervallen in verschillende jaren, dien je voor elk deposito een woonplaatsverklaring aan te vragen. Zelfs wanneer de vervaldata van verschillende deposito’s in hetzelfde jaar vallen kan dit het geval zijn. Dit komt omdat de woonplaatsverklaring zoals hierboven vermeld onder Tsjechische wet niet eerder dan 3 maanden voor de vervaldatum mag zijn gedateerd.

Enkele laatste opmerkingen:

 • Zorg dat je de woonplaatsverklaring uiterlijk 4 weken voor de vervaldatum aan ons verstrekt, zodat we deze tijdig door kunnen sturen naar de bank.
 • Met inachtneming van de maximaal 6 weken verwerkingstijd die de Belastingdienst aanhoudt voor de woonplaatsverklaring, stuur je je aanvraag dus best 12 weken voor de vervaldatum naar de Belastingdienst.
 • Ten slotte raden we je aan een scan/kopie van de woonplaatsverklaring te maken voor je eigen administratie.

Overzicht van (verminderde) bronbelasting op spaarrente

Nederland heeft belastingverdragen gesloten met alle EU-lidstaten om dubbele belasting op spaarrente te voorkomen. In de onderstaande tabel hebben wij per land de volgende gegevens opgenomen: het standaard bronbelastingpercentage, het verminderde bronbelastingpercentage voor belastingplichtigen in Nederland en het met je belasting in Nederland (box 3) te verrekenen percentage.

EU-lidstaat Bronbelasting Verminderde bronbelasting Te gebruiken formulier Te verrekenen in Nederland
Duitsland 0% 0% N.v.t. 0%
Estland 0% 0% N.v.t. 0%
Letland 20% 10% Letse woonplaatsverklaring 10%
Oostenrijk 25% 0% Standaard woonplaatsverklaring 0%
Polen 19% 5% Standaard woonplaatsverklaring 5%
Spanje 19% 0% Gestandaardiseerd Spaans belastingformulier 0%
Tsjechië 15% 0% Standaard woonplaatsverklaring 0%

Verrekening buitenlandse bronbelasting in je belastingaangifte in Nederland

Indien er na de vermindering nog resterende buitenlandse bronbelasting van toepassing is op je spaarrente, zijn er enkele zaken om rekening mee te houden:

 • In beginsel kun je de buitenlandse bronbelasting verrekenen met je in Nederland verschuldigde inkomstenbelasting sparen en beleggen (box 3), waardoor je per saldo geen dubbele belasting betaalt over spaarrente uit het buitenland
 • Om de buitenlandse bronbelasting te kunnen verrekenen, dien je in eerste instantie voldoende belasting te betalen in box 3. Indien de verschuldigde inkomstenbelasting box 3 minder bedraagt dan de ingehouden bronbelasting, dan schuift het bedrag van buitenlandse bronbelasting dat niet is verrekend door naar volgende jaren. Indien je vermogen consistent onder de grens van het door de Belastingdienst vastgestelde heffingsvrij vermogen ligt, d.w.z. je betaalt überhaupt geen belasting in Box 3, dan kan de bronbelasting in de regel niet verrekend worden
 • Je kunt uitsluitend de gereduceerde buitenlandse bronbelasting verrekenen met je belasting in box 3, niet de totale bronbelasting. Voorbeeld: Letland heft standaard 20% bronbelasting. Deze wordt met aanleveren van een woonplaatsverklaring verminderd naar 10%. Maximaal deze 10% kan vervolgens verrekend worden met je belasting in box 3

Raisin heeft in overleg met een fiscaal adviesbureau hieronder praktische instructies (inclusief screenshots van het aangifteprogramma van 2018) opgenomen over hoe deze verrekening in zijn werk gaat.

N.B.: De onderstaande instructies zijn met grote zorg samengesteld door Raisin. Aan deze instructies kunnen geen rechten worden ontleend. Houd er rekening mee dat de specifieke fiscale behandeling afhankelijk is van je persoonlijke omstandigheden en dat er ook wijzigingen in de fiscale behandeling in de toekomst kunnen zijn. Voor een individuele toelichting op belastingkwesties kun je contact opnemen met je belastingadviseur. 

Hieronder ingevulde gegevens dienen enkel als voorbeeld.

1. Geef onder “Bankrekeningen en andere bezittingen” aan dat je bank- en spaarrekeningen hebt door dit aan te vinken.

tax-pic1

2. Vul de gegevens van de betreffende bank- en spaarrekeningen in.

Om de gegevens in te vullen doe je het volgende:

 • Bankrekeningen waarvan de gegevens aan de Belastingdienst in het kader van de vooringevulde aangifte zijn aangeleverd, zijn reeds opgenomen in het aangifteprogramma.
 • Overige bankrekeningen kunnen vervolgens worden toegevoegd door “Ja” te antwoorden bij de vraag “Had u nog een bankrekening”.
 • Vervolgens kun je de gegevens van de bankrekening toevoegen:
  • Naam bankrekening: de naam waaronder je de bankrekening kent (bijvoorbeeld de naam van de bank en de toevoeging “spaarrekening”),
  • Land: het land waar de bank is gevestigd, en
  • IBAN: het IBAN (rekeningnummer)
 • Vervolgens komt de mogelijkheid om de financiële gegevens in te vullen:
  • Saldo op 1 januari 20xx: het saldo per 1 januari van het jaar 20xx waarover je de aangifte doet,
  • Was deze rekening alleen van (u): of de rekening alleen van jou is (indien het een gezamenlijke rekening is, dien je dit nader te specificeren),
  • Buitenlandse bronbelasting over de rente: de gereduceerde buitenlandse bronbelasting over de rente, en
  • Rente: het bruto rentebedrag.
 • Als je nog een bankrekening wilt toevoegen, antwoord je “Ja” bij de vraag “Had u nog een bankrekening”. Bij de vraag “Wilt u het scherm afsluiten”, antwoord je “Nee”.

3. Geef bij “Aanvullende vragen” aan dat je aftrek wil om dubbele belasting te voorkomen door dit aan te vinken.

tax-pic3

4. Geef bij “Aftrek ter voorkoming van dubbele belasting” aan of je nog buitenlandse bronbelasting uit eerdere jaren hebt waarvoor nog niet eerder aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is verleend. Is dit het geval, beantwoord dan de vraag met “Ja” en anders met “Nee”.

tax-pic4

5. Controleer in het “Overzicht belastingen en premies”, onder “Inkomstenbelasting” dat het totaalbedrag van de bronbelasting is opgenomen onder “Verrekening buitenlandse bronbelasting box 3”.

tax-pic5
EINDE INSTRUCTIE