ECB rentebesluiten 2024 - een overzicht

Kunnen we verdere verhogingen verwachten in 2024?

Home > ECB renteverhogingen

Na ruim 10 jaar van nul en zelfs negatieve rentes besloot de ECB in september 2022 om de rente dan eindelijk weer in de plus te trekken met als doel om de hoge inflatie af te remmen.

Sindsdien heeft de ECB meerdere renteverhogingen doorgevoerd en sinds 20 september 2023 staat de ECB depositorente op een hoogtepunt van 4,00%. De ECB kondigde in de laatste vergadering van 11 april 2024 geen verhoging of verlaging aan en dus blijft de depositorente voorlopig op 4,00%. Maar wat zijn de verdere verwachtingen voor 2024?

In het kort
  • De depositorente staat sinds 20 september 2023 op 4,00%
  • Het volgende rentebesluit van de ECB wordt verwacht op 6 juni 2024
  • De ECB volgt nauwgezet het beleid van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve
  • Verdere verhogingen van de ECB rente en spaarrentes in 2024 lijken onwaarschijnlijk nu de inflatie is afgezwakt
3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,55%
p.j.
CA Auto Bank
Italië

Wat is de ECB rente?

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone en verantwoordelijk voor het monetaire beleid voor alle landen die de euro als munteenheid hebben. Dit beleid heeft als doel om een stabiele economie te waarborgen door een stabiele euro. De ECB rente heeft hier een grote invloed op, omdat het een bepalende factor is voor de waardering van de euro ten opzichte van andere valuta. De rente die de ECB vaststelt, is het tarief dat commerciële banken in de eurozone ontvangen wanneer zij hun overtollige tegoeden bij de ECB onderbrengen. Deze banken zijn verplicht dit te doen, zodat er altijd een buffer is die van pas kan komen in tijden van financiële crisis. Op deze tegoeden ontvangen banken een rente. Deze wordt de ECB-depositorente of depositofaciliteit genoemd.

Naast dat de recente rentebesluiten van de ECB invloed hebben op de Nederlandse economie, zijn deze ook belangrijk voor de financiële markten en economieën van Europa als geheel. De ECB rentebesluiten bepalen mede de spaar- en leencondities voor burgers en bedrijven in alle eurolanden.

Wanneer de economie oververhit raakt en/of er is sprake van hoge inflatie, dan is de ECB geneigd om de deposito rente te verhogen om de economie en/of de inflatie af te remmen. In tijden van recessie zal de ECB doorgaans de rente verlagen om de economie te stimuleren. Omdat we in 2022 te maken hadden met een zeer hoge inflatie heeft de ECB besloten om de depositorente stapsgewijs te verhogen. Omdat banken nu meer rente- en dus meer geld- ontvangen op de tegoeden die zijn ondergebracht bij de ECB, is het de bedoeling dat banken deze rente doorberekenen aan hun sparende klanten in de vorm van spaarrente.

ECB rentebesluiten door de jaren heen

Na relatief hoge en stabiele ECB rentes sinds het einde van de vorige eeuw, verlaagde het instituut stapsgewijs de depositorente tot deze op een nulrente kwam te staan in juli 2012. Elf maanden later, in juni 2013 verlaagde de ECB de rente tot onder nul en vanaf die tijd tot eind juli 2022 hadden spaarders, investeerders en huiseigenaren met een hypotheek te maken met negatieve rentes. Dit hield in dat geld lenen spotgoedkoop was en spaarders niets op hun spaargeld ontvingen en zelfs geld toe moesten leggen. Binnen een jaar wist de ECB de rente in negen significante stappen te verhogen van 0% tot 4,00% in september 2023. Deze rente geldt nog steeds in april 2024.

ECB Rente ontwikkeling grafiekECB Rente ontwikkeling grafiekECB Rentebesluit ontwikkeling grafiek

ECB rentebeleid sinds 2013

Datum ECB depositorente
20 september 2023 4,00%
3 augustus 2023 3,75%
21 juni 2023 3,50%
10 mei 2023 3,25%
22 maart 2023 3,00%
8 februari 2023 2,50%
21 december 2022 2,00%
2 november 2022 1,50%
14 september 2022 0,75%
27 juli 2022 0,00%
18 september 2019 -0,50%
16 maart 2016 -0,40%
9 december 2015 -0,30%
13 november 2013 0,00%

De ECB en de Amerikaanse Federal Reserve

Ondanks dat vorig jaar en in de eerste helft van 2023 de inflatie in de Verenigde Staten niet hoger was dan in de eurozone, had/heeft de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een agressiever beleid om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2,00%. Ook de Federal Reserve heeft in korte tijd in een aantal stappen de rente verhoogd en deze staat nu (april 2024) al enige tijd met 5,25% – 5,50% op de zijn hoogst sinds 2007. Ook in de VS is de inflatie flink afgezwakt, waardoor verdere rentestijgingen steeds minder waarschijnlijk zijn.

Verwachte ECB rente-ontwikkeling 2024

De ECB houdt het beleid van de Federal Reserve nauw in de gaten. De recente trend van ECB renteverhogingen sinds juli 2022, heeft de renteverwachting aanzienlijk beïnvloed. Deze verhogingen markeren een belangrijke verschuiving in het monetair beleid. ECB renteverhogingen zijn doorgaans goed nieuws voor spaarders, omdat spaarrentes meestal stijgen als de ECB rente stijgt.

Nu de inflatie vooral in Nederland sterk is afgezwakt, lijken verdere renteverhogingen in 2024 minder waarschijnlijk. Renteverlagingen op de middellange termijn zijn aannemelijker, hoewel de precieze richting van het ECB-beleid voor 2024 nog onzeker is. De huidige prognose suggereert een stabilisering van de ECB rente. Een verlaging op de korte termijn is dan niet waarschijnlijk.

Verwachte ECB rentebesluiten 2024 - agenda

In de tabel hieronder zie je op welke dag en welk tijdstip de nieuwe ECB rentebesluiten worden aangekondigd.

6 juni 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt
18 juli 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt
12 september 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt
17 oktober 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - georganiseerd door Banka Slovenije
12 december 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt

ECB rentebesluiten en Nederlandse grootbanken

Zoals eerder vermeld, is het de bedoeling dat banken de spaarrente verhogen wanneer de ECB de depositorente verhoogt. Echter, de Nederlandse grootbanken doen dit maar mondjesmaat. Ondanks een ECB rente van 4,00% die ook tijdens de ECB besluiten van 11 april 2024 onveranderd is gebleven, ontvang je bij de grootbanken op dit moment maximaal 1,70% op vrij opneembare spaarrekeningen en maximaal 2,85% op spaardeposito’s.

De verschillen in Nederland ten opzichte van banken in andere landen zijn groot. Buitenlandse landen in andere eurolanden lopen veel meer in de pas met het ECB rentebeleid. Ook in Europese landen waar de euro niet de munteenheid is, zoals Zweden en Tsjechië kun je veel hogere rentes ontvangen. Voor spaarders kan het interessant zijn om de voorspelling van de renteontwikkelingen in de gaten te houden en vooral ook over de grens te kijk om van aantrekkelijkere spaarrentes te profiteren.

Actuele spaarrente informatie

Lees meer over de meest actuele informatie over spaarrentes en de mogelijke effecten van toekomstige ECB-rentebesluiten, waaronder renteverlagingen, op de pagina over de spaarrente verwachting.

Meer rente op je spaargeld met Raisin

Meer lezen over rentes?

Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Gaan we überhaupt ooit nog terug naar de gouden spaartijden van de jaren '80? Niemand kan ik de toekomst kijken, maar we kunnen je wel een paar verwachtingen meegeven. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: het ziet er niet bijzonder rooskleurig uit.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer

Impact van ECB rentebesluiten op Euribor en hypotheekrentes

De beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB) over de rentetarieven hebben een directe invloed op de Euribor, een belangrijke referentierente voor het bepalen van de hypotheekrentes in Nederland. Wanneer de ECB de rente verhoogt, stijgt doorgaans ook de Euribor en dit leidt tot hogere hypotheekrentes, aangezien banken de hogere kosten doorberekenen aan klanten.

Deze veranderingen zijn belangrijk voor jou als hypotheekbezitter of als je overweegt een hypotheek af te sluiten. Het is daarom van cruciaal belang om de rentebewegingen en het beleid van de ECB in de gaten te houden, aangezien deze directe gevolgen kunnen hebben voor je maandelijkse hypotheeklasten en de algehele betaalbaarheid van je hypotheek.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer