ECB rentebesluiten 2023 - een overzicht

Kunnen we verdere verhogingen verwachten in 2023?

Home > ECB renteverhogingen

Na ruim 10 jaar van nul en zelfs negatieve rentes besloot de ECB in september 2022 om de rente dan eindelijk weer in de plus te trekken met als doel om de hoge inflatie af te remmen. Sindsdien heeft de ECB meerdere rentebesluiten genomen en zit de ECB-rente in de lift. In mei 2023 besloot de ECB om de depositorente wederom te verhogen en deze staat nu op 3,25%. Kunnen we nog meer renteverhogingen verwachten in 2023 en wat betekent dit voor spaarrentes? 

In het kort
  • De ECB rente stijgt weer na jaren van nul en negatieve rentes
  • De ECB volgt nauwgezet het beleid van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve
  • Verdere ECB renteverhogingen in 2023 zijn waarschijnlijk
  • Ook verhogingen van de spaarrentes in 2023 vallen niet uit te sluiten
2,15%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,24%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,85%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is de ECB rente?

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone en verantwoordelijk voor het monetaire beleid voor alle landen die de euro als munteenheid hebben. Dit beleid heeft als doel om een stabiele economie te waarborgen door een stabiele euro. De ECB rente heeft hier een grote invloed op, omdat het een bepalende factor is voor de waardering van de euro ten opzichte van andere valuta. De rente die de ECB vaststelt, is het tarief dat commerciële banken in de eurozone ontvangen wanneer zij hun overtollige tegoeden bij de ECB onderbrengen. Deze banken zijn verplicht dit te doen, zodat er altijd een buffer is die van pas kan komen in tijden van financiële crisis. Op deze tegoeden ontvangen banken een rente. Deze wordt de ECB-depositorente of depositofaciliteit genoemd.

Wanneer de economie oververhit raakt en/of er is sprake van hoge inflatie, dan is de ECB geneigd om de deposito rente te verhogen om de economie en de inflatie af te remmen. In tijden van recessie zal de ECB doorgaans de rente verlagen om de economie te stimuleren. Omdat we in 2022 te maken hadden met een zeer hoge inflatie heeft de ECB besloten om de depositorente stapsgewijs te verhogen. Omdat banken nu meer rente- en dus meer geld- ontvangen op de tegoeden die zijn ondergebracht bij de ECB, is het is de bedoeling dat banken deze rente doorberekenen aan hun sparende klanten in de vorm van spaarrente.

ECB rentebesluiten door de jaren heen

Na relatief hoge en stabiele ECB rentes sinds het einde van de vorige eeuw, verlaagde het instituut stapsgewijs de depositorente tot deze op een nulrente kwam te staan in juli 2012. Elf maanden later, in juni 2013 verlaagde de ECB de rente tot onder nul en vanaf die tijd tot eind juli 2022 hadden spaarders, investeerders en huiseigenaren met een hypotheek te maken met negatieve rentes. Dit hield in dat geld lenen spotgoedkoop was en spaarders niets op hun spaargeld ontvingen en zelfs geld toe moesten leggen. Binnen zeven maanden wist de ECB de rente in zes significante stappen te verhogen van 0% tot 3,25% (stand van mei 2023).

ECB rentebeleid sinds 2013

Datum ECB depositorente
10 mei 2023 3,25%
22 maart 2023 3,00%
8 februari 2023 2,50%
21 december 2022 2,00%
2 november 2022 1,50%
14 september 2022 0,75%
27 juli 2022 0,00%
18 september 2019 -0,50%
16 maart 2016 -0,40%
9 december 2015 -0,30%
13 november 2013 0,00%

De ECB en de Amerikaanse Federal Reserve

Ondanks dat de inflatie in de Verenigde Staten niet hoger is dan in de eurozone, heeft de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve een agressiever beleid om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2,00%. Ook de Federal Reserve heeft in korte tijd in een aantal stappen de rente verhoogd en deze staat nu (mei 2023) met 5,00% – 5,25% op de zijn hoogst sinds 2007. Omdat de inflatie nog steeds te hoog wordt geacht, is het zeer waarschijnlijk dat de Amerikaanse centrale bank op de korte termijn verdere renteverhogingen zal doorvoeren.

Verwachte ECB rente-ontwikkeling 2023

Aangezien de ECB het beleid van de Federal Reserve nauw in de gaten houdt en ook de inflatie in de eurozone hoog blijft, vallen verdere renteverhogingen in Europa in 2023 zeker niet uit te sluiten. ECB renteverhogingen zijn doorgaans goed nieuws voor spaarders, omdat spaarrentes meestal stijgen als de ECB rente stijgt. Echter, een hoge inflatie kan een hogere rente teniet doen omdat door inflatie spaargeld minder waard wordt.

ECB rentebesluiten en Nederlandse grootbanken

Zoals eerder vermeld, is het de bedoeling dat banken de spaarrente verhogen wanneer de ECB de depositorente verhoogt. Echter, de Nederlandse grootbanken doen dit maar mondjesmaat. Ondanks een huidige ECB rente van 3,25% (mei 2023) ontvang je bij de grootbanken maximaal 0,75% op vrijopneembare spaarrekeningen en maximaal 1,70% op spaardeposito’s. Banken in andere euro landen lopen veel meer in de pas met het ECB rentebeleid. Ook in Europese landen waar de euro niet de muntheenheid is, zoals Zweden en Tsjechië kun je veel hogere rentes ontvangen. Zorg er dus voor dat je ook over de grens kijkt als je op zoek bent naar aantrekkelijke spaarrentes.

Meer rente op je spaargeld met Raisin

Meer lezen over rentes?

Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Gaan we überhaupt ooit nog terug naar de gouden spaartijden van de jaren '80? Niemand kan ik de toekomst kijken, maar we kunnen je wel een paar verwachtingen meegeven. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: het ziet er niet bijzonder rooskleurig uit.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer