ECB rentebesluiten 2023 - een overzicht

Kunnen we verdere verhogingen verwachten in 2023?

Home > ECB renteverhogingen

Na ruim 10 jaar van nul en zelfs negatieve rentes besloot de ECB in september 2022 om de rente dan eindelijk weer in de plus te trekken met als doel om de hoge inflatie af te remmen.

Sindsdien heeft de ECB meerdere rentebesluiten genomen en zit de ECB-rente in de lift. Per 20 september staat de ECB depositorente op 4,00%. Kunnen we nog meer renteverhogingen verwachten in 2023 en wat betekent dit voor spaarrentes? 

In het kort
  • Het volgende rentebesluit van de ECB word verwacht op 14 september
  • De ECB volgt nauwgezet het beleid van de Amerikaanse centrale bank de Federal Reserve
  • Verdere ECB renteverhogingen in 2023 zijn waarschijnlijk
  • Ook verhogingen van de spaarrentes in 2023 vallen niet uit te sluiten
3,25%
p.j.
Nordax Bank
Zweden
4,20%
p.j.
Banca Progetto
Italië
4,00%
p.j.
A&G Banco
Spanje

Wat is de ECB rente?

De Europese Centrale Bank (ECB) is de centrale bank van de eurozone en verantwoordelijk voor het monetaire beleid voor alle landen die de euro als munteenheid hebben. Dit beleid heeft als doel om een stabiele economie te waarborgen door een stabiele euro. De ECB rente heeft hier een grote invloed op, omdat het een bepalende factor is voor de waardering van de euro ten opzichte van andere valuta. De rente die de ECB vaststelt, is het tarief dat commerciële banken in de eurozone ontvangen wanneer zij hun overtollige tegoeden bij de ECB onderbrengen. Deze banken zijn verplicht dit te doen, zodat er altijd een buffer is die van pas kan komen in tijden van financiële crisis. Op deze tegoeden ontvangen banken een rente. Deze wordt de ECB-depositorente of depositofaciliteit genoemd.

Naast dat de recente rentebesluiten van de ECB invloed hebben op de Nederlandse economie, zijn deze ook belangrijk voor de financiële markten en economieën van Europa als geheel. De ECB rentebesluiten bepalen mede de spaar- en leencondities voor burgers en bedrijven in alle eurolanden.

Wanneer de economie oververhit raakt en/of er is sprake van hoge inflatie, dan is de ECB geneigd om de deposito rente te verhogen om de economie en/of de inflatie af te remmen. In tijden van recessie zal de ECB doorgaans de rente verlagen om de economie te stimuleren. Omdat we in 2022 te maken hadden met een zeer hoge inflatie heeft de ECB besloten om de depositorente stapsgewijs te verhogen. Omdat banken nu meer rente- en dus meer geld- ontvangen op de tegoeden die zijn ondergebracht bij de ECB, is het de bedoeling dat banken deze rente doorberekenen aan hun sparende klanten in de vorm van spaarrente.

ECB rentebesluiten door de jaren heen

Na relatief hoge en stabiele ECB rentes sinds het einde van de vorige eeuw, verlaagde het instituut stapsgewijs de depositorente tot deze op een nulrente kwam te staan in juli 2012. Elf maanden later, in juni 2013 verlaagde de ECB de rente tot onder nul en vanaf die tijd tot eind juli 2022 hadden spaarders, investeerders en huiseigenaren met een hypotheek te maken met negatieve rentes. Dit hield in dat geld lenen spotgoedkoop was en spaarders niets op hun spaargeld ontvingen en zelfs geld toe moesten leggen. Binnen een jaar wist de ECB de rente in negen significante stappen te verhogen van 0% tot 4,00% (stand van oktober 2023).

ECB rentebeleid sinds 2013

Datum ECB depositorente
20 september 2023 4,00%
3 augustus 3,75%
21 juni 3,50%
10 mei 2023 3,25%
22 maart 2023 3,00%
8 februari 2023 2,50%
21 december 2022 2,00%
2 november 2022 1,50%
14 september 2022 0,75%
27 juli 2022 0,00%
18 september 2019 -0,50%
16 maart 2016 -0,40%
9 december 2015 -0,30%
13 november 2013 0,00%

De ECB en de Amerikaanse Federal Reserve

Ondanks dat vorig jaar en in de eerste helft van 2023 de inflatie in de Verenigde Staten niet hoger was dan in de eurozone, had/heeft de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, een agressiever beleid om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2,00%. Ook de Federal Reserve heeft in korte tijd in een aantal stappen de rente verhoogd en deze staat nu (oktober 2023) met 5,25% – 5,50% op de zijn hoogst sinds 2007. Ook in de VS is de inflatie flink afgezwakt. Echter, verdere renteverhogingen zijn niet onwaarschijnlijk.

Verwachte ECB rente-ontwikkeling 2023 en 2024

De ECB houdt het beleid van de Federal Reserve nauw in de gaten. De recente trend van ECB renteverhogingen sinds juli 2022, heeft de renteverwachting aanzienlijk beïnvloed. Deze verhogingen markeren een belangrijke verschuiving in het monetair beleid. ECB renteverhogingen zijn doorgaans goed nieuws voor spaarders, omdat spaarrentes meestal stijgen als de ECB rente stijgt.

Nu de inflatie vooral in Nederland sterk is afgezwakt, lijken verdere renteverhogingen in 2023 niet waarschijnlijk. Renteverlagingen op de middellange termijn aannemelijker, hoewel de precieze richting van het ECB-beleid voor 2024 nog onzeker is. De huidige prognose suggereert dus een stabilisering van de ECB rente en zelfs een verlaging van de rentes op de middellange termijn, afhankelijk van de economische omstandigheden.

Verwachte ECB rentebesluiten 2023 en 2024 - agenda

Ben je benieuwd of er vandaag een ECB rentebesluit is en hoe laat? In de tabel hieronder zie je op welke dag en tijd het besluit wordt aangekondigd.

Datum ECB bestuursvergadering monetair beleid en persconferentie Tijd persconferentie
27 juli 2023 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
14 september 2023 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
26 oktober 2023 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Athene 14:45 CET
14 december 2023 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
25 januari 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
7 maart 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
11 april 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
6 juni 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
18 juli 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
12 september 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET
17 oktober 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - georganiseerd door Banka Slovenije 14:45 CET
12 december 2024 Vergadering ECB Raad van Bestuur & persconferentie - Frankfurt 14:45 CET

ECB rentebesluiten en Nederlandse grootbanken

Zoals eerder vermeld, is het de bedoeling dat banken de spaarrente verhogen wanneer de ECB de depositorente verhoogt. Echter, de Nederlandse grootbanken doen dit maar mondjesmaat. Ondanks een ECB rente van 4,00% per 20 oktober 2023, ontvang je bij de grootbanken maximaal 1,70% op vrij opneembare spaarrekeningen en maximaal 2,75% op spaardeposito’s.

Daarentegen ontvang je bij buitenlandse banken veel aantrekkelijkere rentes. Banken in andere euro landen lopen veel meer in de pas met het ECB rentebeleid. Ook in Europese landen waar de euro niet de muntheenheid is, zoals Zweden en Tsjechië kun je veel hogere rentes ontvangen. Voor spaarders kan het interessant zijn om de voorspelling van de renteontwikkelingen in de gaten te houden en vooral ook over de grens te kijk om van aantrekkelijkere spaarrentes te profiteren.

Actuele spaarrente informatie

Lees meer over de meest actuele informatie over spaarrentes en de mogelijke effecten van toekomstige ECB-rentebesluiten, waaronder renteverlagingen, op de pagina over de spaarrente verwachting.

Meer rente op je spaargeld met Raisin

Meer lezen over rentes?

Verwachting spaarrente
Verwachting spaarrente

Wat kunnen we gaan verwachten van de spaarrentes in de komende jaren? Gaan we überhaupt ooit nog terug naar de gouden spaartijden van de jaren '80? Niemand kan ik de toekomst kijken, maar we kunnen je wel een paar verwachtingen meegeven. Een tipje van de sluier lichten we alvast op: het ziet er niet bijzonder rooskleurig uit.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer

Impact van ECB rentebesluiten op Euribor en hypotheekrentes

De beslissingen van de Europese Centrale Bank (ECB) over de rentetarieven hebben een directe invloed op de Euribor, een belangrijke referentierente voor het bepalen van de hypotheekrentes in Nederland. Wanneer de ECB de rente verhoogt, stijgt doorgaans ook de Euribor en dit leidt tot hogere hypotheekrentes, aangezien banken de hogere kosten doorberekenen aan klanten.

Deze veranderingen zijn belangrijk voor jou als hypotheekbezitter of als je overweegt een hypotheek af te sluiten. Het is daarom van cruciaal belang om de rentebewegingen en het beleid van de ECB in de gaten te houden, aangezien deze directe gevolgen kunnen hebben voor je maandelijkse hypotheeklasten en de algehele betaalbaarheid van je hypotheek.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer