Sparen voor pensioen:

ontdek hoe het Nederlandse pensioensysteem werkt!

Home › Sparen › Pensioen sparen

Sparen voor je pensioen heeft veel aspecten. Het is meer dan zomaar geld opzij zetten voor je pensioen. Soms is het dus best moeilijk om het overzicht te bewaren. Veel mensen vragen zich af hoeveel ze moeten sparen voor hun pensioen. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van pensioen sparen, vergelijken we de drie pijlers en leggen we je enkele belangrijke begrippen uit.

In het kort
  • Het Nederlandse pensioensysteem bestaat uit drie pijlers. In de derde pijler, zorg je zelf voor aanvullend pensioen
  • Je hebt een pensioengat zodra je toekomstige pensioen minder dan 70% van je laatste inkomen bedraagt
  • Je kunt zelf sparen voor je pensioen, of bijvoorbeeld een geblokkeerd spaar- of beleggingsproduct (lijfrente) afsluiten
  • Als je zelf gaat sparen, vind je bij Raisin nog rentes tot 1,50% per jaar

Zelf pensioen opbouwen, moet dat?

Je persoonlijke situatie bepaalt of zelf geld opzij zetten voor je pensioen nodig is. Dat weet je vooral door na te gaan of je een pensioentekort hebt. Vaak wordt er van uitgegaan dat je een “gat” hebt als je toekomstige pensioen niet minstens 70% van je laatste inkomen bedraagt. Om te weten hoe dat pensioen wordt opgebouwd, is het natuurlijk belangrijk om te weten hoe het pensioenstelsel in ons land wordt georganiseerd. In Nederland is het pensioenstelsel opgedeeld in wat we de “drie pijlers” noemen.

Extra pensioen opbouwen binnen
het Nederlandse pensioensysteem

De overheid zorgt voor de basis van je pensioen, hier hoef je niets voor te doen, pensioen opbouwen kan dan weer via je werkgever en je kunt zelf ook extra sparen voor je pensioen:

 

  •  Pijler 1: dat is het wettelijke basispensioen vanuit de overheid, de AOW-uitkering. Elke Nederlandse ingezetene, iedereen die in Nederland woont en werkt, heeft recht op dit pensioen. Het is een basisinkomen om te kunnen rondkomen. Je bouwt dit pensioenrecht op over 50 jaar, elk jaar komt er 2% bij. Het wettelijke basispensioen is de enige verplichte pijler.

 

  •  Pijler 2: hier gaat het om de pensioenregeling vanuit de werkgever. Eenvoudig gezegd is dat het pensioen dat je opbouwt via je werk, hierover wordt een afspraak gemaakt tussen de werknemer en de werkgever. Deze pijler is niet verplicht, maar wordt fiscaal gestimuleerd. Bij pensioen opbouwen via dergelijke pensioeninleg, hoef je daar geen inkomstenbelasting over te betalen.

 

  • Pijler 3: de derde pijler is het opbouwen van je eigen pensioen via een aanvullende, individuele pensioenvoorziening. Dit is wat doorgaans extra pensioen sparen, aanvullend pensioen sparen of lijfrente wordt genoemd. Deze pijler is vooral interessant voor wie niet voldoende of geen pensioen kan opbouwen via het werk. De overheid stimuleert ook deze pijler, de premie die je inlegt is vaak fiscaal aftrekbaar.

Aanvullend pensioen sparen via lijfrente

Wat is het verschil tussen “normaal” sparen voor je pensioen en aanvullend pensioen sparen? Bij deze laatste moet het geld op een geblokkeerde lijfrentespaarrekening worden gestort of binnen een lijfrenteverzekering worden geïnvesteerd. Het geld kan niet vrij opgenomen worden, maar moet verplicht als pensioenvoorziening worden gebruikt.

Er zijn twee fases bij de lijfrente, de opbouwfase en de uitkeringsfase. Bij de opbouw kun je maandelijks of jaarlijks een premie betalen, of er voor kiezen om in één keer een groter bedrag in de lijfrenteverzekering te storten. Wanneer je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt, komt de uitkeringsfase. Hiervoor sluit je een uitkerende lijfrente af, je kunt kiezen om de volledige polis te ontvangen of om maandelijks een bedrag uit je lijfrenteverzekering te krijgen.

Banksparen voor pensioen: je geld staat geblokkeerd

Een speciale pensioen spaarrekening openen bij de bank heet banksparen. Ook banksparen voor je pensioen biedt een fiscaal voordeel. Je hoeft er geen vermogensbelasting over te betalen. Je kunt zo’n rekening echter enkel openen om je pensioentekort aan te vullen. De spaarrekening kan voor geen enkel ander doel worden gebruikt. Dus als je bijvoorbeeld wilt sparen voor je kleinkind, dan kan dat niet met deze rekening. Je zet het geld dan op een geblokkeerde bankspaarrekening en het tegoed kan je pas worden uitgekeerd eens je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebt. Bovendien dien je wel belasting te betalen op het bedrag dat u dan wordt uitbetaald.

Hoeveel sparen voor je pensioen? Pensioen sparen berekenen met de jaarruimte

Om te weten of extra pensioen sparen nodig is, moet je weten of je een pensioentekort of een pensioengat hebt. Een makkelijke manier om pensioen sparen te berekenen gaat via de website van de Belastingdienst, waar je je “jaarruimte” kunt berekenen. Dit is het fiscale pensioentekort, het bedrag in de jaarruimte is het verschil tussen wat je aan pensioen mag opbouwen en wat je in de realiteit hebt opgebouwd. Zo zie je simpelweg hoe groot je tekort is.

Een andere manier is nagaan hoeveel je AOW-uitkering en je pensioenafspraken via het werk je zullen opleveren op pensioengerechtigde leeftijd. De som is het uniform pensioenoverzicht (UPO).

Deze informatie vind je op mijnpensioenoverzicht.nl. De UPO zou dus best minstens 70% van je huidige brutojaarinkomen zijn. Zit je daaronder, dan kies je beter voor aanvullend pensioen sparen om het niveau van je uiteindelijke pensioen op te krikken.

Merk je dat je te weinig pensioen zult krijgen? Je kunt er ook voor kiezen om te sparen voor je pensioen via een deposito. Zo reserveer je zelf een spaarrekening voor je pensioen én heb je toegang tot je spaargeld voor je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Als u bovendien verkiest om het geld voor een ander doel te gebruiken dan kan dat. Bouw in alle flexibiliteit pensioen op via Raisin. Wij bieden je toprentes uit de hele Europese Unie, spaar bij ons dus aan een aantrekkelijk rendement!

Start met sparen

FAQ

Pensioen beleggen of sparen?

Soms kiezen mensen er voor om hun pensioen te investeren in een pensioenfonds. In Nederland moet de dekkingsgraad van pensioenfondsen boven de 100% zijn. Door de lage rente kiezen veel pensioenfondsen ervoor om uw pensioen in risicovollere aandelen te beleggen. Voorheen waren staatsobligaties de favoriete en veilige beleggingsvorm van pensioenfondsen. Deze brengen nu echter niet veel op, daardoor komt de dekkingsgraad van veel pensioenfondsen onder druk te staan en nemen ze grotere risico’s. Het is dus een stuk veiliger om voor uw pensioen te sparen via de deposito’s van Raisin!

 Zelf pensioen sparen: hoeveel per maand?

Dit is voor iedereen anders. Het is belangrijk om te weten hoeveel je nu al hebt per maand voor je pensioen, hoeveel je denkt nodig te hebben eens je op pensioen bent en hoeveel jaar je nog hebt om het verschil te sparen. Algemeen kun je ervan uitgaan dat je na je pensionering rond komt met 70% van je huidige brutoloon. Echter moet je er natuurlijk ook rekening mee houden dat je nu vaak kosten hebt die je later niet zult hebben, zoals studerende kinderen, kinderopvang of hypotheekrente. Daarnaast speelt ook bijvoorbeeld het hebben van een partner met een eigen inkomen een rol, en individuale factoren zoals welke plannen je hebt eens je op pensioen bent.

 Wat is netto pensioen sparen?

Het pensioengevend salaris via de werkgever heeft een bovengrens die door de overheid is bepaald, in 2021 bedraagt deze € 112.189. Wanneer je meer verdient, kun je naast het basispensioen via je werkgever ook een aanvullend pensioen opbouwen. Dit is het nettopensioen. Netto pensioen sparen is dan ook onderdeel van de pensioenafspraak met je werkgever.

Wat is het verschil tussen sparen en pensioen sparen?

Bij deposito sparen staat je geld voor een bepaalde periode vast, bij een reguliere spaarrekening kun je je geld vrij opnemen. Je kiest zelf wat je met de opbrengst uit sparen doet. Bij pensioen sparen, of dat nu via banksparen of een lijfrenteverzekering is, is je geld niet vrij beschikbaar én mag het enkel naar je pensioen gaan. Het gespaarde bedrag of de opbrengst komt pas vrij wanneer je de pensioenleeftijd bereikt. Dan kun je er voor kiezen om een maandelijks bedrag uitgekeerd te krijgen of om de polis in één keer te ontvangen.