Hoeveel aanvullend pensioen heb ik nodig?

– extra pensioen berekenen en opbouwen

Home › Pensioen › Aanvullend pensioen

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. De eerste twee pijlers garanderen vaak voldoende pensioen. Als de AOW en het pensioen uit loondienst niet voldoende financiële zekerheid bieden, moet je zelf aanvullend pensioen opbouwen. Maar hoeveel moet je zelf sparen en hoe kun je dit berekenen?

In het kort
  • Aanvullend pensioen bouw je zelf op, in pijler 3, naast je AOW (pijler 1) en pensioen uit loondienst (pijler 2)
  • Als je niet genoeg pensioen opbouwt in de eerste twee pijlers, moet je zelf voor aanvullend pensioen zorgen
  • Je kunt zelf pensioen bij elkaar sparen of beleggen – in Box 3, zonder belastingvoordeel
  • Daarnaast kun je een lijfrente of banksparen afsluiten – in Box 1, met belastingvoordeel

Is het ook voor jou belangrijk om aanvullend pensioen op te bouwen? Wanneer loop je een bijzonder groot risico op een pensioengat? En hoe bereken je hoeveel aanvullend pensioen je nodig hebt? Raisin beantwoordt je vragen.

3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,10%
p.j.
Rietumu Bank
Letland

Aanvullend pensioen – berekenen

Wil je berekenen hoeveel aanvullend pensioen je uiteindelijk nodig gaat hebben? Dan is het goed om eerst te weten hoeveel pensioen je uiteindelijk nodig hebt. Hier gebruik je de volgende ‘formule’ voor:

Hoogte van het aanvullend pensioen = hoogte van het gewenste pensioen – AOW – pensioen uit loondienst

Deze berekening is uiteindelijk vrij complex, onder andere vanwege de impact van inflatie en indexatie. in vijf eenvoudige stappenWil je meer weten? Bereken hier je benodigde pensioen in vijf eenvoudige stappen.

Aanvullend pensioen – wanneer is dat belangrijk?

Het is belangrijk om een aanvullend pensioen op te bouwen in het geval je niet genoeg AOW en/of pensioen via loondienst opbouwt.

  • Pijler 1 – geen recht op een volledige AOW

In beginsel hebben alle Nederlanders aanspraak op de eerste pijler van het pensioenstelsel, de AOW. Alleen als je in het buitenland werkt (of soms woont), kun je ieder jaar gekort worden. Daarmee is de eerste groep mensen voor wie een aanvullend pensioen relevant kan zijn, mensen die geen aanspraak hebben op een volledige AOW.

Voor ieder jaar dat je werkt in het buitenland, wordt je AOW met 2% gekort. Dit kan een flink pensioengat opleveren.

  • Pijler 2 – onvoldoende opbouw via loondienst

In 2022 telde Nederland ongeveer 1,2 miljoen zzp’ers. Dit houdt in dat 12% van de totale beroepsbevolking zzp’er is. Omdat deze zelfstandigen niet in loondienst werken,  bouwen zij niet automatisch pensioen op onder de tweede pijler. Alleen AOW is vaak niet voldoende om een hoge levensstandaard te garanderen op latere leeftijd. Daarom zijn vooral zzp’ers kwetsbaar.

Ook bij een gezamenlijke huishouding, waarbij slechts één persoon pensioen opbouwt, kunnen mogelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van een echtgenoot/partner. Het is mogelijk dat de partner dan (volledig) doorbetaald wordt maar dit is niet altijd het geval.

Hoeveel pensioen heb je nodig?

Wil je weten of je ook je pensioen moet aanvullen? Ontdek hoeveel pensioen je nodig hebt als je later stopt met werken.

Hoe bouw ik aanvullend pensioen op?

Wil je aanvullend pensioen opbouwen? Dan is de vraag hoe je je pensioen aan kunt vullen afhankelijk van een aantal factoren. Grofweg heb je twee opties ter beschikking om aanvullend pensioen op te bouwen: zelfstandig of met behulp van een financieel dienstverlener.

Zelfstandig aanvullend pensioen opbouwen

Je kunt zelf sparen of beleggen voor je pensioen. In dit geval bouw je een flink bedrag op, wat je vervolgens kunt gebruiken om jezelf periodieke ‘uitkeringen’ te doen. Wil je 15 jaar lang elke maand € 1000 extra hebben? Dan moet je een bedrag van € 180.000 bij elkaar sparen of beleggen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je eigen huis te verkopen. De overwaarde van je huis kun je vervolgens inzetten om je pensioen te bekostigen. In dit geval, moet je wel rekening houden met een mogelijke stijging in maandlasten na verkoop, bijvoorbeeld voor huur.

Met een financieel dienstverlener

Je kunt een speciaal financieel product afsluiten bij een financiële instelling – banksparen of lijfrente. Dit kan flinke belastingvoordelen opleveren. Door belastingvrij in te leggen en de belasting ‘te verschuiven’ naar het moment van uitkering. Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, gaat de belastingvoet voor iedereen omlaag.

Of je belastingvrij in kunt leggen, hangt af van het gekozen spaar- of belegproduct, de hoogte van de uitkering en vooral je jaarruimte.

Lees ook meer over zelf pensioen opbouwen.

Eerder stoppen met werken?
Eerder stoppen met werken?

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Meer en meer Nederlanders kijken naar mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Wat komt er financieel allemaal op je af? Hoeveel geld ga je nodig hebben – en hoe bereken je dat? Hoe zit het met de belastingen, toeslagen en de spaartaks? Lees alles wat je moet weten in ons grote artikel over eerder stoppen met werken!

Lees meer
Eerder met pensioen gaan
Eerder met pensioen gaan

De pensioenleeftijd is niet hetzelfde als de AOW-leeftijd. Vaak kun je ook voor je AOW al met pensioen gaan. Je hebt verschillende mogelijkheden om vervroegd pensioenuitkeringen in te laten gaan. Hoe regel je dat en wat zijn de voorwaarden? Hoeveel impact heeft dit op je pensioen? Vind een antwoord op deze en meer vragen in dit uitgebreide artikel.

Lees meer
Zelf pensioen opbouwen
Zelf pensioen opbouwen

Veel Nederlanders bouwen niet genoeg pensioen op in de eerste twee pijlers (AOW/loondienst). Je kunt dit gat zelf opvangen door een aanvullend pensioen te regelen. Welke opties heb je om ook zelf pensioen op te bouwen? Dit artikel helpt je een eindje op weg.

Lees meer
Pensioenindexatie
Pensioenindexatie

Door pensioen te indexeren wordt de koopkracht van pensioengerechtigden gewaarborgd. Het leven wordt gemiddeld ieder jaar duurder door inflatie. Pensioenen en de AOW stijgen mee om dit op te vangen. Helaas worden pensioenen niet altijd geïndexeerd. Wat betekent dit voor jou, en wat kun je hieraan doen?

Lees meer

Wat is aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen is pensioen dat je zelf opbouwt, in de derde pijler. Dit bouw je bijvoorbeeld op met behulp van een lijfrente, of je spaart zelf een bedrag bij elkaar.

Dit pensioendeel heet aanvullend pensioen omdat het als aanvulling dient op de eerste twee pensioenpijlers van het Nederlandse pensioenstelsel waar vrijwel iedereen van profiteert. Dit is de AOW, voor iedereen die in Nederland gewoond en/of gewerkt heeft, en een collectieve pensioenregeling in pijler 2, voor mensen in loondienst.

Het opbouwen van aanvullend pensioen is individueel geregeld. Hier kunnen belastingvoordelen aan verbonden zijn, zoals een vrijstelling in Box 3 of een aftrek van de inleg in Box 1.

Het Nederlandse pensioenstelsel – een van de beste stelsels ter wereld

Ons pensioenstelsel wordt ieder jaar als één van de beste stelsels ter wereld beschouwd. In de Global Pension Index van het Mercer CFA Institute behaalde Nederland in 2022 voor het tweede jaar op rij de tweede plaats, na IJsland. In de drie jaren daarvoor was het Nederlandse stelsel zelfs het beste stelsel ter wereld.

Met een dusdanig goed stelsel, kun je je afvragen waarom je aanvullend pensioen op moet bouwen? Het antwoord op deze vraag hangt voornamelijk af van het levenspad dat je bewandelt.

Spaar met Raisin voor je pensioen

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer

Aanvullend pensioen – veelgestelde vragen

Zzp’ers bouwen meestal wel AOW op, maar geen pensioen in pijler 2. Zo ontstaat een pensioengat. Daarom is het belangrijk dat zzp’ers op tijd nadenken over het zekerstellen van een gezond pensioen op latere leeftijd.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Over je aanvullende pensioen betaal je belasting, in Box 1 of Box 3. Je betaalt doorgaans inkomstenbelasting in Box 1 als je een pensioen hebt met een periodieke uitkering, en belastingvoordeel geniet bij het betalen van je bijdragen. Je betaalt ieder jaar ‘spaartaks’ in Box 3 als je bijvoorbeeld zelf spaart of belegt voor je pensioen en boven de vrijstellingsgrens uitkomt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het is belangrijk om aanvullend pensioen op te bouwen als je pensioen in pijlers 1 (AOW) en 2 (loondienst) niet toereikend is.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Aanvullend pensioen is pensioen dat je zelf opbouwt. In de derde pijler. Dit staat dus los van je AOW en je pensioen dat je in loondienst opbouwt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl