Aanvullend pensioen

– extra pensioen opbouwen

Home › Pensioen › Aanvullend pensioen

Nederland heeft een van de beste pensioenstelsels ter wereld. De eerste twee pijlers garanderen vaak voldoende pensioen. Als de AOW en het pensioen uit loondienst niet voldoende financiële zekerheid bieden, moet je zelf aanvullend pensioen opbouwen.

In het kort
  • Aanvullend pensioen bouw je zelf op, in pijler 3, naast je AOW (pijler 1) en pensioen uit loondienst (pijler 2)
  • Als je niet genoeg pensioen opbouwt in de eerste twee pijlers, moet je zelf voor aanvullend pensioen zorgen
  • Je kunt zelf pensioen bij elkaar sparen of beleggen – in Box 3, zonder belastingvoordeel
  • Daarnaast kun je een lijfrente of banksparen afsluiten – in Box 1, met belastingvoordeel

Is het ook voor jou belangrijk om aanvullend pensioen op te bouwen? Wanneer loop je een bijzonder groot risico op een pensioengat dat je zelf aan moet vullen? En hoe bouw je aanvullend pensioen op? Raisin beantwoordt je vragen.

Wat is aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen is pensioen dat je zelf opbouwt, in de derde pijler. Dit bouw je bijvoorbeeld op met behulp van een lijfrente, of je spaart zelf een bedrag bij elkaar.

Voordat we hier dieper op ingaan, schetsen we kort een overzicht van het Nederlandse pensioensysteem en de relevantie van een aanvullend pensioen.

Nederlandse pensioenstelsel – het beste stelsel ter wereld

Het Nederlandse pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Met deze drie pijlers zorgt het sociale vangnet in Nederland ervoor dat zo weinig mogelijk mensen tijdens hun pensioen met armoede te maken krijgen. En het systeem werkt.

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt ieder jaar als één van de beste stelsels ter wereld ingeschat. In de Global Pension Index behaalde Nederland in 2020 voor het derde jaar op rij de eerste plaats.

Met een dusdanig goed stelsel, kun je je afvragen waarom je aanvullend pensioen op moet bouwen? Dit hangt uiteindelijk voornamelijk af van het levenspad dat je bewandelt.

Eerder stoppen met werken?
Eerder stoppen met werken?

De AOW-leeftijd schuift steeds verder op. Meer en meer Nederlanders kijken naar mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Wat komt er financieel allemaal op je af? Hoeveel geld ga je nodig hebben – en hoe bereken je dat? Hoe zit het met de belastingen, toeslagen en de spaartaks? Lees alles wat je moet weten in ons grote artikel over eerder stoppen met werken!

Lees meer
Eerder met pensioen gaan
Eerder met pensioen gaan

De pensioenleeftijd is niet hetzelfde als de AOW-leeftijd. Vaak kun je ook voor je AOW al met pensioen gaan. Je hebt verschillende mogelijkheden om vervroegd pensioenuitkeringen in te laten gaan. Hoe regel je dat en wat zijn de voorwaarden? Hoeveel impact heeft dit op je pensioen? Vind een antwoord op deze en meer vragen in dit uitgebreide artikel.

Lees meer

Aanvullend pensioen – wanneer belangrijk?

Wanneer is het belangrijk om een aanvullend pensioen op te bouwen? Dit is vooral het geval indien het pensioen niet voldoende gedragen kan worden door de eerste twee pijlers. Je bouwt niet genoeg AOW en/of pensioen via loondienst op.

 

  • Pijler 1 – geen recht op een volledige AOW

In beginsel hebben alle Nederlanders aanspraak op de eerste pijler van het pensioenstelsel, de AOW. Alleen als je in het buitenland werkt (of soms woont), kun je ieder jaar gekort worden. Daarmee is de eerste groep mensen voor wie een aanvullend pensioen relevanter kan zijn, mensen die geen aanspraak hebben op een volledige AOW.

Voor ieder jaar dat je werkt in het buitenland, wordt je AOW met 2% gekort. Dit kan een flink pensioengat opleveren.

 

  • Pijler 2 – onvoldoende opbouw via loondienst

In 2019 telde Nederland ongeveer 1,1 miljoen zzp’ers. Ongeveer één op de tien werknemers. Zzp’ers bouwen niet automatisch pensioen op. De tweede pijler valt voor hun dus weg. Alleen AOW is vaak niet voldoende om een hoge levensstandaard te garanderen op latere leeftijd. Daarom zijn vooral zzp’ers kwetsbaar.

Ook bij een gezamenlijke huishouding, waarbij slechts 1 persoon pensioen opbouwt, kunnen mogelijk problemen ontstaan. Bijvoorbeeld na een scheiding of het overlijden van een echtgenoot/partner. Het is mogelijk dat de partner dan (volledig) doorbetaald wordt maar dit is niet altijd het geval.

Wil je weten of je ook je pensioen moet aanvullen? Ontdek hoeveel pensioen je nodig hebt als je later stopt met werken.

Hoe bouw ik aanvullend pensioen op?

Wil je aanvullend pensioen opbouwen? Dan is de vraag hoe je je pensioen aan kunt vullen afhankelijk van een aantal factoren. Grofweg heb je twee opties ter beschikking om aanvullend pensioen op te bouwen: zelfstandig of met behulp van een financiële partner.

Zelfstandig aanvullend pensioen opbouwen

Je kunt zelf sparen of beleggen voor je pensioen. In dit geval bouw je een flink bedrag op, wat je vervolgens kunt gebruiken om jezelf periodieke ‘uitkeringen’ te doen. Wil je 15 jaar lang elke maand € 1000 extra hebben? Dan moet je een bedrag van € 180.000 bij elkaar sparen of beleggen.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je eigen huis te verkopen. De overwaarde van je huis kun je vervolgens inzetten om je pensioen te bekostigen. In dit geval, moet je wel rekening houden met een mogelijke stijging in maandlasten na verkoop, bijvoorbeeld voor huur.

Met een financiële partner

Je kunt een speciaal financieel product afsluiten bij een financiële instelling – banksparen of lijfrente. Dit kan flinke belastingvoordelen opleveren. Door belastingvrij in te leggen en de belasting ‘te verschuiven’ naar het moment van uitkering. Zodra je de AOW-leeftijd bereikt, gaat de belastingvoet voor iedereen omlaag.

Of je belastingvrij in kunt leggen, hangt af van het gekozen spaar- of belegproduct, de hoogte van de uitkering en vooral je jaarruimte. Hieronder kun je daar meer over lezen.

Zelf pensioen opbouwen
Zelf pensioen opbouwen

Veel Nederlanders bouwen niet genoeg pensioen op in de eerste twee pijlers (AOW/loondienst). Je kunt dit gat zelf opvangen door een aanvullend pensioen te regelen. Welke opties heb je om ook zelf pensioen op te bouwen? Dit artikel helpt je een eindje op weg.

Lees meer
Pensioenindexatie
Pensioenindexatie

Door pensioen te indexeren wordt de koopkracht van pensioengerechtigden gewaarborgd. Het leven wordt gemiddeld ieder jaar duurder door inflatie. Pensioenen en de AOW stijgen mee om dit op te vangen. Helaas worden pensioenen niet altijd geïndexeerd. Wat betekent dit voor jou, en wat kun je hieraan doen?

Lees meer

Aanvullend pensioen – berekenen

Wil je de hoogte van jouw aanvullende pensioen berekenen? Dan is het goed om eerst te weten hoeveel pensioen je uiteindelijk nodig hebt. In het onderstaande artikel behandelen we dit onderwerp in detail.

Hoeveel heb je al opgebouwd?

In Nederland is de hoogte van de AOW in 2021 vastgelegd op € 1218,19 voor alleenstaanden en € 1572,01 voor fiscale partners. Deze bedragen zijn vóór een eventuele loonheffing.

Het gemiddelde pensioen in pijler 2 – pensioen dat je opgebouwd hebt via je werkgever – is in Nederland € 900.

Als we uitgaan van een belastingpercentage van 20%, heeft de gemiddelde Nederlander dus al een flink bedrag (ongeveer € 1800 voor alleenstaanden of € 2700 voor fiscale partners) opgebouwd, mits ze recht hebben op volledige AOW en in loondienst waren.

Zelf sparen/beleggen

Wil je zelf je pensioengat opvullen? Dan kun je sparen of beleggen. Of je woning verkopen. In dit geval moet je bedenken hoe lang je ongeveer een aanvullend pensioen aan jezelf uit wilt kunnen keren. Het aantal jaren vermenigvuldig je met twaalf en het maandelijkse bedrag, om op het uiteindelijke pensioen uit te komen.

Aanvullend pensioen – veelgestelde vragen

Zzp’ers bouwen meestal wel AOW op, maar geen pensioen in pijler 2. Zo ontstaat een pensioengat. Daarom is het belangrijk dat zzp’ers op tijd nadenken over het zekerstellen van een gezond pensioen op latere leeftijd.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Over je aanvullende pensioen betaal je belasting, in Box 1 of Box 3. Je betaalt doorgaans inkomstenbelasting in Box 1 als je een pensioen hebt met een periodieke uitkering, en belastingvoordeel geniet bij het betalen van je bijdragen. Je betaalt ieder jaar ‘spaartaks’ in Box 3 als je bijvoorbeeld zelf spaart of belegt voor je pensioen en boven de vrijstellingsgrens uitkomt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Het is belangrijk om aanvullend pensioen op te bouwen als je pensioen in pijlers 1 (AOW) en 2 (loondienst) niet toereikend is.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Aanvullend pensioen is pensioen dat je zelf opbouwt. In de derde pijler. Dit staat dus los van je AOW en je pensioen dat je in loondienst opbouwt.

Was dit artikel nuttig? Ja Nee
Bedankt voor je feedback
Je kunt contact opnemen met onze klantenservice: 020 715 9296, klantenservice@raisin.nl

Sparen voor je pensioen? Raisin!

Wil je zelf sparen voor je pensioen? Of nader je de pensioenleeftijd en zie je met lede ogen aan dat je geld ieder jaar minder waard wordt door inflatie? Zonder dat je in Nederland nog (een goede) rente ontvangt?

Raisin maakt het voor Nederlandse spaarders gemakkelijk om alsnog een aantrekkelijke rente te ontvangen op spaargeld. Door samenwerkingen met banken uit de gehele EU. In andere landen ontvang je wel nog een mooie rente, tot 2,70% per jaar.

Daarnaast is sparen via Raisin volledig gratis voor spaarders. En vallen tegoeden tot € 100.000 per klant en bank onder een depositogarantiestelsel, met geharmoniseerde regels in de hele EU.