Indexering pensioenen

Op de lange termijn wordt het leven ieder jaar ietsjes duurder. Omdat de economie groeit, stijgen ook de prijzen van producten, diensten en andere goederen. Dit heet inflatie. Om ervoor te zorgen, dat jouw pensioen net zoveel waard blijft, wordt je pensioen idealiter ook geïndexeerd. De zogenaamde indexatie of indexering van pensioenen.

In het kort
  • Door pensioenen te indexeren, zorgen pensioenfondsen en de overheid ervoor dat pensioenen de inflatie bijhouden
  • Het niet-indexeren van pensioenen kan de waarde van een pensioen enorm verlagen
  • De meeste pensioenfondsen hebben een te lage dekkingsgraad om te blijven indexeren. Onder andere vanwege de lage rente. Zo ontstaan indexatiegaten tot 20%
  • Bij Raisin vind je rentes waarmee je de inflatie nog op kunt vangen, en zo zelf je pensioen kunt ‘indexeren’

 

Zowel de AOW, als ook de meeste werkgeverspensioenen worden geïndexeerd. Ook bij een lijfrente kun je ervoor kiezen om het pensioen te laten indexeren. In de afgelopen jaren hebben pensioenfondsen problemen met hun dekkingsgraad. Daarom hinkt de indexering vaak achter de inflatie aan.

Hoe bereken je hoeveel verschil indexering voor jou uitmaakt? Hoe zit het met de indexatie van pensioen anno 2021? Deze en meer vragen beantwoorden we in dit artikel.

Wil je meer weten over hoeveel pensioen je nodig hebt (met inflatiecijfers)? Of hoe je eerder kunt stoppen met werken? Klik dan op één van de onderstaande infocards.

Hoeveel pensioen
Hoeveel pensioen

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer

Wat is indexatie/indexering?

Letterlijk betekent indexatie het aanpassen van een bedrag aan een bepaalde index. De onderliggende index voor inflatie, is in Nederland bijvoorbeeld de CPI (nationale Consumentenprijsindex). Het CBS bekijkt iedere maand hoeveel Nederlanders gemiddeld kwijt zijn aan de hand van een representatief ‘(boodschappen)mandje’.

In dit mandje zijn uitgaven zoals boodschappen, andere consumptiegoederen, huur en collegegeld opgenomen. Stijgen de prijzen hiervan? Dan spreken we in Nederland van inflatie. 

Recente inflatie in Nederland (consumentenprijsindex, december op december):

  • 2020: 1,01%
  • 2019: 2,71%
  • 2018: 1,96%
  • 2017: 1,25%
  • 2016: 0,98%

 

Indexering pensioenfondsen

Zodra inflatie vastgesteld wordt door het CBS, zullen pensioenfondsen proberen om hun pensioenuitkeringen aan te passen. Soms kiezen pensioenfondsen ook voor een andere index om hun indexering vast te stellen. Bijvoorbeeld op basis van de gemiddelde stijging van de lonen. In Nederland in het algemeen, of in een specifieke branche.

Niet ieder pensioenfonds indexeert de pensioenuitkeringen van iedereen. Soms worden pensioenen bijvoorbeeld niet geïndexeerd voor oud-werknemers. In je pensioenoverzicht, kun je nalezen of het pensioenfonds in principe probeert om jouw pensioen te indexeren.

Of een pensioenfonds überhaupt kan indexeren, is afhankelijk van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen van het pensioen en de onderliggende verplichtingen. Heeft een pensioenfonds bijvoorbeeld een vermogen van 105 miljard, maar 100 miljard aan beloofde uitkeringen daartegenover staan? Dan is de dekkingsgraad 105%.

Deze 105% werd altijd gezien als een heilige graal in het Nederlandse pensioenstelsel. Veel pensioenfondsen slagen er echter niet in, om dit niveau te bereiken. Dan kunnen fondsen niet indexeren, of moeten ze zelfs korten. Wat dit voor invloed heeft op jouw pensioen, lees je later op deze pagina.

Indexering AOW

Ook de AOW wordt geïndexeerd. De indexering van de AOW wordt twee keer per jaar doorgevoerd. De indexering van de AOW is niet direct gebaseerd op inflatiecijfers. De AOW is gekoppeld aan het minimumloon

De algemene leidraad is dat de AOW voor alleenstaanden 70% van het minimumloon bedraagt. Samenwonende koppels en fiscale koppels ontvangen samen 100% van het minimumloon. De indexering van de AOW is maatwerk. Soms stijgt de AOW sneller, en soms minder snel.

Het belang van pensioen indexatie – berekenen

Waarom is het corrigeren van pensioenen voor inflatie zo belangrijk? De onderstaande tabel, laat zien wat er gebeurt met de waardeontwikkeling van pensioenen als een bedrag niet geïndexeerd wordt.

Heb je bijvoorbeeld een lijfrente afgesloten zonder indexatie? Houd er dan rekening mee dat het bedrag dat maandelijks uitgekeerd gaat worden, een stuk minder waard kan zijn zodra je bijvoorbeeld de AOW-leeftijd bereikt.

Waardeverlies pensioenen zonder indexering, maandelijkse uitkering van € 1500, inflatie van 1,5%

Pensioen wordt niet geïndexeerd voor een periode van ... Koopkrachtverlies in % Koopkrachtverlies in € Van € 1500 blijft over € ...
5 jaar 7,2% € 107 € 1393
10 jaar 13,8% € 207 € 1293
15 jaar 20% € 300 € 1200
20 jaar 25,7% € 386 € 1114
25 jaar 31,1% € 466 € 1034
30 jaar 36% € 540 € 960
Hoeveel pensioen
Hoeveel pensioen

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer

Wil je meer weten over pensioen, inflatie en het berekenen van hoeveel pensioen je nodig hebt? Klik dan op de onderstaande infocard.

Indexering pensioenfondsen in 2021

Ieder pensioenfonds bepaalt jaarlijks of pensioenen geïndexeerd kunnen worden. Hieronder zie je een overzicht van wat de drie grootste pensioenfondsen de afgelopen jaren aan indexatie doorgevoerd hebben. En wat hun verwachtingen zijn voor de komende jaren.

Over het algemeen valt op, dat pensioenfondsen moeite hebben met het indexeren van de pensioenen. Onder andere door de lage rentes. Daardoor daalt het rendement dat de pensioenfondsen kunnen behalen.

1. Indexatie ABP

Het grootste pensioenfonds in Nederland is het pensioenfonds voor werknemers in de overheid en het onderwijs. Sinds 1 januari 2009 zijn de pensioenen vrijwel niet meer geïndexeerd. Daardoor is een indexatiegat van 20% ontstaan. Ook in de komende jaren, verwacht het fonds (door de lage rentes) niet te kunnen indexeren.

2. Indexatie PFZW

Ook het PFZW, het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn, heeft de pensioenen niet meer geïndexeerd sinds 1 januari 2011. Het fonds geeft zelf aan: “We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas.”

3. Indexatie BpfBOUW

Het BpfBouw is er wel in geslaagd om de pensioenen enigszins mee te laten stijgen met de inflatie. In de afgelopen 5 jaar, is er alsnog een gat van een aantal procent ontstaan. De gemiste indexatie (per 1 januari 2021) bedraagt momenteel “maximaal 11,4%”. Over de komende jaren doet het fonds nog geen uitspraken.

Inflatie opvangen? Spaar met Raisin!

De tijden van hoge rentes liggen (voorlopig) achter ons. Dit heeft niet alleen invloed op ons spaarboekje, maar ook op onze pensioenen. Pensioenfondsen kunnen de inflatie niet altijd meer bijhouden.

Nederlanders moeten zelf ook aan de slag gaan met hun pensioen. Raisin biedt rentes waarmee je in ieder geval de inflatie bij kunt houden. En zo je pensioen op peil kunt houden. De hoogste rente bij Raisin ligt met 1,5% per jaar momenteel ongeveer op hetzelfde niveau als het gemiddelde inflatiecijfer over de afgelopen jaren.

Bij Raisin spaar je met de veiligheid van een depositogarantiestelsel. Alle tegoeden tot € 100.000 per bank en klant worden gegarandeerd onder een stelsel, met geharmoniseerde regels in de gehele EU. Daarnaast is Raisin volledig gratis voor spaarders. Je kunt vanuit een centraal account rekeningen openen en beheren en hoeft je slechts eenmalig te identificeren.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekening
Spaarrekening

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken. Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer