Spaartaks in 2022 – vrijstelling en belasting

HomeBox 3 belasting › Spaartaks

Voor 2022 heeft de Belastingdienst kleinere wijzigingen doorgevoerd in de ‘spaartaks’. De spaartaks is een ander woord voor de vermogensrendementsheffing. Dit is de belasting die je betaalt over je vermogen, in Box 3.

In het kort
  • De spaartaks is een synoniem voor de ‘vermogensrendementsheffing‘ die je betaalt in Box 3
  • In 2022 is de vrijstelling van de spaartaks geïndexeerd – van € 50.000 naar € 50.650 (per fiscale partner)
  • De totale belasting is in 2022 in alle schijven omlaaggegaan
  • Een Spaar BV is alleen de moeite waard voor vermogende Nederlanders

Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de wijzigingen in de spaartaks in 2022. Ook gaan we in op de spaar BV en het vooruitzicht voor spaarders in de komende jaren. Lees ons artikel over de wijzigingen in Box 3 in 2022 om nog meer te weten te komen over de wijzigingen die de Belastingdienst doorgevoerd heeft.

Update september 2022: geen compensatie niet-bezwaarmakers

De kogel is door de kerk. De meeste spaarders die in de afgelopen vijf jaar gedupeerd werden door de spaartaks kunnen naar hun geld fluiten. Alleen bezwaarmakers worden gecompenseerd.

Ook zal de overgangsregeling van een fictief rendement maar daadwerkelijke verdeling volgens staatssecretaris van Financiën Van Rij tot 2026 blijven.

Goed nieuws is wel dat de belastingaangifte over 2021 (die je dit jaar hebt gedaan) wel rekening houdt met de uitspraak van de Hoge Raad. In de definitieve vaststelling van de Box 3-belasting wordt dus de nieuwe rekenmethode gebruikt.

Wat is de spaartaks?

De spaartaks heet officieel de vermogensrendementsheffing. Dit is de heffing van de Belastingdienst op vermogen dat in Box 3 van de belastingopgave valt. Denk aan geld op bankrekeningen, maar ook bijvoorbeeld aan de waarde van een tweede huis.

Van de bezittingen in Box 3 mag je vervolgens schulden aftrekken. Sommige leningen of een hypotheek over een tweede huis, bijvoorbeeld. Hierna trek je de vrijstelling af van dit bedrag. Dan blijf je over met de grondslag sparen en beleggen.

De Belastingdienst neemt vervolgens aan dat je een bepaald rendement behaalt over deze grondslag. Na het berekenen van het rendement, betaal je hierover een vast belastingstarief. Dit is de uiteindelijke vermogensrendementsheffing, of spaarbelasting die je in 2022 betaalt.

Klinkt ingewikkeld? In de onderstaande artikelen leggen we al deze begrippen uitgebreid uit!

De grondslag in Box 3
De grondslag in Box 3

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021.

Lees meer
Fictief rendement in Box 3
Fictief rendement in Box 3

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Overbrugging spaartaks van 2023 tot 2025

De spaartaks is in zijn huidige vorm verleden tijd. Althans, vanaf 2025. Het kabinet wil af van forfaitaire heffingen en het daadwerkelijk behaalde rendement gaan belasten. Dit kost tijd, en tot 2025 zitten we in een overbruggingsfase. Langzaam wordt duidelijk hoe deze overbruggingsheffing er waarschijnlijk uit gaat zien.

Het grootste probleem met het huidige systeem is de aangenomen verhouding tussen spaargeld en beleggingen. Lang niet alle spaarders kiezen ervoor om ook te beleggen. Dit leidt tot belasting op een aangenomen beleggingsdeel dat helemaal niet bestaat.

Het overbruggingssysteem van de spaartaks gaat kijken naar de daadwerkelijke verhouding tussen spaargeld en beleggingen. Vervolgens zal het fictieve rendement nog steeds toegepast gaan worden. Heb je inderdaad alleen gespaard? Dan zul je geen of bijna geen belasting hoeven te betalen, daar het aangenomen rendement op spaargeld in de afgelopen jaren nihil was. De betaalde spaartaks krijg je dan terug.

Veranderingen spaartaks 2022 – vrijstelling omhoog

In 2022 is de vrijstelling voor de ‘spaartaks’ aangepast aan de inflatie. Bij de nieuwe spaartaks voor 2022 is de grens voor het heffingsvrij vermogen verhoogd van € 50.000 (of € 100.000 voor fiscale partners) naar € 50.650 (of € 101.300 voor fiscale partners). Tot dit bedrag is vermogen vrijgesteld van de spaartaks. Als je vermogen hierboven valt, mag je de vrijstelling er volledig vanaf trekken.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

    Interessante aanbiedingen en promoties

    Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

    Het laatste nieuws en relevante artikelen

Veranderingen spaartaks 2022 – lager aangenomen rendement in de schijven

De berekening van het rendement is voor 2022 ook gewijzigd. In iedere opeenvolgende schijf behaal je een hoger fictief rendement, maar de rendementen zijn lager dan in 2021. Het forfaitaire rendement op spaargeld is zelfs negatief. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de veranderingen.

Percentage rendement per schijf van Box 3 2020 2021 2022
Schijf 1 1,79% 1,90% 1,82%
Schijf 2 4,19% 4,50% 4,37%
Schijf 3 5,28% 5,69% 5.53%

Veranderingen spaartaks 2022 – gevolgen belastingdruk

De verschillende wijzigingen in de nieuwe spaartaks voor 2022 hebben de volgende uitwerking op de belastingdruk op vermogen in 2022:

Totale belasting per schijf van Box 3 2020 2021 2022
Schijf 1 0,537% 0,588% 0,564%
Schijf 2 1,257% 1,395% 1,354%
Schijf 3 1,584% 1,764% 1,714%

De spaartaks gaat over alle schijven omhoog. De hogere vrijstelling compenseert dit voor alle minder vermogende beleggers en spaarders.

Is een Spaar BV in 2022 de moeite waard?

Wat is een spaar BV? Een Spaar BV is een besloten vennootschap opgericht om ‘overtollig vermogen’ te stallen. Zo voorkom je dat het spaargeld belast wordt in Box 3. Na het oprichten van de BV (met behulp van een notaris), kun je spaargeld inruilen voor aandelen in de BV. Dit geef je op in Box 2, maar is vrijgesteld van belasting.

Het voeren van een BV brengt kosten met zich mee. Ook komt administratieve rompslomp kijken bij het oprichten van een BV. Deze optie is dus alleen aantrekkelijk voor zeer vermogende Nederlanders. Ook omdat de belasting in 2022 pas boven een bedrag van € 101.300 (per fiscale partner) oploopt.

Een gemakkelijkere en winstgevendere optie is sparen via Raisin. Je kun een maximale rente behalen die hoger ligt (tot 2,70% per jaar) dan de belasting die je tot een vermogen van € 1.012.351 (per fiscale partner) in Box 3 betaalt. De spaarrente via Raisin is natuurlijk ook een heel stuk hoger dan het negatieve rendement van –0,01% waar de Belastingdienst van uitgaat.

1,70%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
0,65%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
2,40%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Vooruitzicht spaartaks

Wat wordt er in de komende jaren verwacht op het gebied van vermogensrendementsheffing? Veel Nederlanders vinden het oneerlijk dat mensen belasting blijven betalen terwijl er in Nederland vrijwel geen spaarrente meer te behalen valt. Niet iedereen belegt immers. Zo verliezen veel Nederlanders geld. Terwijl ze vroeger over hun inkomsten ook al inkomstenbelasting betaald hebben.

Ingrijpende veranderingen werden door het demissionair kabinet voor 2022 nog niet doorgevoerd. Het nieuwe kabinet Rutte IV heeft wel aangekondigd de spaartaks op de schop te gaan nemen. De fictieve verdeling spaargeld/beleggingen verdwijnt, en daarmee de onevenredig hoge belasting waar spaarders mee te maken kregen.

In 2025 zal dan eindelijk de stap gezet worden naar het belasten van reëel rendement.

Sparen bij Raisin

Raisin wil Nederlanders helpen waar voor hun (spaar)geld te halen. Zonder het risico van beleggen. Banken in andere EU-landen hebben meer interesse in Nederlands spaargeld. En bieden een hogere rente. Met de veiligheid van een depositogarantiestelsel. De regels om spaarders te beschermen zijn daarnaast geharmoniseerd in de hele EU.

Bij Raisin ontvang je nog rentes tot 0,65% per jaar op spaarrekeningen en 2,70% per jaar op depositorekeningen.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Kun je nog bezwaar maken tegen de spaartaks?

Heb je geen bezwaar aangetekend tegen de Box 3-heffing in 2021 en de jaren daarvoor, en zodoende dus je spaartaks teruggevraagd? Dan is het waarschijnlijk dat de bezwaartermijn reeds verstreken is. Je kunt na het verstrijken van de bezwaartermijn van zes weken niet alsnog bezwaar aantekenen tegen de spaartaks. Rest de vraag: wie krijgt nu eigenlijk spaartaks terug? Alleen de bezwaarmakers of iedereen?

Dit is voorlopig nog niet helemaal duidelijk. Omdat de Hoge Raad heeft besloten dat het systeem van de vermogenstaks op basis van fictief rendement niet rechtsgeldig is, moet het kabinet besluiten of iedereen een compensatie spaartaks tegemoet kan zien of alleen de bezwaarmakers. Vóór de derde dinsdag van september (Prinsjesdag) zal het kabinet besluiten of iedereen rechtsherstel ontvangt. Tot dit moment kun en hoef je niets te doen – een algemene regeling zal automatische verwerkt gaan worden.