Spaartaks in 2021 – vrijstelling en belasting

HomeBox 3 belasting › Spaartaks

Voor 2021 heeft de Belastingdienst belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de ‘spaartaks’. De spaartaks is een ander woord voor de vermogensrendementsheffing. Dit is de belasting die je betaalt over je vermogen, in Box 3.

Op deze pagina vind je een beknopt overzicht van de wijzigingen in de spaartaks in 2021. Ook gaan we in op de spaar BV en het vooruitzicht voor spaarders in de komende jaren. De veranderingen bespreken we nog uitgebreider in het gelinkte artikel hieronder.

Wijzigingen Box 3
Wijzigingen Box 3

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2021 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer

Wat is de spaartaks?

De spaartaks heet officieel de vermogensrendementsheffing. Dit is een heffing van de Belastingdienst op vermogen dat in Box 3 van de belastingopgave valt. Denk aan geld op bankrekeningen, maar ook bijvoorbeeld aan de waarde van een tweede huis.

Van de bezittingen in Box 3 mag je vervolgens schulden aftrekken. Sommige leningen of een hypotheek over een tweede huis, bijvoorbeeld. Hierna trek je de vrijstelling af van dit bedrag. Dan blijf je over met de grondslag sparen en beleggen.

De Belastingdienst neemt vervolgens aan dat je een bepaald rendement behaalt over deze grondslag. Na het berekenen van het rendement, betaal je hierover een vast belastingstarief. Dit is de uiteindelijke vermogensrendementsheffing.

Klinkt ingewikkeld? In de onderstaande artikelen leggen we al deze begrippen uitgebreid uit!

Grondslag sparen
Grondslag sparen

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021.

Lees meer
Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Met welke veranderingen in de spaartaks in 2021 moet je rekening houden?

Vrijstelling spaartaks omhoog in 2021

In 2021 is de vrijstelling voor de ‘spaartaks’ flink omhooggegaan. Van € 30.846 (of € 61.692 voor fiscale partners) naar € 50.000 (of € 100.000 voor fiscale partners). Tot dit bedrag is vermogen vrijgesteld van de spaartaks. Als je vermogen hierboven valt, mag je de vrijstelling er volledig vanaf trekken.

Hoger aangenomen rendement in de schijven

De berekening van het rendement is voor 2021 ook gewijzigd. In iedere opeenvolgende schijf behaal je een hoger fictief rendement. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de veranderingen.

Percentage rendement per schijf van Box 3 2020 2021
Schijf 1 1,79% 1,90%
Schijf 2 4,19% 4,50%
Schijf 3 5,28% 5,69%

Belasting op rendement omhoog van 30% naar 31%

In 2021 heeft de Belastingdienst ook een aanpassing doorgevoerd omtrent de belasting over het aangenomen rendement. Was deze in 2020 nog 30%, geldt voor 2021 een percentage van 31%. Het aangenomen (fictieve) rendement van de vorige stap vermenigvuldig je dus met deze 31%.

Voor de verschillende schijven ziet de totale belastingstabel er dan als volgt uit:

Totale belasting per schijf van Box 3 2020 2021
Schijf 1 0,537% 0,555%
Schijf 2 1,257% 1,395%
Schijf 3 1,584% 1,764%

De spaartaks gaat over alle schijven omhoog. De hogere vrijstelling compenseert dit voor alle minder vermogende beleggers en spaarders.

Spaar BV?

Wat is een spaar BV? Een Spaar BV is een besloten vennootschap opgericht om ‘overtollig vermogen’ te stallen. Zo voorkom je dat het spaargeld belast wordt in Box 3. Na het oprichten van de BV (met behulp van een notaris), kun je spaargeld inruilen voor aandelen in de BV. Dit geef je op in Box 2, maar is vrijgesteld van belasting.

Het voeren van een BV brengt kosten met zich mee. Ook komt administratieve rompslomp kijken bij het oprichten van een BV. Deze optie is dus alleen aantrekkelijk voor zeer vermogende Nederlanders. Ook omdat de belasting pas boven een bedrag van € 100.000 (per fiscale partner) oploopt.

Een gemakkelijkere en winstgevendere optie is sparen via Raisin. Je kun een maximale rente behalen die hoger ligt (tot 1,50% per jaar) dan de belasting die je tot een vermogen van € 1.000.000 (per fiscale partner) in Box 3 betaalt. De spaarrente via Raisin is altijd een stuk hoger dan de 0,03% rendement waar de Belastingdienst van uitgaat.

Vooruitzicht spaartaks

Wat wordt er in de komende jaren verwacht op het gebied van vermogensrendementsheffing? Duidelijk is dat er veel onvrede is over de aannames van de Belastingdienst omtrent fictief rendement. 

Het wordt als oneerlijk ervaren dat mensen belasting blijven betalen terwijl er in Nederland vrijwel geen spaarrente meer te behalen valt. Niet iedereen belegt immers. Zo verliezen veel Nederlanders geld. Terwijl ze vroeger over hun inkomsten ook al inkomstenbelasting betaald hebben.

In december 2020 heeft de eerste kamer zich opnieuw over de kwestie gebogen. Veranderingen worden echter ook in 2022 nog niet verwacht.

Raisin wil Nederlanders helpen waar voor hun (spaar)geld te halen. Zonder het risico van beleggen.

Banken in andere EU-landen hebben meer interesse in Nederlands spaargeld. En bieden een hogere rente. Met de veiligheid van een depositogarantiestelsel. De regels om spaarders te beschermen zijn geharmoniseerd in de hele EU. 

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer