Kapitaalverzekeringen – Box 3?

HomeBox 3 belasting › Kapitaalverzekering

Een kapitaalverzekering keert een opgebouwd bedrag in één keer uit. Bijvoorbeeld op een vooraf afgesproken datum. Over het algemeen wordt het begrip kapitaalverzekering gebruikt voor een levensverzekering die bij leven uitkeert. Dit ‘vermogen’ of deze ‘uitkering’ wordt door de Belastingdienst belast in Box 1 of in Box 3.

In het kort
 • Een kapitaalverzekering valt in Box 1 of Box 3
 • Over het algemeen geldt dat kapitaalverzekeringen voor een eigen huis in Box 1 vallen
 • Overige kapitaalverzekeringen die in één keer uitkeren vallen doorgaans in Box 3
 • De Belastingdienst hanteert vrijstellingen, in Box 3 voor het totale vermogen en in Box 1 voor de hoogte van de uitkering

 

In dit artikel leggen we uit wat een kapitaalverzekering precies is. Wat de verschillende vormen zijn. Hoe het zit met de belasting. En onder welke voorwaarden je vrijgesteld wordt van de belasting.

Wat is een kapitaalverzekering?

Als je een kapitaalverzekering afsluit, krijg je een garantie dat je een bepaalde prestatie ontvangt. Vaak is dit het uitkeren van een bedrag na een bepaalde looptijd. Dit is een anders verzekeringsconcept dan bijvoorbeeld een autoverzekering. Hierbij is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de geleden schade.

Er zijn verschillende vormen van kapitaalverzekeringen. Het is voor de Belastingdienst belangrijk of een kapitaalverzekering voor een eigen woning afgesloten wordt of niet.

Grofweg kan allereerst een onderscheid gemaakt worden tussen kapitaalverzekeringen die uitkeren bij leven en kapitaalverzekeringen die uitkeren bij dood. Een kapitaalverzekering is in algemeen spraakgebruik een verzekering die bij leven uitkeert. 

Verzekeringen die uitkeren bij het overlijden van een persoon bespreken we uitgebreid in ons artikel over levensverzekeringen.

Levensverzekeringen Box 3
Levensverzekeringen Box 3

Is een levensverzekering, bijvoorbeeld een uitvaartverzekering, kapitaal? Betaalt een erfgenaam inkomstenbelasting? Maakt het uit of je in naturae verzekerdt bent of een bedrag uitgekeerd krijgt? Levensverzekeringen roepen veel vragen op. Raisin beantwoordt ze allemaal.

Lees meer

Kapitaalverzekeringen – indeling in verschillende boxen

Over het algemeen geldt dat alle kapitaalverzekeringen die een bedrag in één keer uitkeren in Box 3 vallen. De uitkering van de kapitaalverzekering is dan wel onbelast in Box 3. Hier zijn uitzonderingen op:

 • Kapitaalverzekeringen die alleen uitkeren bij overlijden. Lees hierover meer in ons artikel over levensverzekeringen.
 • Kapitaalverzekeringen die invaliditeit, arbeidsongeschiktheid en dergelijke situaties opvangen, met een eenmalige uitbetaling. Deze zijn altijd volledig vrijgesteld.
 • Kapitaalverzekeringen die op of vóór 14 september 1999 afgesloten zijn. Hier gelden andere regels voor. Ook polissen die in 1991 of eerder afgesloten zijn en niet verhoogd zijn, zijn vrijgesteld. Meer informatie kun je op deze pagina van de Belastingdienst nalezen.
 • Tenslotte worden kapitaalverzekeringen voor een eigen woning belast in Box 1. Hierover later meer.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

  Interessante aanbiedingen en promoties

  Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

  Het laatste nieuws en relevante artikelen

Kapitaalverzekeringen in Box 3 – regels

De waarde van kapitaalverzekeringen waarop de bovenstaande regels niet van toepassing zijn, geef je op in Box 3 van je belastingopgave. Bij het uitkeren van deze kapitaalverzekering kun je het geld normaal gesproken voor ieder doeleinde gebruiken. Het zit dus niet vast aan een bepaald bestedingsdoel, zoals een hypotheek aflossen.

Bij uitkering van de kapitaalverzekering betaal je geen belasting meer in Box 1 of Box 3. Het geld is immers al die jaren al belast in Box 3. In Box 3 geef je ieder jaar de fiscale waarde op van de verzekering. Dit wordt ook wel de waarde in het economisch verkeer genoemd.

Voor een kapitaalverzekering in Box 3 gelden dezelfde vrijstellingsregels als voor ander vermogen. Samengerekend met je ander vermogen kun je in 2021 dus € 50.000 (of € 100.000 voor fiscale partners) aan verzekeringen belastingvrij hebben. Mits je geen ander vermogen hebt.

Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer
Grondslag sparen en beleggen
Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021.

Lees meer

Kapitaalverzekering afkopen

Hoe zit het met het afkopen van een kapitaalverzekering en Box 3? Voor alle kapitaalverzekeringen die je in 2001 of later afgesloten hebt, geldt dat je al belasting betaald hebt. In dit geval is de uitkering van de kapitaalverzekering in Box 3 dus ook onbelast!

Kapitaalverzekering afgesloten op of vóór 14 september 1999 (Brede Herwaardering)

Als je een kapitaalverzekering afgesloten hebt op of vóór 14 september 1999, gelden andere regels. Mits de verzekering aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Verzekerd bedrag/premie niet verhoogd na de bovenstaande datum
 • Einddatum niet verlengd na de bovenstaande datum

Voor deze verzekering geldt in de meeste gevallen dat je een vrijstelling van € 123.248 geniet. Ook de uitkering wordt onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van belasting. Lees meer over de voorwaarden op deze website van de Belastingdienst.

0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,50%
p.j.
CiviBank
Italië

Kapitaalverzekeringen voor een eigen woning
– Box 1

Heb je een kapitaalverzekering afgesloten voor je eigen woning? Of een bankspaarrekening afgesloten om je hypotheek later af te lossen? Dan valt de uitkering van deze verzekering over het algemeen in Box 1.

Dit betekent dat je het vermogen dat opgebouwd wordt niet ieder jaar op hoeft te geven in Box 3. Het wordt in één keer belast samen met je inkomen in Box 1.

De Belastingdienst heeft erg voordelige vrijstellingen voor deze uitkering. In 2021 (en voorlopig 2022) bedraagt deze vrijselling voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) € 171.000 per persoon. Bij fiscale partners is deze vrijstelling dubbel zo hoog. Alle regels voor fiscaal jaar 2021 kun je hier nalezen.

Zulke verzekeringen kun je vanaf 2013 niet meer afsluiten. Dit hangt samen met de verplichting om hypotheken deels ook direct af te lossen.

Sparen met Raisin

Heb je een (tweede) huis, kapitaalverzekeringen of ander vermogen in Box 3? Dan wordt je hierover belast zodra je boven de vrijstelling uitkomt.

De Belastingdienst neemt aan dat je over je spaardeel een heel laag rendement haalt. Slechts 0,03% in 2021. Dit is de rente die je in Nederland doorgaans ontvangt. Als je überhaupt nog rente ontvangt.

Bij Raisin ontvang je rentes tot 1,50% per jaar. Zonder kosten en met de veiligheid van een depositogarantiestelsel.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer