Leningen in Box 3

HomeBox 3 belasting › Leningen en Box 3

In Box 3 vat je al je vermogen samen. Hier trek je schulden vanaf. En van dit bedrag trek je vervolgens het vrijstellingsbedrag af. Dan blijf je over met de grondslag sparen en beleggen, waarover je belasting betaalt.

In het kort
 • Niet alle leningen kun je in Box 3 van de grondslag vermogensrendementsheffing aftrekken
 • Hypotheekschulden voor een eigen woning vallen in Box 1
 • Aflossen is een goed idee zodra de rente op je lening/schuld hoger is dan je rendement op het geld waarmee je af zou lossen

Welke schulden kun je gebruiken om je vermogen in Box 3 te verminderen? En zijn dit soort leningen eigenlijk belastingtechnisch de moeite waard, of is het verstandiger om af te lossen? Raisin neemt leningen in Box 3 onder de loep.

Box 3 – soorten leningen

Of je een lening wel of niet op kunt geven in Box 3 hangt voornamelijk af van het doeleinde waarvoor je de lening afgesloten hebt.

Box 3 – leningen die je op mag geven

De Belastingdienst hanteert de volgende lijst van leningen die als schulden aangemerkt kunnen worden:

 • Leningen voor consumptiedoeleinden. Dit zijn bijvoorbeeld een auto of een vakantie. Ook leningen voor een tweede woning, vakantiewoning of overig onroerend goed mag je hier opgeven
 • Leningen in de vorm van negatief banksaldo
 • Studieleningen bij de DUO (studiefinanciering)

Box 3 – leningen die je niet op mag geven

Leningen die aan één van de volgende voorwaarden voldoen, kun je niet gebruiken om je vermogen in Box 3 te verlagen:

 • Leningen voor een hypotheek (hypotheekschulden) voor een eigen woning (eigenwoningschuld) en restschulden voor een eigen woning die ontstaan zijn na 28 oktober 2012
 • Verplichtingen zoals alimentatie
 • Toekomstige schulden
 • Schulden met een looptijd van minder dan één jaar (bijvoorbeeld een huurschuld)
 • Alle schulden die niet opeisbaar zijn

Aflossen van schulden in Box 3?

Is het de moeite waard om schulden in Box 3 te behouden zodat je hiermee je vermogen verlaagt? Dat hangt af van de rente die je over je schulden betaalt.

Aflossen? Belasting in Box 3

Van al je vermogen in Box 3 zijn de eerste € 50.000 (fiscale partners: € 100.000) vrijgesteld. Hierna betaal je in iedere schijf een hoger percentage belasting. Dit loopt vooral vanaf een vermogen van € 100.000 op. Hierboven betaal je al bijna 1,4% belasting.

Uiteindelijk heeft de belasting die je betaalt vaak geen invloed op de vraag of je beter af kunt lossen. Vaak los je schulden namelijk af met je vermogen, waardoor je vermogen zich ook automatisch vermindert.

De vuistregel is: zolang het rendement op je spaargeld hoger is dan de rente die je betaalt, is het voordeliger om niet af te lossen. 

Rente? Raisin

Heb je nog een openstaande (studie)schuld en vraag je je af of je af moet lossen? Op het moment (november 2020) betaal je over een studieschuld bijvoorbeeld geen rente. Als je in plaats van af te lossen spaart met Raisin, kun je honderden euro’s per jaar aan rente behalen.

Via Raisin kun je spaarrekeningen uit de hele EU met elkaar vergelijken. Met de zekerheid van een depositogarantiestelsel.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer