Groen beleggen – belastingvoordeel in Box 3

in 2023

HomeBox 3 belasting › Groen beleggen belastingvoordeel

Je kunt belastingvoordeel ontvangen door duurzaam te beleggen. De Belastingdienst erkent in Nederland het maatschappelijk nut van groenfondsen en beloont dit met belastingvoordeel. Hier kun je ook in 2023 van profiteren.

In het kort
  • Je ontvangt alleen belastingvoordeel als je belegt in een erkend groenfonds
  • Groenfondsen beheren een beperkt vermogen en de vraag is hoog
  • Groen beleggen levert voordeel op in Box 1 en Box 3 van je belastingaangifte
  • Door in actie te komen vóór de peildatum van je vermogen (1 januari van het jaar waarover je aangifte doet) kun je flink belasting besparen

Om ook daadwerkelijk te kunnen profiteren van belastingvoordeel, moet een belegging aan strenge eisen voldoen. Dit beperkt ook direct de mogelijkheden van beleggers. Simpelweg investeren in een groene ETF of aandelen kopen van windenergiebedrijven is helaas niet genoeg om in aanmerking te komen.

2,15%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,24%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,85%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Maximaal belastingvoordeel groen beleggen
in 2022 & 2023 – Box 1

(Met fiscale partner/Zonder fiscale partner) Maximale aftrekpost (7% van de vrijstelling in Box 3) Maximaal belastingvoordeel (49,5% van de aftrek in Box 1)
2023 (nieuw stelsel) € 429 / € 857 € 212 / € 424
2024 Naar verwachting minstens € 429 / € 857 Naar verwachting minstens € 212 / € 424

Maximaal belastingvoordeel groen beleggen
in 2022 & 2023 – Box 3

(Met fiscale partner/Zonder fiscale partner) Maximale aftrekpost Maximaal belastingvoordeel (hoogste schijf Box 3)
2023 (nieuw stelsel) € 65.072/ € 130.144 € 1106 / € 2225
2024 Naar verwachting minstens € 65.072 / € 130.144 Naar verwachting minstens € 1106 / € 2225

Maximaal belastingvoordeel groen beleggen
in 2023 – totaal

(Met fiscale partner/Zonder fiscale partner) Maximaal belastingvoordeel (maximale aftrek van hoogte tarief Box 1 & Box 3)
2023 (nieuw stelsel) € 1328 / € 2942
2024 Naar verwachting minstens € 1328 / € 2942

Nieuwe regels groene vrijstellingen Box 3
vanaf 2023

Zoals je waarschijnlijk wel meegekregen hebt, komt er een nieuw Box 3-stelsel. In het huidige stelsel wordt de vrijstelling in mindering gebracht op het gehele vermogen. Hierdoor zit er, zolang je niet in schijf 3 valt, ook altijd een deel spaargeld in de vrijstelling.

Nu is het kabinet van plan om het stelsel om te vormen zodat je vrijstelling eerst volledig op je groene beleggingen van toepassing is. Omdat het fictieve rendement op beleggingen veel hoger is dan het fictieve rendement op spaargeld, levert dit dus een hogere besparing op.

Een kort rekenvoorbeeld: stel je hebt € 61.215 aan groene beleggingen en € 61.215 aan groen spaargeld. Als je nu een vrijstelling van € 61.215 evenredig zou toepassen, zou de rendementsverlaging (die gebruikt wordt voor het berekenen van het gemiddeld rendement op vermogen), bedraagt het gemiddeld rendement:

Evenredig: (€ 30.607,5 * 5,53%) + (€ 30.607,5 * 0,01%) / € 61.215 = 2,77%

Bij het optimaal toepassen van de vrijstelling op de beleggingen, bedraagt het gemiddelde rendement op spaargeld slechts:

Maximaal voordeel (voorstel): (€ 61.215 * 0,01%) / € 61.215 = 0,01%

De uiteindelijke besparing is vervolgens afhankelijk van de hoogte van de grondslag sparen en beleggen, in dit geval (zonder fiscale partner of schulden) zou deze € 10.565 bedragen, voor een belastingdruk van slechts 32 eurocent. Zonder optimale verdeling zou de belastingdruk € 292 bedragen.

Belastingvoordeel groen beleggen – uitleg

Groene beleggingen leveren op twee manieren belastingvoordeel op. In Box 3 profiteer je van een extra vrijstelling. In Box 1 mag je aan de hand van deze vrijstelling de beleggingen als aftrekpost opgeven.


Box 3 – vermogensrendementsheffing

Aan de ene kant zijn groene beleggingen vrijgesteld van vermogensbelasting. Het aantrekkelijke hieraan, is dat deze vrijstelling zich uitwerkt op de hoogste toegepaste schijf van de vermogensrendementsheffing.

De vrijstelling bedraagt voor fiscaal jaar 2022 € 61.215 of € 122.430 voor fiscale partners. De vrijstelling (heffingskorting) voor groene beleggingen voor fiscaal jaar 2023 is nog niet bekend.

Dit bedrag mag je maximaal van je vermogen in Box 3 aftrekken, mits een dergelijk bedrag ook daadwerkelijk in een groenfonds belegd wordt.

Onder het nieuwe stelsel, is het voorstel dat je de vrijstelling eerst toe mag passen op je groene beleggingen (die anders belast zouden worden met 5,53%), en een deel dat dan overblijft op je groene spaartegoeden. Goed nieuws, omdat het forfaitaire rendement op beleggingen veel hoger ligt.

Box 1 – inkomstenbelasting

Naast de vrijstelling vermogensrendementsheffing, mogen beleggers vrijgestelde duurzame beleggingen voor een deel van de inkomstenbelasting aftrekken. Het belastingvoordeel bedraagt 0,7% van het vrijgestelde bedrag in Box 3.

In 2022 bedraagt deze aftrekpost dus maximaal 7 procent van € 61.215, oftewel € 429. Met een maximaal belastingtarief van 49,50% in schijf 2 komen we ze op een voordeel van maximaal € 212 (per fiscale partner).

De grondslag in Box 3
De grondslag in Box 3

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2022.

Lees meer
Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2022 en 2023? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer

Belastingvoordeel groen beleggen – rekenvoorbeelden

Hoe hoger het vermogen, hoe meer het de moeite waard is om groen te beleggen. Een eventueel lager rendement kun je afstrepen tegen de besparingen bij de aangifte.

Let wel dat de vermogenspeildatum van de Belastingdienst 1 januari is. Met andere woorden, als je in 2022 een groenfonds vindt om in te beleggen, pluk je hier pas de vruchten van met de belastingaangifte die je in 2024 voor het fiscale jaar 2023 doet.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel groen beleggen (2023 nieuw stelsel)

Jan en Marloes hebben samen een vermogen van € 150.000. Ze hebben € 60.000 aan beleggingen en € 90.000 aan spaargeld. Hun netto-inkomsten in Box 1 bedragen € 45.000. Ze besluiten om € 50.000 groen te beleggen.

Over hun vermogen zouden ze € 335 aan vermogenbelasting betalen. Dit bedrag is gebaseerd op de grondslag sparen en beleggen van € 48.700, oftewel het deel van het vermogen dat boven het heffingsvrij vermogen van € 101.300 (2022) valt, en het gemiddelde rendement volgens de nieuwe rekenmethode van 2,21%.

Dankzij de vrijstelling blijft slechts € 10.000 aan beleggingen over. Hierdoor valt al het vermogen onder de vrijstelling. Naast deze € 335 kunnen ze ook 0,7% × € 48.700 = € 341 aftrekken van hun belasting in Box 1.

Rekenvoorbeeld belastingvoordeel groen beleggen (2022, oud stelsel)

Jan en Marloes hebben samen een vermogen van € 150.000. Ze hebben netto-inkomsten van € 45.000. Ze besluiten om € 50.000 groen te beleggen.

Over de € 50.000 zouden ze vanwege het beleggingsdeel € 400 vermogenbelasting betalen in het oude stelsel. Dankzij de vrijstelling valt ook in het oude stelsel al hun vermogen onder de vrijstelling. Naast deze € 400 kunnen ze ook 0,7% × € 48.700 = € 341 aftrekken van hun belasting in Box 1.


Gaan we uit van een belasting in het hoogste tarief van 49,50%, levert deze extra aftrekpost in Box 1 nog eens € 169 op in 2022. Zo besparen ze dus € 504 / € 569 aan belasting, of iets meer dan 1% van het belegde bedrag.

Voorwaarden groen beleggen

In Nederland ontvang je alleen belastingvoordeel op beleggingen in erkende groenfondsen. Deze fondsen omvatten slechts een fractie van de totale groene markt. Groenfondsen moeten aan strenge eisen voldoen.

Om door de Belastingdienst aangezien te worden als groen beleggingsproduct, dient het fonds voor ten minste 70% te beleggen in een andere groene instelling.

Een volledige lijst van groenfondsen vind je op de website van de Belastingdienst. Dit zijn de enige fondsen die voor individuele beleggers een belastingvoordeel opleveren.

Nadelen van groenfondsen

Natuurlijk bieden groenfondsen een uitstekende mogelijkheid om een aantrekkelijk belastingvoordeel te halen. Toch zijn er twee grote nadelen verbonden aan belastingvrij groen beleggen:

Laag rendement

Groene fondsen behalen over het algemeen een laag rendement. Aan de andere kant is het risico (de volatiliteit) ook een stuk lager dan bij veel andere fondsen.

Beperkte keuze

Veel groenfondsen staan niet open voor nieuwe beleggers. Anders dan bij bijvoorbeeld ETF’s, schaf je groenfondsen vaak direct aan bij de emittent (uitgevende instantie). Omdat de vraag hoog is en het investeringsvermogen beperkt, gaan deze fondsen snel weer dicht na een uitgifteperiode.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer