Erfbelasting in Box 3

3 tips om belasting te besparen

HomeBox 3 belasting › Erfbelasting

Ontvang je een erfenis? Dan dien je geërfd vermogen op te geven bij je belastingaangifte. Sommige bezittingen vallen onder het heffingsvermogen van Box 3. Ontdek hoe je met een aantal handige tips belasting kunt besparen.

In het kort
  • Over een erfenis betaal je erfbelasting. Daarnaast behandel je het geërfde vermogen zoals ander vermogen in Box 3
  • De peildatum voor vermogen (ook uit erfenissen) is 1 januari van het jaar van aangifte
  • Vorderingen uit erfenissen geef je ook op in Box 3
  • Je kunt de erfbelasting van je vermogen aftrekken

Raisin heeft drie tips die je helpen bij je belastingaangifte. Eerst gaan we kort in op hoe het zit met erfbelasting in Box 3. Daarna kijken we naar de peildatum van erfvermorgen. Hoe je erfvorderingen aangeeft bij de Belastingdienst. En hoe het met erfbelasting en vermogen zit.

Erfbelasting in Nederland

Over een erfenis betaal je in Nederland erfbelasting. Als de erfenis belastbaar vermogen omvat, betaal je hierover daarnaast ook vermogensbelasting in Box 3 van de belastingopgave.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je:

  • Contant geld erft
  • Geld op spaartegoeden erft
  • Aandelen of beleggingen erft

Hierbij reken je het volledige vermogen dat je opgebouwd hebt samen. Dus het belastbare vermogen dat je al had en daarnaast het deel van de erfenis dat onder vermogensbelasting valt.

Een erfenis van een huis wordt alleen belast in Box 3 als je er niet zelf in gaat wonen. Alleen een tweede huis valt onder het vermogen van Box 3.

Vrijstelling erfbelasting Box 3 in 2023

Over het eerste deel van je vermogen betaal je geen vermogensrendementsheffing. Dit geldt ook voor het deel van je erfenis dat vermogen omvat, zolang je niet boven de vrijstellingsgrens uitkomt. Dit geldt natuurlijk alleen voor je vermogen in Box 3, en heeft geen invloed op de erfbelasting zelf.

Voor fiscaal jaar 2023 is de vrijstelling vermogensrendementsheffing vastgesteld op € 57.000, en voor fiscale partners op € 114.000. Valt je totale vermogen + vermogensdeel van de erfenis hieronder? Dan betaal je hierover geen vermogensbelasting.

Erfenis verdelen
Erfenis verdelen

Het merendeel van de Nederlandse 50-plussers heeft geen rechtsgeldig testament. Dit is niet altijd een probleem, omdat in de wet is vastgelegd wat er precies gebeurd met het vermogen van de overledene. Hoe wordt een erfenis verdeeld met en zonder testament? Raisin legt het uit aan de hand van rekenvoorbeelden.

Lees meer
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer
De spaartaks – veranderingen in 2023
De spaartaks – veranderingen in 2023

Wat verandert er voor spaarders in 2023? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2023.

Lees meer

Tip 1: Let op de peildatum

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari van ieder kalenderjaar. Dit betekent dat je voor de opgave over fiscaal jaar 2023 – die je in 2024 indient –, alleen het vermogen dat je op 1 januari 2023 had opgeeft.

Als je vermogen geërfd hebt in de zomer van 2023, geef je het dus pas op in de belastingopgave over fiscaal jaar 2024 die je in 2025 doet. Voor fiscaal jaar 2024, dat 1 januari 2024 als peildatum heeft, kun je alvast proberen om je vermogen te verminderen om zo minder belasting te betalen.

Tip 2: Vordering erfenis en Box 3

Zodra een erflater overlijdt, en jij volgens het testament of de wet een erfenis ontvangt, heb je een aanspraak. Totdat het geld of de bezittingen verdeeld zijn behandel je deze vordering alsof je jouw deel van de erfenis al ontvangen hebt.

Met de belastingaangifte van het daaropvolgende jaar geef je dit bedrag dus ook al op. Ook als het bijvoorbeeld nog niet op je rekening staat.

Tip 3: Aftrek erfbelasting

Een onbekende maar heel belangrijke tip. Ga je over een erfenis erfbelasting betalen? Dan mag je het nog te betalen belastingbedrag van het geërfde vermogen aftrekken. Dit is een van de enige belastingschulden die je überhaupt af mag trekken in Box 3.

Alleen het nettobedrag dien je op te geven bij je belastingaangifte. Uitsluitend het deel van de schuld dat boven de schuldendrempel valt wordt verrekend. Ook geldt de verplichting dat je de schuld binnen de betalingstermijn van de voorlopige aanslag betaalt.