Erfbelasting: Box 3

HomeBox 3 belasting › Erfbelasting

Ontvang je een erfenis? Dan moet je geërfd vermogen opgeven bij je belastingaangifte. Sommige bezittingen vallen dan onder het heffingsvermogen van Box 3. Klinkt simpel, maar houd rekening met een paar handige tips en misschien kun je belasting besparen.

In het kort
  • Over een erfenis betaal je erfbelasting. Daarnaast behandel je het geërfde vermogen zoals ander vermogen in Box 3
  • De peildatum voor vermogen (ook uit erfenissen) is 1 januari van het jaar van aangifte
  • Vorderingen uit erfenissen geef je ook op in Box 3
  • Je kunt de erfbelasting van je vermogen aftrekken

Raisin heeft drie tips die je helpen bij je belastingaangifte. Eerst gaan we kort in op hoe het zit met erfbelasting in Box 3. Daarna kijken we naar de peildatum van erfvermorgen. Hoe je erfvorderingen aangeeft bij de Belastingdienst. En hoe het met erfbelasting en vermogen zit.

Erfbelasting in Nederland

Over een erfenis betaal je in Nederland erfbelasting. Als de erfenis belastbaar vermogen omvat, betaal je hierover daarnaast ook vermogensbelasting in Box 3 van de belastingopgave.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je:

  • Contant geld erft
  • Geld op spaartegoeden erft
  • Aandelen of beleggingen erft

Hierbij reken je het volledige vermogen dat je opgebouwd hebt samen. Dus het belastbare vermogen dat je al had en daarnaast het deel van de erfenis dat onder vermogensbelasting valt.

Een erfenis van een huis wordt alleen belast in Box 3 als je er niet zelf in gaat wonen. Alleen een tweede huis valt onder het vermogen van Box 3.

Vrijstelling in 2021 en 2022

Over het eerste deel van je vermogen betaal je geen vermogensrendementsheffing. Dit geldt ook voor het deel van je erfenis dat vermogen omvat, zolang je niet boven de vrijstellingsgrens uitkomt. Dit geldt natuurlijk alleen voor je vermogen in Box 3. Dit heeft geen invloed op de erfbelasting zelf.

Voor 2021 heeft de Nederlandse regering besloten om de vrijstelling te verhogen. Voor alleenstaanden van € 30.846 naar € 50.000. Voor fiscale partners van € 61.692 naar € 100.000. Valt je totale vermogen + vermogensdeel van de erfenis hieronder? Dan betaal je hierover geen vermogensbelasting.

Voor het fiscale jaar 2022 heeft het kabinet nog geen wijzigingen bekendgemaakt.

Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer
De spaartaks – veranderingen in 2021 en 2022
De spaartaks – veranderingen in 2021 en 2022

Wat verandert er voor spaarders in 2021 en 2022? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2021 en 2022.

Lees meer

Tip 1: Let op de peildatum

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari van ieder kalenderjaar. Dit betekent dat je voor de opgave over fiscaal jaar 2021 – die je in 2022 indient –, alleen het vermogen dat je op 1 januari 2021 had meeneemt.

Als je vermogen geërfd hebt in de zomer van 2021, geef je het dus pas op in de belastingopgave over fiscaal jaar 2021 die je in 2022 doet. Je kunt nog proberen om je vermogen te verminderen in 2021 om zo minder belasting te betalen over het fiscale jaar 2022.

Tip 2: Vordering erfenis en Box 3

Zodra een erflater overlijdt, en jij volgens het testament of de wet een erfenis ontvangt, heb je een aanspraak. Totdat het geld of de bezittingen verdeeld zijn behandel je deze vordering alsof je jouw deel van de erfenis al ontvangen hebt.

Met de belastingaangifte van het daaropvolgende jaar geef je dit bedrag dus ook al op. Ook als het bijvoorbeeld nog niet op je rekening staat.

Tip 3: Aftrek erfbelasting

Een onbekende maar heel belangrijke tip. Betaal je over een erfenis erfbelasting? Dan mag je dat bedrag van het geërfde vermogen aftrekken. Alleen het netto bedrag hoef je mee te nemen in je belastingopgave.