Erfbelasting: Box 3

HomeBox 3 belasting › Erfbelasting

Ontvang je een erfenis? Dan moet je geërfd vermogen opgeven bij je belastingaangifte. Sommige bezittingen vallen dan onder het heffingsvermogen van Box 3. Klinkt simpel, maar houd rekening met een paar handige tips en misschien kun je belasting besparen.

In het kort
  • Over een erfenis betaal je erfbelasting. Daarnaast behandel je het geërfde vermogen zoals ander vermogen in Box 3
  • De peildatum voor vermogen (ook uit erfenissen) is 1 januari van het jaar van aangifte
  • Vorderingen uit erfenissen geef je ook op in Box 3
  • Je kunt de erfbelasting van je vermogen aftrekken

 

Raisin heeft drie tips die je helpen bij je belastingaangifte. Eerst gaan we kort in op hoe het zit met erfbelasting in Box 3. Daarna kijken we naar de peildatum van erfvermorgen. Hoe je erfvorderingen aangeeft bij de Belastingdienst. En hoe het met erfbelasting en vermogen zit.

Erfbelasting

Over een erfenis betaal je in Nederland erfbelasting. Als de erfenis belastbaar vermogen omvat, betaal je hierover daarnaast ook vermogensbelasting in Box 3 van de belastingopgave.

Dit is bijvoorbeeld het geval als je:

  • Contant geld erft
  • Geld op spaartegoeden erft
  • Aandelen of beleggingen erft

 

Hierbij reken je het volledige vermogen dat je opgebouwd hebt samen. Dus het belastbare vermogen dat je al had en daarnaast het deel van de erfenis dat onder vermogensbelasting valt.

Een erfenis van een huis wordt alleen belast in Box 3 als je er niet zelf in gaat wonen. Alleen een tweede huis valt onder het vermogen van Box 3.

Vrijstelling in 2021

Over het eerste deel van je vermogen betaal je geen vermogensrendementsheffing. Dit geldt ook voor het deel van je erfenis dat vermogen omvat, zolang je niet boven de vrijstellingsgrens uitkomt. Dit geldt natuurlijk alleen voor je vermogen in Box 3. Dit heeft geen invloed op de erfbelasting zelf.

Voor 2021 heeft de Nederlandse regering besloten om de vrijstelling te verhogen. Voor alleenstaanden van € 30.846 naar € 50.000. Voor fiscale partners van € 61.692 naar € 100.000. Valt je totale vermogen + vermogensdeel van de erfenis hieronder? Dan betaal je hierover geen vermogensbelasting.

Tip 1: Let op de peildatum

De peildatum voor de vermogensrendementsheffing is 1 januari van ieder kalenderjaar. Dit betekent dat je voor de opgave van 2021, bijvoorbeeld, alleen het vermogen dat je op 1 januari 2021 had meeneemt.

Als je vermogen geërfd hebt in de zomer van 2020, geef je het dus pas op in de belastingopgave van 2021. Je kunt nog proberen om je vermogen te verminderen in 2021 om zo minder belasting te betalen voor 2022.

Tip 2: Vordering erfenis en Box 3

Zodra een erflater overlijdt, en jij volgens het testament of de wet een erfenis ontvangt, heb je een aanspraak. Totdat het geld of de bezittingen verdeeld zijn behandel je deze vordering alsof je jouw deel van de erfenis al ontvangen hebt.

Met de belastingaangifte van het daaropvolgende jaar geef je dit bedrag dus ook al op. Ook als het bijvoorbeeld nog niet op je rekening staat.

Tip 3: Aftrek erfbelasting

Een onbekende maar heel belangrijke tip. Betaal je over een erfenis erfbelasting? Dan mag je dat bedrag van het geërfde vermogen aftrekken. Alleen het netto bedrag hoef je mee te nemen in je belastingopgave.