Grondslag sparen en beleggen in 2022

HomeBox 3 belasting › Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de belasting over vermogen, wordt een grondslag gebruikt. Deze ‘grondslag voordeel uit sparen en beleggen’ bestaat uit de waarde van alle bezittingen in Box 3. Hier worden dan schulden en het heffingsvrij vermogen van afgetrokken.

In het kort
  • De grondslag is je vermogen in Box 3, minus schulden en de jaarlijkse vrijstelling
  • In 2022 is het heffingsvrije vermogen aangepast aan de inflatie. Hierdoor is de grondslag wederom verlaagd
  • De belastingvoet voor alle schijven van de grondslag is in 2022 een stukje lager
  • Voor het eerst in de geschiedenis gaat de Belastingdienst ervan uit dat spaarders geld verliezen op hun spaargeld

Voor 2022 heeft de Belastingdienst relatief kleine wijzigingen doorgevoerd. Zowel in het berekenen van de grondslag als in het belasten hiervan. Lees hier wat de grootste veranderingen zijn en wat dit betekent voor spaarders en beleggers.

1,30%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
0,35%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,65%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Hoe wordt de grondslag berekend?

De grondslag gebruikt een eenvoudige formule. De grondslag is het totale vermogen min schulden min heffingsvrij vermogen. De grondslag voor ieder kalenderjaar wordt bepaald op de peildatum vermogen, 1 januari.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de Belastingdienst. Dit bedrag mag je volledig van het vermogen aftrekken.

Fiscale partners

Fiscale partners mogen zelf bepalen hoe ze hun bezittingen en schulden verdelen. Over het algemeen is het verstandig om het vermogen min de schulden te spreiden over beide partners. Zo benut je de volledige vrijstelling, en valt minder geld in hogere schijven.

Box 3 – aangifte doen
Box 3 – aangifte doen

Niemand houdt van belastingaangifte doen. Box 3 zorgt daarnaast voor veel verwarring. Betaal je ook belasting als je spaargeld helemaal niets opgeleverd heeft? Welke bezittingen moet ik opgeven en mag ik hier schulden vanaf trekken? Hoe zit het met mijn hypotheek? We helpen je stap voor stap door het proces.

Lees meer
Schulden in Box 3
Schulden in Box 3

Box 3 is de belastingbox voor je vermogen. Je mag schulden van je bezittingen aftrekken. Niet alleen negatieve saldo’s op een bankrekening, maar vaak bijvoorbeeld ook je studieschuld of een hypotheek op een tweede huis. Lees alles over schulden en de schuldendrempel in Box 3.

Lees meer

Grondslag sparen en beleggen – verdeling

Voor het berekenen van de grondslag voordeel uit sparen en beleggen wordt het fictieve rendement op sparen en beleggen toegepast. In iedere schijf is een andere aangenomen verdeling van spaargeld en beleggingen.

Spaargeld wordt een stuk lager belast dan beleggingen. Het aangenomen percentage beleggingen stijgt met iedere schijf. Daarom betaal je in hogere schijven (een stuk) meer belasting. Lees meer hierover in ons artikelen over fictief rendement en over belasting op beleggen:

Fictief rendement in Box 3
Fictief rendement in Box 3

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer
Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2021? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer

Grondslag sparen en beleggen – 2022

In de onderstaande tabel vind je de grondslag sparen en beleggen voor 2022. De bovenste bedragen zijn voor alleenstaanden, de onderste voor fiscale partners.

Deze bedragen hebben betrekking op het bedrag boven het heffingsvrij vermogen in 2022 (€ 50.650 / € 101.300).

Grondslag sparen en beleggen 2022 Van Tot Aangenomen rendement in % Totale belasting in 2022
Schijf 1 € 0 € 50.650 € 101.300 1,82% 0,56%
Schijf 2 € 50.650 € 101.300 € 961.700 € 1.923.400 4,37% 1,35%
Schijf 3 € 961.700 € 1.923.400 geen bovengrens 5,53% 1,71%

Grondslag sparen en beleggen – vergelijking 2020, 2021 en 2022

In 2022 is de grondslag sparen en beleggen voor iedereen verlaagd. Het heffingsvrij vermogen werd namelijk verhoogd. Van € 50.000 naar € 50.650. Of voor fiscale partners van € 100.000 naar € 101.300. Dit betreft enkel een aanpassing van 1,3% om de inflatie bij te houden.

Daarnaast gaat bij de belastingaangifte in 2022 ook de totale belasting in alle schijven iets omlaag. Hieronder vind je de totale belasting per schijf van het vermogen. De grondslag is het vermogen na aftrek van de schulden en de vermogensrendementsheffing.

Totale belasting per deel van het vermogen In 2020, van € … tot € ... In 2021, van € … tot € ... In 2022, van € … tot € ... Totale belasting in 2020 Totale belasting in 2021 Totale belasting in 2022
Schijf 1 Tot € 72.795 (fiscale partners: tot € 145.590) Tot € 50.000 (fiscale partners: tot € 100.000) € 50.650 (fiscale partners: tot € 101.300) 0,537% 0,589% 0,564%
Schijf 2 Van € 72.795 tot € 1.005.572 (fiscale partners: van € 145.590 tot € 2.011.144) Van € 50.000 tot € 950.000 (fiscale partners: van € 100.000 tot € 1.900.000) Van € 50.650 tot € 961.700 (fiscale partners: van € 101.300 tot € 1.923.400) 1,257% 1,395% 1,354%
Schijf 3 Van € 1.005.572 (fiscale partners: van € 2.011.144) Van € 950.000 (fiscale partners: van € 1.900.000) Van € 961.700 (fiscale partners: van € 1.923.400) 1,584% 1,764% 1,714%

Raisin – sparen met rente

Als je geld bij een Nederlandse (groot)bank laat staan, verliest het niet alleen aan waarde door inflatie. Soms moet je zelfs negatieve rente betalen. Daarnaast betaal je vanaf schijf 1 al meer dan een halve procent aan belasting. In schijf 2 bedraagt dit in 2021 al bijna 1,4%.

Als je alles bij elkaar optelt, wordt je geld ieder jaar gemiddeld minstens één procent minder waard. Ook met een verlaging in de grondslag. Dit is precies waarom Raisin het zo belangrijk vindt, om de markt voor spaarproducten in Europa te democratiseren.

Bij Raisin vind je veel spaarrekeningen met een stuk hogere rente dan de aangenomen belasting. Tot 1,85% per jaar. Zo loont sparen zich nog de moeite. Het Raisin-platform is daarnaast volledig gratis voor spaarders. 

Alle partnerbanken van Raisin zijn daarnaast gevestigd in de EU. Dit brengt de veiligheid van een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per rekeninghouder en bank (of het equivalent in de lokale valuta).

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer