Grondslag sparen en beleggen

in 2023 en 2024

HomeBox 3 belasting › Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de belasting over vermogen wordt een grondslag gebruikt. Deze ‘grondslag voordeel uit sparen en beleggen’ bestaat uit de waarde van alle bezittingen in box 3. Hier worden dan schulden en het heffingsvrij vermogen van afgetrokken.

In het kort
  • De grondslag is je vermogen in box 3, minus schulden en de jaarlijkse vrijstelling
  • Voor fiscaal jaar 2023 werd het heffingsvrije vermogen aangepast aan de inflatie, naar € 57.000 (per fiscale partner). Dit verlaagde wederom de grondslag
  • Ook in het nieuwe overbruggingsstelsel box 3  is de grondslag maatgevend voor het bepalen van de uiteindelijke belasting; het gemiddelde rendement op vermogen wordt hiermee vermenigvuldigd

Sinds de Box 3-heffing door de Hoge Raad ongeldig verklaard werd, is er veel gebeurd. Ook in de overgangsregeling, die tot minstens 2027 gehanteerd wordt, blijft de grondslag sparen en beleggen een belangrijke rol spelen in het vaststellen van de spaartaks. Lees hoe je de grondslag berekent en wat voor invloed deze grondslag heeft op hoeveel belasting je uiteindelijk betaalt.

3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,35%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Hoe wordt de grondslag berekend?

De grondslag = al het vermogen dat je op moet geven in box 3, minus de schulden die boven de schuldendrempel uitkomen en minus het heffingsvrij vermogen

Peildatum

De grondslag voor ieder kalenderjaar wordt bepaald op de peildatum vermogen, 1 januari. Alleen voor een tweede (of derde, enz.) woning, wordt een andere peildatum genomen: de waarde op 1 januari van het jaar vóór het jaar van aangifte.

Schulden

Het gaat hier om de schulden die boven de schuldendrempel uitkomen.

Heffingsvrij vermogen

Het heffingsvrij vermogen is een vast bedrag. Dit bedrag wordt ieder jaar vastgesteld door de Belastingdienst. Dit bedrag mag je volledig van het vermogen aftrekken. In 2023 bedraagt dit heffingsvrij vermogen € 57.000 (per fiscale partner). Ook in fiscaal jaar 2024 zal dit bedrag gelijkblijven.

Fiscale partners

Fiscale partners mogen zelf bepalen hoe ze hun bezittingen en schulden verdelen. Over het algemeen is het verstandig om het vermogen minus de schulden te spreiden over beide partners. Zo benut je de volledige vrijstelling.

Box 3 – aangifte doen
Box 3 – aangifte doen

Niemand houdt van belastingaangifte doen. Box 3 zorgt daarnaast voor veel verwarring. Betaal je ook belasting als je spaargeld helemaal niets opgeleverd heeft? Welke bezittingen moet ik opgeven en mag ik hier schulden vanaf trekken? Hoe zit het met mijn hypotheek? We helpen je stap voor stap door het proces.

Lees meer
Schulden in box 3
Schulden in box 3

Box 3 is de belastingbox voor je vermogen. Je mag schulden van je bezittingen aftrekken. Niet alleen negatieve saldo’s op een bankrekening, maar vaak bijvoorbeeld ook je studieschuld of een hypotheek op een tweede huis. Lees alles over schulden en de schuldendrempel in box 3.

Lees meer
Fictief rendement in box 3
Fictief rendement in box 3

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Grondslag sparen en beleggen – verdeling

Voor het berekenen van het voordeel uit sparen en beleggen wordt het fictieve rendement op een spaardeel en een beleggingsdeel toegepast. Vóór 2023 werkte dit nog met een fictieve verhouding. In het nieuwe stelsel (tot minstens 2027) wordt de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen meegenomen. Spaargeld wordt vanwege het lagere gemiddeld rendement ook een stuk lager belast dan beleggingen.

Vrijstelling en schulden box 3
in 2023 en 2024

Fiscaal jaar 2023 Fiscaal jaar 2024
Heffingsvrij vermogen (fiscale partners) € 57.000 (€ 114.000) € 57.000 (€ 114.000)
Schuldendrempel € 3400 (€ 6800) € 3700 (€ 7400)

Grondslag sparen en beleggen –
rol in het berekenen van de belasting

Je vraagt je misschien af: als in het nieuwe systeem het vermogen al opgedeeld wordt en het rendement hierop aan de hand van een fictief rendement berekend wordt, waarom bestaat de grondslag sparen en beleggen dan nog?

Dit zit als volgt: in een eerste stap berekent de Belastingdienst het rendementspercentage op het volledige vermogen minus de schulden, bijvoorbeeld 2%. Vervolgens wordt dit percentage vermenigvuldigd met de grondslag sparen en beleggen om op de volledige winst uit vermogen uit te komen. Zo blijft de grondslag dus belangrijk.

Lees alles over het berekenen van de belasting in box 3 en de nieuwe Box 3-heffing.

Depositorekeningen vergelijken
Depositorekeningen vergelijken

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekeningen vergelijken
Spaarrekeningen vergelijken

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer