Wijzigingen Box 3 belasting [2021]

HomeBox 3 belasting › Wijzigingen box 3

In Nederland betaal je vermogensrendementsheffing over je bezittingen. Het kabinet voert met het Belastingplan 2021 ingrijpende hervormingen in de Box 3 heffing door. Voor kleine beleggers en spaarders uitstekend nieuws! Vermogende beleggers en spaarders gaan daarentegen meer betalen.

In het kort
  • In 2021 gaat de vrijstellingsgrens flink omhoog. Vooral kleine beleggers/spaarders profiteren hiervan
  • Er worden kleine wijzigingen doorgevoerd in de verdeling van de schijven
  • Het aangenomen rendement op beleggen gaat omhoog, voor sparen omlaag
  • Het tarief gaat met een procentpunt omhoog, van 30% naar 31%

 

In dit artikel bekijken we de nieuwe box 3 heffing in 2021 in detail. Met onze rekenvoorbeelden zie je direct hoeveel je er persoonlijk op vooruit zult gaan met de veranderingen in Box 3. Eerst schetsen we kort de beginselen van de Nederlandse vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementsheffing in Nederland – fictief rendement

Nederland kent een gemakkelijk systeem bij het bepalen van de belasting op vermogen. De Belastingdienst is niet geïnteresseerd in je daadwerkelijke rendement (winst). In plaats daarvan wordt een fictief rendement aangenomen. Dit wordt ook wel een forfaitaire berekening genoemd.

Het fictief rendement bestaat uit twee componenten. Spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je op spaargeld een zeer laag rendement haalt. Dit is ook de marktsituatie in Nederland. Over je beleggingen behaal je gemiddeld een hoger rendement.

Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Vermogensrendementsheffing in Nederland – vermogensmix

De Belastingdienst hanteert drie schijven en een vrijstellingsgrens. Elke schijf heeft een eigen vermogensmix. Dit is de aangenomen verhouding tussen spaargeld en aandelen of andere beleggingen.

Hieronder vind je de verdeling per schijf. Dit blijft in 2021 ongewijzigd.

Verdeling schijven Box 3 Percentage spaargeld Percentage aandelen
Schijf 1 67% 33%
Schijf 2 21% 79%
Schijf 3 0% 100%

Alle schijven worden na elkaar berekend. Dit betekent dus dat alleen het bedrag dat boven schijf 1 valt, ook in schijf 2 valt. Eerst wordt de onderliggende schijf volledig opgebruikt.

Nieuwe box 3 heffing in 2021

In 2021 worden voor Box 3 nieuwe regels ingevoerd. De wijzigingen in Box 3 bestaan grofweg uit 4 maatregelen. Hieronder leggen we ze uit.

Verandering 1: Vrijstellingsgrens in 2021

In 2021 gaat de vrijstellingsgrens flink omhoog. Over dit deel van je vermogen betaal je geen belasting. In de tabel hieronder vind je de nieuwe bedragen voor 2021 en de verandering ten opzichte van 2020.

Vrijstelling Box 3 Alleenstaand Fiscale partners
2020 € 30.846 € 61.692
2021 € 50.000 € 100.000
Verhoging 2021 € 19.154 € 38.308

Verandering 2: Indeling belastingschijven Box 3

In 2021 worden ook veranderingen doorgevoerd in de indeling van vermogen in Box 3. Over alle bedragen boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aangenomen rendement.

Hoe hoger de schijf, hoe hoger het forfaitaire rendement. En dus de vermogensrendementsheffing. De schijven veranderen in 2021 als volgt:

Indeling schijven Box 3 2021 Alleenstaand Fiscale partners
Schijf 1 € 50.000 tot € 100.000 (2020: € 30.869 tot € 103.641) € 100.000 tot € 200.000 (2020: € 61.692 tot € 207.286)
Schijf 2 € 100.001 tot € 1.000.000 (2020: € 103.643 tot €1.036.418) € 200.000 tot € 2.000.000 (2020: € 207.286 tot € 2.072.836)
Schijf 3 € 1.000.000 en daarboven (2020: € 1.036.418 en daarboven) € 2.000.000 en daarboven 2020: € 2.072.836 en daarboven)

Verandering 3: Berekening rendement per gedeelte

De derde verandering heeft betrekking op de manier waarop de Belastingdienst het fictieve rendement berekent.

Over spaargeld wordt aangenomen dat er een rendement behaald wordt van 0,03% procent. Dit is flink lager dan in 2020 (0,07%). Het rendement op beleggingen wordt hoger geschat, op 5,69% (2020: 5,38%).

Voor de verschillende schijven komt dit uit op de volgende percentages:

Percentage rendement per schijf van Box 3 2020 2021
Schijf 1 1,79% 1,90%
Schijf 2 4,19% 4,50%
Schijf 3 5,28% 5,69%

Verandering 4: Hogere belastingvoet

De Belastingdienst voert een onopvallende maar belangrijke verandering door in de belastingvoet. Betaalde je in 2020 nog 30% belasting op je rendement, is dit in 2021 met 31% één procent hoger.

Wijzigingen Box 3 in 2021 – winnaars en verliezers

Wie gaan er op vooruit in 2021? En wie gaan meer betalen over hun beleggingen? Hieronder vind je voor verschillende soorten huishouden een berekening van de belasting in 2020 en 2021.

De winnaars: kleine spaarders en beleggers

In de onderstaande tabel bekijken we de vermogensrendementsheffing voor kleine spaarders of fiscale koppels. Aan de hand van een rekenvoorbeeld met een vermogen van € 40.000, € 75.000 en € 110.000

Voor fiscale partners neem je de helft van het vermogen en verdubbel je het uiteindelijke bedrag.

Vermogen (alleenstaand of de helft van het vermogen van een fiscaal koppel) Belasting in 2020 Belasting in 2021 Verschil 2021
€ 40.000 € 49 € 0 - € 49
€ 75.000 € 237 € 147 - € 90
€ 110.000 € 471 € 433 - € 38

Verandert niet veel: vermogende spaarders en beleggers

Vanaf een bedrag van ongeveer € 135.000 of € 270.000 voor fiscale partners gaan beleggers er in 2021 op achteruit. Het verschil valt nog niet bijzonder hoog uit.

Vermogen (alleenstaand of de helft van het vermogen van een fiscaal koppel) Belasting in 2020 Belasting in 2021 Verschil 2021
€ 150.000 € 972 € 991 + € 19
€ 200.000 € 1600 € 1689 + € 89
€ 250.000 € 2228 € 2387 + € 159

Gaan meer betalen: rijke spaarders en beleggers

Vermogende spaarders gaan in het nieuwe belastingstelsel (flink) meer betalen. Dit is deels vanwege het hogere aangenomen rendement en deels vanwege de verhoging van de belastingvoet naar 31%.

Vermogen (alleenstaand of de helft van het vermogen van een fiscaal koppel) Belasting in 2020 Belasting in 2021 Verschil 2021
€ 500.000 € 5368 € 5875 + € 507
€ 1.000.000 € 11.646 € 12.853 + € 1207
€ 2.000.000 € 27.367 € 30.492 + € 3125

Rendement op sparen – Raisin

Bij Nederlandse grootbanken mag je al blij zijn als je überhaupt nog rente ontvangt. Daarom is het veronderstelde rendement bij de Belastingdienst gedaald naar bijna 0%.

Bij Raisin vind je wel aantrekkelijke rentes. Je kunt de beste spaarrekeningen uit de hele EU afsluiten via één centraal platform. Met de zekerheid van een depositogarantiestelsel die gelijkwaardige dekking bieden als het Nederlandse stelsel. En rentes tot 1,50% per jaar.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer