Wijzigingen Box 3 belasting [2022]

HomeBox 3 belasting › Wijzigingen box 3

In Nederland betaal je vermogensrendementsheffing over je bezittingen. Het demissionaire kabinet voerde met het Belastingplan 2022 weer hervormingen in de Box 3-heffing door. Voor 2022 verandert er weinig, maar vooral de negatieve forfaitaire rente op spaargeld (–0,01%) is interessant. 

In het kort
  • In 2022 gaat de vrijstellingsgrens een klein beetje omhoog. Dit is slechts een aanpassing aan de inflatie
  • De belasting op het forfaitaire rendement blijft in 2022 31%
  • Het aangenomen rendement op spaargeld gaat in 2022 omlaag, naar een negatief rendement van -0,01%
  • Het aangenomen rendement op beleggingen gaat in 2022 omlaag naar 5,53% (2021: 5,69%)

 

In dit artikel bekijken we de nieuwe box 3 heffing in 2022 in detail. Met onze rekenvoorbeelden zie je direct hoeveel je er persoonlijk op vooruit zult gaan met de veranderingen in Box 3. Eerst schetsen we kort de beginselen van de Nederlandse vermogensrendementsheffing.

Vermogensrendementsheffing in 2022 – fictief rendement

Nederland kent een gemakkelijk systeem bij het bepalen van de belasting op vermogen. De Belastingdienst is niet geïnteresseerd in je daadwerkelijke rendement (winst). In plaats daarvan wordt een fictief rendement aangenomen. Dit wordt ook wel een forfaitaire berekening genoemd.

Het fictief rendement bestaat uit twee componenten. Spaargeld en beleggingen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je op spaargeld een zeer laag rendement haalt. Dit is ook de marktsituatie in Nederland. Over je beleggingen behaal je gemiddeld een hoger rendement.

Vermogensrendementsheffing in 2022 – vermogensmix

De Belastingdienst hanteert drie schijven en een vrijstellingsgrens. Elke schijf heeft een eigen vermogensmix. Dit is de aangenomen verhouding tussen spaargeld en aandelen of andere beleggingen.

Hieronder vind je de verdeling per schijf. Dit blijft met de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2022 ongewijzigd.

Verdeling schijven Box 3 in 2022 Percentage spaargeld Percentage aandelen
Schijf 1 67% 33%
Schijf 2 21% 79%
Schijf 3 0% 100%

Alle schijven worden na elkaar berekend. Dit betekent dus dat alleen het bedrag dat boven schijf 1 valt, ook in schijf 2 valt. Eerst wordt de onderliggende schijf volledig opgebruikt.

Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Nieuwe box 3 heffing in 2022

In 2022 worden voor Box 3 nieuwe regels ingevoerd. De wijzigingen in Box 3 in 2022 bestaan grofweg uit 3 maatregelen. Hieronder leggen we ze uit.

Verandering 1: Vrijstellingsgrens in 2022

In 2022 wordt de vrijstellingsgrens, het heffingsvrije vermogen voor 2022, geïndexeerd. Dit betekent dat het bedrag aan de inflatie aangepast wordt. Over dit deel van je vermogen betaal je geen belasting. In de tabel hieronder vind je de nieuwe bedragen voor 2022 en de verandering ten opzichte van 2021 en 2020.

Vrijstelling Box 3 Alleenstaand Fiscale partners
2020 € 30.846 € 61.692
2021 € 50.000 € 100.000
2022 € 50.650 € 101.300
Verhoging 2022 € 650 € 1300

Verandering 2: Indeling belastingschijven Box 3 in 2022

In 2022 worden ook veranderingen doorgevoerd in de indeling van vermogen in Box 3. Over alle bedragen boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting. De hoogte van de belasting is afhankelijk van het aangenomen rendement.

Hoe hoger de schijf, hoe hoger het forfaitaire rendement. En dus de vermogensrendementsheffing. De schijven veranderen in 2022 als volgt. Ook hier gaat het om een aanpassing aan de inflatie:

Indeling schijven Box 3 2022 Alleenstaand Fiscale partners
Schijf 1 € 50.650 tot € 101.300 (2021: € 50.000 tot € 100.000) € 101.301 tot € 202.600 (2021: € 100.001 tot € 200.000)
Schijf 2 € 101.301 tot € 1.012.350 (2021: € 100.001 tot € 1.000.000) € 202.601 tot € 2.024.700 (2021: € 200.001 tot € 2.000.000)
Schijf 3 € 1.012.351 en daarboven (2021: € 1.000.001 en daarboven) € 2.024.701 en daarboven (2021: € 2.000.001 en daarboven)

Verandering 3: Berekening rendement per deel sparen en beleggen

De derde verandering heeft betrekking op de manier waarop de Belastingdienst het fictieve rendement berekent.

Over spaargeld wordt voor het eerst in de geschiedenis van Nederland aangenomen dat spaarders geld verliezen op hun spaargeld (minus 0,01%). Dit door de negatieve rentes die door veel banken berekend worden. In 2021 werd nog uitgegaan van een rendement van 0,03% procent. Het rendement op beleggingen wordt ook lager geschat, op 5,53% (2021: 5,69%).

Voor de verschillende schijven komt dit neer op de volgende percentages:

Percentage rendement per schijf van Box 3 2021 2022
Schijf 1 1,90% 1,82%
Schijf 2 4,50% 4,37%
Schijf 3 5,69% 5,53%

Wijzigingen Box 3 in 2022 – iedereen betaalt een beetje minder

Hieronder vind je voor verschillende soorten huishouden een berekening van de belasting in 2021 en 2022.

In de onderstaande tabellen bekijken we de vermogensrendementsheffing voor kleine spaarders of fiscale koppels. Aan de hand van een rekenvoorbeeld met een vermogen van € 40.000, € 75.000 en € 110.000

Voor fiscale partners neem je de helft van het vermogen en verdubbel je het uiteindelijke bedrag.

Vermogen (alleenstaand of de helft van het vermogen van een fiscaal koppel) Belasting in 2021 Belasting in 2022 Verschil met 2021
€ 40.000 € 0 € 0 0
€ 75.000 € 147 € 137 - € 10
€ 110.000 € 433 € 403 - € 30
€ 200.000 € 1689 € 1621 - € 68
€ 500.000 € 5875 € 5682 - € 193
€ 1.000.000 € 12.853 € 12.450 - € 403
€ 5.000.000 € 83.409 € 80.975 - € 2434

Rendement op spaargeld – Raisin

Bij Nederlandse grootbanken mag je al blij zijn als je überhaupt nog rente ontvangt. Daarom is het veronderstelde rendement bij de Belastingdienst in 2022 voor het eerst in de geschiedenis onder de nulgrens gezakt.

Bij Raisin vind je wel aantrekkelijke rentes. Je kunt de beste spaarrekeningen uit de hele EU afsluiten via één centraal platform. Met de zekerheid van een depositogarantiestelsel die gelijkwaardige dekking bieden als het Nederlandse stelsel. En rentes tot 1,50% per jaar.

Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer