Belasting op beleggen en aandelen in Box 3

2021 & 2022

HomeBox 3 belasting › Belasting beleggen

Als belegger krijg je met twee vormen van belasting te maken. Over het vermogen dat je bezit betaal je vermogensrendementsheffing in Box 3. Daarnaast wordt over dividend een bronbelasting ingehouden. Dit kun je in beginsel verrekenen met de vermogensrendementsheffing.

In het kort
 • De belasting op beleggingen en aandelen hangt niet samen met het behaalde rendement
 • Dividendbelasting is een vorm van bronbelasting, en kun je vaak verrekenen met de vermogensrendementsheffing
 • In fiscaal jaar 2021 gaan vooral kleine spaarders en beleggers er op vooruit, dankzij een hogere vrijstellingsgrens; vermogende spaarders betalen in 2021 iets meer
 • De veranderingen in de belasting op sparen en beleggen in 2022 zijn bescheiden. Er worden voorlopig alleen aanpassingen aan de inflatie en de fictieve rendement doorgevoerd
 • Verschillende ingrijpende veranderingen aan de Box 3-heffing in 2022 worden wel besproken. Hieronder valt het verplaatsen van de eigen woning naar Box 3 en het opheffen van het fictief rendement

Bij het berekenen van vermogensrendementsheffing gebruikt de Belastingdienst een aangenomen rendement. Dit wordt ook wel een fictief of forfaitair rendement genoemd. Het daadwerkelijke rendement van je beleggingen wordt niet meegenomen. Voor fiscaal jaar 2021 is het systeem flink op de schop genomen. De veranderingen voor 2022 zijn minder ingrijpenbd.

Wil je weten hoe de belasting precies werkt? Of je aandelen in 2022 op moet geven? En waarom de veranderingen voor fiscaal jaar 2021 goed nieuws zijn voor kleine beleggers en slechter nieuws voor vermogende beleggers? Lees dan verder.

Belasting op beleggen en aandelen in Box 3 – fictief rendement

Of je nu belegt of spaart, voor de Belastingdienst maakt dit niet uit bij het berekenen van je vermogensrendementsheffing. Op iedere schijf van je vermogen wordt een vast, aangenomen rendement toegepast.

Hoe hoger de schijf, hoe hoger het aangenomen deel aan beleggingen/aandelen. Omdat het aangenomen rendement op beleggingen veel hoger is dan op spaargeld, betaal je dus ook meer zodra je in een hogere schijf komt.

Het forfaitair rendement is omstreden. Al jaren wordt er gedebatteerd, in zowel de bevolking als de politiek, over een nieuw en mogelijk eerlijker systeem. Of het fictief rendement nog voor fiscaal jaar 2022 afgeschaft gaat worden valt nog te bezien. Het demissionair kabinet wilde dergelijke hervormingen in Box 3 voor 2022 nog niet doorvoeren (stand 14 december 2021).

Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer
Wijzigingen Box 3 in 2022
Wijzigingen Box 3 in 2022

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2022 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer

Dividendbelasting op beleggen en aandelen

Als een bedrijf dividend uitkeert, wordt hierover dividendbelasting ingehouden. Deze bronbelasting op dividend kun je vaak verrekenen met de vermogensrendementsheffing. 

Dit is bij aandelen vaak eenvoudiger dan bij fondsen. En bij Nederlandse fondsen vaak eenvoudiger dan bij buitenlandse fondsen.

De verrekening dividendbelasting overleg je met je belastingadviseur. Wil je graag weten hoe de vork in de steel zit? Lees dan ons artikel over dividendbelasting op ETF’s:

Dividend-ETF's
Dividend-ETF's

Dividend spreekt beleggers aan. Periodieke winstuitkeringen zonder transactiekosten. Ook bij ETF’s kun je dividend uitbetaald krijgen. Er zijn verschillende producten op de markt die gericht zijn op het maximaliseren van dividend. Heb je hier ook echt wat aan als belegger?

Lees meer
Wat is dividendrendement?
Wat is dividendrendement?

Aandelen met weinig koerswinst kunnen toch interessant zijn vanwege een hoog dividendrendement: het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend. Hoe dit precies zit en hoe je het dividendrendement berekent, lees je in dit artikel.

Lees meer

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

  Interessante aanbiedingen en promoties

  Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

  Het laatste nieuws en relevante artikelen

Veranderingen in 2021 en 2022

Wat betekenen de veranderingen voor de belastingaangifte die beleggers moeten doen voor fiscaal jaar 2021 en 2022? Hieronder vind je een overzicht met de verschillen ten opzichte van de belastingaangifte die je in 2021 hebt gedaan voor fiscaal jaar 2020.

Belasting op vermogen (alleenstaand of per fiscale partner) Vanaf € … tot € … (2020) Vanaf € … tot € … (2021) Vanaf € … tot € … (2022) Totale belasting in 2020 Totale belasting in 2021 Totale belasting in 2022
Vrijstelling € 0 tot € 30.846 € 0 tot € 50.000 € 0 tot € 50.650 Belastingvrij Belastingvrij Belastingvrij
Schijf 1 € 30.846 tot € 103.643 € 50.000 tot € 100.000 € 50.650 tot € 101.300 0,537% 0,589% 0,564%
Schijf 2 € 103.643 tot € 1.036.418 € 100.000 tot € 1.000.000 Van € 101.300 tot € 1.012.350 1,257% 1,395% 1,354%
Schijf 3 € 1.036.418 en meer € 1.000.000 en meer € 1.012.350 en meer 1,584% 1,764% 1,714%
0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,25%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Rekenvoorbeelden belasting op
beleggingen en aandelen 2020, 2021 en 2022

Zoals eerder gesteld, zijn de veranderingen voor fiscaal jaar 2021 goed nieuws voor kleine beleggers en slechter nieuws voor vermogende beleggers. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement en belast dit rendement zwaarder.

Hoeveel ga je betalen in 2021 en 2022? En hoeveel betaal je in 2020 over hetzelfde bedrag? Hieronder vind je een handig overzicht voor verschillende vermogens.

Belasting op vermogen (alleenstaand of per fiscale partner) In 2020 In 2021 In 2022 Verschil tussen 2020 en 2022
€ 100.000 € 371 (0,37%) € 294 (0,29%) € 278 (0,28%) € -93 (-0,09%)
€ 300.000 € 2856 (0,95%) € 3085 (1,03%) € 2975 (0,99%) € 119 (+0,04%)
€ 700.000 € 7879 (1,13%) € 8666 (1,24%) € 8389 (1,20%) € 510 (+0,07%)
€ 1.500.000 € 19.447 (1,30%) € 21.672 (1,44%) € 20.975 (1,40%) € 1528 (+0,10%)

Het Belastingplan 2021 voor vermogensrendementsheffing was ingrijpend, maar het verschil in de belasting blijft beperkt. Bijna één miljoen kleine beleggers en spaarders betalen geen heffing meer. Voor de meeste vermogende Nederlanders bedraagt het verschil ongeveer een tiende van een procent.

Spaar met Raisin

Ben je op zoek naar een rentedragende belegging voor een zeker rendement? In Nederland zijn de rentes nagenoeg nul. Vermogende Nederlanders krijgen soms zelfs met negatieve rente te maken.

Bij Raisin kun je spaarrekeningen uit de hele EU afsluiten. Tot € 100.000 per klant en bank vallen de tegoeden onder een depositogarantiestelsel. Onze rentes liggen zelfs bij korte looptijden veel hoger dan bij Nederlandse grootbanken. Zonder kosten voor spaarders.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Veelgestelde vragen over de belasting op beleggingen en aandelen

Moet ik aandelen opgeven aan de belasting?

Aandelen worden voor de Belastingdienst op dezelfde manier belast als ander vermogen. Dit betekent dat je de marktwaarde van je aandelen op 1 januari van het fiscale jaar op moet geven als vermogen in Box 3. Mits de waarde van de aandelen en je overige vermogen boven de vrijstelling vermogensbelasting (heffingsvrij vermogen) in 2021 of 2022 valt. Het daadwerkelijke rendement dat je op je aandelen en andere beleggingen behaald hebt, is niet van belang. De belastingvoet is enkel afhankelijk van het totale vermogen dat je in een jaar hebt.

Wat is de winstbelasting op aandelen en beleggingsfondsen?

De Belastingdienst hanteert een vast tarief bij het belasten van aandelen. Dit tarief is hoger dan het tarief voor spaargeld, dat voor fiscaal jaar 2022 zelfs negatief wordt. Toch maakt dit voor particuliere spaarders en beleggers niets uit. Niet alleen hanteert de Belastingdienst een fictief rendement bij het berekenen van het rendement, ook doet de Belastingdienst een aanname over wat jij met je vermogen doet. De fiscus gaat ervan uit dat je een deel van je geld op spaarrekeningen aanhoudt en een deel belegt.

Betaal ik belasting als ik aandelen verkoop?

Nee. In Nederland betaal je geen directe winstbelasting. Dit heeft te maken met het fictieve rendement, waarbij jouw winst al aangenomen wordt. Een eventuele daadwerkelijke winst, of een verlies, wordt niet meegenomen. Het geld dat je ontvangt van de verkoop en bijvoorbeeld op een spaarrekening parkeert, moet je in het volgende jaar opgeven als vermogen. Maar je moet ook de marktwaarde van je aandelen als vermogen opgeven, dus netto maakt dit geen verschil.

Hoeveel is de dividendbelasting in 2021 en 2022?

Het standaardbedrag van de dividendbelasting bedraagt 15% in 2021 en 2022. Voor dividenuitkeringen in Box 2 (uit een aanmerkelijk belang) bedraagt dit tarief 26,9%. Dividendbelasting die van particulieren ingehouden wordt (Box 3) kan verrekend worden met de inkomstenbelasting die verschuldigd is. Je moet je beleggingen immers als vermogen in Box 3 opgeven en betaalt dus vermogensrendementsheffing.

Hoe geef ik dividend op bij de inkomstenbelasting?

Zolang je geen inkomsten ontvangt uit een aanmerkelijk belang (Box 2), wat voor verreweg de meeste particulieren geldt, hoef je dividend niet op te geven bij de inkomstenbelasting. Het forfaitair rendement omvat ook dividend. Je kunt de ingehouden dividendbelasting wel inzetten als aftrekpost. Als je wilt weten hoeveel dividendbelasting ingehouden is, kun je jouw broker vragen om de zogenaamde dividendnota.