Belasting op beleggen en aandelen in Box 3

HomeBox 3 belasting › Belasting beleggen

Als belegger krijg je met twee vormen van belasting te maken. Over het vermogen dat je bezit betaal je vermogensrendementsheffing in Box 3. Daarnaast wordt over dividend een bronbelasting ingehouden. Dit kun je in beginsel verrekenen met de vermogensrendementsheffing.

In het kort
  • De belasting op beleggingen en aandelen hangt niet samen met het behaalde rendement
  • Dividendbelasting is een vorm van bronbelasting, en kun je vaak verrekenen met de vermogensrendementsheffing
  • In 2021 gaan vooral kleine spaarders en beleggers er op vooruit, dankzij een hogere vrijstellingsgrens
  • Vermogende spaarders en beleggers gaan meer betalen, al is het verschil niet bijzonder groot

 

Bij het berekenen van vermogensrendementsheffing gebruikt de Belastingdienst een aangenomen rendement. Dit wordt ook wel een fictief of forfaitair rendement genoemd. Het daadwerkelijke rendement van je beleggingen wordt niet meegenomen. Voor 2021 is het systeem flink op de schop genomen.

Wil je weten hoe de belasting precies werkt? En waarom de veranderingen in 2021 goed nieuws zijn voor kleine beleggers en slechter nieuws voor vermogende beleggers? Lees dan verder.

Belasting op beleggen en aandelen in Box 3 – fictief rendement

Of je nu belegt of spaart, voor de Belastingdienst maakt dit niet uit bij het berekenen van je vermogensrendementsheffing. Op iedere schijf van je vermogen wordt een vast, aangenomen rendement toegepast.

Hoe hoger de schijf, hoe hoger het aangenomen deel aan beleggingen/aandelen. Omdat het aangenomen rendement op beleggingen veel hoger is dan op spaargeld, betaal je dus ook meer.

Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Dividendbelasting op beleggen en aandelen

Als een bedrijf dividend uitkeert, wordt hierover dividendbelasting ingehouden. Deze bronbelasting op dividend kun je vaak verrekenen met de vermogensrendementsheffing. 

Dit is bij aandelen vaak eenvoudiger dan bij fondsen. En bij Nederlandse fondsen vaak eenvoudiger dan bij buitenlandse fondsen.

De verrekening dividendbelasting overleg je met je belastingadviseur. Wil je graag weten hoe de vork in de steel zit? Lees dan ons artikel over dividendbelasting op ETF’s:

Dividend-ETF's
Dividend-ETF's

Dividend spreekt beleggers aan. Periodieke winstuitkeringen zonder transactiekosten. Ook bij ETF’s kun je dividend uitbetaald krijgen. Er zijn verschillende producten op de markt die gericht zijn op het maximaliseren van dividend. Heb je hier ook echt wat aan als belegger?

Lees meer

Veranderingen in 2021

Wat betekenen de veranderingen voor beleggers in 2021? Aan de ene kant profiteren beleggers van de hogere vrijstelling op aandelen in Box 3. Aan de andere kant zijn het aangenomen rendement op beleggingen en de belastingvoet gestegen. Hieronder vind je een overzicht met de verschillen:

Belasting op vermogen (alleenstaand of per fiscale partner) Vanaf € … tot € … (2020) Vanaf € … tot € … (2021) Totale belasting in 2020 Totale belasting in 2021
Vrijstelling € 0 tot € 30.846 € 0 tot € 50.000 Belastingvrij Belastingvrij
Schijf 1 € 30.846 tot € 103.643 € 50.000 tot € 100.000 0,537% 0,589%
Schijf 2 € 103.643 tot € 1.036.418 € 100.000 tot € 1.000.000 1,257% 1,395%
Schijf 3 € 1.036.418 en meer € 1.000.000 en meer 1,584% 1,764%

Rekenvoorbeelden belasting 2020-2021

Zoals eerder gesteld, zijn de veranderingen goed nieuws voor kleine beleggers en slechter nieuws voor vermogende beleggers. De Belastingdienst gaat uit van een hoger rendement en belast dit rendement zwaarder.

Hoeveel ga je betalen in 2021? En hoeveel betaal je in 2020 over hetzelfde bedrag? Hieronder vind je een handig overzicht voor verschillende vermogens.

Belasting op vermogen (alleenstaand of per fiscale partner) In 2020 In 2021 Verschil 2021
€ 100.000 € 371 (0,37%) € 294 (0,29%) € -77 (-0,08%)
€ 300.000 € 2.856 (0,95%) € 3.085 (1,03%) € 229 (+0,08%)
€ 700.000 € 7.879 (1,13%) € 8.666 (1,24%) € 787 (+0,11%)
€ 1.500.000 € 19.447 (1,30%) € 21.672 (1,44%) € 2.225 (+0,14%)
Wijzigingen Box 3
Wijzigingen Box 3

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2021 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer

Het Belastingplan 2021 voor vermogensrendementsheffing is ingrijpend, maar het verschil in de belasting blijft beperkt. Bijna één miljoen kleine beleggers en spaarders betalen geen heffing meer. Voor de meeste vermogende Nederlanders bedraagt het verschil ongeveer een tiende van een procent.

Raisin

Ben je op zoek naar een rentedragende belegging voor een zeker rendement? In Nederland zijn de rentes nagenoeg nul. Vermogende Nederlanders krijgen soms zelfs met negatieve rente te maken.

Bij Raisin kun je spaarrekeningen uit de hele EU afsluiten. Tot € 100.000 per klant en bank vallen de tegoeden onder een depositogarantiestelsel. Onze rentes liggen zelfs bij korte looptijden veel hoger dan bij Nederlandse grootbanken. Zonder kosten voor spaarders.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer