Levensverzekering Box 3

HomeBox 3 belasting › Levensverzekering

In dit artikel gaan we in op levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden – overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen. De begrippen kapitaalverzekering en levensverzekering worden nogal eens door elkaar gebruikt. Andere kapitaalverzekeringen, die uitkeren bij leven, bespreken we in ons artikel over kapitaalverzekeringen.

In het kort
  • De begrippen levensverzekering en kapitaalverzekering worden veel door elkaar gebruikt. Dit artikel gaat over verzekeringen die uitkeren bij overlijden
  • Er zijn twee veelvoorkomende levensverzekeringen: overlijdensrisicoverzekeringen en uitvaartverzekeringen
  • Over het algemeen betaal je geen vermogensbelasting op deze verzekeringen, behalve als je kapitaal/premie inlegt met belastingvoordeel
  • Afhankelijk van de relatie tussen de nabestaande en de overledene wordt er wel erfbelasting geheven

Betaal je belasting in Box 3 of zelfs Box 1 over je overlijdensrisicoverzekering? In principe niet. Je bouwt bij verreweg de meeste overlijdensrisicoverzekeringen namelijk geen kapitaal op. Daarom is het ook geen vermogen in Box 3.

De uitkering aan een nabestaande wordt daarnaast niet gezien als inkomen in Box 1. Toch zijn er belastingvraagstukken waar je rekening mee moet houden bij levensverzekeringen.

Soorten levensverzekering

Levensverzekeringen die uitkeren bij overlijden zijn bedoeld om financiële zekerheid te bieden. Een overlijdensrisicoverzekering is bijvoorbeeld vaak verplicht bij het afsluiten van een hypotheek. Dan dekt het verzekerde bedrag de waarde van het huis.

Andere verzekeringen die vaak afgesloten worden zijn uitvaartverzekeringen. Dit is een (kapitaal)verzekering die de kosten van een uitvaart dekt. We nemen beide verzekeringen onder de loep.

Lijfrente of banksparen?
Lijfrente of banksparen?

De opbouwfase is afgesloten. Je lijfrente komt binnenkort vrij. Je hebt nu meer opties dan je denkt. Zo kun je misschien de uitkering nog uitstellen, of je verzekering om laten zetten in een bankrekening. Raisin legt stap voor stap uit wat je opties zijn en waar je allemaal rekening mee moet houden.

Lees meer
Kapitaalverzekeringen in Box 3
Kapitaalverzekeringen in Box 3

Kapitaalverzekeringen keren een vast bedrag op een vast moment uit. In een kapitaalverzekering bouw je vermogen op. Dus valt het in Box 3, toch? Helaas – of gelukkig – is het niet zo eenvoudig. Ontdek wanneer jouw verzekering vrijgesteld is van Box 3 belasting. En of je dan belasting betaalt in Box 1.

Lees meer

Overlijdensrisicoverzekering – belasting

Een overlijdensrisicoverzekering is een klassieke verzekering. Dit betekent dat je een premie betaalt, maar dat deze premie geen kapitaal opbouwt. Net zoals bij een autoverzekering geniet je enkel bescherming wanneer je dit nodig hebt. In dit geval, genieten je nabestaanden van zekerheid indien je zelf komt te overlijden.

Levensverzekering niet aftrekbaar

De premie die je betaalt voor je overlijdensrisicoverzekering is doorgaans niet aftrekbaar in Box 1 van je belastingopgave. Dit is zelfs voordelig, want het betekent ook dat de uitkering niet als inkomen opgegeven hoeft te worden.

Hier zijn uitzonderingen op. Bij sommige periodiek uitkerende nabestaandenverzekeringen kun je de premie aftrekken van de belasting. Zodra je belastingvoordeel geniet, betaal je ook belasting in Box 1.

Levensverzekering valt niet in Box 3

Je overlijdensrisicoverzekering is doorgaans geen vermogen. Er bestaat geen belofte of garantie dat je een bepaald bedrag uitgekeerd krijgt. Uiteindelijk sluit je de verzekering alleen af voor het geval je komt te overlijden.

Een uitzondering hierop zijn overlijdensrisicoverzekeringen met een zogenaamde premiedepot. Dit is een reserve die je uitsluitend opbouwt als je een vaste premie afgesproken hebt met de verzekeraar voor de gehele looptijd van de verzekering

In dit geval informeert je verzekeraar je normaal gesproken over het opgebouwde vermogen. Dit moet je dan bij je vermogen in Box 3 optellen.

Toch belasting betalen?

Afhankelijk van je persoonlijk familiesituatie kan het zijn dat je erfbelasting over de uitkering moet betalen. Na het ontvangen van een grote som geld, kan het ook zijn dat je nabestaande(n) in het daaropvolgende jaar vermogensbelasting moeten betalen.

Spaar ook zelf voor je pensioen

Uitvaartverzekeringen – belasting

Uitvaartverzekeringen zijn doelgebonden verzekeringen. Je kunt de uitkering uitsluitend gebruiken voor een uitvaart. Er zijn verschillende vormen uitvaartverzekering. De meest voorkomende zijn uitvaartverzekeringen die geld uitkeren en uitvaartverzekeringen die in natura uitkeren. 

Een andere manier om een uitvaart te bekostigen, is een uitvaartdeposito. Deze bespreken we in ons artikel over uitvaartdeposito’s.

Uitvaartverzekeringen die natura uitkeren

Voor deze verzekeringen betaal je geen belasting. Je hoeft de forfaitaire economische waarde van de diensten niet in Box 3 bij je vermogen op te tellen. Dit is namelijk een verzekering zonder opgebouwd kapitaal. De premie is niet aftrekbaar.

Uitvaartverzekeringen die geld uitkeren

Dit is een vorm van kapitaalverzekering. Je kunt de ingelegde premie waarmee je kapitaal opbouwt niet van de belasting aftrekken. In beginsel moet je belasting betalen in de vorm van vermogensrendementsheffing. Dit hangt echter van de vorm van de verzekering af. Vraag dit dus altijd na!

Dankzij hoge vrijstellingen vallen deze verzekeringen zelden in Box 3. De vrijstelling voor fiscaal jaar 2021 (en voorlopig 2022) bedraagt € 7.348. Deze vrijstelling staat los van de vaste vermogensvrijstelling. Zolang de waarde in het economische verkeer (let op, dit is niet het verzekerde kapitaal!) van alle polissen samen onder deze grens valt, hoef je het niet op te geven.

Valt de waarde hierboven? Dan moet het gehele bedrag opgegeven worden in Box 3 van je belastingopgave. Dit vermogen geef je dan ieder jaar opnieuw op in je belastingopgave.

Rendement? Raisin!

Of je nu wel of niet vermogensbelasting betaalt, je spaargeld wordt ieder jaar minder waard door inflatie. Vooral nu je geen of nauwelijks rente ontvangt in Nederland.

Raisin brengt Nederlandse spaarders en banken uit de EU samen. Op een veilig en overzichtelijk platform. Zonder kosten voor spaarders en met de veiligheid van een depositogarantiestelsel.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer