Belasting tweede huis – Box 3

Belasting 2e huis in 2021 en 2022

HomeBox 3 belasting › Belasting tweede huis

Je tweede huis wordt gezien als je vermogen. De Belastingdienst gaat ervan uit dat je over dit vermogen rendement behaalt, bijvoorbeeld uit verhuur of in de vorm van waardestijging. Over dit rendement moet je belasting betalen, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Hoe zit het met de belasting op een 2e huis in 2021 en 2022?

In het kort
  • De (over)waarde van een 2e woning geef je meestal op in Box 3
  • Inkomsten uit gebruikelijke, niet-commerciële verhuur hoef je niet extra op te geven
  • Ook een vakantiehuis geef je op in Box 3. Meestal betaal je effectief toch belasting over een vakantiehuis, ondanks een vrijstelling

Doorgaans valt een tweede huis als bezit in Box 3 van je belastingopgave. Een eigen woning valt in Box 1 van de opgave. Zo wordt je tweede woning in Box 3 belast, en niet in Box 1. Hier zijn uitzonderingen op. Bijvoorbeeld bij een (vakantie)huis in het buitenland en commerciële verhuur aan toeristen.

Lees in dit artikel alles over de berekening van de Box 3-belasting en de verschillende regels waar je rekening mee moet houden.

Standaardsituatie – belasting 2e woning in Box 3

Je betaalt belasting over je tweede huis. Bij het bereken van de grondslag sparen en beleggen in Box 3 – het uitgangsbedrag voor de belasting – zijn twee factoren van belang. De WOZ-waarde (buitenlandse 2e woning: vrije verkoopwaarde) van de 2e woning en een mogelijke onderliggende schuld die je hebt afgesloten voor de woning.

De WOZ-waarde van je tweede woning tel je op bij je overige bezittingen in Box 3. Van het totaalbedrag worden je schulden in Box 3 (minus de schuldendrempel) en het vrijstellingsbedrag (heffingsvrij vermogen) afgetrokken. Als je een woning in het buitenland hebt, geef je de ‘vrije verkoopwaarde’ (marktwaarde in onbewoonde staat) van de woning op.

De peildatum voor Box 3 is 1 januari. Voor een tweede huis, is de peildatum 1 januari van het jaar vóór het jaar van de aangfite. Dit betekent dus dat je bijvoorbeeld de waarde op 1 januari 2020 opgeeft als je in 2022 aangifte doet voor het belastingjaar 2021. Voor je aangifte over fiscaal jaar 2022 neem je 1 januari 2021 als peildatum.

Als je een tweede woning in Box 3 opgeeft, heb je ook het recht om de schuld over deze woning op te geven. Zo verlaag je dus je vermogen in Box 3 (de grondslag) en betaal je uiteindelijk minder belasting.

Een nadeel van een tweede woning met hypotheek, is dat je de betaalde hypotheekrente niet van de belasting af kunt trekken. Dit kan alleen in Box 1. Uiteindelijk is dus de overwaarde van je tweede huis doorslaggevend in hoeveel belasting je gaat betalen.

Berekening van de belasting

In Box 3 betaal je een vermogensrendementsheffing. Bij het vaststellen van deze heffing gaat de Belastingdienst uit van een fictief (forfaitair) rendement. Zolang je tweede huis in Box 3 valt, maakt het dus niet uit hoeveel je woning daadwerkelijk oplevert. En ook niet of je het verhuurt en hoeveel huur je daarmee binnenhaalt.

Box 3 is relatief gecompliceerd opgebouwd. In het rekenvoorbeeld hieronder laten we zien hoe de belasting eruit kan zien voor een tweede woning in Box 3. Wil je meer weten over de verschillende schijven van Box 3, het bepalen van de grondslag, het rendement en de wijzigingen in 2021 en 2022? Klik dan op één van de onderstaande artikelen.

Wijzigingen Box 3 in 2022
Wijzigingen Box 3 in 2022

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2022 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer
Grondslag sparen en beleggen
Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2022.

Lees meer
Je hypotheek als schuld in Box 3
Je hypotheek als schuld in Box 3

Verreweg de meeste hypotheken vallen in Box 1. Zo kun je gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Meestal is dit voordelig en verstandig. Maar als je hypotheekrente erg laag is, kun je dan je hypotheekschuld zomaar in Box 3 opgeven? Levert dit dan ook echt wat op? Lees meer!

Lees meer

Rekenvoorbeeld belasting 2e huis voor fiscaal jaar 2021 & 2022

In het onderstaande voorbeeld valt de 2e woning volledig in Box 3. De hypotheek voor het tweede huis is van de belasting aftrekbaar. Daarnaast heeft het echtpaar € 75.000 aan ander vermogen in Box 3, in de vorm van spaargeld en een niet-vrijgestelde kapitaalverzekering.

De WOZ-waarde van de tweede woning was op 1 januari van het voorafgaande jaar € 450.000 en van de hypotheek van € 400.000 is € 100.000 afbetaald. De schuldendrempel voor 2021 en 2022 is (voorlopig) vastgelegd op € 3200, of € 6400 voor fiscale partners. In 2020 was dit € 3100, of € 6200 voor fiscale partners.

Berekening belasting 2e huis in 2021

Bezittingen: overige bezittingen + WOZ-waarde 2e huis = € 75.000 + € 450.000 = € 525.500

Schulden: hypotheek – drempelwaarde schuld = € 300.000 – € 6400 = € 293.600

Vermogen: € 525.000 – € 293.600 = € 231.400

Grondslag sparen en beleggen in 2021: € 231.400 – € 100.000 = € 131.400

Fictieve opbrengst schijf 1 in 2021: € 100.000 * 1,9% = € 1900

Fictieve opbrengst schijf 2 in 2021: € 31.400 * 4,5% = € 1413

Uiteindelijke belasting in 2021: € 3313 * 31% = € 1027

Berekening belasting 2e huis in 2022

Bezittingen: overige bezittingen + WOZ-waarde 2e huis = € 75.000 + € 450.000 = € 525.500

Schulden: hypotheek – drempelwaarde schuld = € 300.000 – € 6400 = € 293.600

Vermogen: € 525.000 – € 293.600 = € 231.400

Grondslag sparen en beleggen 2022: € 231.400 – € 101.300 = € 130.100

Fictieve opbrengst schijf 1 in 2022: € 101.300 * 1,82% = € 1844

Fictieve opbrengst schijf 2 in 2022: € 28.800 * 4,37% = € 1259

Uiteindelijke belasting in 2022: € 3103 * 31% = € 962

Huis verhuren en belasting, zo zit het met belasting op huurinkomsten

Verhuur je een tweede woning? Dan levert dit verder geen ingewikkelde situatie op voor de belasting. Omdat je 2e woning als vermogen in Box 3 valt, hoef je de inkomsten uit verhuur niet op te geven. Je betaalt immers belasting over een aangenomen rendement – de daadwerkelijke opbrengst is niet relevant.

Hier zijn wel voorwaarden aan gesteld. Zodra je een 2e woning verhuurt op de korte termijn én hiernaast diensten levert, kan het dat de verhuur gezien wordt als inkomsten. Dit is vooral het geval als je een bed & breakfast runt of je huis verhuurt via Airbnb en bijvoorbeeld ook schoonmaakt, beddengoed verschoont enz.

Zodra de verhuur van je 2e woning aangemerkt wordt als een commerciële dienst, moet je 70% van de inkomsten meenemen in Box 1 van je belastingaangifte. Dit kan flink oplopen.

Ook bij het verhuren van je eigen huis (dat niet te koop staat) moet je 70% van de inkomsten opgeven in Box 1. Je mag immers ook de hypotheekrente in deze box aftrekken.

0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
100% Online
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
Onbeperkt storten/opnemen v.a. € 1
100% Online
1,50%
p.j.
CiviBank
Italië
Vroegtijdige beëindiging altijd mogelijk
100% Online

Belasting tweede woning in het buitenland

Heb je een tweede woning in het buitenland, bijvoorbeeld een tweede huis in Spanje? Dan moet je dit opgeven als vermogen in Box 3.

Omdat de woning in het buitenland staat, geldt in principe een vrijstelling voor je vakantiehuis in de belastingaangifte. Mits je ook in beginsel inkomstenbelasting moet betalen in het desbetreffende land. Nederland heeft met vele landen afspraken om dubbele belasting te voorkomen.

Of je uiteindelijk ook daadwerkelijk belasting betaalt, is niet belangrijk. Het gaat om de wetgeving van het land waarin het huis staat.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

    Interessante aanbiedingen en promoties

    Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

    Het laatste nieuws en relevante artikelen

Toch belasting betalen?

In de meeste gevallen betaal je uiteindelijk toch belasting over een vakantiewoning. Dit heeft alles te maken met de evenredigheidsmethode

Je mag het belastingaandeel van de vakantiewoning van de volledige heffing aftrekken. Soms zorgt een vakantiewoning er echter voor, dat je in een hogere schijf terechtkomt met een deel van je vermogen. Dan betaal je hierover meer belasting.

De twee onderstaande voorbeelden laten zien hoe dit zit in 2021.

Niels en Manon hebben geen vermogen dat ze in Box 3 op moeten geven in Nederland. Ze hebben een vakantiewoning met een waarde van € 400.000. Over deze vakantiewoning betalen ze voor fiscaal jaar 2021 de volgende belasting:

Grondslag: € 400.000 – € 100.000 (vrijstelling) = € 300.000

Hiervan valt € 100.000 in schijf 1 en € 200.000 in schijf 2. Over schijf 1 betalen ze 0,589% belasting en over schijf 2 1,395%.

Zo komen ze uit op een belasting van € 589 in schijf 1 en € 1395 in schijf 2. Samengerekend € 1984. Hiervan mogen ze het evenredige aandeel van hun vakantiewoning aftrekken. Met de volgende rekensom (aandeel vakantiehuis / totaal vermogen * totale belasting). In dit geval is dit dus € 1984 – (€ 400.000/€ 400.000*€ 1984) = € 0

Omdat ze geen overig vermogen hebben, betalen ze uiteindelijk niet meer belasting.

Jeff en Tim zijn fiscale partners. Ze hebben samen € 100.000 aan vermogen in Nederland en een vakantiehuisje met een waarde van € 300.000. Zonder het vakantiehuisje betalen ze geen belasting, de grondslag is namelijk € 100.000 – € 100.000 = € 0.

Met het vakantiehuisje wordt de grondslag € 300.000. Ook zij betalen dus samengerekend € 1984, net als in het bovenstaande voorbeeld. Nu mogen ze hiervan (€ 300.000/€ 400.000) * € 1984 aftrekken. Dat is € 1488. Ze betalen nu dus € 496 vermogensrendementsheffing.

Omdat hun vermogen door het vakantiehuisje boven de vrijstelling uitkomt, betalen ze alsnog belasting.

Sparen? Raisin!

Ben je het niet eens met de spaartaks? Verbaast over het feit dat je ook in Nederland effectief belasting betaalt over een tweede woning die al in het buitenland belast wordt?

Raisin biedt een gemakkelijke manier om een rente te krijgen die hoger is dan je belastingdruk. Met het online spaarplatform van Raisin kun je spaarrekeningen uit de hele EU openen. Met een hoge rente tot 1,50% per jaar, zonder het risico van beleggen. En met de veiligheid van een depositogarantiestelsel tot € 100.000 per klant en bank.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Veelgestelde vragen over een tweede woning en Box 3-belasting

Hoe zit het met de belastingen als ik een tweede huis koop om te verhuren?

Als je een woning aanschaft om te verhuren, betaal je over de huurinkomsten doorgaans geen belasting in 2021 of 2022. Zolang je de woning regulier verhuurt en geen commerciële diensten verleent, valt je tweede woning normaal gesproken in Box 3. De huurinkomsten hoef je dan in 2021 of 2022 niet op te geven in Box 3, omdat de inkomsten al meegenomen worden in het fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert.

Je geeft de WOZ-waarde van de woning op in de belastingaangifte, als vermogen. Als je huurders huurbescherming genieten, daalt de WOZ-waarde een stuk. Je kunt de schuld van je vermogen aftrekken, zolang deze schuld direct samenhangt met de aanschaf van de woning. Je kunt een tweede woning dus als belegging kopen. Dit is niet zonder risico. Er komen daarnaast ook hoge kosten kijken bij het kopen van een tweede woning.

Is een tweede verblijf fiscaal aftrekbaar?

Een schuld die direct samenhangt met een tweede woning, of om een andere reden aangezien wordt als schuld in Box 3, is fiscaal aftrekbaar. Hier moet je wel de schuldendrempel van aftrekken. Omdat je de waarde van een tweede woning op moet geven in Box 3, heb je dus alleen netto aftrek in het geval van onderwaarde.

Hoe zit het met tijdelijke verhuur?

Er is voor de Belastingdienst in beginsel geen verschil tussen tijdelijke verhuur en permanente verhuur met betrekking tot de Box waarin een tweede woning gerekend wordt. Zolang de verhuur niet commercieel is en niet voor toeristische doeleinden, hoef je enkel de WOZ-waarde van de woning in Box 3 op te geven. Verhuur je wel voor toeristische doeleinden? Dan kan het zijn dat de inkomsten uit de verhuur opgegeven moeten worden in Box 1.

Tijdelijke verhuur van je eigen woning levert een andere situatie op. Dit heeft te maken met de indeling van een eigen woning in Box 1. Van de huurinkomsten moet 70% opgegeven worden in Box 1.

Een deel van je huis verhuren en de belasting

Verhuur je slechts een deel van een tweede woning? Dan heeft dit geen invloed op de belastingaangifte, zolang je geen commerciële diensten verleent en niet toeristisch verhuurt. Deze situatie is anders bij het verhuren van een deel van je eigen woning.

Als je, bijvoorbeeld, een kamer in je eigen woning verhuurt, moet de verhuur aan een aantal voorwaarden voldoen – zo mag de verhuur niet van korte duur zijn – om onder de kamerverhuurvrijstelling te vallen. Zolang je onder de maximumhuur valt en aan deze voorwaarden voldoet, hoef je de huurinkomsten niet op te geven. Alle voorwaarden lees je op deze pagina van de Belastingdienst.