Verschil tussen box 1, box 2 en box 3

HomeBox 3 belasting › Verschil box 1 en box 3

Box 1 is gereserveerd voor inkomen uit werk en woning. Box 2 wordt uitsluitend gebruikt voor voordelen uit een aanmerkelijk belang. Hier krijgen de meeste Nederlanders niet mee te maken. In box 3 valt het vermogen dat je bezit. De Belastingdienst belast je inkomen in box 1 en het rendement dat je behaalt met sparen en beleggen in box 3.

In het kort
 • In Box 1 vallen inkomsten uit werk en woning. Zoals je salaris
 • Box 2 is pas van toepassing zodra een persoon 5% of meer van het aandelenkapitaal in een vennootschap of coöperatie bezit
 • Box 3 is gereserveerd voor persoonlijk vermogen, zoals spaargeld, en voor een tweede huis
 • De berekening van belasting in box 1 verschilt sterk van de vermogensrendementsheffing in box 3

 

De belasting in box 1 staat los van de belasting in box 3. De belastingen worden onafhankelijk van elkaar berekend. Als je veel vermogen hebt, maar geen inkomsten, betaal je dus alsnog belasting in box 3. Daarom is het belangrijk om goed te weten welke belastingposten in welke box vallen.

2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,40%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Uitleg box 1

Box 1 is de belastingbox voor je inkomsten uit werk en woning. Welke posten moet je allemaal bij elkaar optellen in deze box en welke posten mag je vervolgens ook weer aftrekken?

Box 1 is gereserveerd voor inkomen uit werk en woning. Dit is salaris, winst behaald uit een onderneming en/of inkomsten behaald als zzp’er. Daarnaast valt ook je eigen woning in box 1 – het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit is een vast percentage van de WOZ-waarde dat bij je inkomsten opgeteld wordt.

Van je inkomsten in Box 1 kun je uitgaven aftrekken. De grootste aftrekpost is voor de meeste Nederlanders de hypotheekrente. Ook reiskosten voor het ov kun je aftrekken in box 1.

Algemeen geldt dus dat in box 1 alles opgegeven wordt wat met je werk of (eigen) woning te maken heeft. Een volledige lijst vind je op de website van de Belastingdienst.

Uitleg box 2

Als je niet zeker weet of je aangifte moet doen in box 2, oftewel of je een aanmerkelijk belang hebt, is het antwoord hoogstwaarschijnlijk nee. Ook als je relatief veel beleggingen doet in de AEX, bijvoorbeeld, moet je vele miljoenen aan aandelen aanhouden voordat je 5% van de aandelen in een bedrijf in handen hebt.

Niet alleen met aandelen kun je een aanmerkelijk belang hebben. Als je minstens 5% van de winstbewijzen, genotsrechten of stemrechten in een vennootschap of ander bedrijf hebt. Doe je geen grote beleggingen in kleinere bedrijven, heb je geen familiebedrijf of andere beleggingsrelatie met een onderneming? Dan hoef je geen aangifte te doen in box 2.

Uitleg box 3

Box 3 is de belastingbox voor vermogen. Er wordt een belasting geheven over het rendement op sparen en beleggen. Welk vermogen moet je allemaal bij elkaar optellen en welke uitgaven en negatieve saldi kun je gebruiken om het vermogen te verlagen?

In box 3 vallen je bezittingen (behalve je eigen woning en roerende goederen zoals een auto). Denk aan spaargeld, maar ook aan niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen en vorderingen tegenover derden.

In box 3 valt ook een woning waar je niet zelf in woont. De WOZ-waarde van de woning is dan bezit in box 3.

 

Van je bezittingen in box 3 kun je vervolgens schulden aftrekken. Bijvoorbeeld negatieve banksaldo’s en een studieschuld die niet meer in een gift omgezet kan worden. Ook een hypotheek van een tweede woning of een hypotheek van een eigen woning die je niet in box 1 op kunt geven, valt doorgaans in box 3.

Voor de volledige lijst van bezittingen en schulden in box 3 kijk je op deze website van de Belastingdienst.

Wijzigingen box 3
Wijzigingen box 3

De nieuwe box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2023 en 2024 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer
Beleggen en aandelen
Beleggen en aandelen

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe zit steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2024? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Grondslag sparen en beleggen
Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2024.

Lees meer

Verschil box 1, box 2 en box 3

Inkomsten worden in Box 1 veel zwaarder belast dan vermogen in box 3. Dit is ook logisch. Als je vermogen ieder jaar met tientallen procenten belast zou worden, heb je na een aantal jaar vrijwel niets meer over.

Een ander belangrijk verschil tussen box 1 en box 3 is het berekenen van de belastinggrondslag. Dit is de maatstaf waarop de uiteindelijke belasting op gebaseerd is.

Verschil belasting box 1 en box 3

In box 1 betaal je een vaste belasting in schijven. Inkomsten tot € 75.518 worden in 2024 belast met 36,97% (2023: tot € 73.032 met 36,93%). Daarna geldt zowel in 2024 als in 2023 het tarief voor de hoogste schijf van 49,50%. Je profiteert echter wel van een aantal heffingskortingen.

In box 3 betaal je belasting over een aangenomen, fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel rendement je daadwerkelijk met je geld behaalt; wel maakt het uit hoeveel geld je daadwerkelijk spaart en hoeveel je belegt. Je betaalt ieder jaar opnieuw vermogensbelasting. Vermogen tot € 57.000 (fiscale partners: € 114.000) is voor 2023 en 2024 vrijgesteld.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

  Interessante aanbiedingen en promoties

  Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

  Het laatste nieuws en relevante artikelen

Bezittingen verplaatsen van box 1 naar box 3?

Het is in principe niet mogelijk om vermogen naar eigen voorkeur tussen de boxen te schuiven. Wel bestaat er vaak onduidelijk in de box waarin een (eigen) woning valt. Als de woning ook je hoofdverblijf is, valt de woning en de hypotheek in box 1. Dit is vaak voordeliger.

Als dit niet het geval is, of als je hypotheek niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, valt je woning in box 3. In dit geval betaal je geen eigenwoningforfait in box 1, maar kun je de hypotheekrente ook niet aftrekken. In sommige gevallen kan dit voordeliger zijn vanwege een lage hypotheekrenteaftrek of hoge schuld. 

Lees ook ons artikel over hypotheken in box 1 en box 3.

Opsomming – verschillen box 1 en box 3

 • Box 1 is voor je inkomen uit salaris en (gebruik van) je eigen woning, box 3 voor vermogen
 • Box 1 en 3 zijn alleen voor persoonlijke inkomsten en persoonlijk vermogen. Aanmerkelijke belangen, bijvoorbeeld in een vennootschap, vallen in box 2
 • Je betaalt in box 1 éénmalig belasting over verdiensten in dat jaar. In box 3 betaal je ieder jaar opnieuw belasting over het vermogen

Tarieven box 1, box 2 en box 3 – 2024, 2023 en de afgelopen jaren

In de onderstaande tabel hebben we de verschillende tarieven in box 1, box 2 en box 3 samengevat voor de afgelopen jaren.

Historische tarieven Box 1 (tot de AOW-leeftijd)

Indeling in schijven Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3 Schijf 4
2024 Schijf 1: tot € 75.518
Schijf 2: Vanaf € 75.518
36,97% 49,50%
2023 Schijf 1: Tot € 73.032
Schijf 2: Vanaf € 73.032
36,93% 49,50% n.v.t n.v.t
2022 Schijf 1: Tot € 69.398
Schijf 2: Vanaf € 69.398
37,07% 49,50% n.v.t n.v.t
2021 Schijf 1: Tot € 68.508
Schijf 2: Vanaf € 68.508
37,10% 49,50% n.v.t n.v.t
2020 Schijf 1: Tot € 68.508
Schijf 2: Vanaf € 68.508
37,35% 49,50% n.v.t n.v.t
2019 Schijf 1: Tot € 20.384
Schijf 2: Vanaf € 20.384 tot € 68.508
Schijf 3: Vanaf € 68.508
36,65% 38,10% 51,75% n.v.t
2018 Schijf 1: Tot € 20.142
Schijf 2: Vanaf € 20.142 tot € 33.994
Schijf 3: Vanaf € 33.994 tot € 68.508
Schijf 4: Vanaf € 68.508
36,55% 40,85% 40,85% 51,95%
2017 Schijf 1: Tot € 19.982
Schijf 2: Vanaf € 19.982 tot € 33.791
Schijf 3: Vanaf € 33.791 tot € 67.072
Schijf 4: Vanaf € 67.072
36,55% 40,80% 40,80% 52,00%

Historische tarieven box 2 en box 3

Tarief Box 2 Tarief Box 3
2024 2 schijven
1e € 67.000 24,5%; daarboven 33%
36%
2023 26,90% 32%
2022 26,90% 31%
2021 26,90% 31%
2020 26,25% 30%
2019 25% 30%
2018 25% 30%
2017 25% 30%
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Spaar met Raisin