Verschil tussen Box 1 en Box 3

HomeBox 3 belasting › Verschil box 1 en box 3

Box 1 is gereserveerd voor inkomen uit werk en woning. In Box 3 valt het vermogen dat je bezit. De Belastingdienst belast je inkomen in Box 1 en het rendement dat je behaalt met sparen en beleggen in Box 3.

In het kort
  • In Box 1 vallen inkomsten uit werk en woning. Zoals je salaris.
  • Box 3 is gereserveerd voor persoonlijk vermogen, zoals spaargeld, en voor een tweede huis
  • De berekening van belasting in Box 1 verschilt sterk van de vermogensrendementsheffing in Box 3

 

De belasting in Box 1 staat los van de belasting in Box 3. De belastingen worden onafhankelijk van elkaar berekend. Als je veel vermogen hebt, maar geen inkomsten, betaal je dus alsnog belasting in Box 3. Daarom is het belangrijk om goed te weten welke belastingposten in welke box vallen.

Uitleg Box 1

Optellen

Box 1 is gereserveerd voor inkomen uit werk en woning. Dit is salaris, winst behaald uit een onderneming en/of inkomsten behaald als zzp’er. Daarnaast valt ook je eigen woning in Box 1 – het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit is een vast percentage van de WOZ-waarde dat bij je inkomsten opgeteld wordt.

 

Aftrekken

Van je inkomsten in Box 1 kun je vervolgens uitgaven aftrekken. De grootste aftrekpost is voor de meeste Nederlanders de hypotheekrente. Ook reiskosten voor het ov kun je aftrekken in Box 1.

Algemeen geldt dus dat in Box 1 alles opgegeven wordt wat met je werk of (eigen) woning te maken heeft. Een volledige lijst vind je op de website van de Belastingdienst.

Uitleg Box 3

Optellen

Box 3 is de belastingbox voor vermogen. Er wordt een belasting geheven over het rendement op sparen en beleggen. In Box 3 vallen je bezittingen (behalve je eigen woning). Denk aan spaargeld, maar ook aan niet-vrijgestelde kapitaalverzekeringen en vorderingen tegenover derden.

In Box 3 valt ook een woning waar je niet zelf in woont. De WOZ-waarde van de woning is dan bezit in Box 3. 

 

Aftrekken

Van je bezittingen in box 3 kun je vervolgens schulden aftrekken. Bijvoorbeeld negatieve banksaldo’s en een studieschuld die niet meer in een gift omgezet kan worden. Ook een hypotheek van een tweede woning of een hypotheek van een eigen woning die je niet in Box 1 op kunt geven, valt in Box 3.

Voor de volledige lijst van bezittingen en schulden in Box 3 kijk je op deze website.

Wijzigingen Box 3
Wijzigingen Box 3

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2021 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer
Beleggen en aandelen
Beleggen en aandelen

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe zit steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2021? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Grondslag sparen en beleggen
Grondslag sparen en beleggen

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021.

Lees meer

Verschil Box 1 en Box 3

Inkomsten worden in Box 1 veel zwaarder belast dan vermogen in Box 3. Dit is ook logisch. Als je vermogen ieder jaar met tientallen procenten belast zou worden, heb je na een aantal jaar vrijwel niets meer over.

Een ander belangrijk verschil tussen Box 1 en Box 3 is het berekenen van de belastinggrondslag. Dit is de maatstaf waarop de uiteindelijke belasting op gebaseerd is.

 

Verschil belasting Box 1 en Box 3

In Box 1 betaal je een vaste belasting in schijven. Inkomsten tot € 68.507 worden in 2021 belast met 37,10% (2020: 37,35%). Daarna geldt het tarief voor de hoogste schijf van 49,50% (2020: 49,50%). Je profiteert echter wel van een aantal heffingskortingen.

In Box 3 betaal je belasting over een aangenomen, fictief rendement. Het maakt dus niet uit hoeveel rendement je daadwerkelijk met je geld behaalt. Dit bedrag betaal je ieder jaar opnieuw. Vermogen (bezittingen minus schulden) tot € 50.000 (fiscale partners: € 100.000) is in 2021 vrijgesteld.

Ook in Box 3 zijn er verschillende schijven. De maximale effectieve belasting die je over je vermogen betaalt in Box 3 bedraagt in 2021 1,764%. De laagste schijf heeft een belastingvoet van slechts 0,555%.

Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Bezittingen van Box 1 naar Box 3?

Het is in principe niet mogelijk om vermogen naar eigen voorkeur tussen de boxen te schuiven. Wel bestaat er vaak onduidelijk in de box waarin een (eigen) woning valt. Als de woning ook je hoofdverblijf is, valt de woning en de hypotheek in Box 1. Dit is vaak voordeliger.

Als dit niet het geval is, of als je hypotheek niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, valt je woning in Box 3. In dit geval betaal je geen eigenwoningforfait in Box 1, maar kun je de hypotheekrente ook niet aftrekken. Soms is dit voordelig vanwege een lage hypotheekrente aftrek of hoge schuld. 

Hieronder lees je meer over hypotheken in Box 1 en Box 3.

Box 3 Hypotheek
Box 3 Hypotheek

Verreweg de meeste hypotheken vallen in Box 1. Zo kun je gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek. Meestal is dit voordelig en verstandig. Maar als je hypotheekrente erg laag is, kun je dan je hypotheekschuld zomaar in Box 3 opgeven? Levert dit dan ook echt wat op? Lees meer!

Lees meer

Opsomming – verschillen Box 1 en Box 3

  • Box 1 is voor je inkomen uit salaris en (gebruik van) je eigen woning, Box 3 voor vermogen
  • Box 1 en 3 zijn alleen voor persoonlijke inkomsten en persoonlijk vermogen. Aanmerkelijke belangen, bijvoorbeeld in een vennootschap, vallen in Box 2
  • Je betaalt in Box 1 éénmalig belasting over verdiensten in dat jaar. In Box 3 betaal je ieder jaar opnieuw belasting over het vermogen

Raisin – hoge rente om de belasting op te vangen

In 2021 gaat de Belastingdienst ervan uit dat je nog maar 0,03% rente behaalt op je spaargeld. Geen gekke gedachte, nu de rentetarieven in Nederland historisch laag zijn.

In andere EU-landen ontvang je nog wel een aantrekkelijke rente op je spaargeld. Daarnaast valt spaargeld binnen de EU onder een depositogarantiestelsel van het desbetreffende EU-land. Zo zijn tegoeden tot € 100.000 per klant per bank verzekerd.

Met Raisin wordt sparen in de EU eenvoudig. Via een overzichtelijk online platform. Je hoeft je slechts één keer te identificeren en alle documenten zetten wij voor je klaar. Daarnaast is sparen met Raisin helemaal gratis voor spaarders.

Open een depositorekening en begin te sparen met rentes tot 1,50% per jaar!

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Flexibel sparen
Flexibel sparen

Als je flexibel spaart heb je de vrijheid om je geld op te nemen wanneer je wilt. Daarnaast ontvang je bij Raisin ook nog eens een hogere rente dan bij Nederlandse aanbieders. Hoe werkt dit precies en wat zijn de voorwaarden?

Lees meer