Forfaitair rendement (fictief rendement)

HomeBox 3 belasting › Fictief rendement

De Nederlandse vermogensrendementsheffing (‘spaartaks’) werkt op basis van een fictief rendement. Zowel in het oude als het nieuwe stelsel (het overbruggingsstelsel). Dit wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Het bijzondere hieraan is dat de daadwerkelijke opbrengst van je vermogen geen rol speelt.

In het kort
  • Bij forfaitair of fictief rendement maakt de Belastingdienst een aanname over het rendement dat je behaalt
  • Het daadwerkelijk behaalde rendement is niet relevant bij deze vorm van belasting
  • In het nieuwe stelsel, dat voorlopig vanaf fiscaal jaar 2023 tot minstens 2027 van toepassing is, blijft het fictieve rendement intact maar verdwijnt de fictieve verdeling
  • In fiscaal jaar 2022 werd je fictieve rendement onder het oude stelsel en de ‘spaarvariant’ berekend; jij betaalde de meest voordelige som. Vanaf fiscaal jaar 2023 geldt alleen het nieuwe stelsel

Forfaitair rendement is omstreden, maar het maakt je belastingaangifte wel een stuk makkelijker. Je hoeft immers enkel op te geven hoeveel vermogen je in de verschillende categorieën bezit. En niet hoeveel rendement je behaald hebt. Hoe werkt fictief rendement precies en wat zijn de voordelen en nadelen voor spaarders en beleggers?

2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,35%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Fictief rendement/forfaitair rendement – rendementen in 2023 & 2024

2023 2024
Spaargeld 0,92% (nog niet officieel) 1,03% (voorlopig)
Beleggingen/vastgoed 6,17% 6,04%
Schulden 2,46% 2,47%
Belastingtarief 32% 36%
De grondslag in box 3
De grondslag in box 3

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2023 en 2024.

Lees meer
Box 3 – aangifte doen
Box 3 – aangifte doen

Niemand houdt van belastingaangifte doen. Box 3 zorgt daarnaast voor veel verwarring. Betaal je ook belasting als je spaargeld helemaal niets opgeleverd heeft? Welke bezittingen moet ik opgeven en mag ik hier schulden vanaf trekken? Hoe zit het met mijn hypotheek? We helpen je stap voor stap door het proces.

Lees meer
Wijzigingen Box 3 in 2024
Wijzigingen Box 3 in 2024

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2024 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer

Fictief rendement/forfaitair rendement – betekenis/definitie

Het forfaitair rendement (ook wel fictief rendement genoemd) houdt in dat de Belastingdienst een aanname maakt over het rendement dat je behaalt. De belasting wordt bepaald op basis van deze aanname. Zo geldt in box 1 bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde. In box 3 werkt de vermogensrendementsheffing naar een forfaitair principe.

Voor de vermogensrendementsheffing in box 3 maakt het uiteindelijk niets uit wat je met je geld gedaan hebt. Je wordt belast op basis van een veronderstelling over je rendement. In het oude systeem gold: hoe hoger de schijf, hoe meer de Belastingdienst ervan uitgaat dat je belegt. In het nieuwe overbruggingsstelsel wordt gekeken naar de daadwerkelijke verdeling.

Op beleggingen wordt gemiddeld een hoger rendement behaald, dus wordt dit ook hoger belast. Deze nieuwe berekening pakt dus voordelig uit voor spaarders en mensen die weinig beleggen. Al zullen critici zeggen: het maakt het systeem eindelijk wat eerlijker.

Fictief rendement en het nieuwe systeem

De Belastingdienst werkt hard aan een systeem waarin het fictief rendement niet meer gehanteerd wordt, en het daadwerkelijke rendement belast gaat worden. Dit laat in de komende jaren nog op zich wachten.

Tot het zover is, zullen beleggers een goed rendement moeten behalen op hun beleggingen. De Belastingdienst hanteert onder andere het langetermijnrendement op onroerende zaken, het langetermijnrendement op obligaties, en het rendement op aandelen om tot een fictief rendement te komen. Voor 2023 is het aangenomen rendement op beleggingen aldus 6,17%. Hierover betaal je 32% belasting, wat dus neerkomt op iets meer dan 1,97%.

Uiteindelijk zal je belastingvoet over het totale vermogen overigens niet zo hoog uitvallen. Zodra je spaargeld hebt, daalt het gemiddelde rendement per euro. Ook mag je nog altijd schulden boven de schuldendrempel en het heffingsvrij vermogen (2023 en 2024: € 57.000 per fiscale partner) aftrekken van de berekeningsgrondslag.

Depositorekeningen vergelijken
Depositorekeningen vergelijken

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekeningen vergelijken
Spaarrekeningen vergelijken

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer