Forfaitair rendement (fictief rendement)

HomeBox 3 belasting › Fictief rendement

De Nederlandse vermogensrendementsheffing (‘spaartaks’) werkt op basis van een fictief rendement. Zowel in het oude als het nieuwe stelsel (de spaarvariant). Dit wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Het bijzondere hieraan is dat de daadwerkelijke opbrengst van je vermogen geen rol speelt.

In het kort
  • Bij forfaitair of fictief rendement maakt de Belastingdienst een aanname over het rendement dat je behaalt
  • Het daadwerkelijk behaalde rendement is niet relevant bij deze vorm van belasting
  • In het nieuwe stelsel, dat voorlopig vanaf fiscaal jaar 2023 t/m 2025 van toepassing is, blijft het fictieve rendement intact maar verdwijnt de fictieve verdeling
  • Voor fiscaal jaar 2022 wordt je fictieve rendement onder het oude stelsel en de spaarvariant berekend; jij betaalt de meest voordelige som

Forfaitair rendement maakt de belastingaangifte een stuk makkelijker. Voor de belastingaangifte hoef je immers enkel op te geven hoeveel vermogen je bezit. En niet hoeveel rendement je behaald hebt.

Hoe werkt fictief rendement precies en wat zijn de voordelen en nadelen voor spaarders en beleggers?

3,24%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
2,15%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,85%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Fictief rendement/forfaitair rendement – rendementen in 2021 & 2022

2021 2022
Spaargeld 0,01% -0,01%
Beleggingen/vastgoed 5,69% 5,53%
Schulden -2,46% Nog niet bekend
De grondslag in Box 3
De grondslag in Box 3

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021 en 2022.

Lees meer
Box 3 – aangifte doen
Box 3 – aangifte doen

Niemand houdt van belastingaangifte doen. Box 3 zorgt daarnaast voor veel verwarring. Betaal je ook belasting als je spaargeld helemaal niets opgeleverd heeft? Welke bezittingen moet ik opgeven en mag ik hier schulden vanaf trekken? Hoe zit het met mijn hypotheek? We helpen je stap voor stap door het proces.

Lees meer
Wijzigingen Box 3 in 2022
Wijzigingen Box 3 in 2022

De nieuwe Box 3-heffingsregels brengen grote veranderingen met zich mee. Kleine spaarders en beleggers gaan er op vooruit. Zeer vermogende Nederlanders leveren in. Bekijk direct wat de veranderingen in 2022 voor jou inhouden – met het grote overzicht van Raisin.

Lees meer

Fictief rendement/forfaitair rendement – betekenis/definitie

Het forfaitair rendement (ook wel fictief rendement genoemd) houdt in dat de Belastingdienst een aanname maakt over het rendement dat je behaalt. De belasting wordt bepaald op basis van deze aanname. Zo geldt in Box 1 bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde. In Box 3 werkt de vermogensrendementsheffing naar een forfaitair principe.

Voor de vermogensrendementsheffing in Box 3 maakt het uiteindelijk niets uit wat je met je geld gedaan hebt. Je wordt belast op basis van een veronderstelling over je rendement. In het oude systeem gold: hoe hoger de schijf, hoe meer de Belastingdienst ervan uitgaat dat je belegt. In de spaarvariant wordt gekeken naar de daadwerkelijke verdeling.

Op beleggingen wordt gemiddeld een hoger rendement behaald, dus wordt dit ook hoger belast. De spaarvariant pakt dus heel voordelig uit voor spaarders en mensen die weinig beleggen.

Fictief rendement/forfaitair rendement – vermogensmix en schijven

Bij het berekenen van het forfaitair rendement hanteert de Belastingdienst twee componenten. Het rendement uit spaargeld en het rendement uit belegging. Dit is de vermogensmix van het fictieve rendement. Voor zowel het deel aan spaargeld als het deel aan beleggingen geldt een vast fictief rendement.

In het oude systeem verandert de verhouding sparen/beleggen in iedere schijf. De Belastingdienst gaat ervan uit dat vermogende Nederlanders meer beleggen. Beleggers behalen gemiddeld een hoger rendement. Daarom worden hogere schijven dan ook hoger belast.

In de spaarvariant geeft de belastingplichtige aan hoeveel vermogen in spaargeld zit en hoeveel in beleggingen/vastgoed. Dit wordt vervolgens gebruikt om de belasting vast te stellen. Als dit in fiscaal jaar 2022 voordeliger uitpakt, wordt deze verhouding gebruikt.

De vermogensmix in de schijven van het oude systeem is als volgt opgebouwd:

Vermogensmix oud systeem

Verdeling schijven Box 3 Percentage spaargeld Percentage aandelen/beleggingen
Schijf 1 67% 33%
Schijf 2 21% 79%
Schijf 3 0% 100%

Lees nog meer over de vermogensrendementsheffing

Groen beleggen met belastingvoordeel
Groen beleggen met belastingvoordeel

Groen beleggen levert veel belastingvoordeel op. Daarom stelt de Belastingdienst er strenge eisen aan. Mocht je het geluk hebben een erkend beleggingsproduct te vinden, kan het procenten schelen. Maar hoe zit het met? En wanneer is een beleggingsproduct ‘groen’? We hebben alles op een rijtje gezet.

Lees meer
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks
Box 3 – vermogensbelasting/spaartaks

Vind je de spaartaks verwarrend? Vraag je je af welk vermogen je mee moet nemen en welke schulden je af kunt trekken? Wil je weten hoe het zit met belasting op beleggingsrendement. Vind een antwoord op al je vragen op onze Box 3-overzichtspagina, met links naar alle artikelen.

Lees meer
Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2021? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer

Fictief rendement/forfaitair rendement – veranderingen oud systeem in 2021 en 2022

Als we kijken naar het oude systeem, heeft de Belastingdienst voor fiscaal jaar 2021 ingrijpende veranderingen doorgevoerd. In 2022 volgden bescheiden wijzigingen. Interessant is dat de Belastingdienst voor het eerst uitgaat van een negatief gemiddeld rendement op spaargeld.

Hogere vrijstellingen

Een van de belangrijkste veranderingen die in kracht getreden is, is de verhoging van de vrijstellingsgrens, het zogenaamde heffingsvrije vermogen. Voor alleenstaanden bedraagt deze in 2021 € 50.000. Fiscale partners mogen tot € 100.000 aan heffingsvrij vermogen hebben.

Voor fiscaal jaar 2022 werden deze vrijstellingsgrenzen aan de inflatie aangepast. Dankzij een stijging van 1,3% bedraagt de vrijstelling voor 2022 € 50.650 / € 101.300.

Hiernaast werden kleine veranderingen doorgevoerd in de verdeling van de schijven van het oude systeem. Binnen deze schijven blijft het aangenomen percentage spaargeld/aandelen blijft ongewijzigd. Zoals we eerder al schreven, gelden deze schijven alleen als de spaarvariant onvoordeliger uitpakt.

Belasting op fictief rendement naar 31%

Niet alleen de berekening van het fictief rendement is aangepast. Ook de belasting op forfaitair rendement is vanaf 2021 hoger. Van 30% in 2020 naar 31% in 2021. In 2022 blijft de belastingdruk op 31% staan.

Vanaf 2023 gaat de Box 3-belasting weer stapsgewijs omhoog, waarschijnlijk met één procent per jaar, om dan in 2025 op 34% uit te komen.

Nieuwe forfaitaire rendementen

De fictieve rendementen op spaargeld en beleggingen werden voor fiscaal jaar 2021 en 2022 aangepast.

Voor 2022 daalt het rendement op spaargeld voor het eerst in de geschiedenis onder het nulpunt, naar –0,01% (2021: +0,01%). Het rendement op beleggingen wordt verlaagd naar +5,53% (2021: +5,69%)

De schijven van het oude stelsel zijn in 2021 en 2022 als volgt:

Rendementen in de schijven oude stelsel
(2020–2022)

Percentage rendement per schijf van Box 3 2020 2021 2022
Schijf 1 1,79% 1,90% 1,82%
Schijf 2 4,19% 4,50% 4,37%
Schijf 3 5,28% 5,69% 5.53%
Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer