Forfaitair rendement (fictief rendement)

HomeBox 3 belasting › Fictief rendement

De Nederlandse vermogensrendementsheffing (‘spaartaks’) werkt op basis van een fictief rendement. Dit wordt ook wel forfaitair rendement genoemd. Het bijzondere hieraan is dat de daadwerkelijke opbrengst van je spaargeld geen rol speelt.

In het kort
  • Bij forfaitair of fictief rendement maakt de Belastingdienst een aanname over je rendement
  • Het daadwerkelijk behaalde rendement is niet relevant bij deze vorm van belasting
  • Hoe meer vermogen een Nederlander heeft, hoe hoger het aangenomen rendement
  • Voor 2021 heeft de Belastingdienst belangrijke veranderingen doorgevoerd – dit is vooral goed nieuws voor kleine spaarders en beleggers

 

Forfaitair rendement maakt de belastingaangifte een stuk makkelijker. Voor de belastingaangifte hoef je immers enkel op te geven hoeveel vermogen je bezit. En niet hoeveel rendement je behaald hebt. 

Hoe werkt fictief rendement precies en wat zijn de voor- en nadelen voor spaarders en beleggers?

Wat is fictief rendement/forfaitair rendement

Wat betekent forfaitair rendement (ook wel fictief rendement genoemd)? De Belastingdienst maakt in Nederland voor sommige belastingen een aanname over je rendement. Zo geldt in Box 1 bijvoorbeeld het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde. In Box 3 werkt de vermogensrendementsheffing naar een forfaitair principe.

Voor de vermogensrendementsheffing maakt het niets uit wat je met je geld gedaan hebt. Uiteindelijk wordt je belast op basis van een veronderstelling over je rendement. Dit is in Nederland onderverdeeld in drie schijven.

Hoe hoger de schijf, hoe meer de Belastingdienst ervan uitgaat dat je belegt. Op beleggingen wordt gemiddeld een hoger rendement behaald, dus wordt dit ook hoger belast. Deze regeling is vooral voor kleinere spaarders en beleggers voordelig.

Fictief rendement/forfaitair rendement – vermogensmix en schijven

Bij het berekenen van het forfaitair rendement hanteert de Belastingdienst twee componenten. Het rendement uit spaargeld en het rendement uit belegging. Dit is de vermogensmix van het fictieve rendement. Voor zowel het deel aan spaargeld als het deel aan beleggingen geldt een vast fictief rendement.

De verhouding sparen/beleggen verandert in iedere schijf. De Belastingdienst gaat ervan uit dat vermogende Nederlanders meer beleggen. Beleggers behalen gemiddeld een hoger rendement. Daarom worden hogere schijven dan ook hoger belast.

De vermogensmix in de schijven is als volgt opgebouwd:

Verdeling schijven Box 3 Percentage spaargeld Percentage aandelen/beleggingen
Schijf 1 67% 33%
Schijf 2 21% 79%
Schijf 3 0% 100%

Fictief rendement/forfaitair rendement – veranderingen in 2021

Voor 2021 heeft de Belastingdienst ingrijpende veranderingen doorgevoerd.

Hogere vrijstellingen

Een van de belangrijkste veranderingen die in kracht getreden is, is de verhoging van de vrijstellingsgrens. Voor alleenstaanden bedraagt deze in 2021 € 50.000. Fiscale partners mogen tot € 100.000 aan heffingsvrij vermogen hebben.

Hiernaast werden kleine veranderingen doorgevoerd in de verdeling van de schijven. Het aangenomen percentage spaargeld/aandelen blijft ongewijzigd.

Beleggen en aandelen
Beleggen en aandelen

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe zit steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2021? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer

Nieuwe forfaitaire rendementen

De fictieve rendementen op spaargeld en beleggingen zijn aangepast. De Belastingdienst gaat er vanaf 2021 van uit dat het rendement op spaargeld nog maar 0,03% bedraagt (2020: 0,07%). Beleggingen worden zwaarder belast. De schijven zijn in 2021:

Percentage rendement per schijf van Box 3 2020 2021
Schijf 1 1,79% 1,90%
Schijf 2 4,19% 4,50%
Schijf 3 5,28% 5,69%

Belasting op fictief rendement naar 31%

Niet alleen de berekening van het fictief rendement is aangepast. Ook de belasting op forfaitair rendement is vanaf 2021 hoger. Van 30% in 2020 naar 31% in 2021.

Fictief rendement – voordelig?

De vermogensrendementsheffing valt voor kleine spaarders en beleggers niet bijzonder hoog uit. Fiscale partners betalen bijvoorbeeld in 2021 minder dan € 300 per jaar bij een vermogen van anderhalve ton.

Iedereen die onder de vrijstellingsgrens blijft betaalt niets. En deze is in 2021 een stuk hoger geworden. Zodra je meer vermogen opbouwt, wordt het noodzakelijk om rendement te behalen om de belasting op te vangen. En niet alleen fictief waarde op te bouwen, maar ook in de werkelijkheid.

Rendement op spaargeld? Raisin!

Ben je op zoek naar een spaarrekening waarop je nog rendement kunt behalen, zonder het risico van beleggen? Bij Raisin brengen we spaarrekeningen uit de hele EU samen op een platform.

Bij Raisin ontvang je spaarrentes tot 1,50% per jaar. Zo behaal je een rendement dat zelfs een stuk hoger is dan de 0,03% per jaar waar de Belastingdienst van uitgaat.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Flexibel sparen
Flexibel sparen

Als je flexibel spaart heb je de vrijheid om je geld op te nemen wanneer je wilt. Daarnaast ontvang je bij Raisin ook nog eens een hogere rente dan bij Nederlandse aanbieders. Hoe werkt dit precies en wat zijn de voorwaarden?

Lees meer