Schulden in Box 3

HomeBox 3 belasting › Schulden in Box 3

Heb je bezittingen in Box 3? Dan kun je hier schulden tegenoverzetten. Zo verlaag je de grondslag sparen en beleggen en de jaarlijkse vermogensrendementsheffing. De Belastingdienst hanteert duidelijke regels over welke schulden je wel en niet kunt verrekenen in Box 3. Daarnaast kun je alleen schulden aftrekken die boven de drempelwaarde uitkomen.

In het kort
  • Schulden kun je gebruiken om de (grondslag) vermogensrendementsheffing te verlagen
  • Van het totale bedrag van de schuld trek je de schuldendrempel af
  • De schuldendrempel in Box 3 is in 2022 (€ 3200) niet veranderd ten opzichte van 2021
  • (Kinder)alimentatie is doorgaans niet als schuld af te trekken in Box 3

Lees alles over welke schulden je met je bezittingen in Box 3 kunt verrekenen. Leningen en rekenvoorbeelden over aflossen behandelen we specifiek in ons artikel over leningen in Box 3. Hier gaan we ook dieper in op de studieschuld in Box 3.

Schulden in Box 3 in 2022

Welke schulden kun je opgeven in Box 3? De algemene regel van de Belastingdienst is dat de schuld het vermogen direct moet verlagen. En niet op een andere manier gebruikt wordt voor belastingvoordeel. Daarnaast zijn er regels omtrent bijvoorbeeld de looptijd van de schuld.

Opsomming van schulden

Schuld Aftrekbaar? Voorwaarden?
Negatief saldo bij de bank (ook in het buitenland) Ja
Leningen Ja Looptijd langer dan één jaar. Afhankelijk van het doeleinde van de lening (bijvoorbeeld voor een consumptiegoed)
Studieschuld Ja Alleen als de schuld niet meer in een gift omgezet kan worden
Hypotheek en andere schulden voor financiering van onroerend goed Ja Alleen als de hypotheek/schuld niet bedoeld is voor een eigen woning (eigenwoningschuld alleen in Box 3 tegen bepaalde voorwaarden)
Terugbetalen van toeslagen/persoonsgebonden budget/levenlanglerenkrediet Ja
Erfbelasting Ja In het jaar van de belasting
Schenkingen op papier Ja
Schulden die je niet op kunt eisen als langstlevende echtgenoot Nee
Schulden/leningen met lopende termijnen korter dan 1 jaar Nee
(Kinder)alimentatie of schulden vanwege een achterstand in (kinder)alimentatie Nee Onder voorwaarden aftrekbaar in Box 1. Vanaf 2016 niet meer in Box 3. Lees hieronder

(Kinder)alimentatie als schuld in Box 3

Er bestaat veel verwarring over schulden uit (kinder)alimentatie. Kun je deze aftrekken in Box 3? Kort gezegd was dit in 2015 en 2016 nog het geval. Sindsdien wordt het door de Belastingdienst niet meer als schuld aangezien.

Hier zijn uitzonderingen op. Zo kun je hypotheekschulden van een woning die je met een ex-partner gekocht hebt, maar waar je zelf niet in woont, mogelijk in Box 3 opgeven. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,25%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Drempel schulden Box 3 – 2022 (en 2021)

Bezittingen worden tot de vrijstellingsgrens vrijgesteld van belasting. Op dezelfde manier kun je enkel schulden opgeven die boven de drempel voor schulden in Box 3 vallen. Je telt alle schulden samen en trekt het drempelbedrag hiervan af.

Voor fiscaal jaar 2021 (en voorlopig 2022) bedraagt de schuldendrempel € 3200, of € 6400 voor fiscale partners. In fiscaal jaar 2020 (en 2019) bedroeg de drempel € 3100/€ 6200.

Sparen met Raisin

Heb je schulden? Dan is het natuurlijk altijd verstandig om af te lossen. Als de rente over de schuld en de vermogensrendementsheffing samen hoger zijn dan het rendement dat je veilig met het geld kunt behalen.

In Box 3 is een bedrag tot € 50.000 vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in 2021. Voor fiscale partners is dit bedrag zelfs dubbel zo hoog.

Met Raisin behaal je rentes tot 1,50% per jaar. Zonder het risico van beleggen – met de veiligheid van een depositogarantiestelsel. Dankzij een overzichtelijk platform en samenwerkingen met partnerbanken uit de hele EU.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer