Schulden in Box 3

HomeBox 3 belasting › Schulden in Box 3

Heb je bezittingen in Box 3? Dan gaat de Belastingdienst ervan uit dat dit je een rendement oplevert. Schulden kun je op twee manieren inzetten om je belastingheffing te verlagen. Niet alleen mag je de fictieve kosten van schulden aftrekken van je rendement, je kunt ook de grondslag sparen en beleggen verlagen.

In het kort
  • Schulden kun je gebruiken om de (grondslag) vermogensrendementsheffing te verlagen
  • Van het totale bedrag van de schuld trek je de schuldendrempel af
  • De schuldendrempel in Box 3 is in 2023 € 3400 (€ 200 hoger ten opzichte van 2022)
  • (Kinder)alimentatie is doorgaans niet als schuld aftrekbaar in Box 3

Lees alles over welke schulden je met je bezittingen in Box 3 kunt verrekenen. Leningen en rekenvoorbeelden over aflossen behandelen we specifiek in ons artikel over leningen in Box 3. Hier gaan we ook dieper in op de studieschuld in Box 3.

2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
4,35%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
4,20%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Schulden in Box 3 in fiscaal jaar 2023 (belastingaangifte van 2024)
uitleg en rekenvoorbeeld

Na de uitspraak van de Hoge Raad over de ontoelaatbaarheid van de Box 3-heffing op basis van fictief rendement, heeft de Belastingdienst een overgangsregeling ingesteld, die tot minstens 2027 in kracht blijft.

Het wordt er allemaal niet eenvoudiger op. Het aangenomen verlies op schulden, met een vast rentetarief, wordt nu gebruikt om het rendement te verlagen. Voorts verlagen schulden de grondslag sparen en beleggen waar het totale rendement op vermogen mee vermenigvuldigd wordt om de totale belasting te bepalen.

In het onderstaande rekenvoorbeeld laten we zien hoe een schuld van € 50.000 zich uitwerkt op de belastingdruk, bij een vermogen van € 100.000 in spaargeld en € 100.000 in beleggingen. In ons geval (met fiscale partners), verlaagt de schuld de totale belasting in Box 3 met € 403.

Rekenvoorbeeld zonder schuld (fiscaal jaar 2023):

Eerst wordt het totale rendement berekend.

Beleggingen = € 100.000 

  • Rendement hierop: € 100.000 x 6,17% = € 6170

Spaargeld = € 100.000

  • Rendement hierop: € 100.000 x 0,01% = € 10

Totaal rendement = € 6170 + € 10 = € 6180


Vervolgens wordt het vermogen gebruikt om het gemiddelde rendement op vermogen te berekenen:

Vermogen = € 200.000

  • Rendement op vermogen = € 6180 / € 200.000 = 3,09%

Dit rendement wordt vermenigvuldigd met de grondslag om tot het totale inkomen uit winst op vermogen te komen, en dit bedrag vermenigvuldigd met de belastingvoet van thans 32%.

Grondslag sparen en beleggen in 2023 = vermogen – heffingsvrij vermogen = € 200.000 – € 114.000 = € 86.000

Winst uit vermogen in 2023: = € 86.000 x 3,09% = € 2657

Uiteindelijke belasting in 2023: € 2657 x 32% = € 850

Rekenvoorbeeld met schuld (fiscaal jaar 2023):

Eerst wordt het totale rendement berekend.

Beleggingen = € 100.000 

  • Rendement hierop: € 100.000 x 6,17% = € 6170

Spaargeld = € 100.000

  • Rendement hierop: € 100.000 x 0,01% = € 10

Totaal rendement = € 5530 + € 0 = € 5530

Hierop worden de schulden in mindering gebracht.

Schulden: schuld – drempelwaarde schuld = € 50.000 – € 6800 = € 43.200

Verlies hierop = € 43.200 x 2,46% = € 1063

Rendement na schulden = € 6180 – € 1063 = € 5117


Vervolgens wordt het vermogen vastgesteld om aan de hand hiervan het rendement op vermogen te berekenen:

Vermogen = bezittingen – aftrekbare schulden = (€ 100.000 + € 100.000) – € 43.200 = € 156.800

Rendement op vermogen = € 5117 / € 156.800 = 3,2634%


Dit rendement wordt vermenigvuldigd met de grondslag om tot het totale inkomen uit winst op vermogen te komen, en dit bedrag vermenigvuldigd met de belastingvoet van thans 32%.

Grondslag sparen en beleggen in 2023 = vermogen (minus schulden boven de schuldendrempel) – heffingsvrij vermogen = € 156.800 – € 114.000 = € 42.800

Winst uit vermogen in 2023: = € 42.800 x 3,2634% = € 1397

Uiteindelijke belasting in 2023: € 1397 x 32% = € 447

Schulden in Box 3 in 2024 (fiscaal jaar 2023)

Welke schulden kun je opgeven in Box 3? De algemene regel van de Belastingdienst is dat de schuld het vermogen direct moet verlagen. En niet op een andere manier gebruikt wordt voor belastingvoordeel. Daarnaast zijn er regels omtrent bijvoorbeeld de looptijd van de schuld.

Opsomming van schulden

Schuld Aftrekbaar? Voorwaarden?
Negatief saldo bij de bank (ook in het buitenland) Ja
Leningen Ja Looptijd langer dan één jaar. Afhankelijk van het doeleinde van de lening (bijvoorbeeld voor een consumptiegoed)
Studieschuld Ja Alleen als de schuld niet meer in een gift omgezet kan worden
Hypotheek en andere schulden voor financiering van onroerend goed Ja Alleen als de hypotheek/schuld niet bedoeld is voor een eigen woning (eigenwoningschuld alleen in Box 3 tegen bepaalde voorwaarden)
Terugbetalen van toeslagen/persoonsgebonden budget/levenlanglerenkrediet Ja
Erfbelasting Ja In het jaar van de belasting
Schenkingen op papier Ja
Schulden die je niet op kunt eisen als langstlevende echtgenoot Nee
Schulden/leningen met lopende termijnen korter dan 1 jaar Nee
(Kinder)alimentatie of schulden vanwege een achterstand in (kinder)alimentatie Nee Onder voorwaarden aftrekbaar in Box 1. Vanaf 2016 niet meer in Box 3. Lees hieronder

(Kinder)alimentatie als schuld in Box 3

Er bestaat veel verwarring over schulden uit (kinder)alimentatie. Kun je deze aftrekken in Box 3? Kort gezegd was dit in 2015 en 2016 nog het geval. Sindsdien wordt het door de Belastingdienst niet meer als schuld aangezien.

Hier zijn uitzonderingen op. Zo kun je hypotheekschulden van een woning die je met een ex-partner gekocht hebt, maar waar je zelf niet in woont, mogelijk in Box 3 opgeven. Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst.

Drempel schulden Box 3 – 2023 (en 2022)

Bezittingen worden tot de vrijstellingsgrens vrijgesteld van belasting. Op dezelfde manier kun je enkel schulden opgeven die boven de drempel voor schulden in Box 3 vallen. Je telt alle schulden samen en trekt het drempelbedrag hiervan af.

Voor fiscaal jaar 2023 bedraagt de schuldendrempel € 3400, of € 6800 voor fiscale partners. In fiscaal jaar 2022 en 2021 bedroeg de drempel € 3200/€ 6400.

Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’. Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer