HomeKennisbank › Netto Contante Waarde

Er zijn verschillende methoden om te bepalen of een investering genoeg rendement oplevert. Een daarvan is het berekenen van de netto contante waarde. Dit wordt bijvoorbeeld door bedrijven en pensioenfondsen gedaan. Ook voor jou kan de NCW-formule interessant zijn, bijvoorbeeld als je wilt berekenen wat de huidige waarde van een toekomstig bedrag is, zoals je opgebouwde pensioen.

In het kort
  • Je kunt de netto contante waarde van een investering berekenen aan de hand van de rentevoet en de tijdsperiode
  • Dit doe je door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten)
  • Een groot voordeel van de NCW-methode is dat deze rekening houdt met de tijdsvoorkeur van geld (door inflatie daalt de waarde, de koopkracht van het geld)
  • Een nadeel is dat je projecten van verschillende groottes niet met elkaar kunt vergelijken

In dit artikel leggen we uit hoe je toekomstige bedragen ‘contant maakt’, hoe je de netto contante waarde van een investering berekent en wat de voor- en nadelen van deze methode zijn.

0,70%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
0,25%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
1,25%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is de netto contante waarde (NCW)?

Wil je weten of een bepaald financieel product voor jou interessant is? Dan kun je de contante waarde berekenen. Je berekent de huidige waarde van een toekomstig bedrag aan de hand van de rentevoet en de tijdsperiode.

Als je over 20 jaar een bedrag van € 50.000 ontvangt, wat is dan de huidige koopkracht van dat bedrag? Dit is een belangrijk inzicht, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een levensverzekering.

Lijfrentes
Lijfrentes

Zodra je een pensioentekort hebt, kun je geld opzijzetten in een lijfrente. Weinig onderwerpen zijn zo belangrijk als je pensioenverzorging. Helaas zijn ook weinig onderwerpen zo ingewikkeld. Lees op onze overzichtspagina’s wat lijfrenten zijn en vind links naar artikelen waarin we in detail ingaan op de verschillende thema’s.

Lees meer
Bancaire lijfrente (banksparen)
Bancaire lijfrente (banksparen)

Ook bij de bank kun je een lijfrente opbouwen. Op een bankspaarrekening staat je geld vast tot je AOW. Daarna wordt het opgespaarde saldo uitgekeerd. Wat zijn de voorwaarden voor banksparen? En hoe zit het met de belastingen? Raisin heeft alles wat je moet weten over banksparen op een rijtje gezet.

Lees meer

De netto contante waarde wordt gebruikt om te bepalen of een investering genoeg rendement oplevert. De netto contante waarde (NCW) bereken je door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten). Een positieve netto contante waarde geeft een winst aan, terwijl een negatieve waarde betekent dat je verlies loopt.

Bij de netto contante waarde gaat het om de som van alle toekomstige geldstromen. Omdat geld in de loop van de tijd minder waard kan worden, wordt er bij de NCW-methode rekening gehouden met de factor tijd. Op deze manier kunnen de effecten van uitgaven en inkomsten die op verschillende tijdstippen plaatsvinden, met elkaar vergeleken worden.

Blijf op de hoogte!

We sturen je (maximaal) eens per week een nieuwsbrief over de volgende thema's:

    Interessante aanbiedingen en promoties

    Exclusieve spaarproducten en (top)rentes op ons spaarplatform

    Het laatste nieuws en relevante artikelen

Contante waarde formule

Bij het berekenen van de contante waarde, maak je de waarde van de bedragen (kosten en opbrengsten) contant, je berekent de huidige waarde. Dit doe je door het bedrag te delen door de disconteringsvoet (rentevoet) ten opzichte van de tijd.

Bij het berekenen van de contante waarde, pas je de volgende formule toe:

CW = TW / ((1+i)^t)

CW = De huidige waarde (van zowel kosten als opbrengsten) 

TW = De toekomstige waarde

i = De disconteringsvoet (rentevoet). Het rentepercentage gedeeld door 100

t = De periode in jaren

De gehanteerde disconteringsvoet bepaalt dus – naast de tijd – de contante waarde van het toekomstige bedrag. Omdat de toekomstige rente- en inflatieontwikkelingen onzeker zijn, is de keuze voor de disconteringsvoet afhankelijk van de omstandigheden. 

Je kunt bij de keuze bijvoorbeeld rekening houden met de verwachte inflatie. Een onderneming zal ook kijken naar de rente die de bank rekent voor bedrijfskredieten. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de contante waarde beïnvloed wordt door de keuze van de disconteringsvoet

Je berekent eerst per jaar de contante waarde van de kosten en de opbrengsten. Voor het berekenen van de netto contante waarde trek je vervolgens de totale contante kosten van de contante opbrengsten af

De (netto) contante waarde berekenen

Hieronder geven we je twee rekenvoorbeelden. Het eerste voorbeeld laat zien hoe je een toekomstig bedrag ‘contant kunt maken’, hoe je dus berekent wat het bedrag nu waard is. In het tweede voorbeeld leggen we uit hoe je de NCW-formule toepast om te bepalen of een investering genoeg rendement oplevert.

CW berekening – voorbeeld pensioen sparen

Als je gaat sparen voor je pensioen is het goed om je te realiseren dat je met het bedrag dat in de toekomst op je rekening staat, minder producten en diensten af kunt nemen dan nu. Je zult dus meer moeten sparen om dezelfde koopkracht in de toekomst te behouden. 

Als je bijvoorbeeld over 10 jaar met pensioen gaat en dan een bedrag van € 120.000 op een bankspaarrekening opgebouwd hebt, kun je berekenen wat de huidige waarde en koopkracht van die € 120.000 is. Als je uitgaat van een inflatiepercentage van 2%, kun je de contante waarde van je gespaarde pensioengeld als volgt berekenen:

Contante waarde = € 120.000 / (1,02^10) = € 98.442

Door de inflatie neemt je koopkracht in de toekomst af. Het kan dus zijn dat je extra moet sparen om jouw beoogde bedrag te realiseren. Raisin heeft voor je op een rijtje gezet hoe je slim voor aanvullend pensioen zorgt:

Sparen voor je pensioen
Sparen voor je pensioen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Hoeveel pensioen heb je nodig?
Hoeveel pensioen heb je nodig?

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer

NCW berekening – voorbeeld bij een investering

Om te bepalen of een bepaalde investering genoeg rendement gaat opleveren, bereken je de netto contante waarde als volgt.

Stel dat je de volgende bedragen moet investeren:

Jaar 0: € 10.000

Jaar 2: € 10.000

 

Waarbij de uitbetalingen als volgt zijn:

Jaar 5: € 12.500

Jaar 10: € 12.500

 

Op het eerste gezicht lijkt dit een goede investering met een positief rendement. Maar is dit ook zo als je er vanuit gaat dat de disconteringsvoet 4% bedraagt?

Jaar 0: Contante waarde = € 10.000

Jaar 2: Contante waarde = € 10.000 / ((1,04)^2) = € 9.245

De totale contante kosten bedragen € 19.245.

 

De contante opbrengsten bereken je zo:

Voor jaar 5: € 12.500 / ((1,04)^5) = € 10.274,09

Voor jaar 10: € 12.500 / ((1,04)^10) = € 8.444,55

De totale contante opbrengsten bedragen: € 18.718,64.

De netto contante waarde is dus € 18.718,64 – € 19.615,38 = – € 896,74. Met andere woorden: deze investering leidt tot een negatief rendement en je kunt beter voor een alternatief kiezen.

NCW – voordelen en nadelen

Uit bovenstaande rekenvoorbeelden komt ook een van de nadelen van de NCW naar voren: doordat de bedragen absoluut zijn, is het niet mogelijk om projecten van verschillende groottes met elkaar te vergelijken.

In de onderstaande tabel hebben we alle voor- en nadelen voor je op een rijtje gezet:

Netto Contante Waarde – voordelen en nadelen

Voordelen - Houdt rekening met de tijdsvoorkeur van geld
- Gemakkelijk te berekenen
Nadelen - Onzekerheid over de disconteringsvoet bij investeringen in de verre toekomst
- Niet mogelijk om projecten van verschillende groottes te vergelijken
- Houdt geen rekening met verborgen kosten

Omdat de NCW-methode zowel voor- als nadelen heeft, is het verstandig om meerdere methoden te combineren om te bepalen of een investering rendabel is.

Om het resultaat van een belegging te bepalen kun je het rendement berekenen. Daarnaast kun je ook de Return on investment (ROI) berekenen, dit hangt nauw samen met rendement. ROI wordt breder gebruikt om het rendement van verschillende soorten investeringen te berekenen. Klik op een van onderstaande infocards als je wilt weten hoe je het rendement en ROI kunt berekenen.

Een andere methode om te bepalen of een investering interessant is, is het berekenen van de terugverdienperiode. In tegenstelling tot de NCW-formule, houdt deze methode geen rekening met de tijdsvoorkeur van geld maar de berekening is wel een stuk eenvoudiger: