De netto contante waarde

Wat betekent het en hoe bereken je het?

HomeKennisbank › Netto Contante Waarde

Er zijn verschillende methoden om de rentabiliteit van een investering te bepalen. Eén van die manieren is het berekenen van de netto contante waarde (NCW). Dit wordt bijvoorbeeld door bedrijven en pensioenfondsen gedaan. Ook voor jou kan de NCW-formule interessant zijn, bijvoorbeeld als je wil berekenen wat de huidige waarde van een toekomstig bedrag is, zoals je opgebouwde pensioen.

In het kort
  • Je kunt de netto contante waarde van een investering berekenen aan de hand van de rentevoet en de tijdsperiode
  • Dit doe je door de contante kosten (huidige waarde van toekomstige kosten) af te trekken van de contante opbrengsten (huidige waarde van toekomstige opbrengsten)
  • Een groot voordeel van de NCW-methode is dat deze rekening houdt met de tijdsvoorkeur van geld (door inflatie daalt de waarde en de koopkracht)
  • Een nadeel is dat je projecten van verschillende groottes niet met elkaar kunt vergelijken

Hier leggen we uit hoe je toekomstige bedragen ‘contant maakt’, hoe je de netto contante waarde van een investering en zo ook het rendement berekent en wat de voor- en nadelen van deze methode zijn.

3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,00%
p.j.
Privatbanka
Slowakije
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is de netto contante waarde (NCW)?

De netto contante waarde (NCW) is een financiële maatstaf die wordt gebruikt om de huidige waarde van toekomstige kasstromen te bepalen. Het geeft aan hoeveel een investering of project vandaag waard is, rekening houdend met alle kosten en opbrengsten in de toekomst, nadat deze zijn omgerekend naar de huidige waarde. Een positieve NCW geeft aan dat het project of de investering waarschijnlijk winstgevend zal zijn, terwijl een negatieve NCW wijst op een verliesgevende situatie.

Bij de netto contante waarde gaat het om de som van alle toekomstige geldstromen. Omdat geld in de loop van de tijd minder waard kan worden, wordt er bij de NCW-methode rekening gehouden met de factor tijd. Op deze manier kunnen de effecten van uitgaven en inkomsten die op verschillende tijdstippen plaatsvinden, met elkaar vergeleken worden.


Wil je weten of een bepaald financieel product voor jou interessant is? Dan kun je dus de contante waarde berekenen. Je berekent de huidige waarde van een toekomstig bedrag aan de hand van de rentevoet en de tijdsperiode.

Als je over 20 jaar een bedrag van € 50.000 ontvangt, wat is dan de huidige koopkracht van dat bedrag? Dit is een belangrijk inzicht, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een levensverzekering.

Lijfrentes
Lijfrentes

Zodra je een pensioentekort hebt, kun je geld opzijzetten in een lijfrente. Weinig onderwerpen zijn zo belangrijk als je pensioenverzorging. Helaas zijn ook weinig onderwerpen zo ingewikkeld. Lees op onze overzichtspagina’s wat lijfrenten zijn en vind links naar artikelen waarin we in detail ingaan op de verschillende thema’s.

Lees meer
Bancaire lijfrente (banksparen)
Bancaire lijfrente (banksparen)

Ook bij de bank kun je een lijfrente opbouwen. Op een bankspaarrekening staat je geld vast tot je AOW. Daarna wordt het opgespaarde saldo uitgekeerd. Wat zijn de voorwaarden voor banksparen? En hoe zit het met de belastingen? Raisin heeft alles wat je moet weten over banksparen op een rijtje gezet.

Lees meer
Je pensioen afkopen – verstandig?
Je pensioen afkopen – verstandig?

Heb je bij verschillende werkgevers verschillende (kleine) pensioenen opgebouwd? Of een lijfrente openstaan en geld nodig? Dan kun je er soms voor kiezen om je pensioen af te kopen. Hier gelden strenge voorwaarden voor. Hier vind je informatie over het afkopen van je pensioen, de belastingen en meer.

Lees meer

Contante waarde berekenen:
formule

Bij het berekenen van de contante waarde, maak je de waarde van de bedragen (kosten en opbrengsten) contant, je berekent de huidige waarde. Dit doe je door het bedrag te delen door de disconteringsvoet (rentevoet) ten opzichte van de tijd.

Bij het berekenen van de contante waarde, pas je de volgende formule toe. Met deze formule is de netto contante waarde ook makkelijk te berekenen in Excel of vergelijkbare tools:

CW = TW / ((1+ i)^t)

CW = De huidige waarde (van zowel kosten als opbrengsten) 

TW = De toekomstige waarde

i = De disconteringsvoet (rentevoet). Het rentepercentage gedeeld door 100

t = De periode in jaren

De gehanteerde verdiscontering (disconteringsvoet) bepaalt dus – naast de tijd – de contante waarde van het toekomstige bedrag. Omdat de toekomstige rente- en inflatieontwikkelingen onzeker zijn, is de keuze voor de discontovoet afhankelijk van de omstandigheden. 

Je kunt bij de keuze bijvoorbeeld rekening houden met de verwachte inflatie. Een onderneming zal ook kijken naar de rente die de bank rekent voor bedrijfskredieten. Het is belangrijk om rekening te houden met het feit dat de contante waarde beïnvloed wordt door de keuze van de verdiscontering.

Je berekent eerst per jaar de contante waarde van de kosten en de opbrengsten. Voor het berekenen van de netto contante (eind)waarde trek je vervolgens de totale contante kosten van de contante opbrengsten af.

Sparen voor je pensioen
Sparen voor je pensioen

Een pensioengat overkomt veel mensen. Op jongere leeftijd denk je niet graag over je pensioen na. Toch is het niet altijd makkelijk om een gezond pensioen op te bouwen tijdens je werkende leven. Is het handig om zelf pensioen op te bouwen en geld opzij te zetten?

Lees meer
Hoeveel pensioen heb je nodig?
Hoeveel pensioen heb je nodig?

Heb je een pensioengat? Om deze vraag te beantwoorden, moet je eerst weten hoeveel pensioen je op moet bouwen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. Inflatie, rendement op rendement en rente op rente spelen een belangrijke rol in het berekenen van je pensioenbedrag. Volg ons stappenplan om te berekenen hoeveel jij nodig hebt.

Lees meer
Je pensioen afkopen – verstandig?
Je pensioen afkopen – verstandig?

Heb je bij verschillende werkgevers verschillende (kleine) pensioenen opgebouwd? Of een lijfrente openstaan en geld nodig? Dan kun je er soms voor kiezen om je pensioen af te kopen. Hier gelden strenge voorwaarden voor. Hier vind je informatie over het afkopen van je pensioen, de belastingen en meer.

Lees meer

De (netto) contante waarde berekenen
rekenvoorbeelden

Hieronder geven we je twee rekenvoorbeelden. Het eerste voorbeeld laat zien hoe je een toekomstig bedrag ‘contant kunt maken’, hoe je dus berekent wat het bedrag nu waard is. In het tweede voorbeeld leggen we uit hoe je de NCW-formule toepast om te bepalen of een investering genoeg rendement oplevert.

CW berekening – voorbeeld pensioen sparen

Als je gaat sparen voor je pensioen is het goed om je te realiseren dat je met het bedrag dat in de toekomst op je rekening staat, minder producten en diensten af kunt nemen dan nu. Je zult dus meer moeten sparen om dezelfde koopkracht in de toekomst te behouden. 

Als je bijvoorbeeld over 10 jaar met pensioen gaat en dan een bedrag van € 120.000 op een bankspaarrekening opgebouwd hebt, kun je berekenen wat de huidige waarde en koopkracht van die € 120.000 is. Als je uitgaat van een inflatiepercentage van 2%, kun je de contante waarde van je gespaarde pensioengeld als volgt berekenen:

Contante waarde = € 120.000 / (1,02^10) = € 98.442

Door de inflatie neemt je koopkracht in de toekomst af. Het kan dus zijn dat je extra moet sparen om jouw beoogde bedrag te realiseren. In een apart artikel hebben we voor je op een rijtje gezet hoe je slim voor aanvullend pensioen zorgt.

NCW berekening – voorbeeld bij een investering

Om te bepalen of een bepaalde investering genoeg rendement gaat opleveren, bereken je de netto contante waarde als volgt.

Stel dat je de volgende bedragen moet investeren:

Jaar 0: € 10.000 / Jaar 2: € 10.000

Waarbij de uitbetalingen als volgt zijn:

Jaar 5: € 12.500 / Jaar 10: € 12.500

Op het eerste gezicht lijkt dit een goede investering met een positief rendement. Maar is dit ook zo als je er vanuit gaat dat de disconteringsvoet 4% bedraagt?

Jaar 0: Contante waarde = € 10.000 / Jaar 2: Contante waarde = € 10.000 / ((1,04)^2) = € 9.245

De totale contante kosten, ofwel de netto uitgaande kasstroom, bedragen € 19.245.

De contante opbrengsten bereken je zo:

Voor jaar 5: € 12.500 / ((1,04)^5) = € 10.274,09 / Voor jaar 10: € 12.500 / ((1,04)^10) = € 8.444,55

De totale contante opbrengsten, ofwel de netto inkomende kasstroom, bedragen € 18.718,64.

De netto contante waarde is dus

€ 18.718,64 – € 19.615,38 = – € 896,74

Met andere woorden: deze investering leidt tot een negatief rendement en je kunt beter voor een alternatief kiezen.

Netto Contante Waarde –
voordelen en nadelen

Voordelen - Houdt rekening met de tijdsvoorkeur van geld
- Gemakkelijk te berekenen
Nadelen - Onzekerheid over de disconteringsvoet bij investeringen in de verre toekomst
- Niet mogelijk om projecten van verschillende groottes te vergelijken
- Houdt geen rekening met verborgen kosten

Uit de rekenvoorbeelden komt ook een van de nadelen van de NCW naar voren: doordat de bedragen absoluut zijn, is het niet mogelijk om projecten van verschillende groottes met elkaar te vergelijken.

Omdat de NCW-methode zowel voor- als nadelen heeft, is het verstandig om meerdere methoden te combineren om te bepalen of een investering rendabel is. Een andere methode om te bepalen of een investering interessant is, is het berekenen van de terugverdienperiode. In tegenstelling tot de NCW-formule, houdt deze methode geen rekening met de tijdsvoorkeur van geld maar de berekening is wel een stuk eenvoudiger:

Om het resultaat van een belegging te bepalen kun je het rendement berekenen. Daarnaast kun je ook de Return on investment (ROI) berekenen, dit hangt nauw samen met rendement. ROI wordt breder gebruikt om het rendement van verschillende soorten investeringen te berekenen. Klik op een van onderstaande infocards als je wilt weten hoe je het rendement en ROI kunt berekenen.

Return on investment – ROI
Return on investment – ROI

De return on investment is een eenvoudige financiële indicator. Je kunt de ROI gebruiken om gemakkelijk resultaten die je behaalt met verschillende investeringsvormen te vergelijken. In deze eenvoud ligt de kracht van de ROI, maar ook een zwakte. Wat zijn de beperkingen en wanneer kun je de ROI goed inzetten?

Lees meer
Hoe bereken je rendement?
Hoe bereken je rendement?

Op zich is het berekenen van rendement niet zo ingewikkeld. Maar hoe zit het met de exacte berekening van geannualiseerd rendement? Of de invloed van inflatie en samengestelde rente op de uiteindelijke opbouw van vermogen? Alle formules en rekenvoorbeeld die je nodig hebt om jouw rendement te berekenen, vind je hier.

Lees meer
Effectieve rente op spaargeld
Effectieve rente op spaargeld

Bij het berekenen van de effectieve rente over je spaargeld, wordt het rente-op-rente effect meegenomen. Als je gaat sparen is het dus ook verstandig om te kijken wanneer en hoe vaak de rente wordt bijgeschreven. In dit artikel vind je een rekenvoorbeeld voor het berekenen van de effectieve rente.

Lees meer

Haal meer uit je spaargeld