Return on investment berekenen

HomeKennisbank › Return on investment

De return on investment (in het Nederlands rendement op investering), of ROI, is een simpele manier om uit te drukken hoe rendabel een investering is. ROI hangt nauw samen met rendement en wordt met een procentwaarde aangegeven.

In het kort
  • De ROI bij beleggen en sparen is hetzelfde als het rendement
  • ROI wordt echter ook breder gebruikt om het rendement van verschillende soorten investeringen te berekenen
  • De return on investment biedt een stabiele basis om verschillende investeringen met elkaar te vergelijken

ROI is een aantrekkelijke indicator. Omdat het relatief eenvoudig te berekenen en gemakkelijk vergelijkbaar is. Hoe bereken je precies ROI en wat zijn de voordelen en nadelen? Vind in dit artikel een uitleg van ROI!

Wat is ROI (return on investment)?

De ROI-waarde geeft de verhouding tussen de winst op een investering en het oorspronkelijke inlegbedrag of -kapitaal aan. Bij beleggingen, is het ingelegde kapitaal de oorspronkelijke waarde van de beleggingen (ingelegd bedrag minus eventuele kosten). Het rendement is de winst over deze beleggingen aan het einde van de periode.

Het ROI-model kan breder gebruikt worden, om bijvoorbeeld ook de winst op andere beleggingssoorten te bekijken. Denk aan onroerend goed. Door de ROI van je beleggingen met onroerend goed te vergelijken, kun je achterhalen welke beleggingsvorm rendabeler geweest is. Deze vergelijkbaarheid is de grote kracht van ROI als een financieel hulpmiddel.

ROI berekenen

Het berekenen van de return on investment is eenvoudig. Je neemt het uiteindelijk opgebouwde kapitaal (Ke) en trekt hier het ingelegde kapitaal (Kb) en alle gemaakte kosten vanaf. Dit is je winst. Deze winst deel je door het ingelegde bedrag. In een formule ziet dat er zo uit.

ROI = (Ke-Kb-kosten)(/Kb)

 

ROI berekening – voorbeeld voor beleggingen

Bij beleggingen worden de (lopende) kosten meestal automatisch van het kapitaal afgetrokken. De formule “(Ke-Kb)/Kb” voor het berekenen van de ROI op beleggingen, is in dit geval hetzelfde als de formule voor het berekenen van het rendement op een belegging.

Heb je voor € 50.000 aan aandelen gekocht, en is je portfolio (verkoopwaarde) later gegroeid naar € 70.000? Dan heb je dus een rendement (op je investering) van (€ 70.000 – € 50.000) / € 50.000 = 40%, of ongeveer 4% geannualiseerd.

ROI berekening – voorbeeld voor onroerend goed

Stel, je investeert in vastgoed en koopt een huis met een waarde van € 300.000. Tien jaar later is dit huis € 500.000 waard. Nu is het berekenen van je ROI ingewikkelder dan bij het berekenen van het rendement op een belegging.

Waarschijnlijk heb je ook kosten gemaakt bij de aanschaf van de woning. En zijn er lopende kosten om rekening mee te houden. Deze verminderen je uiteindelijke winst. Makelaarskosten, eventuele onderhoudskosten, schilderkosten enz. 

Ook van het uiteindelijke verkoopbedrag gaat weer een commissie af. Pas nadat je al deze kosten meegenomen hebt, kun je de ROI van je onroerend goed vergelijken met, bijvoorbeeld, de ROI van je beleggingen.

ROI – voor- en nadelen

In de onderstaande tabel hebben we de voor- en nadelen van de ROI-methode voor je samengevat.

Return on investment – voor- en nadelen

Voordelen - Gemakkelijk te berekenen
- Goede vergelijkbaarheid tussen investeringen
- Duidelijke cijfers om beslissingen mee te maken
Nadelen - Grote investeringen worden hetzelfde beoordeeld als kleinere inversteringen
- Genomen risico’s worden niet beoordeeld
- Focus eerder op korte termijn
- Het is lastig om alle onkosten correct mee te nemen in de berekening

Voordat op basis van ROI goede beslissingen gemaakt kunnen worden, heb je veel gegevens nodig. Bijvoorbeeld alle cijfers van een afdeling over een lange periode. ROI is vooral een eenvoudig hulpmiddel, maar is vanwege deze eenvoud ook beperkt inzetbaar. 

Een rendement van 3% op een riskante belegging is niet altijd beter dan een rendement van 3,66% op een depositorekening bij Raisin.

Profiteer van meer rente op je spaargeld