Rendement berekenen

Ben je benieuwd hoeveel rendement je beleggingen en spaargeld nu eigenlijk opleveren? Of wil je berekenen hoeveel je vermogen gaat groeien bij een bepaald gemiddeld rendement? Op deze pagina nemen we je bij de hand en laten we zien hoe je rendement berekent.

In het kort
  • In dit artikelen geven we je formules voor het berekenen van nominaal rendement, geannualiseerd rendement en reëel rendement
  • Met rekenvoorbeelden helpen we je daarnaast bij het berekenen van je eigen rendement
  • Samengesteld rendement kan een enorm verschil maken bij de aanwas van vermogen, inflatie kan het reële rendement flink verlagen

Rendement is de winst die je behaalt op een belegging. Ook op spaargeld. Het berekenen van rendement, op aandelen bijvoorbeeld, is onmisbaar bij het inschatten van jouw financiële ontwikkeling. Ook het inschatten van het verwachte rendement speelt hierin een belangrijke rol.

Eerst geven we je twee formules om rendement en geannualiseerd rendement te berekenen. Dan laten we zien hoe dit in zijn werk gaat met twee rekenvoorbeelden. Vervolgens lichten we toe hoe belangrijk samengesteld rendement is in het opbouwen van vermogen. En wat voor invloed inflatie heeft op je uiteindelijke rendement.

Rendement berekenen – formules

De standaardformule om rendement te berekenen, gebruikt de waarde van de beleggingen aan het begin (Bb) en de waarde van de beleggingen aan het einde (Be) van een bepaalde periode. Bereken eerst het waardeverschil tussen het bedrag aan het einde en het begin. Daarna deel je het verschil door het beginbedrag en vermenigvuldig je deze waarde met 100 procent.

De bijbehorende formule ziet er als volgt uit:

Rendement = ((Be-Bb)/Bb) × 100%.

Hieronder laten we zien hoe dat er in de praktijk uitziet.

Rendement – rekenvoorbeeld

Johannes spaart en belegt zijn geld. Hij heeft een kwart van zijn spaargeld in een beleggingsfonds gestopt en driekwart op een depositorekening staan. Op 1 januari 2020 had hij € 103.902 op zijn rekening. Op 1 januari 2021 is dit na aftrek van vermogensbelasting en fondskosten gegroeid naar € 104.802.

Het beginbedrag (Bb) van Johannes is € 103.902. Het eindbedrag (Be) € 104.802. Het verschil bedraagt € 104.802 – € 103.902 = € 900. Vervolgens deelt Johannes het verschil van € 900 door € 103.902 = 0,0087. Keer 100% levert dit 0,87% op. Het rendement van Johannes is dus 0,87% in een jaar.

Rendement – geannualiseerd

Rendement wordt doorgaans geannualiseerd. Dit betekent, dat het rendement over een bepaalde periode uitgedrukt wordt in het gemiddelde rendement per jaar. Hoe gaat dit precies in zijn werk? 

De vereenvoudigde methode gebruikt vermenigvuldigen of delen. Heb je een rendement van 20% behaald in 8 jaren? Dan is dat ongeveer 2,5% per jaar. Een rendement van 0,4% in 3 maanden komt overeen met een rendement van 1,6% per jaar.

Bij de precieze formule, deel je de eindwaarde door de beginwaarde. Van dit bedrag neem je de macht 1 gedeeld door het aantal jaren. Hier trek je één van af. Tot slot, vermenigvuldig je het bedrag met 100%.

Geannualiseerd rendement = ((Be/Bb)^(1/aantal jaren)) – 1) × 100%.

Geannualiseerd rendement – rekenvoorbeeld

Johannes begint in mei 2017 met beleggen. Hij legt een bedrag in van € 45.322. In juli 2020 heeft hij € 53.322 op zijn rekening zijn. In dit geval, berekent Johannes het jaarlijkse rendement als volgt. Het aantal jaren bedraagt hier 3,166 (3 jaar plus 2 maanden/12 maanden).

 ((€ 53.322/€ 45.322)^(1/3,166)) – 1) × 100% = 5,27%

Het belang van samengesteld(e) rente/rendement

Samengesteld rendement kan over een langere periode een enorm verschil maken. Maar wat is samengesteld rendement en waarom heeft het zo’n grote invloed op vermogensgroei?

Samengesteld rendement wordt ook wel rendement-op-rendement genoemd. Een soortgelijk concept is rente-op-rente. Samengestelde rente betekent, dat de aangroei van je vermogen op zijn beurt ook weer rendement oplevert. Zo versnelt de aanwas van nieuw rendement.

Vooral bij hogere rendementen/rentes, is dit effect ontzettend belangrijk. Zo belangrijk zelfs, dat het niet overdreven is om te stellen dat het Nederlandse pensioenstelsel, bijvoorbeeld, nooit zou kunnen functioneren zonder dit principe. In de onderstaande tabel vind je een overzicht van de fictieve groei van rendement over een bepaalde periode.

Opbouw van vermogen, inlegbedrag van € 50.000 Bedrag na 15 jaar, zonder samengesteld rendement Bedrag na 15 jaar, met samengesteld rendement* Verschil in opgebouwd vermogen, in %
Jaarlijks rendement van 1% € 57.500 € 58.048 7,3%
Jaarlijks rendement van 3% € 72.500 € 77.898 24%
Jaarlijks rendement van 5% € 87.500 € 103.946 44%
Jaarlijks rendement van 10% € 125.000 € 208.862 112%

* Samengesteld rendement bij jaarlijkse uitkering van rendement

Rendement en inflatie

Bij een rendement van 5% heb je meer dan twee keer zoveel geld op je rekening na 15 jaar. Klinkt te goed om waar te zijn? Dat is het eigenlijk ook. Vanwege inflatie wordt je geld ieder jaar minder waard. Daarom is bij het berekenen van je rendement ook de onderliggende inflatie in dezelfde periode van belang. 

Rendement zonder inflatie noemen we het nominale rendement. Houd je ook rekening met inflatie, dan spreken we van reëel rendement. En dit maakt nogal een verschil, zoals je in de onderstaande tabel kunt zien.

Opbouw van vermogen, inlegbedrag van € 50.000 Bedrag na 15 jaar, nominaal rendement (met samengesteld rendement) Bedrag na 15 jaar, gecorrigeerd voor een inflatie van 1,5% Verschil in het uiteindelijke vermogen, in %
Jaarlijks rendement van 1% € 58.048 € 46.430 -20%
Jaarlijks rendement van 3% € 77.898 € 62.307 -20%
Jaarlijks rendement van 5% € 103.946 € 83.142 -20%
Jaarlijks rendement van 10% € 208.862 € 167.059 -20%

Het maakt niet uit hoeveel procent rente je behaalt. Uiteindelijk is hetzelfde bedrag met een inflatie van 1,5% na 15 jaar 20% minder waard. Wil je zelf het reële rendement berekenen? Dan kun je de volgende formule gebruiken:

Reël rendement (versimpeld) = nominaal rendement-inflatie

Reëel rendement (exact) = (((geannualiseerd rendement^aantal jaren)/(inflatie^aantal jaren)). Bijvoorbeeld ((1,03^15)/^(1,015^15)-1) * 100% = 0,246 = 24,6%.

Wil je meer weten over het verschil tussen de verschillende vormen van rendement/rente. Klik dan op de onderstaande infocards.

Raisin – rendement op je rekening

Spaargeld is en blijft de hoeksteen van iedere gezonde financiële strategie. Beleggen is niet voor iedereen weggelegd, en alles beleggen is zelfs voor vrijwel niemand weggelegd. Via Raisin vind je nog hoge rentes. Je buffer kun je bij ons in een dagelijks opvraagbare spaarrekening parkeren (rentes tot 0,15%). Geld dat je langer opzij kunt zetten, in depositorekeningen (rentes tot 1,5%).

Spaarrekening
Spaarrekening

Zoals alle andere volwassenen hebben studenten een betaalrekening nodig. Daarnaast bieden verschillende banken ook een studenten spaarrekening aan. Raisin heeft uitgezocht of deze echt aantrekkelijker zijn dan andere spaaropties.

Lees meer
Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer