Wat is rendement?

HomeKennisbank › Rendement

Rendement is het resultaat dat je behaalt met een belegging. Dit kan bijvoorbeeld het rendement op een aandeel, fonds of ook op je spaargeld zijn. Het rendement wordt uitgedrukt in een percentage. Een rendement van 5%, betekent bijvoorbeeld dat je het oorspronkelijk ingelegde bedrag plus 5% op je rekening hebt staan.

In het kort
  • Het rendement bereken je door het bedrag aan het begin van een periode te vergelijken met het bedrag aan het einde van een periode
  • Rendement en risico zijn nauw verweven. Je kunt doorgaans geen hoog rendement behalen zonder risico’s aan te gaan
  • Spaargeld levert gemiddeld een lager rendement op dan beleggingen, maar je loopt ook een veel lager risico
  • Bij Raisin lopen de rentes op spaarrekeningen op tot 3,60% per jaar

Wat is een gezond rendement op spaargeld en beleggingen? Hoe bereken je rendement? En hoe hangt rendement samen met het risico dat je aan wilt gaan? In dit artikel gaan we dieper op deze vragen in.

Hoe bereken je rendement?

Een rendement wordt per definitie uitgedrukt voor een bepaalde periode. Zo behaal je bijvoorbeeld een rendement per maand, kwartaal of jaar. Wil je het rendement voor een bepaalde periode berekenen? Dan kun je een eenvoudige formule gebruiken.

Rendement in procent = ((Be-Bb)/Bb) × 100%

Be = bedrag aan het einde van de periode
Bb = bedrag aan het begin van de periode

Wil je nog meer te weten komen over het berekenen van rendement? Bijvoorbeeld per jaar of kwartaal? In het onderstaande artikel gaan we hier dieper op in.

Rendement en risico

Rendement en risico hangen met elkaar samen. Als vuistregel geldt, dat hogere risico’s samengaan met een mogelijk hoger rendement. Daarom zijn beleggingsopties met een heel hoog rendement zeker niet voor iedereen geschikt.

In de onderstaande tabel vind je een simpel overzicht van verschillende beleggingsvormen, het te verwachten rendement en de bijbehorende risico’s. Natuurlijk kunnen uiteindelijke resultaten alsnog sterk afwijken van deze inschatting.

Beleggingsvorm Mogelijk rendement Te verwachten risico
Cryptovaluta Zeer hoog Zeer hoog
Andere valuta Laag tot zeer hoog Laag tot zeer hoog
Grondstoffen Laag tot zeer hoog Laag tot zeer hoog
Aandelen van onbekendere bedrijven Middelhoog tot zeer hoog Middelhoog tot zeer hoog
Aandelen van bekende bedrijven Middelhoog Middelhoog
Fondsen Laag-hoog (afhankelijk van de spreiding en de verhouding rentedragende activa-aandelen) Laag-hoog (afhankelijk van de spreiding en de verhouding rentedragende activa-aandelen)
Spaarrekeningen/depositorekeningen/andere rentedragende activa Geen tot laag Zeer laag

Wil je nog meer weten over de verhouding tussen rendement en risico? Klik dan op een van de onderstaande infocards!

Wat is een goed rendement?

Een gezond rendement is een rendement dat bij jou past. Wil je een rendement behalen van 10%? Dan moet je aan de andere kant ook kunnen accepteren dat een rendement van -10% mogelijk is

Bij het bepalen van je gewenste rendement, is het verstandig om met name na te denken over hoeveel geld je ook kunt verliezen. Omdat rendement en risico nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Over het algemeen is een rendement van 1% op je spaarrekening al heel hoog. Een goed rendement bij beleggen is ongeveer 6% per jaar. Dit rendement krijg je nooit cadeau. Hiervoor moet je altijd risico’s aangaan. Hoeveel risico jij wilt nemen, bepaalt hoeveel rendement je uiteindelijk ook kunt behalen.

Rendement en belasting

Rendement is een vorm van inkomen. Hoe zit het dan met de belasting?

De Belastingdienst hanteert in Nederland een fictief rendement. Hierbij gaat de Belastingdienst ervan uit dat vermogende Nederlanders meer geld beleggen dan minder vermogende Nederlanders, en dus een hoger rendement behalen. Minder vermogende Nederlanders sparen gemiddeld een groter deel van hun vermogen.

Het rendement dat je uiteindelijk uit privé-investeringen behaalt, heeft in beginsel geen invloed op hoeveel belasting je betaalt. Alleen het totale vermogen in Box 3 is van belang. Lees meer over de belasting op vermogen in Box 3.

Spaartaks
Spaartaks

Wat verandert er voor spaarders in 2021? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2021.

Lees meer
Fictief rendement
Fictief rendement

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Sparen met rendement – Raisin

Sparen levert gemiddeld minder op dan beleggen. Waarom is het dan toch een goed idee om te blijven sparen?

Met spaargeld vang je de onzekerheid van beleggingen op. Omdat het hogere rendement van beleggingen inherent gepaard gaat met een hoger risico, is ‘alles op zwart’ niet bepaald een goed idee voor de meeste huishoudens.

Als je daarnaast nog een aantrekkelijk rendement (rente) op je spaargeld ontvangt, kun je een gezond rendement bereiken met een verstandig risico. Bij Raisin lopen de rentes op deposito’s tot 3,60% per jaar. Op je vrij opneembare spaargeld kun je bij Raisin profiteren van rentes tot 3,50%. Zo passen de spaarproducten van Raisin perfect bij een intelligent beleggingsprofiel.

Deposito
Deposito

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantie
Depositogarantie

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Spaarrekening
Spaarrekening

Zoals alle andere volwassenen hebben studenten een betaalrekening nodig. Daarnaast bieden verschillende banken ook een studenten spaarrekening aan. Raisin heeft uitgezocht of deze echt aantrekkelijker zijn dan andere spaaropties.

Lees meer