Hoe bereken je de enkelvoudige rente (interest)?

HomeKennisbank › Enkelvoudige rente

Er zijn verschillende manieren om onderscheid te maken tussen de verschillende rentesoorten. Een gangbaar onderscheid is tussen enkelvoudige en samengestelde rente. Hier leggen we je de enkelvoudige interest formule uit en lichten toe wanneer je deze kunt gebruiken. 

In het kort
  • Bij enkelvoudige rente is de rentevergoeding elk jaar gelijk
  • Bij samengestelde rente wordt het rente-op-rente effect wel meegenomen
  • Let ook bij het afsluiten van leningen op dit verschil
2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,35%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is enkelvoudige interest?

Enkelvoudige rente wordt alleen betaald over het beginkapitaal en niet over de (eventuele) opgebouwde rente. Het bedrag dat je aan rente ontvangt is dus elk jaar hetzelfde. Enkelvoudige rente is heel eenvoudig te berekenen met de volgende formule:

ER = B x rp x j

ER = enkelvoudige rente

B = oorspronkelijk gestorte bedrag

rp = rentepercentage

j = aantal jaren

Als je bijvoorbeeld € 10.000 op een spaarrekening stort en je daarover 1,5% enkelvoudige rente ontvangt, heb je na 5 jaar een rente van € 10.000 x 1,5% x 5 = € 750 opgebouwd en staat er dus na 5 jaar een bedrag van € 10.750 op je rekening. Onder de voorwaarden dat je er tussentijds geen geld afhaalt of bijstort en het rentepercentage niet verandert.

Bij samengestelde rente wordt de rente die je elk jaar ontvangt, wél meegerekend voor de daaropvolgende renteperiode. Hierdoor ontstaat een rente-op-rente effect waardoor je spaargeld harder groeit dan bij enkelvoudige rente. Als je wilt weten wat de formule voor samengestelde interest is, klik je op de onderstaande infocard.

Samengestelde rente op spaargeld
Samengestelde rente op spaargeld

Stel, je hebt een spaarrekening en ontvangt rente. Zodra deze rente uitgekeerd is, begin je ook daarop rente te ontvangen. En weer rente op die rente. Enzovoort. Dat is de gemakkelijkste manier om samengestelde rente – of rente op rente – te omschrijven. Samengestelde rente kan een enorm verschil maken bij het opbouwen van vermogen. Lees waarom.

Lees meer

Economen maken daarnaast onderscheid tussen nominale, reële en effectieve rente. De nominale rente is het daadwerkelijk afgesproken rentepercentage. Bij het berekenen van de reële rente, wordt de inflatie meegenomen, en bij de effectieve rente het rente-op-rente effect. Voor meer informatie over deze rentesoorten, klik je op de onderstaande infocards.

Nominale rente op spaargeld
Nominale rente op spaargeld

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? We leggen alles uit wat je moet weten over de nominale rente.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Effectieve rente op spaargeld
Effectieve rente op spaargeld

Bij het berekenen van de effectieve rente over je spaargeld, wordt het rente-op-rente effect meegenomen. Als je gaat sparen is het dus ook verstandig om te kijken wanneer en hoe vaak de rente wordt bijgeschreven. In dit artikel vind je een rekenvoorbeeld voor het berekenen van de effectieve rente.

Lees meer

Enkelvoudige rente in de praktijk

Enkelvoudige rente wordt in de praktijk met name gebruikt voor financiële transacties met een korte looptijd. Maar het kan ook zo zijn dat je je geld voor langere tijd op een spaarrekening zet en dat de bank dan de rente die je jaarlijks ontvangt op een tegenrekening stort. 

Deze enkelvoudige rente staat dus op een andere rekening en daardoor telt de rente niet mee als de bank de jaren daarop opnieuw de rente over je saldo berekent.

Let ook altijd goed op als je een lening afsluit. Of je dan enkelvoudige of samengestelde rente moet betalen, kan zorgen voor een aanzienlijk verschil. Dat dit tot problemen kan leiden, laat dit voorbeeld zien. 

Raisin is altijd transparant over de voorwaarden en de rentepercentages, of je je spaargeld nu voor een korte of langere periode wilt vastzetten. 

Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer