Wat is de effectieve rente?

HomeKennisbank › Effectieve rente

Economen delen rente op verschillende manieren in. Dit betekent dat de rente die je daadwerkelijk ontvangt over je spaargeld kan variëren. Raisin legt je uit wat effectieve rente betekent en wat de verschillen zijn met nominale en reële rente. 

In het kort
  • De effectieve rente neemt het rente-op-rente effect mee
  • De nominale rente is het daadwerkelijk afgesproken en ontvangen rentepercentage
  • De reële rente is de nominale rente min de inflatie
  • Bij het vergelijken van spaarrekeningen moet je ook kijken naar de effectieve rente

Hier leggen we uit wat de verschillende rentevormen betekenen voor het rentepercentage en de waarde van het geld op jouw spaarrekening.

Wat betekent effectieve rente?

De nominale rente is het daadwerkelijk afgesproken en ontvangen rentepercentage. Als je bij een spaarrekening één keer per jaar de rente uitbetaald krijgt, is de nominale spaarrente gelijk aan de effectieve spaarrente. 

Er ontstaat een verschil als er meerdere keren per jaar rente bijgeboekt wordt, bijvoorbeeld per kwartaal. Je effectieve rente is dan hoger door het rente-op-rente-effect. We leggen dit uit aan de hand van een rekenvoorbeeld:

Je hebt € 10.000 aan spaargeld en ontvangt hierop een rente van 1%. Dit rentepercentage is de nominale rente. Aan het eind van het jaar ontvang je € 100 aan rente en staat er 1% meer op je spaarrekening.

Als de rente maar één keer per jaar op je rekening bijgeschreven wordt, is de effectieve rente hetzelfde als de nominale rente. Het bedrag op je rekening is na een jaar gelijk – er staat € 10.100 op je rekening.

Bij een spaarrekening waarbij elk kwartaal de rente bijgeschreven wordt, is de berekening anders: Je hebt € 10.000 aan spaargeld en de nominale rente is 1%. Ieder kwartaal ontvang je opnieuw 0,25% aan rente.

Na het eerste kwartaal krijg je een bedrag van € 25 bijgeschreven. Het saldo is dan € 10.025. Na het tweede kwartaal wordt er € 25,06 aan rente bijgeschreven (0,25% van € 10.025). Het derde kwartaal levert € 25,13 op en het vierde kwartaal € 25,19.

In totaal heb je dan na een jaar € 100,38 aan rente ontvangen. De nominale rente van 1% komt hiermee dan uit op een effectieve rente van 1,0038%, waardoor je aan het eind van het jaar door het rente-op-rente-effect een bedrag hebt van € 10.100,38.

Wat is het verschil tussen effectieve rente, nominale rente en reële rente?

Zoals gezegd is de nominale rente het rentepercentage dat afgesproken is met de bank. Dit geldt niet alleen bij de rente die je ontvangt over spaartegoeden maar ook bij de nominale rente die je betaalt, bijvoorbeeld bij het afsluiten van een hypotheek. 

Doordat je de hypotheeklast per maand vooruit betaalt, is de effectieve rente die je betaalt hoger dan de nominale rente. Als je per jaar zou betalen, zou je nog rente ontvangen hebben op het geld dat die maanden op je spaarrekening had gestaan. Doordat je dit geld misloopt, is de effectieve rente die je betaalt dus hoger dan de afgesproken nominale rente.

Bij de reële rente wordt ook de inflatie meegenomen. Ook al heb je misschien een effectieve rente van 1,0038%, als het inflatiepercentage nog hoger is, is je spaargeld aan het eind van het jaar niet meer waard geworden.

Voor meer informatie over de nominale rente en hoe deze zich sinds het begin van de jaren ‘80 heeft ontwikkeld, de reële rente of de samengestelde rente, klik je op een van de onderstaande infocards.

Profiteer van de hoogste rentes in de EU

Nominale rente
Nominale rente

Zowel bij spaartegoeden als bij hypotheken spreken economen over nominale rente. Maar wat houdt dit precies in? En wat heeft dat voor gevolgen voor jouw spaargeld of je hypotheeklasten? In dit artikel lees je er meer over.

Lees meer
Reële rente op spaargeld
Reële rente op spaargeld

Zolang je geen negatieve rente betaalt, verlies je op z’n minst geen geld. Toch? Helaas is de reële rente niet hetzelfde als de nominale rente. Door inflatie kan je geld zelfs bij een positieve rente ieder jaar minder waard worden. Hoe zit dit precies? Ontdek waarom iedereen (meer) rekening zou moeten houden met de reële rente.

Lees meer
Samengestelde rente op spaargeld
Samengestelde rente op spaargeld

Stel, je hebt een spaarrekening en ontvangt rente. Zodra deze rente uitgekeerd is, begin je ook daarop rente te ontvangen. En weer rente op die rente. Enzovoort. Dat is de gemakkelijkste manier om samengestelde rente – of rente op rente – te omschrijven. Samengestelde rente kan een enorm verschil maken bij het opbouwen van vermogen. Lees waarom.

Lees meer

Effectieve spaarrente op spaarrekeningen vergelijken

Bij het vergelijken van spaarrekeningen moet je dus verder kijken dan alleen de nominale rente. Het gaat er om wat je daadwerkelijk ontvangt: de effectieve spaarrente. Als je gaat sparen is het dus ook verstandig om te kijken wanneer de rente wordt bijgeschreven. Raisin kan je hierbij helpen.

Of je nu naar de nominale of effectieve rente kijkt, belangrijk is dat je altijd een goede rente ontvangt. Raisin biedt spaarrekeningen en termijndeposito’s aan met hoge rentes.