Dividendrendement

HomeKennisbank › Dividendrendement

Ondanks (veel) hogere spaarrentes dan slechts een jaar geleden, levert sparen nog altijd minder rendement op dan beleggen. Als je bereid bent meer risico te lopen, kan het aantrekkelijk zijn om een deel van je geld te beleggen. Als een bedrijf winst uitkeert aan de aandeelhouders, heet dit dividend. Een manier om te bepalen of een bedrijf een goede dividenduitkering op aandelen heeft, is het berekenen van het dividendrendement.  

In het kort
  • Dividendrendement is het rendement op aandelen op basis van het uitgekeerde dividend
  • Bedrijfsaandelen die een hoog dividendrendement combineren met een redelijk stabiele koers kunnen aantrekkelijk zijn
  • De toekomstige dividenduitkering is onzeker; kies altijd voor een weloverwogen beleggingsstrategie.
  • Spaargeld blijft de hoeksteen van ieder verstandig huishoudboekje

Als je een deel van je vermogen wilt gaan beleggen, zijn er verschillende manieren om je strategie te bepalen. Het berekenen van het dividendrendement kan daar een onderdeel van zijn. We leggen je in dit artikel hoe je dit doet en wanneer het relevant is.

3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is dividendrendement?

Dividend is de winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouders. Niet alle ondernemingen keren dividend uit; ze kunnen er bijvoorbeeld ook voor kiezen om (een deel van) de winst te investeren in het bedrijf.

Als je dividend uitgekeerd krijgt, kun je berekenen wat het dividendrendement is. Dit is de verhouding tussen uitgekeerd dividend per aandeel en de koers van het aandeel. Je berekent het rendement per aandeel. 

Houd er hierbij ook rekening mee dat ondernemingen niet alleen jaarlijks dividend uit kunnen keren maar ook bijvoorbeeld per maand of per kwartaal. In dat geval tel je de uitgekeerde bedragen bij elkaar op om het totale jaarlijkse dividend te bepalen en te kunnen vergelijken. 

Wanneer is het dividendrendement relevant?

Het dividendrendement is vooral interessant om aandelen die weinig koerswinst opleveren te beoordelen. Door een hoge payout ratio (het deel van de nettowinst die wordt uitgekeerd aan aandeelhouders) en een redelijk stabiele koers, kunnen deze aandelen toch een aantrekkelijk rendement opleveren. 

Wat is rendement?
Wat is rendement?

Het rendement dat je behaalt, is het extra geld dat je verdient met een investering. Of verliest. Klinkt eenvoudig genoeg, maar wat is nu precies een gezond rendement? Hoe zit het met de verhouding tussen rendement en risico. In dit artikel ervaar je alles wat je moet weten over het concept ‘rendement’.

Lees meer
Return on investment – ROI
Return on investment – ROI

De return on investment is een eenvoudige financiële indicator. Je kunt de ROI gebruiken om gemakkelijk resultaten die je behaalt met verschillende investeringsvormen te vergelijken. In deze eenvoud ligt de kracht van de ROI, maar ook een zwakte. Wat zijn de beperkingen en wanneer kun je de ROI goed inzetten?

Lees meer

Bij deze aandelen vormt het dividendrendement een groot deel van de totale winst (koerswinst/koersverlies + dividend). Dit in tegenstelling tot aandelen waarover ondernemingen weinig of geen dividend uitkeren: deze aandelen moeten het juist hebben van (sterke) koersstijgingen.

Dividendrendement berekenen – formule

Je berekent het dividendrendement eenvoudig met de volgende formule:

Dividendrendement = dividend per aandeel / koers per aandeel x 100%

Stel de koers van een aandeel is € 25 en onderneming X keert een jaarlijks dividend van € 0,75 per aandeel uit. Het dividendrendement is dan:

0,75/25 x 100% = 3%

Onderneming Y keert ook een jaarlijks dividend van € 0,75 per aandeel uit, maar de koers van het aandeel ligt op € 45. Het dividendrendement is dan:

0,75/45 x 100% = 1,67%

Nu kun je het dividendpercentage van de twee ondernemingen met elkaar vergelijken. Het dividendrendement ligt bij onderneming Y dus een stuk lager.

Let wel op: als de vraag toeneemt, zal de koers van de aandelen stijgen, zonder dat betere bedrijfsresultaten daaraan ten grondslag liggen. Tegelijkertijd daalt door de hogere koers het dividendrendement omdat het uitgekeerde bedrag gelijk blijft.

Omdat de toekomstige dividenduitkering onzeker is, is het berekenen van het dividendrendement een momentopname.

Dividendrendement – voor- en nadelen

In de onderstaande tabel hebben we alle voor- en nadelen van de dividendrendementmethode voor je op een rijtje gezet:

Dividendrendement berekenen – voor- en nadelen

Voordelen - Je kunt het rendement op de dividenduitkering van verschillende aandelen vergelijken
- Gemakkelijk te berekenen
Nadelen - De toekomstige dividenduitkering is onzeker
- De berekening is eigenlijk alleen geschikt voor aandelen met een stabiele koers

Risicospreiding: combineer beleggen met sparen

Het uitkeren van dividend beïnvloedt de koers van het aandeel. Bijvoorbeeld: de waarde van een aandeel is op de dag voordat het dividend uitgekeerd wordt € 25. Aan de aandeelhouders die op dat moment aandelen hebben, zal een dividend van € 1 per aandeel uitgekeerd worden. Dan noteert het aandeel ex-dividend en zal de waarde van het aandeel dalen met de hoogte van het dividend en dus een koers noteren van € 24. Beleggers die het aandeel op de ex-dividend datum aanschaffen, hebben geen recht meer op het dividend.

Dus ook als op dit moment het dividendrendement op een aandeel hoger is dan de rente op je spaarrekening, kan dit snel weer veranderen

Het is dus verstandig om dit goed in de gaten te blijven houden en altijd een goed overwogen beleggingsprofiel in combinatie met sparen samen te stellen. En bedenk: aan beleggen is altijd een risico verbonden. Maar je kunt wel maatregelen nemen om de risico’s te beperken.