Vermogensbelasting 2020: Het volledige overzicht

Home › Belasting › Vermogensbelasting 2020

Ieder jaar krijg je met de spaartaks te maken. De zogenaamde vermogensrendementsheffing wordt geheven op het rendement dat je behaalt op spaargeld en beleggingen. Niet op het daadwerkelijke rendement, maar op het fictieve rendement dat de Belastingdienst hanteert. Hoe zit dit in 2020?

In het kort
  • In 2020 valt het vermogen tussen € 30.846 en € 103.643 in schijf 1; schijf 2 gaat van € 103.643 tot € 1.036.418; schijf 3 vanaf € 1.036.418
  • In 2020 wordt een totale belasting van 30% geheven op het fictieve rendement
  • Voor fiscaal jaar 2020 gaat de Belastingdienst uit van totale rendementen van 1,79% over schijf 1, 4,19% in schijf 2 en 5,28% in schijf 3

In dit artikel nemen we je stap voor stap mee door de berekening van de vermogensrendementsheffing in Box 3 voor fiscaal jaar 2020. De spaartaks is namelijk heel eenvoudig – je hoeft alleen maar te weten hoeveel vermogen je hebt om te begrijpen hoe de uiteindelijke belastingdruk tot stand komt.

3,40%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Stap 1 – hoeveel heffingsvrij vermogen in 2020?

Voor het vaststellen van de grondslag sparen en beleggen in 2020 tel je al je vermogen in Box 3 bij elkaar op. Hier trek je alle schulden – die in Box 3 vallen – vanaf. De totale schulden in Box 3 verlaag je met de schuldendrempel van € 3100 die de Belastingdienst voor fiscaal jaar 2020 heeft vastgesteld.

Van dit bedrag trek je vervolgens het heffingsvrij vermogen af. Voor fiscaal jaar 2020 is dit € 30.848, of € 61.696 als je een fiscale partner hebt. Wat overblijft is de zogenaamde grondslag sparen en beleggen. Bedraagt deze nul of is deze negatief? Dan val je onder de grens voor de vermogensbelasting in 2020 en betaal je geen belasting over je vermogen. Het heffingsvrij vermogen is dus tegelijkertijd de drempel van de vermogensbelasting in 2020.

Kom je hier wel boven? Dan moet je voor fiscaal jaar 2020 aangifte vermogensbelasting doen.

Schulden in Box 3
Schulden in Box 3

Box 3 is de belastingbox voor je vermogen. Je mag schulden van je bezittingen aftrekken. Niet alleen negatieve saldo’s op een bankrekening, maar vaak bijvoorbeeld ook je studieschuld of een hypotheek op een tweede huis. Lees alles over schulden en de schuldendrempel in Box 3.

Lees meer
De grondslag in Box 3
De grondslag in Box 3

Bij het berekenen van de vermogensheffing hanteert de Belastingdienst een grondslag. Dit is het bedrag dat boven de vrijstellingsgrens valt. Over de grondslag betaal je belasting in drie schijven. Klinkt eenvoudig – en is het eigenlijk ook. Vooral met het overzicht van Raisin voor 2021.

Lees meer
Fictief rendement in Box 3
Fictief rendement in Box 3

Inkomstenbelasting betaal je over je inkomen. Je vermogensheffing in Box 3 staat los van het rendement dat je behaalt. Een eenvoudige regeling, die vooral voordelig is voor slimme spaarders en beleggers. Lees alles over het fictieve (forfaitaire) rendement bij het berekenen van de vermogensheffing.

Lees meer

Stap 2 – hoe hoog is het berekende rendement in 2020?

Bij het berekenen van de belasting berekent de Belastingdienst eerst het fictieve rendement dat je behaald hebt met je vermogen. Je vermogen wordt hiervoor opgesplitst in twee delen, een spaardeel en een beleggingsdeel.

Hoe hoger je vermogen, hoe meer de Belastingdienst ervan uitgaat dat je belegt. Daarom schuift in iedere schijf de verhouding tussen beleggen en sparen op, van een aangenomen spaardeel van 67%, tot een aangenomen spaardeel van 0%.

Hieronder vind je een overzicht van de belastingschijven zoals de Belastingdienst deze hanteert voor fiscaal jaar 2020.

Belastingschijven Box 3 in 2020

* Fiscale partner? Verdubbel de bedragen Vanaf €* Tot €* Aangenomen spaardeel Aangenomen beleggingsdeel
Schijf 1 € 30.846 € 103.643 67% 33%
Schijf 2 € 103.643 € 1.036.418 21% 79%
Schijf 3 € 1.036.418 geen bovengrens 0% 100%

Het aangenomen (fictieve) rendement bij het berekenen van de belasting over spaargeld bedroeg in 2020 0,07%. Over beleggingen ging de Belastingdienst uit van een rendement van 5,28%. Zo komen we op de volgende aangenomen rendementen en bijbehorende belastingdruk per schijf:

Rendement en belastingdruk Box 3 in 2020

* Fiscale partner? Verdubbel de bedragen Vanaf €* Tot €* Aangenomen rendement Belastingdruk (percentage vermogensbelasting)
Schijf 1 € 30.846 € 103.643 1,789% 0,537%
Schijf 2 € 103.643 € 1.036.418 4,185% 1,255%
Schijf 3 € 1.036.418 geen bovengrens 5,28% 1,584%

In schijf 1 valt de totale belastingdruk nog relatief laag uit, met iets meer dan een half procent. Dit stijgt door de hogere belastingdruk op beleggingen in schijf 3 tot maar liefst iets meer dan anderhalf procent.

Stap 3 – rekenvoorbeelden vermogensbelasting in 2020

Misschien ben je benieuwd hoeveel belasting Nederlanders met verschillende vermogens moesten betalen in 2020. In de onderstaande tabel hebben we de totale belasting in euro voor een aantal vermogens samengevat, met en zonder fiscale partner.

(Gezamelijk) vermogen in 2020 Totale belasting zonder fiscale partner Totale belasting met fiscale partner
€ 40.000 € 49 € 0
€ 80.000 € 263 € 98
€ 150.000 € 972 € 585
€ 300.000 € 2856 € 2469
€ 500.000 € 5368 € 4980
€ 750.000 € 8507 € 8120
€ 1.000.000 € 12.259 € 11.646
€ 2.000.000 € 27.367 € 26.878
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Sparen met Raisin

Het fictieve rendement op spaargeld werd voor fiscaal jaar 2020 vastgezet op 0,07%. Veel Nederlanders zouden al blij zijn als ze überhaupt nog rente zouden krijgen. Sinds 2020 is de gemiddelde rente op spaargeld alsmaar verder gedaald; vrijwel alle banken heffen boven bepaalde bedragen daarnaast negatieve rentes.

Bij Raisin ontvang je nog wel mooie rentes op spaarrekeningen (tot 3,50% per jaar) en depositorekeningen (tot 3,66% per jaar). Zonder het risico van beleggen.