Belasting box 2: Wat is aanmerkelijk belang?

Box 2-tarieven 2023 en 2024

Home › Belasting › Box 2 belasting

Heb je ten minst 5% van een vennootschap (NV, BV, Aktg, Ltd.) in je bezit, alleen of samen of met je fiscaal partner? Of heeft iemand met een bloedverwantschap (rechte lijn) een dergelijk belang? Dan dien je aangifte te doen in box 2 van de belastingopgave. Wat komt hier bij kijken en wat zijn de voordelen? Raisin legt uit

In het kort
  • Een aanmerkelijk belang is een bezit van aandelen, opties of winstbewijzen van een vennootschap of coöperatie van ten minste 5%
  • Box 2 is exclusief voorbehouden voor iedereen die een aanmerkelijk belang (AB) heeft
  • Het belastingtarief op voordelen uit een aanmerkelijk belang (AB) bedraagt in 2023 26,90%
  • Voor 2024 gaat het box 2-systeem op de schop en komen er twee schijven
  • Niet aanmerkelijke belangen vallen onder de spaartaks in box 3

Wat is een aanmerkelijk belang (AB)?

Een aanmerkelijk belang is een bezit van meer dan 5%

Wat is een aanmerkelijk belang? De Belastingdienst definieert een AB als het bezit van minstens 5% van de “aandelen, winstbewijzen, genotsrechten of opties op aandelen” in een vennootschap in Nederland of daarbuiten. Ook een bezit van meer dan 5% in een coöperatie wordt aangemerkt als een aanmerkelijk belang. 

Bij het interpreteren van deze vijf-procent-regel worden ook de relevante aandelen of stemrechten van een fiscaal partner meegenomen. Heb jij of je fiscale partner een bloedverwant in rechte lijn (ouders, (klein)kinderen) met een aanmerkelijk belang? Ook dan worden jouw voordelen hieruit gezien als voordelen uit een AB.

Verreweg de meeste Nederlanders krijgen niet te maken met een AB. Als je een standaard pakket aan aandelen bezit van middelgrote bedrijven en geen (familie)bedrijf hebt, dan worden deze aandelen belast onder de vermogensrendementsheffing in box 3. Ontvang je loon van een nv? Dan maakt het niet uit of je een AB hebt of niet; het loon wordt belast in box 1.

Tarief aanmerkelijk belang (AB) en belasting in box 2

Schijf 1 Schijf 2
Fiscaal jaar 2024 Tot € 67.000: 24,50% Vanaf € 67.000: 33%
Fiscaal jaar 2023 Gehele bedrag: 26,90% Slechts één schijf
Fiscaal jaar 2022 Gehele bedrag: 26,90% Slechts één schijf

Box 2 is de meest eenvoudige box als het gaat om de belasting. De voordelen uit een AB worden direct belast zonder progressie. Het tarief bedraagt in 2023 26,90%. Dit is een lichte verhoging vergeleken met een aantal jaren terug, toen het tarief 25% was.

In fiscaal jaar 2024 geldt een ander belastingtarief op een aanmerkelijk belang. Het box 2-stelsel kent nu twee schijven. Tot € 67.000 (in schijf 1) bedraagt de belasting 24,50%; hierboven (in schijf 2) betaal je 33% belasting.

Heb je in plaats van winst een verlies in box 2? Dan is het onder voorwaarden mogelijk om dit verlies te verrekenen. Dit kan dan uitsluitend met behaald voordeel in box 2 uit andere jaren; verrekening met bijvoorbeeld inkomen uit werk en eigen woning in box 1 is in beginsel niet mogelijk. 

Als je geen AB meer hebt, maar wel nog onverrekend verlies, dan mag je dit verlies wel omzetten in een algemene belastingkorting. Ook goed om te weten: te verrekenen verliezen zijn persoonlijk, je kunt deze verliezen niet zonder meer verrekenen met de voordelen van een fiscaal partner.

Belasting aanmerkelijk belang: wat zijn de voordelen in box 2?

In box 2 zitten voordelen behaald uit een aanmerkelijk belang

De volgende twee voordelen zitten in box 2:

  • reguliere voordelen uit het AB, zoals bijvoorbeeld dividenduitkeringen en soortgelijke winstuitkeringen
  • zogenaamde vervreemdingsvoordelen, zoals winst behaald bij de verkoop van het gehele belang of enkele aandelen

Tegenover deze voordelen zet je gemaakte kosten die direct samenhangen met de hierboven genoemde voordelen uit het AB, denk aan directe kosten gemaakt bij het verhandelen van aandelen.

Vervolgens kun je ook nog eens profiteren van het restant van je persoonsgebonden aftrekposten uit box 1. Dit zit namelijk zo: als je persoonsgebonden aftrek – alle mogelijk aftrekposten samenhangend met werk en eigen woning – je belastbare inkomen in box 1 overstijgt, en het restant vervolgens ook nog eens hoger is dan de verschuldigde belasting in box 3, dan schuift het restant van de aftrek op naar box 2.

3,29%
p.j.
Nordax Bank
Zweden
3,35%
p.j.
Rietumu Bank
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is het Nederlandse boxenstelsel?

Het boxenstelsel Wat valt in deze box? Standaardtarief in 2022 Standaardtarief in 2023 Standaardtarief in 2024
Box 1 Inkomsten uit eigen woning en werk, pensioen, uitkeringen, enz. 37% – 49,50% 36,93% - 49,50% 36,97% - 49,50%
Box 2 Inkomsten uit een aanmerkelijk belang (AB) 26,90% 26,90% 24,5% - 33%
Box 3 Rendement behaald uit vermogen 31% 32% 36%

Het Nederlandse belastingstelsel om het inkomen van particulieren te belasten maakt gebruik van twee verschillende instrumenten om dit zo eerlijk en precies mogelijk te doen.

Aan de ene kant worden sommige inkomsten belast aan de hand van schijven, waarbij meer belasting betaald wordt in hogere schijven. Aan de andere kant worden inkomsten onderverdeeld in drie verschillende boxen.

Box 1 is het meest bekend bij Nederlanders. Hieronder valt inkomsten uit werk en een eigen woning. Box 3 is de spaartaks, de Nederlandse vorm van vermogensbelasting (preciezer gezegd: belasting op rendement uit vermogen). Dan blijft nog één onbekende box over: box 2, waar verreweg de meeste Nederlanders nooit mee te maken krijgen.

Box 1 en Box 3 – verschillen
Box 1 en Box 3 – verschillen

Box 1 is gereserveerd voor inkomsten uit werk en woning. Box 3 voor het rendement dat je op sparen en beleggen behaalt. Waarom is het dan niet belangrijk hoeveel je spaargeld oplevert in Box 3? En in welke box valt een (eigen) woning? Lees dit artikel om het verschil te begrijpen tussen Box 1 en Box 3.

Lees meer
De spaartaks – veranderingen in 2022
De spaartaks – veranderingen in 2022

Wat verandert er voor spaarders in 2022? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2022.

Lees meer
Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Belastingschijven 2022
Belastingschijven 2022

Hoe het zit met alle tarieven, kortingen en meer voor fiscaal jaar 2022? Lees het hier.

Lees meer
Belastingschijven 2021
Belastingschijven 2021

Blijf op de hoogte van de belastingen met een groot overzicht van alle belastingschijven in 2021. In tabellen vind je de tarieven in de drie boxen, vrijstellingen, heffingskortingen, veranderingen ten opzichte van 2020 en meer. Ontdek waarom je waarschijnlijk minder spaartaks betaalt en hoe je jouw belastingdruk verlagen kunt.

Lees meer
Belastingschijven 2020
Belastingschijven 2020

Niemand betaalt graag belasting. Daarom is het goed om te weten hoe je uiteindelijke aanslag berekend wordt. Je hebt waarschijnlijk al aangifte gedaan voor fiscaal jaar 2020, maar op deze overzichtspagina vind je alles wat je moet weten over de verschillende tarieven in de boxen, heffingskortingen, erf- en schenkbelasting en meer.

Lees meer