Belastingschijven 2022: Volledig overzicht van alle tarieven

Home › Belasting › Belastingschijven 2022

Grote wijzigingen? Die hoef je voor 2022 niet te verwachten. Dit heeft ook te maken met het feit dat we op Prinsjesdag 2021 nog geen nieuw kabinet hadden. Het demissionair kabinet voelde er niets voor om al te veel te experimenteren met nieuwe plannen. Die staan ons overigens wel te wachten in 2023 en de jaren daarna.

Voor nu richten we ons nog even op aankomend fiscaal jaar. Om verwarring te voorkomen: je doet pas aangifte over fiscaal jaar 2022 in 2023. De aangifte die je in 2022 doet is over fiscaal jaar 2021. Op deze aangifte zijn dus de tarieven, kortingen en belastingschijven van 2021 van toepassing.

We beginnen met de inkomstenbelasting, onderverdeeld in Box 1, Box 2 en Box 3. Daarna bekijken we de verschillende heffingskortingen. Hierna gaan we in op de erfbelasting en schenkbelasting in 2022, alsmede de vrijstellingen die je ontvangt.

We sluiten af met een korte vergelijking tussen de verschillende tarieven en kortingen van 2021 en 2022.

2,90%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,35%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Belastingtarief Box 1 (werk en eigen woning) in 2022

Box 1 is door de Belastingdienst gereserveerd voor inkomsten die je vergaard uit werkzaamheden of je eigen woning. Bij je eigen woning gaat het hier vooral om het eigenwoningforfait, een deel van het woongenot van een eigen huis dat je op moet tellen bij je overige inkomsten. Een bekende aftrekpost is de hypotheekrenteaftrek.

Niet iedereen betaalt evenveel belasting in Box 1. Niet alleen betaal je een hoge percentage naarmate je meer verdient, maar ook verschillen de tarieven en schijfgrenzen voor belastingplichtigen die de AOW-leeftijd al bereikt hebben, gaan bereiken in het lopende jaar of nog niet bereikt hebben.

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd overigens 66 jaar en 7 maanden. In 2021 was het nog 66 jaar en 4 maanden.

Inkomstenbelasting – AOW-leeftijd nog niet bereikt in 2022

Schijf Van – Tot Tarief
1 € 0 – € 69.399 37,07%
2 € 69.399 – ... 49,50%

Inkomstenbelasting – AOW-leeftijd wordt bereikt in 2022, tarief schijf 1

Schijf 1
Van € 0 – Tot € 35.473
AOW-leeftijd bereikt in …
Tarief schijf 1
Januari 19,17%
Februari 20,66%
Maart 22,15%
April 23,64%
Mei 25,14%
Juni 26,63%
Juli 28,12%
Augustus 29,61%
September 31,10%
Oktober 32,60%
November 34,09%
December 35,58%

Inkomstenbelasting – AOW-leeftijd bereikt in 2022, alle schijven

Schijf Van – Tot Tarief
1 € 0 – € 35.473 Tussen 19,17% en 35,58%, zie bovenstaande tabel
2 € 35.473 – € 69.399 37,07%
3 € 69.399 – ... 49,50%

Inkomstenbelasting – AOW-leeftijd al bereikt in 2022, geboren vóór 1 januari 1946

Schijf Van – Tot Tarief
1 € 0 – € 36.410 19,17%
2 € 36.410 – € 69.399 37,07%
3 € 69.399 – ... 49,50%

Inkomstenbelasting – AOW-leeftijd al bereikt in 2022, geboren na 31 december 1945

Schijf Van – Tot Tarief
1 € 0 – € 35.473 19,17%
2 € 35.473 – € 69.399 37,07%
3 € 69.399 – ... 49,50%

Het eigenwoningforfait, een percentage van de WOZ-waarde die je bij je inkomsten op moet tellen, bedraagt in 2022:

Eigenwoningforfait in 2022

WOZ-waarde minstens... ...maar niet meer dan Percentage eigenwoningforfait
€ 0 € 12.500 0%
€ 12.500 € 25.000 0,15%
€ 25.000 € 50.000 0,25%
€ 50.000 € 75.000 0,35%
€ 75.000 € 1.130.000 0,45%
€ 1.130.000 ... € 5085, plus een extra bijtelling van 2,35% over het deel van de waarde dat boven de € 1.130.000 valt

Als je in 2023 belastingaangifte doet over fiscaal jaar 2022, moet je overigens de WOZ-waarde op 1 januari 2021 opgeven. De peildatum voor onroerend goed is in zowel Box 1 als Box 3 altijd 1 januari van het jaar vóór het jaar waarover je aangifte doet.

Belastingtarief Box 2 in 2022

Heb je een aanmerkelijk belang? Oftewel: tenminste vijf procent van het kapitaal van een vennootschap in aandelen in je bezit?

Waarschijnlijk niet. Mocht je echter wel aangifte moeten doen in Box 2, dan krijg je te maken met een tarief in Box 2 van 26,90% in 2022. Dit tarief blijft overigens ongewijzigd.

Box 1 en Box 3 – verschillen
Box 1 en Box 3 – verschillen

Box 1 is gereserveerd voor inkomsten uit werk en woning. Box 3 voor het rendement dat je op sparen en beleggen behaalt. Waarom is het dan niet belangrijk hoeveel je spaargeld oplevert in Box 3? En in welke box valt een (eigen) woning? Lees dit artikel om het verschil te begrijpen tussen Box 1 en Box 3.

Lees meer
Belastingschijven 2021
Belastingschijven 2021

Blijf op de hoogte van de belastingen met een groot overzicht van alle belastingschijven in 2021. In tabellen vind je de tarieven in de drie boxen, vrijstellingen, heffingskortingen, veranderingen ten opzichte van 2020 en meer. Ontdek waarom je waarschijnlijk minder spaartaks betaalt en hoe je jouw belastingdruk verlagen kunt.

Lees meer
Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar en wat gaat er veranderen in 2021? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer

Belastingtarief Box 3 in 2022

Box 3 is de box van de omstreden spaartaks. Ieder jaar betaal je belasting in Box 3 zodra je belastbare vermogen boven het heffingsvrij vermogen valt. Zo ook in 2022. Wederom pakken de veranderingen voor fiscaal jaar 2022 klein uit.

De schijven worden in 2022 aangepast aan de inflatie, en de rendementen naar beneden bijgesteld. Voor het eerst is het aangenomen rendement op spaargeld negatief. Dit wordt opgevangen door het aangenomen beleggingsdeel – belastingteruggave zit er dus niet in.

Voor 2023 is een ingrijpende verhoging van het heffingsvrij vermogen gepland, naar € 80.000. In 2025 wordt dan het fictieve (forfaitaire) rendement afgeschaft. Voor 2022 geldt echter nog de volgende aangenomen verdeling tussen spaargeld en beleggingen.

Vermogensrendementsheffing – verdeling spaargeld en beleggingen per schijf in 2022

Schijf Aangenomen deel spaargeld Aangenomen deel beleggingen
1 67% 33%
2 21% 79%
3 0% 100%
Rendement op spaargeld: –0,01%
Rendement op beleggingen: 5,53%
Belasting op rendement: 31%

Bij het berekenen van de spaartaks, is alleen het totale vermogen, na aftrek van de schulden die boven de schuldendrempel vallen, relevant. Wat je verder met je geld doet, heeft geen invloed op de hoogte van de heffing. 

Omdat het aangenomen rendement op beleggingen hoger is dan op spaargeld, ga je meer belasting betalen zodra je meer vermogen hebt. De belastingschijven in Box 3 zijn in 2022 als volgt:

Vermogensrendementsheffing in Box 3 – schijven in 2022 (zonder fiscale partner)

Schijf Vermogen vanaf Vermogen tot Aangenomen rendement Totale belasting
0 (vrijstelling) € 0 € 50.650 Vrijgesteld Vrijgesteld
1 € 50.650 € 101.300 1,818% 0,564%
2 € 101.300 € 1.012.350 4,366% 1,353%
3 € 1.012.350 ... 5,530% 1,714%
Schuldendrempel in 2022: € 3200

Vermogensrendementsheffing – schijven in 2022 (met fiscale partner)

Schijf Vermogen vanaf Vermogen tot Aangenomen rendement Totale belasting
0 (vrijstelling) € 0 € 101.300 Vrijgesteld Vrijgesteld
1 € 101.300 € 202.600 1,818% 0,564%
2 € 202.600 € 2.024.700 4,366% 1,353%
3 € 2.024.700 ... 5,530% 1,714%
Schuldendrempel in 2022: € 6400

Komt je vermogen (dus ook bijvoorbeeld een tweede huis), na aftrek van eventuele schulden, boven de drempel uit van € 50.650/€ 101.300? Dan moet je in 2023 opgave doen in Box 3 voor het fiscaal jaar 2022.

Let wel: je neemt hiervoor je vermogen op 1 januari 2022, dat is de peildatum. Dit is niet het geval bij onroerend goed. Hier neem je als peildatum 1 januari 2021.

Overzicht heffingskortingen in 2022

Je hoeft niet over iedere euro die je verdient belasting te betalen. De Belastingdienst hanteert heffingskortingen. Van sommige heffingskortingen profiteert iedereen, dit zijn de zogenaamde algemene heffingskortingen. 

Daarnaast kun je, afhankelijk van je persoonlijke situatie, nog meer heffingskortingen genieten. Hieronder vind je een lijst van de belangrijkste heffingskortingen in Box 1.

Heffingskortingen in Box 1 in 2022

AOW-leeftijd nog niet bereikt AOW-leeftijd bereikt
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 0 tot € 21.318 € 2888 € 1494
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 21.318 tot € 69.399 € 2888 - (6,007% x het aandeel belastbaar inkomen uit werk en woning dat boven de € 21.318 valt) € 1494 - (3,106% x het aandeel belastbaar inkomen uit werk en woning dat boven de € 21.318 valt)
Algemene heffingskorting – inkomen vanaf € 69.399 en daarboven € 0 € 0
Algemene heffingskorting – maximale uitbetaling voor fiscale partner zonder inkomen of met een lager inkomen dan de andere fiscale partner Geboren na 31 december 1962: € 193
Geboren vóór 1 januari 1963: € 2888
Geboren na 31 december 1962: € 193
Geboren vóór 1 januari 1963: € 2888
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (met kind, voorwaarden lees je hier). Arbeidsinkomen tussen € 5220 en € 27.350 11,45% x het inkomen dat boven de € 5220 valt 5,921% x het inkomen dat boven de € 5220 valt
Inkomensafhankelijke combinatiekorting (met kind, voorwaarden lees je hier). Arbeidsinkomen boven de € 27.350 € 2523 € 1311
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 0 tot € 38.465 Niet van toepassing € 1726
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 38.465 tot € 49.972 Niet van toepassing € 1726 - (15% x het aandeel verzamelinkomen dat boven de € 38.465 valt)
Ouderenkorting – (verzamel)inkomen vanaf € 49.972 Niet van toepassing € 0
Alleenstaande ouderenkorting Niet van toepassing € 449
Jonggehandicaptenkorting (Wajong) € 771 Niet van toepassing
Levensloopverlofkorting Overgangsregeling afgelopen in 2021
Aftrek giften Periodiek: Volledig aftrekbaar Eenmalig: Drempel van 1% / € 60, maximum van 10% drempelinkomen Culturele instellingen: Extra aftrek van 25%, tot max. € 125 (Max. aftrektarief in 2022: 40%)

Kortingen voor groene beleggingen in Box 1 en Box 3 in 2022

Nederland moet nog sneller groen worden. Ook in 2022 profiteer je – als je besluit om groen te beleggen – opnieuw van een mogelijke dubbele korting op je belastingaangifte. In de vorm van een vrijstelling in Box 3 en een extra aftrekpost in Box 1.

Maximale hoogte vrijstelling in Box 3 Maximale waarde vrijstelling in Box 3 (hoogste schijf) Korting in Box 1 Maximale korting in Box 1 Maximale waarde korting in Box 1 (hoogste schijf)
Zonder fiscale partner € 61.215 € 1049 0,7% van het saldo; begrensd tot de vrijstelling in Box 3 € 428 € 212
Met fiscale partner € 122.430 € 2098 0,7% van het saldo; begrensd tot de vrijstelling in Box 3 € 856 € 424

Erfbelasting en schenkbelasting in 2022

Over zowel erfenissen als schenkingen moet je in beginsel belasting betalen. Gelukkig voor belastingbetalers hanteert de Belastingdienst vrijstellingen. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie tussen de schenker/overledene en ontvanger. Er zijn drie groepen:

  • Tariefgroep 1: (levens)partners & kinderen
  • Tariefgroep 1A: kleinkinderen
  • Tariefgroep 2: overige verkrijgers

Het standaardtarief voor de verschillende groepen bedraagt in 2022:

Erfbelasting/schenkbelasting in 2022 – belastingtarieven naar tariefgroep

Deel vanaf … tot ... Tariefgroep 1 Tariefgroep 1A Tariefgroep 2
€ 0 - € 130.424 10% 18% 30%
€ 130.424 - ... 20% 36% 40%

Niet alleen de relatie tussen schenker en ontvanger bepaalt de hoogte van de vrijstelling. Zo ontvangen ook zieke/gehandicapte kinderen bijvoorbeeld extra voordeel. Het volledige overzicht vind je hieronder.

Erfbelasting in 2022 – vrijstellingen

Soort verkrijger Vrijstelling in 2021
Echtgenoot, (geregistreerd/samenwonend) partner € 680.645
Kind, stiefkind, pleegkind, kleinkind € 21.559
Ziek/gehandicapt kind € 64.666
Ouder (niet verdubbeld indien beide ouders erven) € 51.053
Overige erfgenamen € 2.274

Schenkingen worden op dezelfde manier belast als erfenissen. In de praktijk betaal je vaak een stuk meer belasting, omdat de vrijstellingen lager zijn. Een uitzondering is de ‘jubelton’, die je kunt gebruiken om een eigen huis aan te schaffen.

De standaard vrijstelling schenkbelasting in 2022 is overigens lager dan vorig jaar. Dit omdat de eenmalige verhoging van € 1000 vanwege het coronavirus weer vervalt.

Schenkbelasting in 2022 – standaard jaarlijkse vrijstellingen

Van? Aan? Bestedingsdoel? Jaarlijkse vrijstelling
Ouders Kind Speelt geen rol € 5677
Iedere relatie behalve ouder aan kind Iedere relatie behalve ouder aan kind Speelt geen rol € 2274

Schenkbelasting in 2022 – éénmalige verhoogde vrijstellingen

Van? Aan? Bestedingsdoel? Vrijstelling
Ouders Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) Eigen keuze kind € 27.331
Ouders Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) Dure studie (minstens € 20.000 per jaar) € 56.724
Ouders Kind (moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) Eigen koopwoning € 106.671
Alle overige schenkers aan alle overige ontvangers (ontvanger moet tussen de 18 en 40 jaar oud zijn, of de partner moet die leeftijd hebben) Eigen koopwoning Eigen koopwoning € 106.671

De bovenstaande vrijstellingen kun je maar één keer per relatie toepassen. Met andere woorden: je mag meer één keer een ‘jubelton’ schenken aan hetzelfde kind/dezelfde partner. Vervolgens mag je wel weer hetzelfde bedrag schenken aan een ander persoon.

Aan de andere kant mag je kind of een andere ontvanger hetzelfde bedrag wel weer belastingvrij ontvangen van een ander persoon.

Overigens vervangt de eenmalig verhoogde vrijstelling de standaard vrijstelling. Met andere woorden: je mag slechts één van de twee toepassen. Het maximale vrijgestelde schenkingsbedrag bedraagt in 2022 dus, voor een ouder aan een kind en zonder specifiek doel, € 27.231.

Belasting in 2022 – belangrijkste verschillen met 2021

Zoals we aan het begin van het artikel aan aangekondigd hebben, zijn er geen al te grote verschillen tussen de tarieven en vrijstellingen van 2022 en 2021. Hieronder een klein overzicht van de belangrijkste veranderingen:

  • Werkgevers mogen werknemers een kleine, onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per thuiswerkdag geven
  • Het aangenomen rendement op spaargeld is voor de eerste keer negatief
  • Het eigenwoningforfait is verlaagd, met 0,05% is alle WOZ-categorieën behalve de hoogste

Belasting in 2022 – aangekondigde verschillen in 2023, 2024, 2025 en daarna

Spaarrekeningen
Spaarrekeningen

Je wilt weten wat voor soort rekening geschikt is om jouw spaardoelen waar te maken? Verschillende spaarrekeningen bieden verschillende voorwaarden en rentepercentages. Raisin helpt je bij het vinden van de beste optie.

Lees meer
Depositorekening
Depositorekening

Wat is een depositorekening en wat is het verschil met een ‘normale spaarrekening’? Waarom ontvang je op een deposito een hogere rente en wat zijn de voorwaarden? Lees meer over deze spaarvorm en wanneer deposito sparen slim is voor jou.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer

Sparen bij Raisin

De Belastingdienst publiceert ieder jaar een uitgebreid handboek met alle informatie die je nodig hebt voor je belastingaangifte. Ook op de website van de Belastingdienst vind je veel handige hulpmiddelen. 

De fiscus gaat er voor fiscaal jaar 2022 inmiddels van uit dat je een negatief rendement op je spaargeld behaalt. Bij Nederlandse banken is het inderdaad goed zoeken voordat je een positieve rente ontvangt. In andere EU-landen vind je wel nog aantrekkelijke rentes. 

Via Raisin tot 3,50% per jaar op spaarrekeningen en 3,60% per jaar op spaardeposito’s. Bekijk onze aanbiedingen hieronder: