De tegenrekening

Sparen via Raisin verloopt online. Wij bieden je makkelijk en veilig toegang tot de voordeligste deposito’s van Europa. Echter als je via ons platform een spaarproduct opent, heb je een tegenrekening nodig voor je gratis Raisin-rekening. Je deposito of spaarrekening wordt vervolgens aan deze Raisin-rekening gekoppeld. Zo loopt het spaargeld van je tegenrekening, via de Raisin-rekening naar het spaarproduct en (aan het einde van de looptijd) komt het dezelfde weg terug. Soms lijkt het wel alsof er met financiële termen wordt gegoocheld, alvorens je begint te sparen. Zo bestaat het gevaar dat jij als klant door het bos de bomen niet meer ziet. Raisin hecht dan ook een groot belang aan openheid, transparantie en duidelijke communicati. Daarom leggen we je precies uit wat een tegenrekening is, wat het nut ervan is en waarom een tegenrekening is vereist.

Tegenrekening: betekenis en doel

Het begrip tegenrekening zegt het zelf. De rekening staat ‘tegenover’ een andere rekening, er is als het ware een wisselwerking tussen beide rekeningen. De term wordt dan ook doorgaans gebruikt voor een betaalrekening die aan je spaarrekening of deposito is gekoppeld. Bij Raisin wordt je tegenrekening dus aan je Raisin-rekening gekoppeld. Deze tegenrekening is bij bijna alle spaarrekeningen of deposito’s verplicht. Anders is het immers onmogelijk om geld over te maken op de spaarrekening of het deposito. Bij veel banken is het trouwens enkel mogelijk om het spaargeld dat je wilt opnemen naar deze specifieke tegenrekening over te zetten. Bovendien willen banken er zeker van zijn dat het geld dat je opneemt op de correcte rekening terecht komt. Dat is de hoofdreden waarom een bank haar klanten verplicht om een tegenrekening te hebben. Vaak moet de tegenrekening – de betaalrekening – bij dezelfde bank als het spaarproduct worden geopend. Een tegenrekening kan dus gezien worden als een voorwaarde voor het openen van een spaarproduct.

Nadelen van een tegenrekening

Veel grootbanken verplichten hun klanten dus om een tegenrekening bij dezelfde bank te openen als waar je deposito loopt. Dat kan nadelig zijn, immers als je een spaarrekening bij een bank uitkiest en daar ook een rekening moet openen, betekent dat doorgaans extra kosten. Van bank veranderen voor je betaalrekening brengt ook een administratieve rompslomp met zich mee. Denk maar aan het storten van je loon, het betalen van de huur, het automatisch overschrijven van je lidmaatschap bij de sportschool, overal moet je de wijziging in het nummer doorgeven. Dat staat natuurlijk gelijk aan een hoop verloren tijd en moeite. Bij Raisin is dit gelukkig anders.

De tegenrekening bij Raisin: een stuk flexibeler dan bij een klassieke bank

Wanneer je je bij Raisin registreert om deposito sparen te beginnen, geef je als tegenrekening een bankrekening op. Deze rekening is de enige die je in combinatie met je Raisin-rekening kunt gebruiken, dit geldt zowel voor inkomende als uitgaande betalingen. Als je toch een andere rekening gebruikt wordt het geld automatisch binnen de 30 dagen naar de oorspronkelijke rekening teruggestuurd. Je kunt met andere woorden dus geen geld overboeken van andere rekeningen. Raisin geeft je, in tegenstelling tot veel grootbanken, een vrije keuze omtrent deze betaalrekening en legt geen restricties op. Je tegenrekening hoeft enkel bij om het even welke Nederlandse of EU bank te zijn. Bij ons zijn er dus geen extra, verborgen kosten bij het openen van een deposito of spaarrekening. Zo zijn we heel wat flexibeler dan de meeste grootbanken. Hoewel het overzichtelijk is om je tegenrekening en je deposito bij dezelfde bank te hebben, maakt Raisin dit goed door ons duidelijke en makkelijk te beheren onlineplatform. Daarnaast hoef je enkel een gratis Raisin-rekening bij onze betrouwbare partner Keytrade Bank te openen, deze vormt de centrale transactierekening tussen je tegenrekening en je depositorekening.

Start met sparen bij Raisin

Wij zijn jouw flexibele en betrouwbare partner voor het vinden van de beste depositovoorwaarden in Europa. We brengen de meest competitieve spaarrekeningen en rentetarieven van het continent. Je hoeft je enkel eenmalig te registreren, € 0,10 euro over te maken, een ID-bewijs en adresbewijs te uploaden. Hierna heb je via één account de mogelijkheid om – geheel kostenloos –  al onze spaarproducten die je wenst te beheren.