Dividend ETF’s

rendement, maar niet zonder risico

Home ETF › Dividend ETF

Beleggers kunnen op twee manieren rendement behalen op hun aandelen en fondsen: door koersveranderingen of dividenduitkering. Hoe zit het met het rendement en wat zijn de voor- en nadelen van dividend ETF’s? Raisin legt uit.

In het kort
  • Dividend is het verdelen van winst over aandeelhouders
  • Een dividend ETF is een beleggingsfonds waarbij je als belegger kunt profiteren van zowel de waardegroei van de aandelen in de ETF als van dividenduitkeringen van de bedrijven waaruit het fonds bestaat
  • Het voordeel van dividend is een zekere, maar variabele, periodieke dividenduitkering
  • Dividend-ETF’s leveren niet automatisch een hoger rendement op, en zijn vaak hoog volatiel

 

3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Dividend – aandelen,
fondsen en uitkering
van dividend

Voordat we dieper in het onderwerp duiken, is het belangrijk om eerst te bekijken wat dividend precies inhoudt. En hoe verschillende fondsen het dividend dat ze uitkeren gebruiken.

Wat is dividend?

Een bedrijf heeft de keuze om de winst die het gemaakt heeft te investeren of te verdelen over de aandeelhouders. Dit verdelen van winst heet dividend (van het Latijnse woord voor verdelen). Iedere aandeelhouder krijgt, evenredig naar het aantal aandelen dat ze hebben, dividend uitgekeerd.

Hoe werkt dividend bij een fonds?

Er zijn twee verschillende soorten fondsen. Het principe van hoe een fonds dividend gebruikt, komt overeen met hoe bedrijven winst gebruiken. Als een fonds het geld dat het via dividend over de onderliggende aandelen ontvangt weer investeert, is het fonds herbeleggend. Als het fonds ervoor kiest om het bedrag uit te keren aan de fondshouders, spreken we van een uitkerend fonds.

Een herbeleggend ETF gebruikt het geld om meer aandelen terug te kopen van het dividend. Zo verhoogt het dividend dus ook de waarde (koers) van het fonds. Een uitkerende ETF verdeelt het dividend over ETF-houders.

Wie ontvangt het dividend?

Veel ETF’s (en aandelen) hanteren een peildag om te bepalen wie het dividend ontvangt.  Vóór deze datum schaf je aandelen cum dividend (met dividend) aan. Vanaf de ex-dividenddatum, kun je een ETF natuurlijk nog steeds kopen, maar ontvang je geen dividend voor dat jaar. 

De koers van een fonds daalt vaak met precies het dividendbedrag op de ex-dividenddatum. Het aandeel heeft namelijk nog steeds dezelfde waarde, minus het dividend, wat niet meer uitgekeerd zal worden. 

Dividend en ETF’s – hoe werken dividend-ETF’s

Verschillende ETF’s zijn speciaal gericht op het uitkeren van dividend aan de fondshouders. In verreweg de meeste gevallen zijn dit indextrackers. In dit geval volgen deze ETF’s een index die probeert om dividend te maximeren, zoals de DivDAX, waarin de 30 aandelen van de Duitse DAX-index die het meeste dividend uitkeren, gebundeld zijn.

Dividend-ETF’s kunnen uitkerend of herbeleggend zijn. Bij herbeleggende dividend-ETF’s is het voordeel dat er extra aandelen aangeschaft worden zonder transactiekosten voor de belegger. 

De meeste beleggers vinden een periodieke uitkering – als een soort van bonus – interessant. Daarom bekijken we in dit artikel voornamelijk uitkerende dividend-ETF’s. Waarom is het aantrekkelijk voor beleggers om voor een ETF met focus op dividend te gaan?

Voordelen van dividend-ETF’s

Sommige ETF’s proberen het dividend te maximaliseren, zoals het Vanguard High Dividend Yield-fonds. Het aantrekkelijke hieraan is de gegarandeerde jaarlijkse uitkering van dividend. Voor veel beleggers, vooral beleggers die ieder jaar weer resultaat willen, is het idee van een jaarlijkse uitkering aanlokkelijk.

Sommige ETF’s keren zelfs iedere maand dividend uit. Bijvoorbeeld de ‘VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF’. Iedere maand ontvangt een belegger een dividenduitkering. Vooral voor mensen die proberen hun maandelijkse kassa te spekken, is dit aantrekkelijk.

Een dividend-ETF is dus voornamelijk bedoeld om een maandelijkse of jaarlijkse uitkering zeker te stellen. Je hoeft hiervoor niets te verkopen, en dus komen er ook geen transactiekosten bij de uitkering kijken.

Nadelen van dividend-ETF’s

Uitkerende dividend-ETF’s leveren gemiddeld niet meer waarde op dan herbeleggende-ETF’s. Dit is logisch. Bij een herbeleggende-ETF gaat de waarde niet verloren. De waardevermeerdering vind je hier terug in de koersprijs. Als het dividend daarentegen uitgekeerd wordt, stijgt de waarde van het beleggingsproduct minder snel.

Daarnaast worden bij herbeleggende-ETF’s extra aandelen gekocht van het dividend. Zonder dat je hiervoor transactiekosten betaalt. Ook wordt er dan in principe geen belasting ingehouden over het dividend.

Of een dividend-ETF bij jou past, hangt dus af van je doelen. Wil je een gegarandeerde, maandelijkse uitkering op je geld ontvangen? Dan kun je kiezen voor het gemak en comfort van een dividend-ETF. Of dit uiteindelijk meer oplevert dan het periodieke verkopen van een deel van je ETF, blijft de vraag.

ETF's kopen
ETF's kopen

ETF’s zijn geliefd onder beginnende beleggers. Op een eenvoudige en overzichtelijke manier kun je een gespreide belegging doen. Er zijn ETF’s in alle vormen en maten. Hoe kies je een ETF dat bij je past? Lees meer over de bonte wereld van ETF’s, de risico’s en de mogelijkheden.

Lees meer
Een ETF-portefeuille samenstellen
Een ETF-portefeuille samenstellen

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer
Risico's van ETF's
Risico's van ETF's

Als speculatieve belegger moet je risico’s aan kunnen gaan. En niet in zweet uitbreken als je binnen een paar weken de helft van je investering ziet verdampen. Dat is voor weinig mensen weggelegd. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de risico’s van ETF’s zijn.

Lees meer

Dividend-ETF’s – belastingen

In Nederland betaal je als belegger geen belasting over je uiteindelijke resultaat. De Belastingdienst hanteert een fictief inkomen op vermogen. Dit zou dan ook betekenen dat het geen verschil maakt of je dividend uitgekeerd krijgt. Het is helaas – zoals meestal met belastingzaken – niet zó eenvoudig. 

Een belangrijk principe om de situatie beter te begrijpen, is dat je in beginsel niet dubbel belast mag worden. Mits Nederland met het belastende land een verdrag overeengekomen is. Hoe zit het dan met belastingteruggave van dividendbelasting?

Fondsen die in het buitenland beheerd worden

Bij fondsen die in het buitenland beheerd worden, kan het zijn dat er bronbelasting over het dividend geheven wordt. Als Nederland een belastingverdrag heeft met het desbetreffende land, kun je de belasting in principe terugvragen. In de praktijk kan dit bij ETF’s bijzonder ingewikkeld zijn.

Zo kan het zijn dat je bronbelasting betaalt aan de belastingdiensten van de landen waarin de bedrijven van de aandelen gevestigd zijn. En daarnaast nog aan de belastingdienst van het land waarin het fonds gevestigd is. 

Het wordt bij ETF’s met veel aandelen bijzonder ingewikkeld om precies te achterhalen hoe je het geld terug kunt krijgen van de Nederlandse Belastingdienst.

Als je belegt in dividend-ETF’s in het buitenland, raden wij je dus aan alles goed door te nemen. En te bespreken met je belastingadviseur.

Fondsen die in Nederland beheerd worden

Hier is de situatie eenvoudiger. In beginsel kun je de ingehouden dividendbelasting terugvragen. Het fonds zal de Nederlandse dividendbelasting van 15% inhouden bij het uitkeren van het dividend. Dit kun je dan meestal terugvragen van de Belastingdienst bij je opgave.

Beleggen en aandelen in Box 3
Beleggen en aandelen in Box 3

Als belegger betaal je bronbelasting over dividend. Daarnaast valt het belegde vermogen in Box 3 van de belastingopgave. Boven de vrijstellingsgrens betaal je belasting over een fictief rendement. Hoe steekt dit in elkaar? Raisin heeft het voor je uitgezocht.

Lees meer
Spaartaks
Spaartaks

Wat verandert er voor spaarders in 2023? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2023.

Lees meer
Vrijstelling Box 3
Vrijstelling Box 3

De Belastingdienst hanteert een vrijstelling voor je vermogensbelasting: het heffingsvrij vermogen. Tot dit bedrag betaal je geen belasting. Hoe zit dit precies? Moet je altijd aangifte doen in Box 3, ook als je niet boven het heffingsvrij vermogen uitkomt? En hoeveel moet je betalen als je wel boven deze vrijstelling uitkomt? Raisin legt uit.

Lees meer

Dividend-ETF’s in verschillende landen

Uitkeringsinterval Volatilteit Onderliggende index
VanEck Vectors AEX UCITS ETF Per kwartaal Hoog AEX
iShares AEX UCITS ETF Per kwartaal Hoog AEX
iShares DivDAX UCITS ETF Minstens één keer per jaar Hoog DivDAX
ComStage DivDAX UCITS ETF Jaarlijks Hoog DivDAX
Deka DAXplus Maximum Dividend UCITS ETF Per kwartaal Hoog DivDAX
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers Maandelijks Hoog NASDAQ US Dividend Achievers™ 50
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF Maandelijks Hoog Dow Jones Industrial Average Yield Weighted
MSCI world index
MSCI world index

Vrijwel iedere belegger kent de MSCI World Index. De tracker probeert vrijwel de gehele wereldmarkt af te dekken. Lees meer over hoe de tracker in elkaar steekt. En hoe zit het met de volatiliteit en performance over de afgelopen jaren?

Lees meer
AEX-ETF
AEX-ETF

Een ETF die de Nederlandse AEX trackt. Een veilige en logische keuze voor Nederlanders? Wist je bijvoorbeeld dat dividendbelasting een stuk eenvoudiger te regelen kan zijn bij een AEX-ETF? Raisin laat zien welke voordelen onze thuismarkt heeft voor beleggers. En wat de risico’s zijn.

Lees meer
DAX-ETF
DAX-ETF

Een marktkapitalisering van bijna 1000 miljard euro. Een van de tien grootste indexen ter wereld. De DAX is een belangrijke index, en veel beleggers zien mogelijkheden. Ook vanwege de oerstevige Duitse economie. Hoe profiteer je hier als Nederlandse belegger van? En hoe stabiel is de index eigenlijk?

Lees meer

Jaarlijks rendement, zonder marktrisico?

Ben je op zoek naar een vast rendement? Dan is beleggen in uitkerende ETF’s een goede optie. Houd er wel rekening mee, dat je ondanks de jaarlijkse uitkering een flink verlies kunt maken. Vanwege het marktrisico kan je ETF in waarde met tientallen procenten dalen, terwijl je wel een uitkering ontvangt van 5% aan dividend.

Een dividend-ETF kan deel uitmaken van een gebalanceerde ETF-portefeuille. Ondanks de zekerheid van een maandelijkse of jaarlijkse uitkering, ben je niet zeker van een rendement. Wel van een winstuitkering van een deel van de aandelen.

Als je op zoek bent naar een veilig en zeker rendement, kun je rentedragende obligaties overwegen. Of een depositorekening via Raisin. Met een gegarandeerd jaarlijks rendement – zonder de marktrisico’s van een ETF.