Hoogste deposito rentes vergelijken

Actuele deposito rentes bij Raisin

Deposito-looptijd Gemiddelde rente beste 5 aanbiedingen Hoogste depositorente
1 jaar 4,08% 4,40%
2 jaar 4,10% 4,30%
3 jaar 4,11% 4,35%
4 jaar 3,89% 4,20%
5 jaar 3,76% 4,10%

Waar vind ik de hoogste deposito rentes?

De hoogste depositorentes vind je doorgaans bij banken in het buitenland. Vaak hebben banken in andere EU-landen meer behoefte aan spaargeld en zijn ze daarom bereid om meer rente te bieden om dit spaargeld aan te trekken. In vergelijking hebben de Nederlandse grootbanken, mede door het grote aanbod, veel minder behoefte aan spaargeld en dit vertaalt zich naar (veel) lagere spaar- en depositorentes.

Sparen in andere EU landen is, dankzij het nationale depositogarantiestelsel van het desbetreffende land, net zo veilig als sparen in Nederland. Tegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder per bank zijn gedekt (of het equivalent in de lokale valuta). Tevens is overstappen van spaarbank niet ingewikkeld. Via een spaarplatform zoals Raisin open je eenvoudig meerdere deposito’s met hoge rentes via één account.

Wat zijn de depositorentes bij de Nederlandse grootbanken?

Depositorentes grootbanken ABN/AMRO Rabobank ING
1 jaar 2,25 2,25 Wordt niet aangeboden
2 jaar 2,30 2,30 Wordt niet aangeboden
3 jaar 2,35 2,50 2,35
4 jaar Wordt niet aangeboden 2,50 Wordt niet aangeboden
5 jaar 2,40 2,50 2,40

Zoals te zien is in de bovenstaande tabel zijn de actuele deposito rentes bij de Nederlandse grootbanken een stuk lager dan de rentes die je bij banken in andere EU-landen kunt ontvangen. Tevens zijn bepaalde looptijden niet beschikbaar. De grootbanken hebben in navolging van het monetaire beleid van de ECB spaarrentes verhoogd, maar deze lopen (nog steeds) achter bij andere banken.

Wat is de verwachting voor de deposito rente?

De spaarrentes zijn in het afgelopen jaar sterk gestegen. Na jaren van nul- en negatieve rentes verhoogde de ECB in de afgelopen 12 maanden stapsgewijs de rente om de hoge inflatie af te remmen. De ECB rente staat per 20 september met 4,00% op de hoogste stand ooit. De inflatie is sterk afgezwakt maar ligt nog wel een aantal procentpunten hoger dan de doelstelling van 2%.

Sommige experts zijn van mening dat de ECB rente stabiel zal blijven en voorlopig niet verder verhoogd wordt. Aangezien de hogere rente de inflatie niet dusdanig heeft afgezwakt, zou het kunnen zijn dat de ECB bij het volgende rentebesluit nogmaals de rente verhoogt. In dat geval zou de ECB rente op de hoogste stand ooit staan.  Een nog hogere ECB rente zal hoogstwaarschijnlijke hogere depositorentes ten gevolg hebben. Ook als de ECB geen verdere verhoging aankondigt, dan kunnen deposito rentes alsnog stijgen door de toenemende concurrentie op de spaarmarkt. Dit is natuurlijk uitstekend nieuws voor spaarders.

Hoeveel deposito rente ontvang ik op € 100.000?

In de onderstaande tabel kun je zien hoeveel rente je per looptijd op € 100.000 ontvangt bij de Nederlandse banken en bij onze partnerbanken. Zo is bijvoorbeeld de depositorente op 1 jaar vast, bijna het dubbele bij Raisin in vergelijking met de hoogste deposito rente bij de grootbanken.

Deposito looptijd Hoogste rente grootbanken Gemiddelde rente beste 5 aanbiedingen via Raisin Hoogste rente termijn deposito via Raisin
1 jaar € 2250 € 4080 € 4250
2 jaar € 4600 € 8200 € 8500
3 jaar € 7500 € 12.330 € 13.050
4 jaar € 10.000 € 15.560 € 16.800
5 jaar € 12.500 € 18.800 € 20.500
Eerder met pensioen gaan
Eerder met pensioen gaan

De pensioenleeftijd is niet hetzelfde als de AOW-leeftijd. Vaak kun je ook voor je AOW al met pensioen gaan. Je hebt verschillende mogelijkheden om vervroegd pensioenuitkeringen in te laten gaan. Hoe regel je dat en wat zijn de voorwaarden? Hoeveel impact heeft dit op je pensioen? Vind een antwoord op deze en meer vragen in dit uitgebreide artikel.

Lees meer
Zelf pensioen opbouwen
Zelf pensioen opbouwen

Veel Nederlanders bouwen niet genoeg pensioen op in de eerste twee pijlers (AOW/loondienst). Je kunt dit gat zelf opvangen door een aanvullend pensioen te regelen. Welke opties heb je om ook zelf pensioen op te bouwen? Dit artikel helpt je een eindje op weg.

Lees meer
Pensioenindexatie
Pensioenindexatie

Door pensioen te indexeren wordt de koopkracht van pensioengerechtigden gewaarborgd. Het leven wordt gemiddeld ieder jaar duurder door inflatie. Pensioenen en de AOW stijgen mee om dit op te vangen. Helaas worden pensioenen niet altijd geïndexeerd. Wat betekent dit voor jou, en wat kun je hieraan doen?

Lees meer