Rendement en risico bij beleggen

Home › Investeren › Risico rendement

Over beleggen zegt men vaak: ‘Je weet nooit meer dan de markt’ en ‘Zonder risico geen buitengewoon hoog rendement’. Daarom vereist beleggen een goede voorbereiding en diep inzicht, vooral in jezelf en je eigen risicoprofiel. Op deze pagina leggen we uit wat de relatie is tussen rendement en risico en waarom deze twee factoren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Daarna gaan we in op de drie hoofdvormen van beleggen met een hoog risico – hoge volatiliteit, een alles-of-niets-strategie en investeren met een onbetrouwbare tegenpartij.

In het kort
  • Het risico van beleggen is de waarschijnlijkheid op een verlies; het rendement is het behaalde (positieve) resultaat op een belegging
  • Hoe hoger het risico, hoe hoger het mogelijke rendement. Vanwege hoge waardeschommelingen, een alles-of-niets-aanpak of onbetrouwbare tegenpartij
  • Maak altijd een bewuste afweging en overschat je eigen kansen niet; ga van de  meest negatieve situatie uit
  • Rentedragende beleggingen, zoals depositorekeningen, helpen om hoge risico’s van andere investeringen op te vangen
3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,50%
p.j.
Banco BAI Europa
Portugal
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is het verband tussen risico en rendement?

Rendement is de winst die je behaalt op een belegging. Het risico van een investering is het risico dat je loopt op verlies. Zo kun je een goed rendement en een hoog risico dus zien als twee tegenpolen op een schaal.

Aan de ene kant van de schaal staat een hoge winst (een hoog rendement). Aan de andere kant van de schaal is een groot verlies (het hoge risico). Hoe minder deze schaal afwijkt van het nulpunt, hoe minder ver de twee tegenpolen uit elkaar liggen. Met een laag mogelijk rendement loop je dus ook doorgaans een laag risico.

Er zijn drie hoofdrisico’s die het mogelijk maken om een hoger rendement te behalen dan je zou ontvangen met bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Je kunt investeren in beleggingen met een hoge volatiliteit (waardeschommelingen). Je kunt investeren in een alles-of-niets-belegging met een hoog risico op een volledig verlies. Of je kunt in zee gaan met een onbetrouwbare tegenpartij.

Wat is volatiliteit?
Wat is volatiliteit?

De volatiliteit van een belegging geeft aan hoe sterk de waarde van deze belegging schommelt. Cryptovaluta hebben een hoge volatiliteit; obligaties een lage volatiliteit. De volatiliteit van een belegging is een belangrijke indicator van het risico van een belegging. Vooral voor beginnende beleggers is het goed om te weten wat volatiliteit precies inhoudt.

Lees meer
Bepaal jouw risicoprofiel
Bepaal jouw risicoprofiel

Beginnende beleggers vinden het soms moeilijk om de risico’s van beleggen in te schatten. Toch is het essentieel dat het risico dat je aangaat goed past bij je persoonlijke risicoprofiel. Leer hoe je jouw risicoprofiel bepaalt en ontdek wat voor een beleggingsstrategie daar goed bij past.

Lees meer
De risico’s van beleggen
De risico’s van beleggen

Wat je ook met je geld doet, er is altijd een risico aan verbonden. Bij beleggingen krijg je te maken met zes hoofdrisico’s. In dit artikel lees je meer over het marktrisico, specifiek risico, valutarisico, renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico – en hoe je hier verstandig mee om kunt gaan als je gaat beleggen.

Lees meer

Beleggen met een hoog risico #1
hoge volatiliteit

De volatiliteit van een aandeel of andere belegging, zoals een cryptomunt, geeft aan hoe sterk de koers of waarde schommelt. Een hoge volatiliteit geeft aan dat de waarde sterk schommelt.

Sommige beleggingen hebben vrijwel inherent een bijzonder hoge volatiliteit. Dit kunnen aandelen zijn, bijvoorbeeld van bedrijven waar veel mee gespeculeerd wordt. Maar ook valuta’s van ontwikkelingslanden.

Je kunt ook beleggen in hefboomproducten die de volatiliteit kunstmatig versterken. Met een hefboom van vijf, pakt een waardedaling of -stijging vijf keer zo sterk uit. Een verlies van 10% wordt zo 50%.

Hoe hoger de verwachte volatiliteit van je belegging, hoe hoger het mogelijke rendement. Maar ook hoe hoger het risico. De twee tegenpolen liggen dan ver van elkaar vandaan.

Beleggen met een hoog risico #2: –
alles-of-niets

Speculatieve beleggingen kun je niet alleen aan de beurs doen. Durfkapitaal wordt bijvoorbeeld ingezet om te investeren in jonge bedrijven. De kans dat deze bedrijven slagen is niet altijd even groot. Zo kan een investeerder de volledige inleg verliezen.

Deze alles-of-niets-strategie wordt door speculatieve investeerders in startups slim ingezet. Veel kleinere investeringen van een aantal miljoen betalen zich al dubbel uit als slechts één bedrijf uiteindelijk doorbreekt.

Voor kleinere investeerders is dit vaak niet het beste idee. Je kunt best ‘een gokje wagen’ in een product of bedrijf waar je echt in gelooft – bijvoorbeeld via crowdfunding –, maar over het algemeen passen zulke riskante investeringen niet bij de gemiddelde belegger.

Beleggen met een hoog risico #3: – onbetrouwbare tegenpartij

Soms zie je misschien aanbiedingen van banken uit landen buiten de EU die je een enorm hoge rente bieden op een spaarrekening. Waarom ontvang je zo’n hoge rente? Soms omdat de rekening aangeboden wordt in een valuta met een hoge inflatie. Soms ook, omdat de bank er financieel slecht voorstaat en moeilijk aan geld kan komen.

In dit geval spreken we van een hoog kredietrisico, ook wel tegenpartijrisico genaamd. Er is een flink risico dat je tegenpartij niet aan de renteverplichtingen kan voldoen. Dit is ook een gevaar bij bedrijfsobligaties met een hoge uitgifterente.

In het ergste geval gaat het bedrijf failliet en moet je hopen dat je nog geld terug kunt krijgen.

Financieel onafhankelijk in 5 stappen
Financieel onafhankelijk in 5 stappen

Klinkt Financial Independence Retire Early (FIRE) voor jou te mooi om waar te zijn? FIRE is voor iedereen haalbaar. In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt berekenen wanneer je financieel onafhankelijk bent en hoe je dit in 5 stappen kunt bereiken.

Lees meer
De spaartaks in 2024
De spaartaks in 2024

Wat betekent de spaartaks voor spaarders? Kun je nog steeds een Spaar BV oprichten om belasting te vermijden? Wat zijn de vooruitzichten voor de komende jaren? De spaartaks (‘vermogensrendementsheffing’) roept ieder jaar veel vragen op. Vind hier de antwoorden voor 2024.

Lees meer
ETF’s – risico’s
ETF’s – risico’s

Als speculatieve belegger moet je risico’s aan kunnen gaan. En niet in paniek raken als je binnen een paar weken de helft van je investering ziet verdampen. Dat is voor weinig mensen weggelegd. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de risico’s van ETF’s zijn.

Lees meer

Risico en rendement – bewuste afweging

Online, op tv en in de kranten worden je steeds vaker gouden bergen beloofd bij beleggingen en cryptomunten. Dit zijn niet direct loze beloften, maar wel uitzonderingen. In het begin stelden we dat je ‘niet meer kunt weten dan de markt’. Dat geldt voor alle particuliere beleggers. Speculatief beleggen is vaak niets meer dan gokken.

Misschien wil je een gokje aangaan met een deel van je geld. Dat is prima. Zolang je beleggingsstrategie uiteindelijk past bij je risicoprofiel. Wil je grote teleurstellingen voorkomen? Ga dan altijd uit van het meest negatieve aannemelijke scenario. Kun en wil je dat opvangen? Dan zit je aan de veilige kant.

Laag risico – rentedragende deposito’s

Waarom schrijven wij bij Raisin.nl, een spaarplatform, eigenlijk over beleggingen? Omdat wij denken dat beleggingen en rentedragende activa, zoals depositorekeningen, prima hand in hand gaan. Met een depositorekening en een vaste rente kun je verschillende risico’s van beleggen goed opvangen. En alsnog een mooi rendement behalen.

Waarom vind je op Raisin een hoger rendement dan bij de Nederlandse banken? Omdat we samenwerken met banken uit andere landen in de EU waar nog meer vraag bestaat naar spaargeld.

Je spaargeld valt bij banken uit de EU onder een nationaal depositogarantiestelsel. De wetgeving is op EU-niveau geharmoniseerd, met een dekkingsgraad van € 100.000 per rekeninghouder en bank, of het equivalent in de lokale valuta. Omdat alle rekeningen in euro aangeboden worden, krijg je daarnaast niet te maken met valutarisico’s.

Spaar voor meer bij Raisin

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer