25.10.2017 | Ongeveer 2 minuten leestijd | Print dit artikel

Polen – geheim economisch wonderland in de EU?

Deskundigen zijn het erover eens: Polen zal opnieuw een van de meest dynamische economieën van Europa zijn. De Nationale Bank van Polen, de Britse Barclays Bank en de Europese Commissie voorspelden voor 2017 een bnp-groei van aanzienlijk meer dan 3%. De Poolse economie groeide in de eerste twee kwartalen van het jaar met circa 4% en overtrof daarmee de voorspelde bnp-groei in de eerste helft van 2017. Ter vergelijking: deskundigen verwachten voor het lopende jaar een bnp-groei van 1,8% voor de Europese Unie.

Dalende werkloosheid, stijgende lonen en nieuwe sociale uitkeringen ondersteunen de ontwikkeling door de particuliere consumptie in Polen te stimuleren. Het succesverhaal van Polen werd onlangs ook bevestigd door de Wereldbank: “Het land is in minder dan 15 jaar van de middelhoge naar de hoge-inkomensstatus opgeschoven”. Deskundigen prijzen de innovatie en de economische groei in Polen: naast lage arbeidskosten biedt Polen een hoog opleidingsniveau en een hoge kwaliteit van (industriële) leveranciers, wat het land tot een geheim economisch wonderland in de EU maakt.

Onlangs heeft het wereldwijd actieve management consulting bureau Bain & Company de Poolse banken als stabiel beoordeeld wat betreft winstgevendheid en efficiëntie alsmede activa en passiva en plaatste Polen daarom in het bovenste middensegment in vergelijking met andere Europese landen. Bovendien hebben de drie grote ratingbureaus de rating van Polen op “A-” vastgesteld. Een ander voordeel voor spaarders is het Poolse depositogarantiefonds, dat reeds reserves heeft ter hoogte van 1,0% van alle gedekte deposito’s bij Poolse banken. Het depositogarantiefonds voldoet dus nu al aan de eis dat de depositogarantiefondsen van elke EU-lidstaat tegen 2024 reserves moeten hebben ter hoogte van ten minste 0,8% van alle gedekte deposito’s.

Dankzij de invoering van de geharmoniseerde regelgeving in de hele EU betreffende depositogarantie, wordt je spaargeld gegarandeerd tot (een equivalent van) € 100.000 per bank in het onwaarschijnlijke geval dat een bank failliet gaat en je geld terugbetaald moet worden. De dekkingsgraad is zodanig gekozen dat deze voor de overgrote meerderheid van de scenario’s voldoende is en tegelijkertijd de uitstroom van liquiditeiten uit het financiële stelsel vermindert, mocht zulke zeldzame gebeurtenis zich voordoen.

Lees meer over de veiligheid van je spaargeld.