Geld beleggen zonder risico?

HomeInvesteren › Geld beleggen zonder risico

Nederlanders lopen nog niet echt warm voor beleggen. De meeste landgenoten willen geen grote risico’s aangaan met hun zuurverdiende geld. Aan beleggen is altijd een risico verbonden. Maar je kunt wel maatregelen nemen om het risico te beperken. Met een verstandige strategie, kun je alsnog met een gerust hart de beurs op.

In het kort
  • Stel je portfolio altijd samen met het negatiefst mogelijke scenario in het achterhoofd
  • De belangrijkste beleggingsrisico’s zijn waardeschommelingen en tegenpartijrisico’s
  • Sommige beleggingsvormen zijn inherent riskanter dan andere vormen
  • Met spreiding kun je risico’s tegengaan, bijvoorbeeld ook met een spaarrekening of depositorekeningen
3,31%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,25%
p.j.
BluOr Bank AS
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Investeren zonder enige risico bestaat niet. Op de beurs maak je altijd een afweging tussen rendement en risico. Als vuistregel geldt, hoe meer risico je wilt accepteren, hoe hoger het mogelijke rendement. Op deze pagina leggen we daarom uit hoe je risico’s beperkt en verstandig risico’s op een bewuste manier aangaat.

Wat is (belegging)srisico?

Misschien heb je nog niet echt nagedacht over wat risico precies voor jou betekent. Een risico is de mogelijkheid dat een bepaalde ongewenste situatie optreedt. Ieder persoon heeft andere situaties die ongewenst zijn. Daarom zijn risico’s niet alleen objectief, maar ook subjectief.

Dus in plaats van jezelf af te vragen hoe je kunt beleggen zonder risico, moet je nadenken over beleggen met een aanvaardbaar risico. Zodra je vaststelt wat een aanvaardbaar risico is, kun je jouw strategie bepalen en/of aanpassen.

Twee belangrijke risico’s

Bij beleggen (en ook sparen) krijg je te maken met twee belangrijke vormen van risico. Aan de ene kant, is er een risico dat je beleggingen minder waard worden. Bijvoorbeeld door koersschommelingen, of ook valutaschommelingen. De hoogte van deze schommelingen noemen we de volatiliteit. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het inherente risico.

Aan de andere kant, kun je het risico lopen dat een tegenpartij bepaalde verplichtingen niet nakomt. Dit is het tegenpartijrisico. Stel je hebt geld ingelegd bij een pensioenfonds. Gaat het pensioenfonds failliet? Dan ben je jouw geld (voor een deel) kwijt. Onafhankelijk van de waarde van je beleggingen in het fonds.

Soort risico Gevolg
Koersrisico Je beleggingen worden minder waard. Door koersschommelingen, waardeschommelingen of valutaschommelingen
Tegenpartijrisico Een tegenpartij kan zijn verplichtingen niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld een bank, beleggingsfonds of verzekeraar zijn

Beleggen met weinig risico –
drie tips

1. Houd rekening met de inherente risico’s van beleggingsvormen

Je kunt je beleggingen zo riskant maken als je zelf wilt. Sommige beleggingsvormen zijn inherent riskanter dan anderen. Cryptomunten zijn veel riskanter dan beleggingen in goed gespreide fondsen, zoals bijvoorbeeld ETF’s. De waardeontwikkeling van deze fondsen hangt namelijk samen met de waardeontwikkeling van een groot aantal onderliggende waardepapieren. Door deze spreiding word je minder hard getroffen door het faillissement van één bedrijf, bijvoorbeeld.

2. Stel je profiel samen

Hoeveel geld kun je verliezen? Is het een probleem als 20% van je geld verdampt? Kun je zelfs een verlies van 50% accepteren? Dit zijn belangrijke vragen die je moet stellen als je wilt gaan beleggen. Ook heel belangrijk: Ga altijd uit van het slechtst mogelijke realistische scenario.

Als je 80% in een depositorekening parkeert bij een bank in een EU-land, kun je vervolgens 20% speculatief beleggen. Dan beperk je het maximale verlies tot ongeveer 20%. Als je 50% in een depositorekening belegt en 50% in een ETF met een maximaal realistisch verlies van 50%, moet je met verliezen van ongeveer 25% rekenen.

Zodra je voor jezelf bepaald hebt hoeveel geld je kunt verliezen, kun je een verstandig risico aangaan. Misschien overbodig om te zeggen, maar laat je nooit verleiden tot onaanvaardbare risico’s en verwacht ook geen gouden bergen van je beleggingen. 

3. Spreid je vermogen

Spreiding is een essentieel onderdeel van iedere beleggingsstrategie. Wat houdt spreiding bij beleggen precies in? Er zijn verschillende vormen van spreiding, en we hebben ze hieronder kort voor je samengevat.

Spreiding over verschillende ...
aandelen Beleg het gehele bedrag niet in één of zelfs een paar aandelen, maar spreid je beleggingen over meerdere aandelen. Dit kan ook heel gemakkelijk met een ETF of ander fonds.
beleggingscategorieën Zorg ervoor dat je een (groot) deel van je geld in producten met een heel laag risico zet. Zoals spaarrekeningen en depositorekeningen. Hierop kun je dan doorgaans geen verliezen leiden.
periodes Financiële markten doorlopen historisch gezien periodes van hogere en lagere standen. Als je al je geld op één moment inlegt, kan het zijn dat je te hoog instapt en veel geld verliest, zelfs met een goede spreiding over posities/fondsen.
ETF-portefeuille samenstellen
ETF-portefeuille samenstellen

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer
ETF’s – risico’s
ETF’s – risico’s

Als speculatieve belegger moet je risico’s aan kunnen gaan. En niet in paniek rakenzweet uitbreken als je binnen een paar weken de helft van je investering ziet verdampen. Dat is voor weinig mensen weggelegd. Daarom is het belangrijk om goed te begrijpen wat de risico’s van ETF’s zijn.

Lees meer
Geen hoog rendement zonder hoog risico
Geen hoog rendement zonder hoog risico

Zonder flinke risico’s aan te gaan kun je een uitzonderlijk rendement wel vergeten. Wat is de inherente relatie tussen rendement en risico? Wat zijn de verschillende soorten investeringen met een hoog risico en hoe ga je slim om met zulke beleggingen – van hefboomproducten tot durfkapitaal.

Lees meer

De zekerheid van sparen

Resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Er bestaat altijd een mogelijkheid dat er iets gebeurt met de bank die jouw geld beheert. Dit geldt ook voor Nederlandse banken.

Binnen de EU zijn er daarom afspraken gemaakt om het geld van spaarders te beschermen. Deze geharmoniseerde regels garanderen een dekkingsniveau van € 100.000 per klant en bank.

In andere EU-landen ontvang je nog een hogere rentes. Zo haal je rendement op een deel van je geld, zonder het risico van beleggen, en kun je een ander deel van het geld in riskante producten steken.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer