Risicocategorieën van beleggen

Home › Investeren › Risicocategorieën

De beurs is er het afgelopen jaar niet bepaald in geslaagd zich te onttrekken aan de algehele financiële malaise. En ook spaarders moesten met lede ogen toezien hoe hun spaargeld door inflatie bijna 10% minder waard werd. Levert beleggen dan toch meer rendement op dan sparen? En hoeveel risico brengen verschillende beleggingsvormen nu eigenlijk met zich mee?

In het kort
  • Zeer riskante beleggingsvormen zijn onder andere cryptovaluta, hefboomproducten,  durfkapitaalinvesteringen in startups en Forex-trading
  • Andere beleggingsvormen hebben een hoog tot middelhoog risico, zoals aandelen en fondsen zoals ETF’s
  • De beleggingen met het laagste risico zijn obligaties, obligatiefondsen, spaarrekeningen en depositorekeningen

Beleggingsvormen waarmee je (in korte tijd) zeer hoge winsten kunt behalen zijn vrijwel altijd riskant. Risico nemen is nu eenmaal noodzakelijk om een bovengemiddeld hoog rendement te behalen. Toch is het goed om te weten hoe riskant verschillende beleggingen zijn, om een verstandige strategie op te stellen en te volgen en niet met onverwachte verliezen te maken te krijgen.

2,15%
p.j.
Renault Bank
Frankrijk
3,24%
p.j.
Klarna Bank
Zweden
3,85%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Risicocategorieën van beleggen – introductie

Over de verschillende risico’s van beleggen en het samenstellen van een risicoprofiel dat bij jou past, hebben we afzonderlijke artikelen geschreven. Klik op een van de infocards een stukje verder op de pagina als je hierover meer wilt weten.

Ook voor het indelen van beleggingen in risicocategorieën is het goed om nog kort te herhalen wat risico is. Risico is de waarschijnlijkheid van het intreden van een negatieve gebeurtenis. In dit geval, een verlies. Hoe hoger de waarschijnlijkheid en hoe hoger het verlies, hoe hoger het risico – en doorgaans ook het rendement dat je kunt behalen.

Bij het indelen van beleggingen naar risicocategorie kijken we dus naar deze twee factoren. Hoe waarschijnlijk is het dat je überhaupt een verlies loopt? En hoe hoog is dat verlies dan? In de onderstaande tabel hebben we samengevat hoeveel geld je realistisch kunt verliezen met goed gespreide beleggingen. In extreme omstandigheden kun je alsnog grotere verliezen lijden.

Beleggingsprofiel Mogelijk verlies
Zeer hoog risico 40%-100% per jaar
Hoog risico 20%-40% per jaar
Middelhoog risico 10%-20% per jaar
Laag risico 0%-10% per jaar
Zeer laag risico 0% per jaar

Beleggingsvormen met een zeer hoog risico

(Zeer) riskante beleggingen worden gekenmerkt door sterke mogelijke waardeschommelingen, een realistische kans op het verlies van al je inleg of beide. Hieronder hebben we een aantal beleggingen met een zeer hoog risico voor je op een rijtje gezet.

Er zijn meerdere belangrijke verschillen tussen cryptovaluta, zoals Bitcoin, en andere valuta, zoals dollar of euro. Een van de belangrijkste verschillen ligt in de regulering. Cryptovaluta zijn ongereguleerd, dit betekent dat er geen instantie zorgt voor de stabiliteit van de munten. Als je belegt in euro, neemt de Europese Centrale Bank maatregelen om de waarde van de euro in grip te houden.

Hierdoor zijn cryptovaluta zeer riskant. Niemand weet precies wat de eigenlijke waarde van een cryptomunt is. De waarde van cryptomunten is vrijwel uitsluitend afhankelijk van de waarde die de markt de munten toekent. Ook omdat er nog weinig toepassingen van cryptomunten zijn in het dagelijks leven.

Dit verklaart wederom de extreme waardeschommelingen van deze valuta. Speculanten proberen daarnaast regelmatig de koers te manipuleren. Een ander groot risico bij zulke beleggingen: diefstal. Als je geld bij de bank parkeert, heb je een heel stelsel dat je ondersteunt, mocht er iets met de bank gebeuren. Als geld uit je cryptoportemonnee gestolen wordt, ben je het geld kwijt.

Investeringen in aandelen, fondsen, grondstoffen en andere beleggingen zijn altijd riskant. Met een goede spreiding en slimme opbouw van je portfolio kun je deze risico’s opvangen. Aan de andere kant kun je ook bewust kiezen voor meer risico, met behulp van een hefboom.

Als je een hefboom inzet, verhoogt deze de verliezen en winsten met een bepaalde factor. Zet je een hefboom van 10 in op een aandeel, en verliest deze 4% van de waarde? Dan ben je 40% van je geld kwijt. Zo loop je al snel het risico op een totaalverlies. Hefboomproducten zijn – vooral voor beginnende beleggers – absoluut niet aan te bevelen. Er is nauwelijks verschil met gokken.

Startups en andere bedrijven die veel potentie hebben, maar nog geen bewezen marktpositie, halen durfkapitaal op om hun groei en bedrijfsvoering te bekostigen. Voor een relatief klein bedrag kunnen investeerders een relatief groot aandeel in een bedrijf vergaren. Het probleem? Er is geen enkele garantie dat het bedrijf het uiteindelijk ook echt redt.

De meeste jonge bedrijven redden het uiteindelijk niet. Vaak betekent dit een volledig verlies van het ingezette durfkapitaal. Dit is voor grote investeerders geen probleem; die verspreiden hun geld over veel verschillende bedrijven. Vaak hoeft slechts één bedrijf het uiteindelijk te redden, en de winst die ze hierop maken compenseert de verliezen.

Niet alleen cryptovaluta kunnen riskant zijn, ook nationale munten kunnen extreem in waarde schommelen. Dit is vooral het geval voor de valuta van landen met een instabiele politieke en/of economische situatie. Zelfs de munt van een relatief stabiel land zoals Turkije – de Turkse lira – heeft nog maar 20% van de waarde ten opzichte van de euro vergeleken met 15 jaar geleden.

Het handelen in valuta kan extreem riskant zijn, maar dit is niet altijd het geval. Zo is de waardeverhouding tussen de dollar en euro een stuk minder volatiel. Overigens: Als je beleggingen in dollar aanhoudt, krijg je ook al te maken met valutarisico’s. Je moest namelijk euro’s inwisselen tegen dollar om de investeringen te kopen, en later moet je jouw dollars weer inwisselen voor euro.

Bepaal jouw risicoprofiel
Bepaal jouw risicoprofiel

Beginnende beleggers vinden het soms moeilijk om de risico’s van beleggen in te schatten. Toch is het essentieel dat het risico dat je aangaat goed past bij je persoonlijke risicoprofiel. Leer hoe je jouw risicoprofiel bepaalt en ontdek wat voor een beleggingsstrategie daar goed bij past.

Lees meer
Geen hoog rendement zonder hoog risico
Geen hoog rendement zonder hoog risico

Zonder flinke risico’s aan te gaan kun je een uitzonderlijk rendement wel vergeten. Wat is de inherente relatie tussen rendement en risico? Wat zijn de verschillende soorten investeringen met een hoog risico en hoe ga je slim om met zulke beleggingen – van hefboomproducten tot durfkapitaal.

Lees meer
Wat is volatiliteit?
Wat is volatiliteit?

De volatiliteit van een belegging geeft aan hoe sterk de waarde van deze belegging schommelt. Cryptovaluta hebben een hoge volatiliteit; obligaties een lage volatiliteit. De volatiliteit van een belegging is een belangrijke indicator van het risico van een belegging. Vooral voor beginnende beleggers is het goed om te weten wat volatiliteit precies inhoudt.

Lees meer

Beleggingsvormen met een hoog tot middelhoog risico

De meeste beleggingen waar de gemiddelde Nederlander zich mee bezighoudt, hebben een hoog tot middelhoog risico. Dit zijn bijvoorbeeld aandelen in gevestigde bedrijven en beleggingsfondsen met een goede spreiding (zoals ETF’s).

Met een aandeel schaf je een klein stukje van een bedrijf aan. Iedere aandeelhouder deelt in de winst die een bedrijf uitkeert (dividend). De waarde van een aandeel is grof gezegd afhankelijk van twee factoren – wat is de waargenomen waarde van het bedrijf en hoeveel aandelen van het bedrijf zijn er?

Bedrijven opereren in marktomgevingen die snel kunnen veranderen. Dit kan de waarde van een aandeel negatief beïnvloeden. Ook algehele tendensen op de markt kunnen een flinke impact hebben op de waarde van een aandeel, zonder dat dit te maken hoeft te hebben met de bedrijfsprestaties van een bedrijf zelf.

Vooral dit laatste is riskant. Tijdens een beurskrach of langdurige depressie kunnen vrijwel alle aandelen in waarde dalen. Dus zelfs als je jouw investeringen over verschillende bedrijven en verschillende markten verdeelt, kunnen vrijwel alle posities in je portfolio onderuitgaan. Dit risico is moeilijk op te vangen, en laat zich alleen echt goed verhelpen door ook te investeren in andere beleggingen die waardevaster zijn.

In beleggingsfondsen worden aandelen, obligaties, grondstoffen of andere investeringen gebundeld. Jij schaft een deel van dit pakket aan. Het voordeel? Aan de ene kant kun je met slechts één aankoop je risico spreiden. Aan de andere kant kun je bij een beheerd fonds profiteren van de expertise van professionals. Bij onbeheerde fondsen, zoals ETF’s, kun je gemakkelijk een hele sector of nationale beurs nabootsen.

Beleggingsfondsen hebben het voordeel van goede spreiding. Dit maakt ze mogelijk minder riskant dan een belegging in slechts een paar aandelen. Als één bedrijf in het portfolio failliet gaat, heeft dit doorgaans nauwelijks invloed op de koersprijs. Omdat de wereldeconomieën en verschillende industrieën sterk met elkaar verweven zijn, kun je alsnog flinke verliezen lopen. 

Beleggingsvormen met een laag tot zeer laag risico

Obligaties en spaartegoeden behoren tot de minst riskante investeringsvormen. Deze zogenaamde rentedragende beleggingen bieden een vast of variabel rendement. De marktwaarde van een obligatie kan wel schommelen, deze schommelingen hangen vooral af van ontwikkelingen in de rentestanden.

Obligaties zijn in principe bewijzen over leningen. Een obligatie wordt aangeschaft en de uitgevende partij ontvangt het geld dat betaald werd voor de obligatie. In ruil hiervoor ontvangt de obligatiehouder rente. Deze rente wordt bij uitgifte van de obligatie beloofd. Bij obligaties geldt: hoe betrouwbaarder de uitgevende partij (debiteur), hoe veiliger de obligatie.

Het probleem? Staatsobligaties, waarschijnlijk de veiligste vorm van obligaties, leveren nauwelijks rente op. Daarom ontvang je vaak eerder een hoge rente op obligaties die een (iets) hoger inherent risico hebben. Omdat obligaties vrij verhandelbaar zijn, kan de marktwaarde van je obligatie daarnaast ook dalen. Vooral als de rentes aantrekken. De schommelingen (volatiliteit) zijn doorgaans wel een stuk minder sterk dan bij aandelen.

Waarschijnlijk maak je in je hoofd een onderscheid tussen beleggen en sparen. Dit klopt, maar ook een spaarrekening en spaardeposito’s zijn in principe financiële producten. Jij leent geld uit aan de bank en de bank kan dit geld gebruiken om bijvoorbeeld investeringen te doen en hypotheken te verstrekken. In ruil voor het ter beschikking stellen van jouw geld, ontvang je rente.

Ten minste, zo zou het moeten zijn. Momenteel ontvang je nauwelijks nog rente. Toch blijven veel mensen sparen, omdat het nu eenmaal bijzonder veilig is. Zelfs als een bank omvalt, garandeert de Nederlandse Staat tegoeden tot € 100.000 per rekeninghouder per bank. Deze depositobescherming vind je in de gehele EU.

Spaarrekeningen hebben geen marktrisico’s. Zelfs in tijden van een economische crisis wordt je spaargeld niet plotseling minder waard. Maar spaarrekeningen kunnen wel een hoog risico met zich meebrengen. Dit is vooral het geval bij onbetrouwbare banken, banken in instabiele landen (buiten de EU) en banken die rekeningen in een andere valuta dan euro aanbieden.

Rendement tot 4,05% per jaar zonder het risico van beleggen

Via Raisin kun je bijzondere veilige vormen van rentedragende beleggingen afsluiten – spaarrekeningen en depositorekeningen. Met een vaste, hoge rente en zonder het risico van beleggingen of flinke koersdalingen door stijgende rentes, zoals bij obligaties het geval kan zijn.

Je kunt ook meerdere deposito’s met een korte looptijd na elkaar afsluiten. Bijvoorbeeld met de depositoladdermethode. Zo kun je snel en slim inspelen op veranderende marktomstandigheden, maar wel vanaf dag één een mooie rente ontvangen op je spaargeld.

Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer