Bepaal je risicoprofiel bij beleggen

Home › Investeren › Risicoprofiel

Als je belegt, neem je altijd een zeker risico. Niemand kan met zekerheid voorspellen wat er op de financiële markten gaat gebeuren. Daarom werken beleggers en andere spelers op de financiële markten met waarschijnlijkheden. Op basis hiervan wordt een risicoprofiel vastgesteld. Risicoprofielen lopen uiteen van offensief tot defensief. Wat zijn de verschillende risicoprofielen? Welke factoren beïnvloeden je risicoprofiel en hoe bepaal je welk risicoprofiel bij jou past? Raisin helpt je op weg.

In het kort
  • Een risicoprofiel hangt voornamelijk af van de samenstelling van beleggingsvormen
  • Defensieve profielen hebben een groter aandeel aan rentedragende activa; offensieve profielen hebben meer aandelen/fondsen
  • Bij het bepalen van je beleggingsstrategie helpen drie vragen: welk risico kun je lopen? Welk risico wil je lopen? Hoe lang wil je beleggen?
  • Ook op veiligere rentedragende activa kun je een mooi rendement behalen, bij Raisin tot 3,62% per jaar
3,26%
p.j.
Distingo Bank
Frankrijk
3,60%
p.j.
BluOr Bank AS
Letland
3,60%
p.j.
Banca Progetto
Italië

Wat is een risicoprofiel?

Een risicoprofiel geeft aan hoe riskant een beleggingsstrategie is. Vaak wordt een risicoprofiel vastgesteld voor één beleggingsproduct. Daarnaast kan een risicoprofiel ook betrekking hebben op de volledige beleggingsportefeuille van een belegger. Of het totale vermogen dat een belegger heeft..

Risicoprofielen lopen uiteen van zeer offensief tot zeer defensief. Bij beleggen hangt het risico samen met het rendement. Offensief beleggen kan meer opleveren. Maar je kunt ook een flink verlies leiden. Defensieve beleggers lopen minder risico, maar behalen gemiddeld (over een lange periode) ook minder rendement.

Risico’s van een beleggingsprofiel

Voordat we dieper ingaan op de verschillende profielen, bekijken we eerst kort welke elementen bepalen hoe riskant een beleggingsstrategie of -product is. In ons artikel over de risico’s van beleggen bespreken we de verschillende risico’s in meer detail.

De verhouding tussen verschillende investeringsvormen bepaalt voor een groot deel het uiteindelijke risico van een beleggingsportfolio. Een strategie met louter hoogvolatiele beleggingsinstrumenten (hefboomproducten, cryptomunten) is per definitie riskanter dan een pakket met obligaties of spaarproducten.

Gezonde spreiding kan bijdragen aan een lager risico. Denk hierbij vooral aan spreiding over verschillende aandelen (met fondsen) en markten. Maar ook spreiding over verschillende valuta’s kan helpen om minder afhankelijk te zijn van de prestaties van één munt.

Beleggingen die je doet via een betrouwbare broker zijn betrouwbaarder dan beleggingen die je plaatst bij onbekende spelers op de markt. Het is vooral belangrijk om na te lopen of de aanbieder onder de toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) valt. Of onder een andere toezichthouder in een ander land.

Het klinkt wellicht voor de hand liggend of zelfs belerend, maar vertrouw nooit een product dat een vast, hoog rendement belooft. Een hoger rendement gaat altijd gepaard met een zeker risico. Crowdfunding is, bijvoorbeeld, meestal nodig omdat een bank het risico te hoog acht. Het vaste rendement gaat dan gepaard met een risico op het verliezen van al je geld.

Van defensief tot offensief –
hoe wordt een risicoprofiel bepaald?

Er is geen eenduidige definitie van risicoprofielen. Vaak worden door aanbieders van beleggingsproducten vier of vijf verschillende profielen gebruikt – van defensief tot offensief.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) verplicht beleggingsfondsen die onder AFM-toezicht vallen om een risicometer te vermelden. Dit eenvoudige label geeft aan hoe riskant een belegging is. Hier loopt het risico van 1 (zeer laag) tot 7 (zeer hoog).

Een typische indeling van risicoprofielen vind je hieronder. We gebruiken hierbij twee beleggingsvormen die voor doorsnee beleggers gebruikelijk zijn en laten speculatieve beleggingen buiten beschouwing.

Risicoprofiel
Samenstelling
Aandelen Rentedragende activa
Defensief 10% 90%
Redelijk defensief 30% 70%
Redelijk offensief 50% 50%
Offensief 100% 0%
De risico’s van beleggen
De risico’s van beleggen

Wat je ook met je geld doet, er is altijd een risico aan verbonden. Bij beleggingen krijg je te maken met zes hoofdrisico’s. In dit artikel lees je meer over het marktrisico, specifiek risico, valutarisico, renterisico, kredietrisico en liquiditeitsrisico – en hoe je hier verstandig mee om kunt gaan als je gaat beleggen.

Lees meer
ETF-portefeuille samenstellen
ETF-portefeuille samenstellen

Beleggen kan riskant zijn. Met een verstandige en gezonde strategie kun je de risico’s goed aanpassen aan je eigen situatie. Bij het samenstellen van je ETF-portfolio is de juiste balans tussen rentedragende beleggingen en volatiele fondsen cruciaal. Hoe krijg je dit voor elkaar?

Lees meer
Hoe bereken je rendement?
Hoe bereken je rendement?

Op zich is het berekenen van rendement niet zo ingewikkeld. Maar hoe zit het met de exacte berekening van geannualiseerd rendement? Of de invloed van inflatie en samengestelde rente op de uiteindelijke opbouw van vermogen? Alle formules en rekenvoorbeeld die je nodig hebt om jouw rendement te berekenen, vind je hier.

Lees meer

Jouw risicoprofiel bepalen
welk beleggingsportfolio past bij jou?

Onervaren beleggers laten zich snel beïnvloeden door in het verleden behaalde resultaten. Krantenkoppen die berichten over aandelenkoersen die verdubbelen (of zelfs meer) in een jaar tijd, verleiden beleggers tot overhaaste beslissingen. Het is belangrijk om allereerst te stellen, dat beleggen nooit een gegarandeerd resultaat oplevert.

Om erachter te komen welk risicoprofiel bij jou past, moet je drie vragen beantwoorden. Welk risico kun je lopen? Welk risico wil je lopen? En voor welke termijn wil je beleggen (beleggingshorizon)?

Stap 1 – welk beleggingsrisico kun je lopen?

Deze vraag moet je eerlijk beantwoorden. Zorg ervoor dat je nooit geld belegt dat je nodig hebt – nu of op de middellange termijn. Ga er daarnaast vanuit dat je beleggingen flink in waarde dalen. Dan kun je ook met dit scenario plannen. Door te beleggen mag je nooit in geldnood komen.

Geld dat je niet kunt missen kun je het beste in rentedragende activa beleggen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een klein deel daarnaast te beleggen. Dit komt dan overeen met een defensief profiel. Hoeveel geld je uiteindelijk kunt missen, bepaalt voor een groot deel je risicoprofiel.

Stap 2 – welk beleggingsrisico wil je lopen?

Bij beleggen gaat het niet alleen om vooruitzichten en gemiddelden. Ook het psychologische aspect speelt een belangrijke rol. Breek je in zweet uit bij het idee dat 10%, of zelfs meer, van je geld binnen een week verdwijnt? Dan past een offensief risicoprofiel niet bij jou. Heb je daar geen moeite mee? Dan kun je mogelijk voor een offensiever profiel kiezen.

Bedenk daarnaast ook dat een riskante beleggingsstrategie niet geschikt is voor bepaalde spaardoelen. Bijvoorbeeld het studiegeld van je kind of de aanschaf van een eigen huis. Je plannen mogen door de strategie niet in gevaar komen.

Stap 3 – op welke termijn wil je beleggen?

Bij ieder risicoprofiel past een andere beleggingshorizon. Zeer offensief beleggen op de korte termijn kun je vergelijken met gokken. Zeer defensief beleggen op de zeer lange termijn levert doorgaans te weinig rendement op.

Hoe langer je belegt, hoe meer je het risico kunt spreiden. Ervaringen uit het verleden laten zien dat markten zich na een flinke crash meestal weer herstellen. Dit kan wel erg lang duren en is nooit helemaal zeker, natuurlijk.

Als je een horizon van 10 tot 20 jaar aanhoudt, dan loop je een lager risico met een redelijk offensief profiel. Als je slechts 3 jaar wilt beleggen, kan veel geld verloren gaan. De markten hebben zich dan nog niet hersteld. Over het algemeen geldt dat defensieve profielen verstandiger zijn voor korte beleggingshorizons.

De verschillende risicoprofielen

In de tabel hieronder vind je de verschillende profielen. Samen met de passende risico’s die je wilt en kunt lopen en de beleggingshorizon. Let wel: dit zijn aanbevelingen gebaseerd op waarschijnlijkheden. Bij beleggen kun je alleen een gegarandeerd resultaat halen bij een (zeer) laag risico met rentedragende activa.

Profiel Risico dat je wilt/kunt lopen Beleggingshorizon
Defensief Laag Korter dan 5 tot 8 jaar
Redelijk defensief Middelhoog Vanaf 1 tot 10 jaar
Redelijk offensief Hoog Vanaf 5 jaar
Offensief Hoog Vanaf 8-10 jaar

* Dit is slechts een aanbeveling van Raisin over een fictief profiel.

Profiteer van de beste rentedragende belegging bij Raisin

Bij ieder verstandig risicoprofiel past spaargeld. Sparen is en blijft één van de veiligste manieren om een rendement te behalen. Daarnaast is sparen gemakkelijk en zijn de voorwaarden eenvoudig te begrijpen. Vooral als je via Raisin spaart.

Waar veel beleggers zich af laten schrikken door lage rentes, opent Raisin de EU-markt voor Nederlandse spaarders. Op deze manier worden de beste rentes uit de EU samengebracht binnen één platform. Geld opzijzetten via Raisin is gratis en je legt bij termijndeposito’s zelf de looptijd vast. 

Zo draagt een spaarrekening via Raisin bij aan een aantrekkelijk rendement binnen een profiel met een risico dat bij je past. Jouw Raisin-rekening is geheel gratis, je kunt al je spaarproducten online beheren en alle rekeningen vallen onder een depositogarantiestelsel, met een dekking tot € 100.000 per rekeninghouder en bank.

Vergelijk spaarrekeningen
Vergelijk spaarrekeningen

Vergelijk alle spaarrekeningen van Raisin. Met de hoogste spaarrentes uit de hele EU.

Lees meer
Depositogarantiestelsels binnen de EU
Depositogarantiestelsels binnen de EU

Om spaarders te beschermen heeft de EU regelgeving opgesteld rondom banktegoeden. Ieder land moet verplicht een depositogarantiestelsel hebben. Hiermee worden onder andere spaartegoeden gedekt. Leer de stelsels van de verschillende landen kennen.

Lees meer
Vergelijk depositorekeningen
Vergelijk depositorekeningen

Vergelijk alle spaardeposito's van Raisin – met de hoogste spaarrentes van de EU.

Lees meer