Recordinflatie kost Nederlandse spaarders dik een miljard in oktober

Publicatiedatum: 8 november 2021

Home > Raisin Insights > Recordinflatie kost spaarders dik miljard

De inflatie blijft de gemoederen bezighouden. Vanochtend berichtte het CBS dat de inflatie in oktober 2021 steeg tot het hoogste niveau sinds april 2002. Maar wat betekent dit percentage voor Nederlandse spaarders, die te maken krijgen met een verlies in kapitaalkracht door oprukkende prijzen en hier vrijwel niets voor terugkrijgen in de vorm van rente?

Spaarplatform Raisin.nl heeft de cijfers bekeken en geanalyseerd wat dit betekent voor de koopkracht van Nederlandse spaarders. Eelco Habets, Country Head Nederland van Raisin, licht toe:

“Het is wrang om te zien dat Nederlanders in een maand tijd dik een miljard aan koopkracht verliezen. Hier staat slechts ongeveer 89 miljoen aan aangegroeide rente tegenover. De lage rentes in Nederland raken spaarders direct in hun portemonnee. Er is veel ophef over negatieve rentes voor vermogende spaarders, maar ook nulrentes voor kleine spaarders kosten veel geld – iedere maand weer.”

Astronomische bedragen

De officiële spaarcijfers van De Nederlandsche Bank voor oktober 2021 worden pas over een aantal maanden gepubliceerd, maar aan de hand van de cijfers van september (oktober nog niet beschikbaar) kan voor oktober uitgegaan worden van een totaal spaarvermogen van Nederlandse huishoudens van om en nabij de 410 miljard. Hiervan staat 350 miljard op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen en 61 miljard op spaarrekeningen met een vaste looptijd.

Bij een gemiddelde jaarlijkse spaarrente (in september) van 0,01% op dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, levert het spaargeld in Nederland ongeveer 3 miljoen aan rente op per maand. De 61 miljard op spaarrekeningen met een vaste looptijd (bv. termijndeposito’s), levert met een gemiddelde rente van 1,7% per jaar 86 miljoen op. Aangenomen dat de rentes ongeveer gelijk blijven (of zelfs dalen), komt dit overeen met 89 miljoen aan bijgeschreven rente in oktober.

Een inflatie op jaarbasis van 3,4% betekent voor de maand oktober een koopkrachtverlies van 3,4% / 12 = 0,283%. Met spaartegoeden van 411 miljard betekent dit een bedrag van 1,165 miljard. Direct wordt duidelijk: de bijgeschreven rente is niet meer dan een druppel op een hete plaat voor spaarders. Zetten we de koopkrachtverliezen door inflatie af tegen de bijgeschreven rente, wordt duidelijk dat Nederlanders momenteel gemiddeld in een maand al evenveel verliezen als ze gecompenseerd worden door de rente voor een heel jaar (~1 miljard).

Iedere Nederlander verliest per maand gemiddeld iets meer dan € 60 (€ 1,08 miljard / 17,5 miljoen Nederlanders) aan koopkracht op spaargeld. Als de hoge inflatie aanhoudt, betekent dit een jaarlijks verlies van rond de € 750. Er is geen reden om aan te nemen dat Nederlandse (groot)banken in de komende tijd een alternatief kunnen bieden voor spaarders. Vooral gezien de oprukkende negatieve rentes, die spaarders nog sterker in het nauw drijven.